Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Canis w Październik 13, 2012, 11:33:10

Tytuł: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 13, 2012, 11:33:10
Proponuję wzięcie udziału w projekcie moim projekcie tłumaczeniowym :)
Tłumaczymy zdania z Pisma Świętego, rozpoczynając od pierwszego wersu. Jeden wers na miesiąc. Niektóre są krótkie, inne są długie, jedne są proste, inne są trudne - jeden na miesiąc, od początku, według kolejności.

Aby poprawnie wykonać zadanie, należy przeprowadzić analizę leksykalno-składniową każdego tłumaczonego wersu. Nie należy robić zadania w pośpiechu. Proponuję dobrze obmyśleć dobór słów i podumać nad konsekwencjami przekładów. Porównajmy nasze pomysły z propozycjami innych osób. Słuchajmy ich krytyki. Przy okazji ten temat niech posłuży analizom wersów tak, aby nasze tłumaczenia jak najlepiej oddawały wersję pierwotną, o ile to będzie możliwe.

Od strony formalnej: wyniki zamierzam z czasem wrzucać na wiki, jeśli projekt będzie się cieszył zainteresowaniem. Zajmę się tym z chęcią. W razie mojej nieobecności każda osoba może spokojnie odceremoniować rozpoczęcie analizy kolejnego wersu, w następnym miesiącu. Jeśli chodzi o wiki, można też samemu uzupełniać dane, ale nie teraz - dopiero po wyznaczeniu przeze mnie konwencji (jak wrzucę to w takie a nie inne tabelki).


PAŹDZIERNIK: Rdz 1:1
"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."
(Biblia Tysiąclecia)

1. Czeska wersja: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Bible Kralická)
2. Grecka wersja: Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.
3. Angielska wersja: In the beginning God created the heaven and the earth. (King James)
4. Łacińska wersja: in principio creavit Deus caelum et terram (Vulgata)
5. Rosyjska wersja: В начале сотворил Бог небо и землю. (zdaję się Синодальный перевод)
6. Hebrajska wersja (oryginał): בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ.

Komentarz: Gdy tworzycie nowy conlang i macie fonetykę z alfabetem, najlepiej zacząć od tego zdania. Jest proste, bo w swej strukturze składa się z:
1. Okolicznik czasu "na początku"
2. Głównej części zdania, a w tym:
- podmiot "Bóg"
- orzeczenie "stworzył"
- dopełnienie "niebo i ziemię", a więc:
-- dwa razy dopełnienie "niebo", "ziemię" w bierniku
-- spójnik "i" łączący te dwa rzeczowniki

Proste, pełne, piękne zdanie.


Ok, czas na przykład.

Język era Sonoro era /sonoro ira/

"Altù lanêm Eman na vaariya á henon sa karu."
Analiza:
1. Okolicznik czasu "Altù lanêm" przetłumaczyłem sobie przez pryzmat pojęcia "światło": nagłe światło to nagły początek. Dosłowna struktura wyrażenia to "Nagłym NaŚwietle", a więc "la" oznacza "na", a "nêm" /nem/ to "światło". Słowo "Altù" to "nagły", gdzie "ù" /ɯ/ to sygnał przymiotnika lub przysłówka.
2. Bóg to Eman /i'man/. Rzeczowników w sonoro era nie odmieniamy, tak więc niebo "henon" i ziemia "karu" też są nieodmienione.
3. Czasowniki kończą się na -ri, a -ya to czas przeszły. Zestawienie podmiotu i orzeczenia (nieodmiennych osobowo) nie wiąże ich, więc mamy tu też słowo "na" łączące oba słowa.
4. Cząstka "á" sygnalizuje biernik, ale jest nieobowiązkowa, ładnie brzmi.
5. Spójnik to "sa".

: [Altù lanêm] kiedy? + [Eman]kto?-na-[vaariya]co zrobił? ákogo? [[henon]+sa+[karu]].
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 19, 2012, 21:54:21
Czy dobrze rozumiem, że w każdym miesiącu każdy z uczestników tłumaczy ten sam wers? I go tu umieszcza? Jeśli tak, to jestem chętny.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 19, 2012, 22:34:24
Czy dobrze rozumiem, że w każdym miesiącu każdy z uczestników tłumaczy ten sam wers? I go tu umieszcza? Jeśli tak, to jestem chętny.
Nom. Przy czym uważam za dość istotne podać opinię, czemu tłumaczenie jest takie, a nie inne. Ten pierwszy wers jest prosty, ale już nawet Rdz 1:2 sprawia problemy.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 20, 2012, 00:02:04
"Nápibă Bogu ovu žanásu a ovă zéjă sórus."
"Напибэ Богъ овъ жанатъ а овэ зёіэ тöрут."
['napʲibə 'bogu 'ovu ʒa'nasu a 'ovə 'zʲɪjə 'sʊɾus]

Jak widać, zdanie ma szyk SOV.

Nápibă - "najpierw".
Bogu - "Bóg". Słowo w mianowniku. Zapożyczone "Alahu" (bądź "Allahu") mimo, że najczęściej używane anatolskie określenie na Boga, dotyczy jedynie Boga muzułmańskiego, więc nie może być tutaj użyte.
ovu žanásu a ovă źéjă - "niebo i ziemię". Jako że stworzył "to niebo" i " ziemię", obydwa rzeczowniki poprzedzone są rodzajnikami określonymi (tak samo jak zresztą w greckim - "τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν")
sórus - dopiero tu zaczyna robić się nieco ciekawiej. Bezokolicznik od "sórus" to "sóriti" - tworzyć. Końcówka "-us" oznacza czas przeszły dokonany (więc "stworzył" a nie "tworzył"), ale jest to trzecia osoba liczby mnogiej, jako oznaka szacunku.

Więc zdanie dosłownie znaczy: "Najpierw Bóg niebo i ziemię stworzyli".

EDIT: O, jeszcze glosy.
NápibăBoguovužanásuaovăzéjăsórus
NajpierwBóg - Nom.rodz. m. Acc. sg.niebo - Acc. sgi - spójnikrodz. f. Acc. sgziemia - Acc sgtworzyć - Perf 3pl.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 20, 2012, 01:03:56
Burgundzki

« Scandu, uchseimet Wiros Diwos nimisan dananpi. »

Analiza
1. Burgundzkie określenie "Wiros Diwos" oznacza tylko i wyłącznie Boga chrześcijańskiego, i często pisane jest łącznie, niemniej, w przypadkach zależnych, oba człony odmieniają się niezależnie (dopełniacz "Boga" to Wiri Diwi lub Wiridiwi, nigdy *Wirosdiwi).
2. Umieszczenie przysłówka scandu "najpierw" na początku zdania jest w zasadzie niepoprawne, jeśli potraktujemy to zdanie jako samodzielny, wyrwany z kontekstu byt. Tutaj jednak, kontekst wymaga przesunięcia go na początek wypowiedzenia, a reguła interpunkcyjna mówi, że wszelkie takie przestawki należy oddzielać od reszty przecinkiem.
3. Czasownik uchsimuin "tworzyć" posiada dyftongizowany temat perfectum uichseim-.
4. Nimisan i danan to formy biernika liczby pojedynczej rzeczowników nimos "niebo" i do "ziemia". Przy wyliczaniu nie stosuje się niezależnego spójnika, tylko partykułę spójnikową -pi dodawaną zawsze do ostatniego elementu wyliczenia.

Glosy:
Scandu,  uchseimet                   Wiros Diwos nimisan       danan-          -pi.
najpierw tworzyć-3.os.poj.PERF Pan Bóg         niebo-B.poj. ziemia-B.poj. part.spój.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Październik 20, 2012, 11:20:18
Aa też wezmę udział, może wyjdzie coś z tego języka. Póki co jeszcze bezimienny nóblang :D
«Çal araanolin Deus tazölam saançal ek gətraa.»

Analiza:
1. Jak widać słowo «Bóg» zapożyczone z łaciny. Jest to póki co jedyne zapożyczenie w języku. Całkowite a priori, wszystkie słowa są wymyślane bez żadnej inspiracji z języków naturalnych.
2. Konstrukcja «Çal araanolin» oznacza nie «na początku» lecz tłumacząc na polski bardziej «w początku».
3. Przez to, że język nie ma biernika wyrazy «niebo» oraz «ziemia» nie odmieniają się.
4. Dosłownie: W początku Bóg stworzył niebo i ziemia.

Czas na glosy:
ÇalaraanolinDeustazölamsaançalekgətraa
wpoczątek-L.poj.Bóg-N.poj.tworzyć-prz. 3.os.niebo-N.pojorazziemia-N.poj
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 20, 2012, 17:57:34
Tak sobie pomyślałem. Czy jeden miesiąc to nie za dużo czasu na jeden wers? Jeden rozdział byłby bardziej sensowny.*

*choć trzebaby to jakoś sobie rozplanować.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Październik 20, 2012, 18:28:25
Myślę, że zamiast tłumaczenia całego rozdziału, tłumaczyć jeden wers, ale co tydzień.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Październik 20, 2012, 18:36:27
Myślę, że zamiast tłumaczenia całego rozdziału, tłumaczyć jeden wers, ale co tydzień.

No :P
Też chcę się włączyć, ale leń ze mnie....
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 20, 2012, 19:58:58
Myślę, że zamiast tłumaczenia całego rozdziału, tłumaczyć jeden wers, ale co tydzień.
Też dobrze.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 20, 2012, 21:39:55
Ja bym już wypadł, bo jestem za leniwy na cały rozdział. A tutaj jednym wersem w tym tygodniu zajmę się w tym conlangu, w tym tygodniu w innym...
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 23, 2012, 19:59:55
Język syryjski:
"Ăn araxă, iqtazišă tun uranun qă tin gin un Itiž."
"εν αρχε, κτιζισε τον ουρανον και την γην ον θεοσ"
"ܢ ܖܰܗܰ ܩܬܣ݁ܫܻ ܬܢܽ  ܖܽܢܰܢܽ ܩ ܬܢ ܓܢ ܢܽ ܬܺܫܺ"
(transliteracja: n arax qtziš tun uranun qtn gn un itiž)

Zasadniczo zapis łacinką odzwierciedla wymowę (i jest całkiem praktyczny), zapis pismem syryjskim jest dość praktyczny, to oficjany zapis alfabetem greckim jest wybitnie niepraktyczny (porównałbym tu z pewnym hejtowanym na tym forum językiem). Widać zresztą dlaczego. No ale wróćmy do tekstu. W opisie będę się posługiwał łacinką.

ăn araxă - na początku.
iqtazišă - aoryst, 3 osoba od iqtazun - tworzę.
tun - rodzajnik określony męski, biernik
uranun - biernik od uranuž - niebo
- i, spójnik
tin - rodzajnik określony żeński, biernik
gin - biernik od gă - ziemia
un - rodzajnik określony męski, mianownik
Itiž - Bóg, mianownik.

Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Asgair w Październik 24, 2012, 21:37:28
Anāril (wersja 3.0):
Tuhīya Tūa qammui awsūn alauna-tai

tuhīya ‘stworzył’
Forma przeszła czasownika tahāyai ‘stwarzać, powoływać do istnienia’, będącego kauzatywem statycznego czasownika ahāyai ‘istnieć, być, znajdować się’ (rdzeń h:y). Czasowniki kauzatywne wymagają określenia sprawcy (tu: ‘Boga’) w ablatywie; pozostałe argumenty  pozostają wyrażane tak samo, jak w konstrukcji nie-kauzatywnej. Ponadto, tahāyai (tak jak ahāyai) jest czasownikiem „essywnym”, tj. wymaga postawienia agensa (tu: ‘nieba’ i ‘ziemi’) w essywie.

Tūa ‘Bóg’
Tu formalnie w ablatywie - w przypadku tego rzeczownika równym nominatywowi - jako argument sprawczy czasownika tuhīya. Rdzeń rzeczownika nietypowy, de facto jednospółgłoskowy, :t: (prawdopodobnie związany z rzeczownikiem atta ‘matka’).

qammui ‘na początku’
Forma lokatywu cząstkowego rzeczownika qamma ‘początek, otwarcie, rozpoczęcie’, tutaj w funkcji okolicznika czasu. Rdzeń q:m (por. rdzeń q:m:w w qamwa 'drzwi')

awsūn ‘niebo’
Forma essywu rzeczownika awsa - argument wykonawczy czasownika tuhīya. Rdzeń nieregularny ‘:w:s.

alauna ‘ziemia’
Forma essywu rzeczownika alān - kolejny argument wykonawczy czasownika tuhīya. Rdzeń nieregularny, dwuspółgłoskowy ‘:l (sufiks -ān wiąże się ze znaczeniem lokatywnym).

-tai ‘i’
Partykuła spójnikowa, używana do „powiązania” dwóch imion. Pokrewna końcówce liczby podwójnej -āt oraz niektórym formom związanym z liczebnikiem ‘dwa’ (np. tāna ‘połowa’, tāwan ‘dwukrotny’, tanāf ‘36’ [62 - relikt dawnego systemy szóstkowego])

Glosy:
Tuhīya Tūa qammui awsūn alauna-tai
t-<u>h<ī>ya                Tū-a                   qamm-u-i                           aws-ūn                  al<au>n<a>=tai
CAUS-istnieć.V<PST>   Bóg.SB.SG-ABL   początek.SB.SG-PTV-LOC  niebo.SB.SG-ESS   ziemia.SB.SG<ESS>=oraz.CONJ

[SB = substantive = rzeczownik]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Feles w Październik 25, 2012, 00:19:07
Thuśotatu muthiśe Âtheta hateteu śi nereteu.

Powyższe zdanie wygląda pod względem gramatycznym dość ciekawie:

thuśotatu
Zachodniojalański preferuje określenia orzeczenia w dalszej części zdania, zwyczajny szyk wyrazów to VSO.
Tutaj jednak zachowano kolejność oryginalną, z wysunięciem i przeniesieniem do tematu zwrotu „na początku”.
Zważywszy na fleksyjność języka, jest to możliwe bez dalszych komplikacji.

Jest to substantywizowana forma czasownika tuśo „zaczynać się”, który przyjmuje tutaj końcówkę miejscownika oraz przodówkę liczby.
W tym przypadku oznaczeniem liczby pojedynczej jest przydech początkowej spółgłoski zwartej.

muthiśe
Użyto formy czasownika thiśe „robić, tworzyć” w czasie teraźniejszym, z uwagi, że proces twórczy i/lub jego efekty trwa nadal.
Użycie w tym miejscu czasu przeszłego zupełnie wypaczyłoby znaczenie tego zdania – z aorystem nabrałoby ono znaczenia narratywnego, z imperfektem – odcienia efemeryczności, bezcelowości.
Dodatkowo forma ta zawiera w sobie zaznaczenie wykonawcy – pojedynczego ożywionego – i określonego obiektu.

Âtheta
Zachowano konwencję, w której korzysta się ze słowa rodzimego o danym znaczeniu, z kapitalizacją.
Co ważniejsze, rdzeniem jest tutaj theta, które jednak nie może pozostać niezmienione.
W języku zachodniojalańskim wszystkie rzeczowniki zaczynające się spółgłoską zwartą (np. /tʰ/ ‹th›) są domyślnie mnogie; wymagana przodówka liczby pojedynczej to w przypadku rzeczowników ożywionych â-.

hateteu śi nereteu
Dwa rzeczowniki hate i nir są połączone współrzędnie.
Występują one tutaj w liczbie pojedynczej, bierniku stanu proksymalnego, który został tutaj użyty dla podkreślenia sensu: chodzi tu o nasze, tutejsze niebo oraz o naszą, tutejszą ziemię.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Ulf w Październik 25, 2012, 13:50:29
Xinóx:
Ontoosyxix’ewan tó faatána xipaa toom táátys

Orzeczenie jak zawsze na początku.

On – prefiks oznaczający podmiot w liczbie pojedynczej
toosy – stworzyć, forma czasownika się nie zmienia, czas określony jest sufiksem
xix’e – niebo (rodzaj żeński), liczba pojedyncza
wan –sufiks podkreślający dawne wydarzenie
tó – dosłownie jeszcze, podkreśla że drugie dopełnienie jest mocno związane z czasownikiem
faatána – ziemia (także rodzaj żeński), liczba pojedyncza
xipaa – Bóg, utworzone z połączenia „xinó” – władca, „paa” – moc, wiedza
toom táátys – dosłownie początek czas, użyte jako „na początku czasu”

Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Październik 29, 2012, 18:44:26
Wargerski:

"Üräpö Uje pasalittosu oihusu oto kel."

Üräpö - bardziej trafne określenie tego wyrazu to "z początku", gdyż jest to słowo ürä (rzeczownikowa forma "wcześnie") odmieniona przez ablatyw.
Uje - Bóg w mianowniku.
pasalittosu - forma czasu imperfekt (czynność dokonana) od czasownika alittsut (tworzyć), dodatkowo odmieniona przez 3. os. l.p.
oihusu oto kel - normalnie użylibyśmy formy "oihusu u kelusu", czyli odmienilibyśmy obydwa rzeczowniki przez biernik, jednak spójnik "oto" pełni taką samą funkcję jak "u" (czyli i), a dodatkowo narzuca na następny rzeczownik przypadek z poprzedniego rzeczownika (żeby to wyjaśnić - na początku i  z nieba można przetłumaczyć i "Üräpö u oihpo" jak i "Üräpö oto oih".
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 29, 2012, 21:48:50
Ahtialański:

"Буду дља АѲОS sімӓвsтаран нарт sє љан."

Буду дља - dosłownie: "kiedy początek". Oznacza "na początku".
АѲОS - Bóg. Pisane wielkimi literami. Na 90% inspirowane podświadomie górą Athos, o której pewnie przeczytałem po łebkach jakiś artykuł, a potem słowo mi "dziwnie pasowało". Połowa ahtialańskiego jest tak zbudowana.
Sімӓвsтаран (simayvstaran) - to jest ciekawe. Stworzyć to діая (nieregularny czasownik) i ten najczęściej pojawia się w samej Talennie, czyli Piśmie Świętym w języku ahtialańskim. Jednak pierwsze słowo o tym znaczeniu to czasownik utworzony od rzeczownika siмӓ "cud". Występuje jako regularny czasownik w formie czasu przeszłego w aspekcie dokonanym.
Нарт to "niebo". Forma przestarzała. W dzisiejszych czasach "a" uległo wzmocnieniu, nabrało dyszącej fonacji, i wymawiamy je obecnie raczej "наарт".
oznacza "i". Używane zamiennie z "хєт"/"єт", które dosłownie znaczą "z", "wraz z". Słowo to posiada też formę "sєт", jednak ta jest rzadko używana i przesadnie podniosła.
Љан - bardzo pierwotne słowo, oznacza ziemię.

O gramatyce niewiele można powiedzieć. Ahtialański ma bezwzględny szyk zdania SVO oraz jest analityczny. Porządek słów odpowiada raczej polskiemu.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Listopad 02, 2012, 14:49:54
No, już listopad, jakie kolejne zdanie?
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Listopad 02, 2012, 19:42:21

LISTOPAD: Rdz 1,2
"Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami."
(Biblia Tysiąclecia)

1. Czeska wersja: Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. (Bible Kralická)

2. Grecka wersja: ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.

3. Angielska wersja: And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (King James)

4. Łacińska wersja: terra autem erat inanis et vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas (Vulgata)

5. Rosyjska wersja: Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

6. Hebrajska wersja (oryginał): וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם.

7. Serbska wersja: А земља бјеше без обличја и пуста, и бјеше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

Uruchamiam część listopadową. Ten fragment jest znacznie bardziej skomplikowany niż poprzedni. Zagadnienia, z jakimi mamy tu do czynienia, to zdania złożone oraz sposoby ich łączenia. Jak wasze conlangi sobie z tym poradzą?
Poniekąd jest to wyliczenie, stąd pewnie w polskiej wersji pojawił się dwukropek. Wersja serbska (dodałem ją teraz) użyła średnika, a angielska wydzieliła do osobnego zdania.

Porady w interpretacji
Ciężko mi odesłać do jakichś konkretnych źródeł w kwestii zrozumienia tego fragmentu. Cytuję stronę www.strona.meszaret.pl:
Cytuj
1. Stworzenie świata (Rdz 1, 1- 2,4)

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz 1,1).

Oto pierwsze zdanie Pisma Świętego. Nieprawdaż że niezwykłe? Bóg stworzył! Bóg! Ale przecież On nie istnieje (!?) A jednak. Tymi słowami rozpoczyna się wielka historia zbawienia. Ten, Który Jest, stwarza świat. Stwarza niebo i ziemię, czyli wszystko. On stwarza, więc ma i do tego prawo. Stwarza, ale po co? O tym przekonamy się już za chwilę

Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami (Rdz 1,2).

Panował wielki chaos. Ale był ktoś, kto nad tym czuwał, który zabrał się do uporządkowania tego wszystkiego. Ten, który nadał kształt bezkształtnemu i tchnął życie w to co martwe. Duch Boży unosił się nad wodami – wszystko było podporządkowane mocy Bożej. Nie ma jeszcze praw fizyki, chemii, związków przyczynowo skutkowych, ani czasu. Jest jedynie bezład, chaos i Bóg, który nosi w sobie odwieczny zamysł poukładania tego wszystkiego. Zaczyna zatem stwarzać.

W moim książkowym wydaniu Pisma Świętego (korzystam przy wklejaniu cytatów ze stron internetowych) przy słowie "Duch" jest gwiazdka:
Cytuj
Możliwe tłum.: "tchnienie", "wiatr".

Jestem dziś zbyt zmęczony, aby tworzyć porządne (i ciekawe) tłumaczenia we własnych conlangach, więc pałeczkę pierwszeństwa oddaję komu innemu. Jutro wrzucę swoje.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: balab w Listopad 05, 2012, 11:51:56
Trochę sie spóźniłem w temacie, dlatego podam zdanie pierwsze i 2 zdanie z razu. Dalej pójdę juz planowo - jedno na miesiąc.

etiński:

gagepput terani ilónerín reigúm bundmar

gagepput czas przeszły zamierzony (ponieważ chcemy tutaj podkreślić, że ktoś to chciał zrobić, zamierzał to uczynić) przechodni aktywny od czasownika geppon- tworzyć kształtować
terani trochę pod wpływem greckiej konstrukcji εν αρχη zdecydowałem się na loc. od słowa teran - początek
ilónerín ergatyw (agens - podmiotem w tym zdaniu) od słowa ilóneri - bóg (wzmocniona forma ilónen- władca, pan, a to pochodzi z rdzenia lon(i)- - mieć, posiadać). agens, będący podmiotem w tym zdaniu.
reigúm acc. nieożywiony od reigum - nieboskłon, dopełnienie bliższe
bund , ziemia, acc. ożywiony, dopełnienie bliższe
-mar i - spójnik łączny, używany w czasie wymieniania

ga-gepp-u-t                                             teran-i                ilóner-ín       reig-úm           bund-mar
zamierzony-tworzyć-past-3.sg.trans.act początek-loc.sg. bóg-erg.sg. niebo-acc.noż. ziemia.acc.oż.-i

virri benat bund didhennón bésoimmar enit er supetoi zábenni fennakha [benikesh] vorant enik nidárekesh útar ilóneria er fennai

virri zaś
benat czas przeszły niezamierony (nie wnikamy czy ktoś miał taki zamiar, czy też wyszło mu przez przypadek, pozostajemy neutralni w ocenie) przechodni od czasownika benin - być. Tutaj pełni funkcję łącznika dla orzeczenia imiennego, w którym orzecznik stanowi bezład i pustkowie (stąjące z tegoż powodu w essivusie). Podmiot zdania wyrazany jest przez acc. (nie zaś erg.) pomimo, że czasownik jest przechodni. Spowodowane to jest tym, że trudno mówić, z semantycznego pkt widzenia, o "wykonawcy", agensie posiadania jakiejś cechy, własności. Dlaczego więc benin jest przechodni? Ścisły związek orzecznika z łącznikiem, spowodował, że ten pierwsz został traktowany na równi z dopełnieniem.
bund ziemia, acc. będący podmiotem zdania
didhennón essivus (orzeczik) od didhenno - bezład
bésoin essivus (orzecznik) od bésoi (bé - nic, soi- ziemia, kraina). W zdaniu końcowe -n przechodzi w -m pod wpływem przyrostka -mar
-mar i (jak wcześniej)
enit pochodzi od spójnika en - i jednocześnie, a, do którego dodano końcówki osobowe wraz z łącznikiem -e- [dla czasu przeszłego niezamierzonego zgodnie z zasadami alternacji jest to -i-]
er nad
supetoi locativus od supeto- powierzchnia
zábenni partytyw od záben - bezkres. Partitivus użyty jest dlatego, że powierzchnia stanowi tylko część całego bezkresu (wód)
fennakha genetyw od fenna - morze, ocean, jezioro, jakakolwiek woda w zbiorniku (ale nei naczyniu) . Okresla rodzaj bezkresu (nie jest to bekres czasu, nieba, głupoty, tylko wód)
benikesh użyte w nawiasie ponieważ jest ono tutaj całkowicie domyślne. W adj. werbalnym, ponieważ wymusza to odmiana spójnika en
vorant ciemność, acc. tutaj podmiot zdania
enik spójnik en z sufiksami czasu przeszłego neizamieronego 3 sg dla czasowników nieprzechodnich aktywnych
nidárekesh - adj. verb. od nidárem - unosić się, płynąć w powietrzu (wymuszone przez odmianę spójnika en)
útar acc. - duch - dosłownie myśl. W języku etińskim ośrodkiem duszy jest rozum - myśl
ilóneria possesywus od ilóneri - bóg
er - nad
fennai locativus od fenna (jak wcześniej)

virri ben-a-t                                                       bund                   di-dhenn-ón       bésoi-m-mar
zaś być-przeszły niezamierzony-3sg.trans.act. ziemia.acc.sg.oż neg.-ład-ess.sg. pustkowie-ess.sg.-i

en-i-t                                                                             er   supeto-i                     záben-ni          fenna-kha       [beni-k-esh]
i(jednocześnie)-przeszły niezamierzony-3sg.trans.act. nad powierzchnia-loc.sg. beziar-part.sg. woda-gen.sg. [być-adj.v.oż.podmiotu]

vorant                      en-i-k                                                                               nidáre-k-esh                           útar                  ilóneri-a
ciemność.acc.oż.sg. i(jednocześnie)-przeszły niezamierzony-3sg.intrans.act. unosić się-adj.v.oż.podmiotu duch.acc.sg.oż. bóg-poss.sg.

er    fenna-i
nad woda-loc.sg.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 07, 2012, 11:27:36
Burgundzki

« Itu do api tuchtimes wostospi; intis gurmonis uchs dreci duvni, api initu anamu Wiri Diwi uchs niruis. »

Analiza
Burgundzki wariant tłumaczenia drugiego wersu dosyć mocno podąża za tłumaczeniem łacińskim, posiada jednak dostosowaną do burgundzkich norm składnię.
1. Czasowniki "być" i "unosić się nad czymś" odmienione są w czasie imperfectum: itu, intis, initu.
2. Odpowiednikiem łacińskiego autem (i polskiego zaś) jest w tekście spójnik api. Właściwe znaczenie tego wielofunkcyjnego wyrazu pozwala odczytać interpunkcja: , api = "i", api = "a".
3. Ziemia w tłumaczeniu burgundzkim jest "bezkształtna" tuchtimes. Zdecydowałem się na bardziej dosłowny komunikat, żeby uwydatnić późniejsze dzieło tworzenia.
4. "Ciemność" w zasadzie jest singularia tantum w burgundzkim, pozwoliłem sobie jednak na spluralizowanie jej (gurmonis), ponownie dla celów emfatycznych.
5. Drecos, podobnie jak łacińskie facies znaczy zarówno "powierzchnia" jak i "twarz". Mimo że oba te polskie znaczenia mogą być oddane przez jeszcze kilka innych słów, tylko drecos zawiera je obydwa, więc postawiłem na zagranie na wyobraźni.
6. Słowo "duch" sonolios ma w burgundzkim jednoznacznie złą konotację. W zamyśle autorów Biblii Bóg jest surowy, ale przecież nie zły, więc tłumaczenie spiritus Dei jako "boska zmora" byłoby dość niefortunne. Użyłem tu słowa anamu "dusza", po pierwsze dlatego, że podoba mi się ono w takim kontekście, a po drugie dlatego, że wcześniej już ustaliłem, że Duch Święty to Anamu Nia, więc niejako poszedłem po najmniejszej linii oporu, stosując samobroniącą się analogię.
7. Niro "woda" jest jedynym zapożyczeniem greckim w zasobie podstawowego słownictwa burgundzkiego i przez przypadek przeszło podobną ewolucję semantyczną, początkowo będąc stosowanym jako przymiotnik niros "rześki, ożywczy, orzeźwiający". Wszystkie postulowane staroceltyckie rekonstrukcje tego leksemu: *akʷā-, *boglo-, *dubro-, *iskā-, *lawo-, *ud-en-(s)kiyo-, *utso-, *φeno-, *φono-, dałyby w burgundzkim albo brzydki rezultat, albo przybrały inne znaczenie.

i--tudo-apituchtim--eswost--os--pi
być3.sing.IMPERFziemiaN.sing.a, zaśbezkształtnyN.sing.pustyN.sing.part. koord.

i--ntisgurm--onisuchsdrec--iduvn--iapiin--ituanam--uWir--iDiw--iuchsnir--uis
być3.pl.IMPERFciemnośćN.pl.nad, ponadpowierzchniaLoc.sing.otchłańG.sing.iunosić się3.sing.IMPERFduszaN.sing.panG.sing.BógG.sing.nadwodaLoc.pl
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Listopad 08, 2012, 18:42:41
"Kel pasetailerosu nojokkitumi oto sätä. Emmnisi pasetailerosu kii palussitumi aihapitillitumi u Ujevoti päsemingürösü aihasu."

Kel - ziemia w mianowniku.
pasetailerosu - forma czasu przeszłego impärfäkt od czasownika tailesut (być).
nojokkitumi oto sätä - bezładem i pustkowiem, widać ponowne użycie spójnika "oto" - jest on charakterystyczny dla biblijnego stylu bądź podniosłych przemów lub dzieł.
Emmnisi - ciemność w mianowniku.
pasetailerosu - jak poprzednie.
kii - spójnik oznaczający "nad" lub "na górze".
palussitumi - powierzchnia w przypadku DG. Odsyłam do tematu z prezentacją języka.
aihapitillitumi - połączenie przymiotnik+rzeczownik "powierzchnia wody", dodatkowo w przypadku DG.
u - i.
Ujevoti - połączenie oznaczające "Duch Boży", w mianowniku.
päsemingürösü - forma czasu impärfäkt od czasownika mingüsüt (unosić [się]). W języku wargerskim nie ma czasowników zwrotnych, dodatkowo po tym czasowniku nie trzeba już używać żadnego przyimka.
aihasu - woda w bierniku.

EDIT: Glosów nie będzie, ale wysiliłem się podać transkrypcję fonetyczną tych dwóch zdań: [kel pɑse'tɑjlɛɾɔsu 'nɔjɔkːitumi 'ɔtɔ 'sætɛ 'emːnisi pɑse'tajlɛɾɔsu kiː 'pɑlusːitumi 'ɑjhɑpitilːitumi u 'ujevɔti pɛse'miɲʏɾøsʏ 'ɑjhɑsu]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Listopad 08, 2012, 19:24:33
/Wersja wstępna/

«Gətraa dan kÿçhim utöşanna ek tiluun: daröş kÿçhim nina kitorÿolin legin travÿoçak a Deusaan kvörtamhim nina travÿoçaklin»

Analiza
1. Każde słowo tutaj zostało wygenerowane i jak już wcześniej wspomniałem (w poprzednim tłumaczeniu), żadne nie zostało zapożyczone z języków naturalnych. Uwaga! Wyjątkiem jest słowo «Deus»!
2. Celowo tworzę trochę nóblang, bo chcę się pobawić w ewolucję języka.
3. Oprócz Nominativusa został tu użyty tylko Locativus, do wyrażenia «nad wodami».
4. Deusaan - wyraz złożony: «Deus» - Bóg i «saan» - duch.
5. Nic ciekawego właściwie tutaj nie ma. Ciekawostką (chociaż też marną) jest chyba to, że ÿ po spółgłosce się czyta jako [ɪj].
6. Wkrótcę prawdopodobnie będę to modyfikował (w tym opisywał każdą zmianę w analizie), gdyż jest to wczesna faza rozwoju.

Wymowa
['gætra: da:n 'kɪjʧim 'utøʃanna ɛk tilu:n': 'darøʃ 'kɪjʧim ni:na 'kitorɪjolin 'lɛgin 'travɪjoʧak a Dø'sa:n 'kvørtamhim ni:na travɪjoʧaklin']
Konkretnych zasad wymowy jeszcze nie ustaliłem, napisałem po prostu jak ja to wymawiam.

Glosy
Gətraadankÿçhimutöşannaektiluun:daröşkÿçhimninakitorÿlegintravÿoçakaDeusaankvörtamhimaninatravÿoçaklin
Ziemia-N.pojza tobyła-3.os-przbezładipustka:ciemnośćbyć-3.os-prznadpowierzchniabezmiarwoda-l.mnaDuch Bożyunosił się-3.os-prznadwoda-L.,l.mn
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Listopad 08, 2012, 19:31:07
żadne [słowo] nie zostało zapożyczone z języków naturalnych.

«Deus» - Bóg

No rzeczywiście kurwa.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Listopad 08, 2012, 19:36:25
żadne [słowo] nie zostało zapożyczone z języków naturalnych.

«Deus» - Bóg

No rzeczywiście kurwa.
W poprzednim tłumaczeniu napisałem, że to jedyne słowo, które jest zapożyczone. Ale okej, już poprawiam..
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Listopad 08, 2012, 20:18:29
Czy można poprosić o wymowę? Jestem ciekawy jak to brzmi.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Listopad 08, 2012, 21:21:32
Czy można poprosić o wymowę? Jestem ciekawy jak to brzmi.
Oczywiście. Zaktualizowałem.

Mam dziwną prośbę do moda: Czy dałoby radę zrobić temat, gdzie byłyby wszystkie posty związane z tym tematem, ale nie byłyby to tłumaczenia (np. jak ten post) ? Nie ładnie tak wyglądają tłumaczenia przeplatane z innymi postami :( Dałoby radę?
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Listopad 09, 2012, 00:58:58
Taki nowy szkic; aprioryczny czysto, więc tak na leksyce nie będę się mocno skupiał.

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię."
«sfluk dðɲɔ̃ʔɔ̃ɕq gɣɛxcl.»

Spoiler
[close]

"Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami."
«gɣãdʁ sqfɛʊ̥kt slənk; ɲcɛl vluə̥s ʃplux, dðɲiə̥ʒ kθild vlux»

Spoiler
[close]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 09, 2012, 01:25:04
Ciekawe, że wszyscy tak kurczowo trzymają się tego polskiego "bezładu". To jedno z najbardziej kreatywnych tłumaczeń, ale w sumie jest dalekie od oryginału.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Listopad 09, 2012, 01:55:36
„Bezład” od „nieukształtowanego” czy też „nieprzygotowanego” (ἀκατασκεύαστος) wcale tak daleko nie upadł znaczeniowo przecież. Ciekawszy jest drugi (a właściwie pierwszy) epitet Ziemii, ἀόρατος - o ile dobrze rozumiem, oznacza coś niewidzialnego - ergo, nieistniejącego w rzeczywistości (może oznacza to „istniejącego tylko w boskich myślach”?). Ktoś rozumie tekst hebrajski?
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Listopad 10, 2012, 23:00:09
Verñelma

1. Algeana lovi Ilmes siñies ja ardes.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Algèana lovî Ílmes síñies ja árdes.
[alˈɣea̯na lɔˈʋiː ˈilmes ˈsiːɲie̯s jaː ˈarðes]

algeanaloviIlmessiñiesjaardes
początek.LOCtworzyć.3SG.PASTBóg.NOMniebo.ACCiziemia.ACC

2. Arde tais eujargetenis ja tusge vil; tumeñ syveñen ylna vil, ja Xenge Ilmeata vedejen ylna yljexeli.

A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
Árde tais eujargètenis ja túsge vîl; tûmeñ sýveñen ŷlna vîl, ja Xénge Ilmèata vèdejen ŷlna yljexéli.
[ˈarðe tai̯s eu̯jarˈɣeːtenis jaː ˈtusxe ʋil, ˈtuːmeɲ ˈsyːʋeɲen ylna ʋil, jaː ˈɧenɣe ilˈmea̯ta ˈʋeðejen ylna yljeˈɧeːli]

ardetaiseujargetenisjatusgevil
ziemia.NOMzaśnie-porządkować.PASSPASTPP.FEM.NOMipusty.FEM.NOMbyć.3SG.PAST

tumeñsyveñenylnavil
ciemność.NOMgłębia.DATnadbyć.3SG.PAST

jaXengeIlmeatavedejenylnayljexeli
iduch.NOMBóg.ABLwoda.DAT.PLnadunosić-się.3SG.PAST

PASSPASTPP = Passive Past Participle = imiesłów przeszły bierny :)
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Grudzień 07, 2012, 20:39:29
GRUDZIEŃ
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Grudzień 07, 2012, 21:19:26
ok, jutro ciag dalszy xD
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Grudzień 14, 2012, 16:13:01
Verñelma

3. Ilmes tais sani: volje valgis! Ja cause valgies.

I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
Ílmes tais sanî: vólje vàlgis! Ja causê vàlgies.
[ˈilmes tai̯s saˈniː ˈʋɔʎje ˈʋalɣis jaː kau̯ˈseː ˈʋalɣie̯s]

Ílmestaissanîvóljevàlgisjacausêvàlgies
Bóg.NOMzaśpowiedzieć.3SG.PASTbyć.IMPświatło.NOMirosnąć.3SG.PASTświatło.ACC
"Bóg zaś powiedział: niech będzie światłość! I powstała światłość."

Objaśnienia:
1. Co do spójników, postanowiłem wymienić spójnik e na fińsko-estońsko-germańskie ja, krótkich słów na "e" i tak już jest za dużo (ei, es itp.)
2. Na uwagę zasługuje konstrukcja cause valgies "powstała światłość". Czasownik causa "rosnąć, powstawać" wymaga przypadka zależnego, trochę jak w językach ergatywnych.

Dokładna reguła będzie taka, że biernika wymagają czasowniki nieergatywne, czyli takie, które przydzielają tylko theta-rolę tematu (a nie mają agensa), intuicyjnie coś, co się z kimś dzieje niezależnie od jego działania, np. rosnąć, umierać, zasypiać, zachorować itp.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Styczeń 06, 2013, 23:20:33
Już styczeń. Czyżby projekt umarł? Mi się podoba.

Verñelma

4. Nagi tais Ilmes valgies leaven volves; tegi tais Ilmes valgiena ja tumeñen valna eries.

I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
Nagî tais Ílmes vàlgies léaven vólves; tegî tais Ílmes valgìena ja tûmeñen válna éries.
[naˈɣiː tai̯s ˈilmes ˈʋalɣie̯s ˈlea̯ʋen ˈʋɔlʋes ; teˈɣiː tai̯s ˈilmes ʋalˈɣie̯na ja ˈtuːmeɲen ˈʋalna ˈeːrie̯s]

nagîtaisÍlmesvàlgiesléavenvólves
widzieć-PASTzaśBóg-NOMświatło-ACCdobry-LOC.FEMbyć-PRESPP-ACC.FEM
tegîtaisÍlmesvalgìenajatûmeñenválnaéries
robić-PASTzaśBóg-NOMświatło-LOCiciemność-LOCmiędzyrozdział-ACC


Objaśnienia:
Co prawda Verñelma chyba będzie posiadał spójnik "że", to jednak preferuje gdzie się da konstrukcje z imiesłowem, na kształt fińskiego "Näki valon olevan hyvä" - "Widział światło będące dobre".
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Styczeń 07, 2013, 00:15:08
Nie umarł, nie umarł, tylko się zastanawiam, kiedy dostanę kolejnego bana za ciul wie co i czy w związku z tym mój udział ma sens. Mogę zawsze nadrobić ahtialańskim. Ten fragment Pisma świętego mam przetłumaczony i jest w nim kilka ciekawostek. Ale dziś jest za późno, zrobię to potem.@up - ciekawi mnie, że masz słowo na "zaś". W ahtialańskim prawie każde zdanie zawierające coś takiego zaczynało się od sє віру, które można tłumaczyć jako "a więc". Wszystkich "zaś" i "przeto" mój conlang nie rozróżnia. Jestem jedyny?
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Styczeń 07, 2013, 11:25:06
"tais" to jeden z najczęściej używanych spójników, jego znaczenie odpowiada np. polskiemu "a" (a czasem nawet "i") - wprowadza osobną, równorzędną kwestię. Tłumaczenie "zaś" wybrałem ze względu na pozycję w zdaniu, na której występuje - na drugim miejscu po fokusie (polskie "zaś" chyba podobnie).
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Styczeń 07, 2013, 17:50:26
Nie będę gorszy i nadrobię te dwa miesiące:

U Uje päsekäksärösü: Emm ärö jaatalittsut ulli - emm ulli jaatalittsut.
I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.

Sądzę, że wyjaśnić należy tylko konstrukcję "ärö jaalittsut" - jest to tryb rozkazujący od czasownika jaalittsut, czyli pojawiać (się).

U Uje pasamorosu ulliusu köö pasetailerosu noralutii. U Uje pasalittosu jooha ullimi u tehtenisimi.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.

Po raz kolejny nie będzie glosów, lecz tym razem przedstawię, poproszę o werble, wymowę tych dwóch zdań w zależności od nowo opracowanych dialektów. Tiin.
Północne:
[u ujɛ̝ pɛ̞sɛ̞kɛ̞ksɛ̞ɾøsy ɛ̝mm ɛ̝ɾø jɑʔɑtɑlittsut ulli ɛ̝mm ulli jɑʔɑtɑlittsut]

[u ujɛ̝ pɑsɑmɔrɔsu ulliusu køʔø pɑsɛ̝tɑjlɛ̝ɾɔsu nɔɾɑlutti . u ujɛ̝ pɑsɑlittɔsu jɔʔɔhɑ ullimi u tɛ̝htɛ̝nisimi]

Południowo-wschodnie z wymową "s" jako /ʃ/:
[u uje pɛʃekɛksɛɾøʃy emː ɛɾɔ jɑːtɑlitːʃut ulːi emː ulːi jɑːtɑlitːʃut]

[u uje pɑʃɑmɔɾɔʃu ulːiuʃu køː pɑʃetɑjlɛɾɔʃu nɔɾɑlutːi . u uje pɑʃɑlitːɔʃu jɔːhɑ ulːimi u teɦdeniʃimi]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 09, 2013, 19:57:00
Paçdadavi crat necepy hun gaýa Ergo.

paçdadavi oznacza początkowo, lecz w przeszłości. Gdyby wystąpiło samo davi oznaczałoby to, że coś się teraz rozpoczyna. Konieczność ta wynika z tego, iż czasowniki są nieodmienne.
crat necepy hun gaýa czasownik oraz dopełnienie w postaci niebo i ziemia
Ergo oznacza boga, ducha, lub inny stan ponadmaterialny, jednak z dużej litery oznacza boga. Podmiot występuje na końcu zdania, ponieważ ma ono budowę VOS.

Pastakenhun ace gaýa non – belan: ace ça - ca flooda unliva hun flate ça - ca flooda vena Ergo.

hun ace gaýa non – belan dosłownie oznacza „Wtedy ziemia była niedoskonałością”.
ace sa - ca alflooda inliva ace oznacza “była”.. Sa – ca oznacz nad, ponad i jest połączeniem słów „na” oraz „bardziej”, więc tak jak w polskim jest zaimkiem złożonym.alflooda to połączenie słów „wszystko” i „powierzchnia”, więc oznacza wszelką powierzchnię, unliva to połączenie „un” z „liva” co oznacza przeciwieństwo światłości.
hun flate ça – ca flooda vena Ergo Flate oznacza latać. flooda vena oznacza dosłownie „powierzchnię wodną”
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Elenti w Styczeń 12, 2013, 12:42:33
Powracam wreszcie po paru miesiącach nieobecności (a może raczej nieaktywności)... najpierw zaległości:

Nithiel (język litelicki)

1 Gilthon ar Endor Enovil lendae-mettë en ëtîr. 2 Iluve ar waestë Endor igilae – ari nador duinë isendas kanor igilae, ca ari duinë Andith-Enovil mayae. 3 Ar Enovil nithas-mettë „Ithîl luthîs-igilaen!”. Ar ithîl igilae.

A teraz aktualny werset:

4 Ar ithîl iris Enovil tirithae. Canbar mandar ithîl ar kanor Enovil lendae-mettë.

Szyk zdania to OSV.
ar - i
ithîl - światło
iris - dobry
Enovil - Bóg
tirithae - widzieć (w 3 os. l. poj. cz. przeszłego)

Czyli w pierwszym zdaniu mamy dosłownie "I widział Bóg dobre światło."

canbar - dosł. przestrzeń, ale można przetłumaczyć jako rozdział
mandar - pomiędzy
kanor - ciemność, mrok
lendën (tu forma lendae-mettë) - tworzyć (w 3 os. l. poj. cz. przeszłego z doklejką oznaczającą czasownik dokonany)

Projekt bardzo mi przypadł do gustu, to świetny pomysł.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Elenti w Luty 01, 2013, 17:09:35
Chyba ten projekt rzeczywiście umarł... :-( A szkoda... Mimo wszystko wstawię jeszcze werset na luty:

Rodzaju 1:5
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień pierwszy

Ar ithîl Enovil aimae adar, ca kanor aimae. Ar kanîr igilae, ar elentar, an-adar.

aime - nazywać się (3 os. l. poj. cz. przeszłego: aimae)
adar - dzień

Warto zauważyć, że w wyrażeniu "a ciemność nazwał nocą" mamy tłumaczenie na "a ciemność nazwał [nocą]". Noc jest tu w domyśle, gdyż słowo kanor jest uniwersalne dla obu tych pojęć.

kanîr - wieczór
elentar - świt, również poranek
an-adar - pierwszy dzień, ten ciekawy wyraz składa się z członu an (jeden) i adar (dzień). Gdybyśmy zapisali to bez myślnika, oznaczało by to "jeden dzień".

Szkoda, że projekt padł, ale dzięki niemu mój conlang rozwinął swoje słownictwo. Dziś ma już 108 słów.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Mônsterior w Luty 09, 2013, 16:18:12
Język arbastysjki:
Em e'atis Deus crôfusíos napsôal á cedfa

Komentarz:
- Em e'atis - stała fraza, oznaczająca "na początku", dosłownie "w początku". "em" to "w", "e' " to przedrostek przypadka tu odpowiadającego na pytanie "czym?", "atis" to "początek".
- Deus - Bóg chrześcijan; arabastyjski bóg to Apsus, a słowo "bóg, bożek, idol" to "aps". Stąd słowo "apsavvus" czyli "aps + avvus", "bóg + człowiek", znaczące tyle co "król".
- crôfusíos - czas przeszły dokonany w 3 os. l. poj. od "at crôfusíu" - "tworzyć".
- napsôal - jedno z pierwszych słów arbastyjskich, oznaczające "niebo". W zamierzeniu pierwotnym to "święte" niebo, później znaczenie rozszerzyło się na niebo nad naszymi głowami.
- á - spójnik "i".
- cedfa - ziemia. Zarówno planeta jak i grunt.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Luty 21, 2013, 20:09:30
Najwyższy czas na kolejny werset:

Verñelma

5. Nimite tais Ilmes valgies dienan, tumeñs tais yina nimite; ja tuli paiva, ja tuli ilda, eliuma diena.

I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
Nimitê tais Ílmes vàlgies díenan, tûmeñs tais ŷina nimitê; ja tulî páiva, ja tulî ílda, elìuma díena.
[nimiˈteː tai̯̯s ˈilmes ʋalɣie̯̯s ˈðie̯̯nan ˈtuːmeɲs tai̯̯s ˈyi̯̯na nimiˈteː ; jaː tuˈliː pai̯̯ʋa jaː tuˈliː ˈilða eˈliu̯̯ma ðie̯̯na]

NimitêtaisÍlmesvàlgiesdíenan,tûmeñstaisŷinanimitê
nazywać-3SG.PASTzaśBóg-NOMświatło-ACCdzień-LOCciemność-ACCzaśnoc-LOCnazywać-3SG.PAST
jatulîpáiva,jatulîílda,elìumadiena
iprzychodzić-3SG.PASTranek-NOMiprzychodzić-3SG.PASTwieczór-NOMpierwszy-NOM.Mdzień-NOM

Wyjaśnienia:
- w konstrukcji "nazywać coś czymś" (mistoi mintoi nimitani) w miejscu polskiego narzędnika w vne. występuje miejscownik (ogólnie często miejscownik pełni funkcję narzędnika)
- paiva (< puf. *päjwä "ogień") oznacza ranek, a nie dzień, jak w fińskim! "Dzień", to diena (litewskie zapożyczenie)
- słowo elìuma "pierwszy", to stopień najwyższy przymiotnika, który kiedyś oznaczał "przedni" (podobnie jak w innych językach uf. urobione od rdzenia *ede)
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Marzec 04, 2013, 14:53:27
Szybski:

Zaległości:
1. In tana beginnegga, God tana himenam toch erton makde. 2. Soch erta geskaplosta tomach was, änd mürgeta up dopts flache was. Änd Gods sewala up dopts waterus flat. 3. Godsuch sagde: “Bo locht!” Änd locht bekam. 4. Godsuch locht sah, hes god wer, änd God to mürgeti fram tamme lochte skar.

Nowy tekst:
5. Goduch tat locht dagam änd to mürgeton nachte namde, änd evandam kam, morganamuch kam, tana fürsta dagam.

God-uchtatlochtdagamändtomürgetonnachtenamde
Bóg-iART-N-DEF-ACCświatło-ACCdzień-DATiART-F-DEF-ACCmrok-ACCnoc-DATnazywać-PAST-3SG

ändebandamkammorganam-uchkamtanafürstadagam
iwieczór-ACCprzybyć-PAST-3SGranek-ACC-iprzybyć-PAST-3SGART-M-DEF-ACCpierwszy-ACCdzień-ACC

Naprawdę nie wiem, co tu takiego ciekawego może być w tym tekście, więc nie będę na siłę się doszukiwał.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Marzec 15, 2013, 20:34:20
[...........]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Kwiecień 09, 2013, 21:32:11
Verñelma / wigierski:

6. Sintai sani Ilmes: volje eretus, vedejin cexen, eretai tais vedeis vedeidis.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrzodku wód, a niech dzieli wody od wód.
Sîntai sanî Ílmes: vólje éretus, vedejìn cèxen, éretai tais vèdeis vedèidis.

SíntaisanîÍlmes:vóljeéretus,
Potempowiedzieć.3SG.PASTBóg.NOMbyć.IMProzdział.NOM
vedejìncexen,éretaitaisvèdeisvedèidis.
woda.DAT.PLśrodek.LOCdzielić.IMPzaśwoda.ACC.PLwoda.ELA.PL

7. Tegi tais Ilmes eretuos; myis eretoi alna volvin vedeina valna ja eretoi ylna volvin vedeina valna eries tegi; ja sui tavasti.
I uczynił Bóg rozpostarcie; uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak.
Tegî tais Ílmes éretuos; mŷis eretòi álna vólvin vedèina valna ja eretòi ýlna vólvin vedèina válna éries tegî; ja súi tavastî.

TegîtaisÍlmeséretuos
robić.3SG.PASTzaśBóg.NOMrozdzielenie.ACC
mŷiseretòiálnavólvinvedèinaválna
równieżrozdzielenie.DATpodbyć.PRESP.LOC.PLwoda.LOC.PLmiędzy
jaeretòiýlnavólvinvedèinaválna
irozdzielenie.DATnadbyć.PRESP.LOC.PLwoda.LOC.PLmiędzy
ériestegî;jasúitavastî
rozdział.ACCrobić.3SG.PASTitakdziać.się.3SG.PAST

Wyjaśnienia:
- nie bardzo wiedziałem, jak przetłumaczyć to, co BG tłumaczy jako "rozpostarcie", a BT i BW jako "sklepienie"; wybrałem słowo eretus, znaczące tu "obiekt oddzielający" (np. ściana, zasłona, przegroda, czy cokolwiek w tym stylu).
- zrezygnowałem z transkrypcji fonetycznej; wcześniejsze wersety dają wystarczające wyobrażenie o brzmieniu tego języka

Jeśli chodzi o słownictwo i gramatykę, to nic specjalnie nowego ani ciekawego tutaj nie ma.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Kwiecień 24, 2013, 20:16:50
Praferrski - chcę zobaczyć jak wyjdzie.

1. Loderuk - zobaku eris sōkavaia Velegaron kretē 2. Kupa dupokajsakavaia eris uper pēkoto vōnahah lunakah eʃe.

Póki co tyle.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Kwiecień 24, 2013, 21:24:28
Cytuj
Kupa dupo

WTF?!
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Kwiecień 24, 2013, 20:53:48
"Kupa" było jino takim twórczym żarcikiem, ale "dupo" nie było zamierzone.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Maj 02, 2013, 21:51:28
Maj!

wigierski:

8. Nimite tais Ilmes eretuos seana. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, taumes diena.

I nazwał Bóg rozpostarcie niebem. I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień wtóry.
Nimitê tais Ílmes éretuos sêana. Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, tâumes díena.

NimitêtaisÍlmeséretuossêana.
nazwać.3SG.PASTzaśBóg.NOMrozdzielenie.ACCniebo.LOC
Jatulîpáiva,jatulîìlda,tâumesdíena.
Iprzychodzić.3SG.PASTporanek.NOMiprzychodzić.3SG.PASTwieczór.NOMdrugi.NOMdzień.NOM
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Czerwiec 09, 2013, 23:38:09
No i znowu zostałem sam.

9. Sani tais Ilmes: kerajes seajen alna volvei vedei yitenne kautanne, nagitajes tais kiva kauta; ja nai tavasti.
I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak.
Sanî tàis Ílmes: kérajes seajên âlna vólvei vèdei ỳitenne kàutanne, nagìtajes tàis kîva kàuta; ja nái tavastî.

SanîtàisÍlmes:kérajesseajênâlnavólveivèdei
powiedzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMzbierać.IMP.REFLniebo.DATpodbyć.PRESPP.3PLwoda.NOM.PL
ỳitennekàutannenagìtajestàiskîvakàuta;janáitavastî
jeden.ILLmiejsce.ILLpokazać.IMP.REFLzaśsuchy.NOM.Mmiejsce.NOMitakdziać.się.PAST.3SG

Objaśnienia:
W tekście pojawia się nowy element: czasowniki zwrotne. Formy zwrotne tworzy się dodając -is do odmienionej formy czasownika (por. fiń. "itse"), np. kérami "zbieramy" - kéramis "zbieramy się". Tryb rozkazujący czasowników zwrotnych tworzy się końcówką -jes.

kîva "suchy" jest kognatem fińskiego kuiva "suchy", a nie kiva "fajny"!
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Lipiec 11, 2013, 00:03:03
W tym miesiącu krótki fragment w sam raz na sesję:

10. Nimite tais Ilmes kivas kautas arden, keratuos tais vedeida meren.
I nazwał Bóg suche mieysce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem.
Nimitê tàis Ílmes kívas kàutas árden, kératuos tàis vedèida méren.

NimitêtàisÍlmeskívaskàutasárden
nazwać.3SG.PASTzaśBóg.NOMsuchy.M.ACCmiejsce.ACCziemia.LOC
kératuostàisvedèidaméren
zebranie.ACCzaśwoda.ABL.PLmorze.LOC

Objaśnienia:
Praktycznie wszystkie słowa i konstrukcje, które są tu używane, pojawiały się już wcześniej. Na uwagę zasługuje może tylko fragment keratuos tais vedeida, gdzie po pierwsze, tais występuje konsekwentnie na drugim miejscu zdania nawet jeśli oznacza to "wcięcie się" w konstytuentę. Po drugie, jak wiadomo wigierski nie posiada dopełniacza, więc konstrukcje typu "zebranie wód" wyraża się rzecz jasna nie konstrukcją posesywną, tylko ablatywem-partytywem.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Wrzesień 01, 2013, 19:01:28
Z kolejnymi wersetami musiałem się trochę pomęczyć. Jako że wersety 11 i 12 są prawie identyczne, to podaję je razem (za sierpień i wrzesień), przy czym drugi już bez glosy:

11. Nagi tais Ilmes ses xyven volves. Sintai sani Ilmes: synnai arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, ja puvea, kauseata teivea, synnoisen mirna, kei siemesen eana arden voleñce; ja nai tavasti.
I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: Niech zrodzi ziemia trawę, ziele, wydające nasienie, i drzewo rodzajne, czyniące owoc, według rodzaju swego, któregoby nasienie było w nim na ziemi; i stało się tak.
Nagî tàis Ílmes sés xýven vólves. Sîntai sanî Ílmes: sỳnnai árde tárnea, virlìeta, sîemea êadavea, ja púvea, kausèata tèivea, synnòisen mîrna, kèi sîemesen èana árden vóleñce; ja nái tavastî.

NagîtàisÍlmessésxŷvenvólves.
widzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMto.ACCdobre.LOC.Fbyć.PRESPP.ACC.F
SîntaisanîÍlmes:sỳnnaiárdetárnea,virlìeta,sîemeaêadavea,
potempowiedzieć.3SG.PASTBóg.NOMrodzić.IMPziemia.NOMtrawa.ABLziele.ABLnasienie.ABLdawać.PRESPP.ABL.F
japúvea,kausèatatèivea,synnòisenmîrna,
idrzewo.ABLowoc.ABLrobić.PRESPP.ABL.Frodzaj.DAT.3SGwedług
kèisîemesenèanaárdenvóleñce;janáitavastî.
który.DAT.Fnasienie.NOM.3SG3SG.LOC.Mziemia.LOCbyć.3SG.CONDitakstać.się.3SG.PAST

12. Synne tais arde tarnea, virlieta, siemea eadavea, synnoisen mirna, ja puvea, kauseata teivea, keana ei siemesen, synnoisen mirna; nagi tais Ilmes ses xyven volves.
I zrodziła ziemia trawę, ziele, wydające nasienie, według rodzaju swego, i drzewo czyniące owoc, w którym nasienie jego, według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
Synnê tàis árde tárnea, virlìeta, sîemea éadavea, synnòisen mîrna, ja púvea, kausèata tèivea, kèana èi sîemesen, synnòisen mîrna; nagî tàis Ílmes sés xýven vólves.

Objaśnienia:
1. W powyższych wersetach występuje bogactwo form w Ablativie, w znaczeniu partytywu: wyrosnąć ma nie jedno drzewo, które daje jeden owoc, tylko nieokreślona ilość. Taki ablativ zastępuje zarówno mianownik, jak i biernik.
2. Słowo mîrna łączy się z celownikiem i oznacza "według". Jest to miejscownik od słowa mîr, oznaczającego "pokój, zgoda", zapożyczonego z rosyjskiego.
3. Zauważmy tworzenie rzeczowników z czasowników i przymiotników za pomocą końcówek II deklinacji:
káusa "rosnąć" - káuses "owoc"
vírla "zielony" - vírlis "ziele" (kalka z polskiego, ale w trochę szerszym znaczeniu)
sỳnnu "rodzić się" - sỳnnus "rodzaj"
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Październik 03, 2013, 23:36:27
13. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, kolmes diena.

Tym razem żadnego komentarza chyba nie potrzeba.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Vistamo w Październik 05, 2013, 00:06:41
Pierwsze 3 machnąłem.

Ardun brudimes czyli po polsku "nóblang arduński". Nie jest eufoniczny i brzmi paskudnie, bo tak właśnie ma być :)


1. Si gen gi Meror menget yolis zo haraf.

Si gen gi Mer-or menge-t yolis zo haraf.

Na początek [oddzielenie], bóg-rodz.określ. tworzenie-czas.ogólny niebo i ziemia.

Słowo "gi" nie ma samodzielnego znaczenia - wstawia się je po to, aby dwa sąsiadujące ze sobą rzeczowniki nie łączyły się w jedno wyrażenie - "si gen gi meror..." znaczy "na początku bóg...", "si gen meror...: znaczyłoby "na początkowym bogu".

Rodzajnik (a raczej poimek) określony nie jest obowiązkowy. Stosuje się go, jeśli chce  się w sposób szczególny podkreślić, że chodzi o ten właśnie konkretny egzemplarz, a nie jakikolwiek inny. Czyli "mer" to ogólnie bóg (czyli może być Zeus, Światowid i cokolwiek innego), a "meror" to ten konkretny, jedyny Bóg.

Czas ogólny to domyślnie stosowany czas, który można tłumaczyć na teraźniejszy, przeszły lub przyszły w zależności od kontekstu. Jeśli chcemy koniecznie zaznaczyć przeszłość lub przyszłość, używamy dodatkowych słów. W opowiadaniach nie ma takiej potrzeby. Czas ogólny oznaczamy, dodając "-t" do rdzenia.


2. Zo haraf shekumabus zo shadayas: maroyapi set gor dagushabu nigar zo Meror Angos bisket gor dadiman.

Zo haraf shekum-ab-u-s zo shadaya-s: maroya-pi se-t gor dagush-ab-u nigar zo Me-ror Angos biske-t gor dadim-a-n

I ziemia kształt-bez-przym.-jest i pusta-jest: ciemny-abstr. bycie-czas.ogólny nad dno-bez-przym. otchłań i bóg-rodz.określ. unoszenie-czas.ogólny nad woda-[a]-l.mn.

Shekum - kształt => *shekumab- oznacza bezkształtność => shekumabu - bezkształtny => shekumabus - jest bezkształtny

Tak samo: dagush - dno => dagushabu - bezdenny

Końcówka "-s" odpowiada polskiemu "jest" po dodaniu do przymiotnika. Tak samo: shadaya - pusty => shadayas - jest pusty

"-s" dodane do imiesłowu biernego dałoby nam stronę bierną.

Dzierżawczość oznaczamy, zestawiając dwa rzeczowniki obok siebie: meror - bóg, angos - duch => meror angos - duch boga, ew. boży duch

Liczbę mnogą oznaczamy, dodając "-n" do rzeczownika, niedopuszczalne zbitki spółgłoskowe rozbijamy wstawką "a": dadim => dadim-a-n. Nie ma przymusu oznaczania liczby mnogiej, jeśli wynika ona z kontekstu, tu została użyta dla podkreślenia, że rozlewisko, nad którym unosił się bóg, było całkiem rozległe :)

"-pi" tworzy pojęcia abstrakcyjne: maroya - ciemny => maroyapi - ciemność


3. Zo Meror gisat: Lamash jey se! Zo lamash geset.

Zo Mer-or gis-a-t: Lamash jey se! Zo lamash ge-se-t.

I bóg-rodz.określ. powiada-[a]-cz.ogólny: Światło [tryb.rozk.] jest! I światło zaczynać-bycie-czas.ogólny

"a" w słowie "gisat" rozbija zbitkę spółgłoskową, w wygłosie zbitki spółgłoskowe nie są dopuszczalne.

Słowo "jey" oznacza tryb rozkazujący w 1. i 3.os., w tym przypadku można śmiało przetłumaczyć jako "niech".

"Ge-" oznacza początek czynności lub stanu, czyli "lamash geset" oznacza dosłownie "światło zaczyna być". W arduńskim słowo "stać się" to po prostu "gese" czyli dosł. "zacząć być".

Ciąg dalszy kiedyś nastąpi.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 05, 2013, 04:47:53
Nowantyjski

1 «Ig grâ is Dyw i nyncebd calu e terr.»

/igˈgra isˈdɨw inɨnˈʧɛbd ˈkalu ɛˈtɛr/

Analiza
1. Nowantyjski ma szyk typu "fałszywe VSO", zaczerpnięty z wyspiarskich języków celtyckich. Orzeczenie musi zostać poprzedzone odpowiednią partykułą - w tym wypadku ig (< łac. HIC), która służy do wprowadzania zdania oznajmującego. Partykuły nowantyjskie są z reguły obowiązkowe, ale ig może zostać pominięte, jeśli orzeczenie jest zwrotne.
2. Słabo to widać akurat tutaj, ale deklinacja w nowantyjskim ma się dosyć dobrze. Wyrazy calu i terr są w bierniku, a yncebd - w celowniku.
3. Przyimek i "w" wywołuje mutację nosową. która tutaj przejawia się insercją "nadmiarowego" n do formy yncebd.
4. Cyrkumfleksy oznaczają akcent, jeśli nie pada on tam, gdzie powinien, czyli regularnie na ostatnią sylabę tematu. Grâ nie musiałoby go teoretycznie mieć, bo i tak jest jednosylabowe, a temat nie posiada samogłoski, ale jako że w formach perfectum akcent pada zawsze na końcówkę morfologiczną, przyjąłem oznaczać to zawsze. Ot, rozróżnienie homofonów.
5. W calu pierwszy dźwięk jest twardy. Nowantyjska łacina ludowa zaproponowała inne rozwiązanie sprawy dyftongów, gdzie AE > *aj > a, stąd palatalizacja nie zaszła.

Glosy

Ig                   gr-â                 is                           Dyw-Ø               i   n-yncebd-Ø                             cal-u                  e   terr-Ø[/b]
part.zd.ozn.  tworzyć-perf.  rodz.okr.m.poj.    Bóg-mian.poj. w mut.nos.-początek-cel.poj.  niebo-bier.poj.  i   ziemia-bier.poj.

Słowniczek

cal - niebo < CAELUM
Dyw - Bóg < DEUS
e - i < ET
gra - tworzyć < CREARE
i - w < IN
ig - partykuła wprowadzająca zdanie oznajmujące < HIC
is - rodzajnik określony, rodzaj męski, liczba pojedyncza < ISTE
terr - ziemia < TERRA
yncebd - początek < INCEPTUM

2 «Ig hiew es derr awd gwoid e dawsys ryfta. Ig ier is myrg sufr abymm e lywaw sy Dyws suwl sufr abas.»

/igˈhiew ˈter awdˈwoid eˌdawsɨsˈrɨfta/
/igˈjɛr isˈmɨrg ˌsufrˈabɨm ɛˈlɛw isˈdɨws ˈsuwl ˌsufˈrabas/

Analiza

1. Tłumaczenie podąża za oryginałem łacińskim, a podobnie jak w moim innym conlangu, ziemia jest "pusta" gwoid i "bez kształtu" awsys ryfta. Tutaj jednak nie unosi się nad wodami żadna dusza, a "oddech" suwl.
2. Ponownie można zaobserwować partykułę ig i przy okazji zauważyć zasadę - w wypadku zdania złożonego, tylko pierwsze zdanie składowe jest nią wprowadzane. Inaczej dzieje się w przypadku innych partykuł.
3. Kolejne mutacje: e, etymologicznie ET, wywołuje pojawienie się epentetycznego d, jeśli kolejne słowo zaczyna się na samogłoskę. Zjawisko nazywa się d-insercją i zachodzi po niewielu wyrazach, ale pojawia się stosunkowo często, bo są to wyrazy bardzo częstego użycia. Wcześniej możemy zaobserwować także lenicję, która dla osłabionego w tym wypadku t oznacza udźwięcznienie.
4. Pod względem leksykalnym pojawiają się pierwsze zapożyczenia: ryft (celt.), myrg (strnord.), a także konserwatyzm: hiew sprowadza się ostatecznie do czasownika FIERI, odpowiedzialnego w Romanii w zasadzie wyłącznie za rumuński bezokolicznik "być", a awd kontynuuje, w nieco zmienionym znaczeniu, łaciński spójnik autem, niezachowany nigdzie indziej.
5. Dopełniacz rozwiązany jest na sposób germański: w konstrukcji sy Dyws suwl rodzajnik stoi w dopełniaczu i uzgadnia się z Dyws, a nie suwl. Możliwe jest odwrócenie tej konstrukcji, ale wtedy suwl musiałby dostać swój własny rodzajnik (is suwl sy Dyws). Taki szyk jest jednak rzadki.

Glosy

Ig                   hiew-Ø                          es               d-terr-Ø                               awd    gwoid-Ø                 e    d-awsys              ryft-a.
part.zd.ozn.  być2-imperf.3.poj. r.okr.ż.poj. lenicja-ziemia-mian.poj. wtedy  pusty-ż.mian.poj.  i     d-insercja-bez   kształt-cel.poj.

Ig                  ier-Ø                        is                   myrg-Ø                            sufr    abymm-Ø
part.zd.ozn. być1-imperf.3.poj. r.okr.m.poj.  ciemność-mian.poj.     nad   otchłań-bier.poj.

e    lyw-aw                                   sy                            Dyw-s                    suwl-Ø                 sufr  ab-as.
i     unosić się-imperf.3.poj.     r.okr.m.poj.dop.    Bóg-dop.poj.        oddech-m.poj.    nad  woda-bier.mn.

Słowniczek

ab - woda < AQUA
abymm - otchłań < ABYSSIMUS
awd - wtedy < AUTEM
awsys - bez < ABSENS
gwoid - pusty < *VOCITUS > fr. vide
hiew = hi - być (hiszp./port. estar), znajdować się, stać się < FIERI z formami supletywnymi od STARE
ier = yss - być (hiszp./port. ser) < ESSE z formami supletywnymi od FIERI
lywa - unosić się < LEVARE
myrg - ciemność, mrok < strnord. myrkr
ryft - kształt, forma < pcelt. *rift-
sufr - nad < SUPER
suwl - oddech < formacja wsteczna od suwla - oddychać < SUFFLARE
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 05, 2013, 22:34:57
Projekt liczy sobie około roku i postanowiłem zadościuczynić pierwotnemu postanowieniu i opisać ile mogłem na Wiki. Nie gniewajcie się na mnie za ewentualne błędy, przeinaczenia, pomyłki czy złe sformatowanie - jest późno. Mimo to mam nadzieję, że wszystko się zgadza.

http://jezykotw.webd.pl/wiki/Projekt_t%C5%82umaczeniowy_Canisa
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Październik 05, 2013, 22:56:08
Dzięki! Drobna uwaga - Verñelma jakiś czas temu zmienił nazwę na wigierski. Pozwoliłem sobie poprawić. W postach nie naprawiałem też drobnych szczegółów, które się zmieniały po opublikowaniu (przede wszystkim reformy ortografii), ale na wiki poprawię, żeby nie wisiała błędna wersja.

Ja z okazji rocznicy miałem zamiar wrzucić nagranie całego dotychczasowego tekstu, ale cały czas zapominam kupić mikrofonu.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 06, 2013, 00:16:58
Nowantyjski

3 «E difî is Dyw: ‹Hi es lumm!› e isdydî lumm habd»

/ˌɛdiˈfi isˈdɨw/ /ˈhi esˈlum/ /ˌɛisdɨˌdiˈlumˈhabd/

Analiza

1. Ponownie, nowantyjski wariant wersu pozostaje stosunkowo wierny Wulgacie, przynajmniej na tyle, na ile można. Mamy do czynienia z prepozycją spójnika e w miejscu partykuły, konstrukcją tyleż możliwą, co niezwykle rzadką i bardzo religijnie nacechowaną (jej neutralnym odpowiednikiem byłoby ig [orzeczenie podmiot] awd, dosł. "i wtedy"); pojawia się też strona bierna procesu, oznaczana czasownikiem hi i imiesłowem uprzednim. Jako że nie było na co zadziałać, w przykładzie nie pojawiają się żadne nagłosowe mutacje.
2. Difî "powiedział" wymusiło na stronie biernej czas perfectum. Zasady zgodności czasu są bardzo silnie przestrzegane w nowantyjskim.
3. Leksykalnie, nie ma co komentować. Słownictwo jest całkowicie łacińskie i w zasadzie nie ma tu nowości.

Glosy

E   dif-î                                     is                     Dyw-Ø:                   ‹Hi-Ø                          es                 lumm-Ø!›               e   isdyd-î                       lumm-Ø                    habd
i     powiedzieć-3.poj.perf.   r.okr.m.poj.     Bóg-mian.poj        być-3.poj.ter.łącz.    r.okr.ż.poj.   światło-mian.poj. i    stać się-3.poj.perf.  światło-mian.poj.   zrobiony

Słowniczek

habd < FACTUS = ha - robić < FACERE
lumm - światło < *LUMINEM = LUMEN

4 «E gwyddî is Dyw, py hwiss es lumm bon, e gawalâ ill lumm aw myrgu.»

/ˌɛgwɨˈði isˈdɨw/ /pɨˈhwis ɛsˈlum ˈbɔn/ /ˌɛgawaˈla iʎˈlum awˈmɨrgu/

Analiza

1. Powtarza się konstrukcja z preponowanym spójnikiem z poprzedniego wersetu, dodatkowo pojawia się nowa partykuła py, która wprowadza zdanie względne.
2. Zastąpiłem "widział, że światło było dobre" sformułowaniem "widział światło, które było dobre", żeby uniknąć na moje ucho nieco dziwnego zdania, przy zachowaniu znaczenia.
3. Od strony leksykalnej, "oddzielać" jest zapożyczeniem celtyckim, a "ciemność" wspomnianym wyżej zapożyczeniem skandynawskim. Pozostałe słowa mają etymologię łacińską. Ponownie ujawnia się pewien konserwatyzm, który być może wykryliście.
4. Nowantyjski jest językiem pro-drop, ale dla lepszego flow zdecydowałem się zachować zaimek osobowy w drugiej części zdania.

E   gwydd-î                      is                      Dyw-Ø
i     widzieć-3.poj.perf.   r.okr.m.poj.     Bóg-mian.poj.

py                  hw-iss                               es                  lumm-Ø                    bon-Ø
part.zd.wzg.   być-3.poj.imperf.łącz.     r.okr.ż.poj.     światło-mian.poj.    dobry-mian.ż.poj.

e       gawal-â                         ill     lumm-Ø                    aw    myrg-u
i        oddzielać-3.poj.perf.   on    światło-bier.poj.      od    ciemność-bier.poj.

Słowniczek

aw - od < AB
bon - dobry < BONUS
gawalâ = gawalâ - oddzielać, rozdzielać < pcelt. *gabalu- "gałąź"
gwyddî = gwydde - widzieć < VIDERE
py - partykuła wprowadzająca zdanie względne < QUI
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Canis w Październik 06, 2013, 11:02:01
Cytuj
TALENNA - EMTLE IMİN
PUTKU LLHE

PANTUA YU ANTKORO YU MÃRA SE NAK’ TİRKI

MÃRA KAZU SİMAYVSTARAN NO AÞOS

1Budu dla AÞOS ŝimayvstaran nãrt se lan. 2Lan hak’art bıse se verha hat pa: ontra hak’art dak kıunko yu wao, AÞOS HARAK ibikñuvstãk dak łao. 3Viru freo AÞOS yurtavst: «Fñuba· hak’ moilu!» Moilu dlavstaran hat. 4AÞOS haunãkavstaran moilu nya, unardaran ka sar ontra. 5Se AÞOS ir van sir moilu çatu, kir ir van sir ontra nest. Viru nest se dar - luri hak’art fu onoz çatu. 6Tlami AÞOS yurtavstaran: «Fñuba· hak’ dlavst kıunko el wao se unard sar nudunt waoı!» 7Viru simayvst vah kıunko, AÞOS unardaran wao dok kıunko sar wao dak kıunko; se viru 8AÞOS ir van sir kıunko nãrt. Viru nest se dar - luri hak’art fu dui çatu. 9Tlami AÞOS yurtavstart: «Fñuba· hak’ itnovt verha wao dok nãrt ŝin tãr onoz se intra yu taynt kıunko!» Se viru 10AÞOS ir van sir kıunko lan, se ir ir van sir wao õn. M haunãkavstaran AÞOS lle hak’a nya henno 11yurtavstaran: «Fñuba· lan khavst leikki meilaı: ŝis khavst ezsı, wanen khavst bım ir ki, hin tãr ezsı». Se hak’ dlavste. 12Lan khavstaran leikki meilaı: ŝis khavst ezsı ir ki se wanen buavst bımı et ezsı ir ki ŝin tãr. Se AÞOS yaduluvst lle hak’a nya. 13Se viru nest se dar - luri hak’art fu izna çatu. 14Viru AÞOS yurtavstart: «Fñuba dlavst hak’ no aşma yu nãrt, eça ŝin tãr kıunko yu nãrt, unardaravst çatu sir dar, intravst yu yın yu mahha, maşi se mahhaı; li sıa· aşma yu nãrt no eça ŝin tãr kıunko dak nãrt se eça ŝin tãr kıunko dak lan.» Se hak’ dlavste. 15AÞOS diaya dui granti aşmaı no eça: ver granti ki sıa· gizuvst yu çatu se ta granti, ki sıa· gizuvst yukçak’, se AÞOS diaya myo treno. 17Se AÞOS abadivst lihin kıunko 18sıa· gizuvst yu çatu se kçak’, se unardaravst no li moilu ŝir dar - luri hak’art fu pae çatu. 20Viru AÞOS yurtavstart: «Fñuba· wao ŝin verha mount hall se hecraı - li fñuba· zimavst dak lan, dok kıunko yu nãrt!» 21Se AÞOS diaya ir var semenciı yu õn se verlare hak’art hallı namir· cedasıavst, wao hatart ŝin verha li, se verha hecarı sarkhant se li hak’art yu nudunt hallı. AÞOS haunãkavstaran li nya, 22hen”o roavstart sar li adaba: «Li verha ãk çnay se çaykavst. Fnuba· ska waoı hat ŝin lan». 23Se viru nest se dar - luri hak’art fu jaua çatu. 24Viru AÞOS yurtavstart: «Fñuba· lan khavst nudunt hallı: emia, senki menohavstoyd, se roumunt senki irli!» Hak’ hataran. 25AÞOS diaya nudunt senkiı yu ir li fletı: roumunt senkiı, emia se verha senkiı menohavstoyd. Se AÞOS haunãkavstaran li nya. 26Se istaihant AÞOS yurtavstaran: «Fnuba· na diaya tirk, tirk dor na pardant na. Fnuba· li AYŞAVST ŝin dak myokuaı yu ŝin dak lan se ŝin dak verha senki menohavstoyd ŝin lan!» 27Viru, AÞOS diaya tirk hak’ li, dor AÞOS: ki diaya maxe se kiaxe. 28M AÞOS rozavstart li ki yurtavstart hak’: «Ki-ari· hak’a çnay se çnayvst hen”o fñuba· ska lan ŝin verha ska, ska sıa· ayşavst yu lan yu nyokuaı yu õn, yu hecraı yu nãrt se yu verha senkiı menohavstoyd.» 29Se treno AÞOS yurtavstart: «VAR na alik-ik verha wanen khavstoyd ezsı sar lan se verha wan, hat ezsı ŝin tãr ir ki bım: luri vah se ki sıa· hat lyeme sar ska. 30Se sar verha senkiı yu poll, yu xarŝ, se sar verha hecraı ŝin nãrt, se sar verha sınsuavstoyd ŝin lan se ik flet yu wimiya, lyeme hak’ãk leikki ŝis». Se hak’ dlavste.

Kopiujwklejka wszystkiego, co znalazło się na necie - jest to ahtialański w wersji 2011. Dziś wygląda on kompletnie inaczej, a przede wszystkim wróciłem do cyrylicy. Ręcznie zapisałem ponad rozdział 2, a więc w sumie niedużo jak na kilka lat [nicnierobienia].

Dlatego oprócz powyższego opiszę werset 13.
Sє віру нєsт sє дар - љурі хакъарт фу ізна чату.
I w wersji współczesnego ahtialańskiego, proszę państwa:
Sєт віру арт нєsт sє дар - sу чату фу ізна.

"Se" to spójnik "i", ma on wariant z "t" na końcu, przez co jakby wyższa jest ranga spójnika (często łączy zdania, nie tylko dwa obiekty, ale nie musi tak być).
Zaś "viru" to takie śmiechowe słówko, które znam głównie ze zwrotu "віру тљамі" ("już niedługo..."), głównie występowało w romansidłach lat 2008 (wcześniej/później?). W piśmie świętym - w znaczeniu "i tak", "bowiem", "a więc".
Nest se dar - wieczór i ranek. Pojęcia nieostre, nieskrystalizowane - rzadko używane. Mogą równie dobrze oznaczać noc i dzień, choć dla słowa dzień zdecydowanie lepsze jest "чату".
Luri hak'art - "to był"... niepotrzebne we współczesnym ahtialańskim.
Fu izna - trzeci.
Çatu - dzień.

Dodatkowy komentarz: W dzisiejszych czasach jest rozróżnienie pomiędzy trzema słowami: љурі, лурі oraz . Pierwsze dwa wymawiane są najczęściej tak samo (normatywnie /ɮi˞'ɾi/; /li˞'ɾi/, ale bądźmy poważni), trzecie to po prostu /su/. Pierwsze słowo, љурі, oznacza "oto" i jest nieco archaiczne ze względu na potrzebę rozróżnienia go od лурі, które znaczy "co?". Współczesne "oto" jest pochodzenia asuańskiego (język aswa) i brzmi . Też doszło do zmiany kolejności słów liczebnik porządkowy - opisywany rzeczownik, co widać w tłumaczeniu.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 08, 2013, 01:52:45
5 «Ig galwŷ ill ys lumm es 'eir e dys myrgu es nobd; ig hwî hy andanas heiras gwesb e der awsîg habd.»

/ˌiggalˈwɨ iʎɨsˈlum ɛˈseir ɛdɨsˈmɨrgu esˈnɔbd/ /igˈhwihɨ anˈdanas ˈheiras ˈgwɛsb ɛˈdɛr awˈsig ˈhabd/

Analiza

1. Nowantyjska gramatyka nie pozwoliła na zachowanie porządku Wulgaty, niemniej, ogólny schemat tego wersu nie odbiega daleko od oryginału. Tym razem kilka innowacji znaczeniowych i parę dodatkowych zapożyczeń.
2. W drugiej części wersetu strona bierna ponownie jest w czasie perfectum - wymusiło to pierwsze zdanie. Nowantyjski nie pozwala na używanie czasu teraźniejszego do wyrażania przyszłości czy przeszłości.
3. <'> jest standardowym zapisem litery h po lenicji i oddaje fakt, że /h/ w wyniku tego procesu staje się nieme. Działanie lenicji możemy zaobserwować w tym zdaniu także później (hwî hy).
4. Pod względem leksykalnym, "nazwać", "ranek" i "wieczór" są zapożyczeniami celtyckimi, przy czym to ostatnie - kognatem do łacińskiego słowa vesper, również oznaczającego wieczór. Standardowe słowa na wieczór o łacińskiej etymologii (odpowiednio mannan i seir) oznaczają odpowiednio "poranny posiłek, śniadanie" i "wieczorny posiłek, kolacja".
5. Izolacja i silny wpływ celtycki odbiły się również na doborze innych etymonów łacińskich. Zarówno "pierwszy", jak i "dzień" mają etymologię czysto łacińską, ale wywodzą się z innych etymonów, niż w pozostałych językach romańskich, chociaż mają w niektórych z nich kognaty.

Glosy

Ig                     galw-ŷ                            ill     ys                          lumm-Ø                  es                            Ø-heir-Ø                            e  d-ys
part.zd.ozn.    nazywać-3.poj.perf.    on   r.okr.m.poj.bier.  światło-poj.bier     r.okr.ż.poj.bier.      lenicja-dzień-poj.bier.     i   d-proteza-r.okr.m.poj.bier.

myrg-u                           es                          nobd-Ø
ciemność-poj.bier.      r.okr.ż.poj.bier.    noc-poj.bier


ig                       h-wî                      h-sy                                 andan-as                   heir-as               gwesb-Ø                 e    d-er-Ø                                   awsîg  habd
part.zd.ozn.      być-3.poj.perf.    lenicja-r.okr.ż.poj.dop.  pierwszy-poj.dop.     dzień-poj.dop.  wieczór-poj.mian.  i     d-proteza-ranek-poj.mia.  tak       zrobiony

Słowniczek

Ig galwŷ ill ys lumm es 'eir e dys myrgu es nobd; ig hwî hy andanas heiras gwesb e der awsîg habd.

andan - pierwszy < ANTEANUS
awsîg - tak, w ten sposób < *AB SIC = AD SIC
er - ranek < pcelt. *eφero- "wcześniej"
galwŷ = galw - nazywać, wołać < pcelt. *galw-e- "wołać"
gwesb - wieczór < pcelt. *weskʷro-
heir - dzień < FERIA
ill - on < ILLE
nobd - noc NOCTEM
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Vistamo w Październik 08, 2013, 08:08:02
Arduński:

4. Zo Meror mesat, che lamash sumas. Zo Meror dashat nudomi na lamash zo maroyapi.


Zo Mer-or mes-a-t, che lamash suma-s. Zo Mer-or dash-a-t nu-domi na lamash zo maroya-pi.

I bóg-rodz.określ. widzieć-[a]-cz.ogólny, że światło dobre-jest. I bóg-rozd.określ. czynić-[a]-cz.ogólny od-połączenie na światło i ciemny-abstr.

Przedrostek "nu-" odpowiada mniej więcej polskiemu "od-" lub "roz-" i oznacza odwrócenie jakiegoś zastanego stanu rzeczy, np. domi - połączyć => nudomi - rozdzielić, lawki - skupić => nulawki - rozproszyć, sarpi - zamknąć => nusarpi - otworzyć itd.

Słowo "na" to uniwersalny przyimek dobry prawie na wszystko :) Odpowiada polskiemu "na", "przy", "do", "w celu" i różnym innym przyimkom - jeśli nie wiemy, jakiego przyimka wymaga dany czasownik, to wstawiamy "na" i wszystko gra. Coś prawie jak "long" w Tok Pisin. Na szczęście prawie, bo wszystkie przyimki opisujące relacje przestrzenne ("do", "w", "przy", "wzdłuż" itd.) są stosowane, ale tylko w znaczeniu dosłownym, tj. przy opisie tych relacji.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Vistamo w Październik 09, 2013, 08:01:14
5. Zo Meror sapirat lamash na map zo maroyapi mas ke sapirat na emes. Zo abash, gi miru mapor, geset.


Zo Mer-or sapir-a-t lamash na map zo maroya-pi mas ke sapir-a-t na emes. Zo abash, gi mir-u map-or, ge-se-t.

i bóg-rodz.okr. nazywać-[a]-cz.ogólny światło przy dzień i ciemny-abstr. [biernik] on nazywać-[a]-cz.ogolny przy noc. I poranek [rozdzielenie], jeden-licz.porz. dzień-rodz.okrs. początek-być-cz.ogólny

Słowo "mas" oznacza biernik i używane jest wtedy (stawiamy je po rzeczowniku), gdy złamany został domyślny szyk SVO, np.

Zaf lachot shak - Pies goni kota
Shak mas zaf lachot - Kota goni pies (dosł. kota pies goni, "shak mas lachot zaf" jest niepoprawne)

Słowo "gi" rozdziela słowa "abash" (poranek) i "miru mapor" (pierwszy dzień) - gdyby go nie było, zbitka "abash miru mapor" znaczyłaby coś w rodzaju "porankowy pierwszy dzień" lub "pierwszy dzień poranka" - czyli bez sensu :)

Liczebniki porządkowe tworzymy, dodając "-u" do liczebnika: mir - jeden => miru - pierwszy
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Grudzień 04, 2013, 00:49:04
Źle się dzieje, temat spadł na drugą stronę, więc jedziemy dalej, znowu za 2 miesiące:

14. Sani tais Ilmes: volje valgeisie seajen eretuonapasen, dienas yida eritani, volje tais eisie tasteina aigaida nimitani, dienaina ja aisteina.
I rzekł Bóg: Niech będą światła na rozpostarciu niebieskim, ku rozdzieleniu dnia od nocy, a niech będą na znaki, i pewne czasy, i dni, i lata.
Sanî tàis Ílmes: vólje valgèisie seajén eretùonapasen, díenas ŷida eritanî, vólje tàis èisie tastèina aigàida nimitanî, dienàina ja aistèina.

SanîtàisÍlmes:vóljevalgèisieseajéneretùonapasen,
powiedzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMbyć.IMPświatło.ABL.PLniebo.DATrozdzielenie.LOC=na=3SG
díenasŷidaeritanî,
dzień.ACCnoc.ABLodróżniać.INF.DAT
vóljetàisèisietastèinaaigàidanimitanî,dienàinajaaistèina
być.IMPzaś3SG.F.ABLznak.LOC.PLczas.ABL.PLnazywać.INF.DATdzień.LOC.PLirok.LOC.PL

Ponieważ ten werset jest dosyć skomplikowany i moje tłumaczenie różni się od Biblii Gdańskiej, podaję jeszcze dosłowne tłumaczenie wigierskiego tekstu:

"Rzekł zaś Bóg: Niech będą światła na zasłonie* nieba, dla rozdzielenia dnia od nocy, niech będą zaś one znakami dla nazywania czasów dniami i latami."

*) eretus znaczy dosłownie "oddzielenie", ale przez rozszerzenie znaczenia - "zasłona, przepierzenie" oddzielające dwa pomieszczenia i jest używane w tym tekście w znaczeniu "sklepienia" oddzielającego niebo od ziemi.

15. Volje tais eisie valgeisin seajen eretuonapasen, ardi ylna valgennani; ja nai tavasti.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
Vólje tàis èisie valgèisin seajén eretùonapasen, ardî ŷlna valgennanî; já nái tavastî.

Glosy brak, bo tu nic specjalnie nowego się nie pojawia.

Objaśnienia:
1. Znowu widzimy Ablativus Partitivus: volje valgeisie "niech będą światła" (= nieokreślona ilość świateł); podobnie w powtórzeniu volje eisie "niech one będą";  ...aigaida nimitani "dla nazywania (nieokreślonych) czasów"
2. Kolejny przypadek w nietypowej funkcji, to Locativus Essivus: volje (...) taisteina "niech będą znakami" (= niech będą jako znaki); volje valgeisin "niech będą (za/jako) światła". Co prawda taka konstrukcja może czasem prowadzić do niejednoznaczności, np. zdanie Puve ai kodansen. może znaczyć zarówno "Drzewo jest w jego domu.", jak i "Drzewo jest dla niego domem.". Jednak to nie powinno prowadzić do większych problemów, niż polskie zdania w stylu "On jest samochodem.", z kontekstu raczej zawsze jest jasne, o które znaczenie chodzi.
3. Ciekawostki leksykalne:
- táste jest kognatem estońskiego täht i podobnie jak w estońskim oznacza zarówno "znak", jak i "gwiazdę"
- àiste jest również kognatem estońskiego aaste (i liwońskiego āigast) i pochodzi od ściągniętego àiga "czas" z sufiksem kolektywnym -ste (por. fiń. -sto)
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Kwiecień 03, 2014, 20:08:00
Zaległe tłumaczenia za ostatnie 4 miesiące:

16. Tegi tais Ilmes kaites velgea valgieta: velgeamas valgies, dienas valditanisen, ja vaikeamas valgies, yis valditanisen, ja tasteis.
I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, i gwiazdy.
Tegî tàis Ílmes kàites vêlgea valgìeta: velgèamas vàlgies, díenas valditanîsen, ja vaikèamas vàlgies, ŷis  valditanîsen, já tásteis.

TegîtàisÍlmeskàitesvêlgeavalgìeta:
robić.3SG.PASTzaśBóg.NOMdwa.ACCwielki.ABLświatło.ABL
velgèamasvàlgiesdíenasvalditanîsenvaikèamasvàlgies
wielki.COMP.ACCświatło.ACCdzień.ACCrządzić.INF.ACC=3SGimały.COMP.ACCświatło.ACC
ŷisvalditanîsentásteis
noc.ACCrządzić.INF.DAT=3SGigwiazda.ACC.PL

17. Pani tais eisis Ilmes seajen eretuonapesen, ardi ylna valgitanisen.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
Panî tàis èisis Ílmes seajén eretùonapesen, ardî ŷlna valgitanîsen.

PanîtàisèisisÍlmesseajêneretùonapesen
kłaść.3SG.PASTzaś3PL.F.ACCBóg.NOMniebo.DATrozdzielenie.LOC=na(dyn.)=3SG
ardîŷlnavalgitanîsen
ziemia.DATnadświecić.INF.DAT=3PL

Kolejne 2 wersety podaję bez glos, bo wszystkie tu użyte sformułowania są albo powtórzeniem, albo podobne do wcześniej użytych:

18. Ja paivas ja yis valditanisen, ja valgei tumeñda eritanisen; nagi tais Ilmes ses xyven volves.
I żeby rządziły dniem i nocą, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
Já páivas já ŷis valditanîsen, ja valgèi tûmeñda eritanîsen; nagî tàis Ílmes sés xýven vólves.

19. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, neljes diena.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
Já tulî ìlda, já tulî páiva, néljes díena.

Objaśnienia:
1. W wierszu 16. widzimy konstrukcję z liczebnikiem charakterystyczną dla wszystkich języków (ugro?)fińskich: kaites velgea valgieta "dwa wielkie światła", w której tylko liczebnik występuje w bierniku, natomiast określane przez niego wyrazy występują w Ablativie liczby pojedynczej.
2. Użyte w wierszu 16. słowo váika "mały" oraz związane z nim váikes "dziecko", mają ciekawą etymologię. Z jednej strony, "váika" jest kognatem estońskiego "väike" - "mały" (którego etymologii nawiasem mówiąc nie znam, byłbym wdzięczny za wyjaśnienie). Z drugiej strony, słowo na dziecko jest zapożyczeniem z litewskiego "vaikas", które dzięki podobieństwu do rodzimego słowa na "mały" łatwo się rozpowszechniło i zostało zreanalizowane jako derywowane od "váika".
3. W powyższych wersetach mamy dużo zdań celowych, tworzonych w wigierskim za pomocą bezokolicznika w celowniku, o których więcej można poczytać tutaj (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_wigierski#Konstrukcje_z_bezokolicznikiem). Pojawiający się cały czas sufiks posesywny -sen wynika z tego, że bezokoliczniki nie odnoszą się do agensa zdania nadrzędnego (którym jest Bóg), lecz do Słońca i Księżyca.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Kwiecień 03, 2014, 21:00:51
[...........]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Wrzesień 11, 2014, 21:45:22
Wigierski powraca! - zaległe tłumaczenia za 4 poprzednie miesiące. Ponieważ Biblia Gdańska ma mocno przestarzałe słownictwo, którego po części nie rozumiem, w wątpliwych miejscach posiłkowałem się Biblią Tysiąclecia.

20. Sani tais Ilmes: tauvutai vedei muisten elveata, ja linste ardi ylna lentai, seajen eretuon alna.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptastwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskiém.
Sanî tàis Ílmes: tauvùtai vèdei múisten elvèata, ja lìnste ardî ŷlna lèntai, seajén eretùon âlna.

SanîtàisÍlmes:tauvùtaivèdeimúistenelvèata,
powiedzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMwypełniać.się.IMPwoda.NOM.PLmnóstwo.LOCistota.ABL
jalìnsteardîŷlnalèntaiseajéneretùonâlna.
iptactwo.NOMziemia.DATnadlecieć.IMPniebo.DATrozdzielenie.DATpod

21. Lovi tais Ilmes velga meren surmuo, ja veis uive elmea, kiena vedei tauvute, synnoixie mirna; ja veis siuvege linstes, synnoixie mirna; ja nagi Ilmes ses xyven volves.
I stworzył Bóg wieloryby wielkie, i wszelką duszę żywiącą płazaiącą się, którą hojnie wywiodły wody, według rodzaiu ich; i wszelkie ptastwo skrzydlaste, według rodzaiu ich; i widział Bóg, że to było dobre.
Lovî tàis Ílmes vèlga méren súrmuo, ja vèis ûive êlmea, kìena vèdei tauvutê, synnòixie mîrna; ja vèis siùvege lìnstes, synnòixie mîrna; ja nagî Ílmes sés xýven volves.

LovîtàisÍlmes:vèlgamérensúrmuo,
tworzyć.3SG.PASTzaśBóg.NOMwielki.Mmorze.LOCpotwór.ABL
javèisûiveêlmeakìenavèdeitauvutêsynnòixiemîrna
iwszystkopływać.PRESPP.F.ABLzwierzę.ABLREL.F.LOCwoda.NOM.PLwypełniać.się.3SG.PASTrodzaj.DAT=3SGwedług
javèissiùvegelìnstessynnòixiemîrnajanagîÍlmessésxývenvolves
iwszystkoskrzydlaty.Fptactwo.ACCrodzaj.DAT=3SGwedługwidzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMto.ACCdobre.LOCbyć.PRESPP.F.ACC

22. Siunate tais eisis Ilmes, sanenen: voljeti synvie ja muistaitis, ja meren vedeida tauvetaiti, linste tais ardenpa muistais.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptastwo niech się rozmnaża na ziemi.
Siunatê tàis èisis Ílmes, sánenen: vóljeti sỳnvie já múistaitis, já méren vedèida tauvètaiti, lìnste tàis árdenpa múistais.

SiunatêèisistàisÍlmessánenen:vóljetisỳnviemúistaitis
błogosławić.3SG.PASTzaś3SG.PL.ACCBóg.NOMmówić.INF.LOCbyć.IMP.2PLpłodny.ABL.PLimnożyć.IMP.2PL.REFL
jamérenvedèidatauvètaitilìnstetàisárdenpamúistais
imorze.LOCwoda.ABL.PLwypełniać.IMP.2PLptactwo.NOMzaśziemia.LOC=namnożyć.IMP.REFL

20. Ja tuli ilda, ja tuli paiva, vites diena.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień piąty.
Já tulî ìlda, já tulî páiva, vìtes díena.

Objaśnienia:

Z ciekawostek leksykalnych warto wspomnieć o słowie sỳnva "płodny", które jest ściągnięciem od sỳnnava "rodzący" (imiesłów od sỳnna "rodzić"). Tak to w wigierskim czasem ze złożonych słów tworzą się nowe rdzenie przez ściągnięcia.

Co do gramatyki, zaszła pewna istotna reforma: przymiotnik w funkcji przydawki nie odmienia się przez przypadki:

Lovi tais Ilmes velga meren surmuo, ja veis uive elmea (...); ja veis siuvege linstes. - Stworzył zaś Bóg wielkie potwory morskie i wszystko pływające zwierzę i wszystko skrzydlate ptactwo. (wcześniej: velgea surmuo, uivea elmea - Ablativ; siuveges linstes - Akkusativ)
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 04, 2015, 17:02:24
[...........]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Luty 07, 2015, 23:48:33
Nienazwany jeszcze język bałtycki w stadium średnim;

1.1 Šoköma Dīvos diebiesię yr ziemǫ körja.
['ʃɔkœma di:'vɔs di̯ebi̯e'si̯ɛ̃ ɘr zi̯e'mɔ̃ kœ'rja]
[początekNp bógMp nieboBp i ziemiaBp tworzyć3p.prze]

1.2 O ziemo niesvartēskos yr töstū biva, tömsöis vērs bizdēbieni biva, yr Dīvosēskēs Dvesilies vērs vǫdomāš biva.
[ɔ 'zi̯emɔ ni̯e'zvartɛ:skɔs ɘr tœ'stu: 'biva tœmz'œy̯s vɛ:rs bizdɛ:'bi̯eni 'biva ɘr di:'vɔsɛ:skɛ:s dvɛdi'li̯es vɛ:rs 'vɔ̃domaːʃ 'biva]
[a ziemiaMp nieważnyMpf i pustyMpf być3p.prze, ciemno(ść)Mp nad otchłańNp był3p.prze, i bożyMpm duchMp nad wodaNmn być 3p.prze]

1.3 Yr Dīvos siekje: »Svēstū tieklito!« Yr svēstū klitje.
[ɘr di:'vɔs 'si̯ekjɛ zvɛ:'su: ti̯ek'litɔ ɘr zvɛ:'su: 'klitjɛ]
[i bógMp powiedzieć3p.prze: światło(ść)Mp stać-się3p.rozk, i światło(ść)Mp stać-się3p.prze]

1.4 Dīvos rigje, tos svēsū lobsū ēr, skērje svēsū na tömsōš.
[di:'vɔs 'rigjɛ tɔs zvɛ:'su: lɔ'bzu: 'ɛ:r~'e:r 'skɛ:rjɛ zvɛ:'su: na tœm'sɔ:ʃ]
[bógMp widzieć3p.prze, że światło(ść)Mp dobryMpf być3p.prze oddzielić3p.prze światło(ść)Mp od ciemno(ść)Dp]

1.5 Yr Dīvos svēsū vordoje dīnǫ, yr tömsöis nokti. Yr vikirūs yr ritos outeje - dīno pēriskis.
[ɘr di:'vɔs zvɛ:'su: vɔrdɔ'jɛ di:'nɔ̃ ɘr tœm'zœy̯s 'nɔkti ɘr viki'ru:s ɘr 'ritɔs ɔu̯'tɛtjɛ 'di:nɔ pɛ:ris'kis]
[i bógMp światłoMp nazwał3p.prze dzieńNp i ciemnośćMp nocNp, i wieczórMp i ranoMp przejść3p.prze - dzieńMp pierwszyMpm]Spoiler
[close]
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Maj 18, 2015, 01:09:26
Z drobnym opóźnieniem prezentuję ostatnie 8 wersów pierwszego rozdziału. Tym samym na razie zawieszam / kończę projekt. Dużo wniósł do rozwoju wigierskiego, ale myślę, że więcej na razie nie wniesie - wolę skupić się na innych rzeczach (uzupełnianie słownika, kurs/rozmówki, opisanie gramatyki historycznej).

Ostatnio i tak pracowałem nad tym projektem bardzo nieregularnie, więc idea jednego wersu na miesiąc upadła. Mimo wszystko jako jedyny wytrwałem tutaj ponad 2,5 roku :) Z tej okazji niedługo pojawi się jeszcze nagranie całego 1. rozdziału.

24. Sani myis Ilmes: Iseadai arde elvea šengea synnoihe mirna; dikaelmuo ja vaikaelmuo, ja veis arden elmuo, synnoihe mirna; ja nai tavasti.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptastwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskiém.
Sanî mŷis Îlmes: Isèadai árde êlvea šèngea synnôihe mîrna; díkaelmuo já váikaelmuo, já vèis árden êlmuo, synnôihe mîrna; ja nài tavastî.

SanîmŷisÍlmes:isèadaiárdeêlveašengeasynnôihemîrna
powiedzieć.3SG.PASTteżBóg.NOMwydać.IMPziemia.NOMżyć.PRESPP.ABLduch.ABLrodzaj.DAT=3SGwedług
díkaelmuováikaelmuovèisárdenêlmuosynnôihemîrna
dzikie.zwierzę.ABLimałe.zwierzę.ABLiwszystkoziemia.LOCzwierzę.ABLrodzaj.DAT=3SGwedług
náitavastî
itakstać.się.IMP

25. Lovi tais Ilmes arden elmuo synnoihe mirna; ja dikaelmuo synnoihe mirna; ja veñceas vaikaelmuo synnoihe mirna; nagi tais Ilmes ses ševen volves.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaiu swego; i bydło według rodzaiu swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaiu swego; i widział Bóg, że to było dobre.
Lovî tàis Ílmes árden êlmuo synnôihe mîrna; já díkaelmuo synnôihe mîrna; já véñceas váikaelmuo synnôihe mîrna; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.

LovîtàisÍlmesárdenêlmuosynnôihemîrnadíkaelmuosynnôihemîrnasynnôihemîrna
tworzyć.3SG.PASTzaśBóg.NOMziemia.LOCzwierzę.ABLrodzaj.DAT=3SGwedługidzikie.zwierzę.ABLrodzaj.DAT=3SGwedług
véñceasváikaelmuosynnôihemîrnanagîtàisÍlmessésšévenvólves
ikażdy.M.ACCmałe.zwierzę.ABLrodzaj.DAT=3SGwedługwidzieć.PASTzaśBóg.NOMto.ACCdobre.F.LOCbyć.PRESPP.F.ACC

26. Sintai sani Ilmes: Tegeimi inhemas meji nagiteatami, meji yisnagituveami; valditai tais es meren kalea, seame linstea, karjea, ja veis ardes, ja veis elmuo, kes arden liku.
Zatym rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuie nad rybami morskiemi, i nad ptastwem niebieskiém, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazaiącym się po ziemi.
Síntai sanî Ílmes: Tègeimi ìnhemas mejî nagitèatami, mejî yisnagìtuveami; valdìtai tàis ès méren kálea, sêame lìnstea, kárjea, já vèis árdes, já vèis êlmuo, kès árden lìku.

SíntaisanîÍlmestègeimiìnhemasmejînagitèatamimejîyisnagìtuveami
to.LOC=popowiedzieć.PASTBóg.NOMrobić.IMP.1PLczłowiek.M.ACCmy.DATobraz.ABL=1PLmy.DATpodobny.ACC=1SG
valdìtaitàisèsmérenkáleasêamelìnsteakárjea
rządzić.IMPzaś3SG.M.NOMmorze.LOCryba.ABLniebieski.Fptactwo.ABLbydło.ABL
vèisárdesvèisêlmuokèsárdenlìku
iwszystkoziemia.ACCiwszystkozwierzę.ABLktóry.M.NOMziemia.LOCruszać.się.3SG

27. Lovi tais Ilmes nagiteatahe inhemas, nagiteatahe eas lovi; miehen ja naimen eisie lovi.
Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoie; na wyobrażenie Boże stworzył go; męszczyznę i niewiastę stworzył ie.
Lovî tàis Ílmes nagitèatahe ìnhemas, nagitèatahe èas lovî; míehen ja nâimen èisie lovî.

LovîtàisÍlmesnagitèataheìnhemasnagitèataheèaslovî
tworzyć.3SG.PASTzaśBóg.NOMobraz.ABL=3SGczłowiek.M.ACCobraz.ABL=3SG3SG.M.ACCtworzyć.3SG.PAST
míehennâimenèisielovî
mężczyzna.LOCikobieta3SG.F.ABLtworzyć.3SG.PAST

28. Siunate tais eisis Ilmes ja sani eisi: voljeti synvie ja muistaitis, tauvetaiti tais ardea; valditaiti tais meren kalea, seame linstea ja veis elmuo, kes arden liku.
I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzaycie się, i rozmnażaycie się, i napełniaycie ziemię; i czyńcie ią sobie poddaną; i panuycie nad rybami morskiemi, i nad ptastwem niebieskiém, i nad wszelkim zwierzem, który się rucha na ziemi.
Siunatê tàis èisis Îlmes ja sanî èisi: vóljeti sỳnvie ja múistaitis, tauvètaiti tàis árdea; valdìtaiti tàis méren kálea, sêame lìnstea ja vèis êlmuo, kès árden lìku.

SiunatêtàisèisisÍlmessanîèisi
błogosławić.3SG.PASTzaś3SG.F.ACC.PLBóg.NOMipowiedzieć.3SG.PAST3SG.F.DAT.PL
vóljetisỳnviemúistaitistauvètaititàisárdea
być.IMP.2PLpłodny.ABL.PLimnożyć.się.IMP.2PLnapełniać.IMP.2PLzaśziemia.ABL
valdìtaititàismérenkáleasêamelìnstea
rządzić.IMP.2PLzaśmorze.LOCryba.ABLniebieski.Fptactwo.ABL
vèisêlmuokèsárdenlìku
iwszystkozwierzę.ABLktóry.M.NOMziemia.LOCruszać.się.3SG

29. Sani tais Ilmes: nai eadin teji veis virlieta, siemea eadavea, kis veñce ardenpa ; ja veis puve, kienapa kauses, siemea eadave, teji seuteana.
I rzekł Bóg: Oto dałem wam wszelkie ziele, wydawaiące z siebie nasienie, które iest na obliczu wszystkiéy ziemi; i wszelkie drzewo, na którém iest owoc drzewa, wydawaiące z siebie nasienie, będzie wam ku pokarmowi.
Sanî tàis Îlmes: nái eadîn tejî vèis virlìeta, sîemea èadavea, kìs véñce árdenpa ; já vèis púve, kìenapa káuses, sîemea èadave, tejî seutèana.

SanîtàisÍlmesnáieadîntejîvèisvirlìetasîemeaèadaveakìsvéñceárdenpa
powiedzieć.3SG.PASTzaś3SG.F.ACC.PLBóg.NOMtakdać.3SG.PAST2PL.DATwszystkoroślina.ABLnasiono.ABLdać.PRESPP.F.ABLktóry.F.NOMcały.Fziemia.LOC=na
vèispúvekìeanapakáusessîemeaèadavetejîseutèana
iwszystkodrzewo.NOMktóry.F.LOC=naowoc.NOMnasienie.ABLdać.PRESPP.F2PL.DATjedzenie.LOC


30. Veis tais arden elmi, ja veis seame linsti, ja veis arden likuve elve šengi, veis virlis seuteana; ja nai tavasti.
I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu ptastwu niebieskiemu, i wszelkiéy rzeczy ruchaiącéy się na ziemi, w któréy iest dusza żywiąca; wszelka iarzyna ziela będzie ku pokarmowi; i stało się tak.
Vèis tàis árden elmî, já vèis sêame linstî, já vèis àrden lìkuve êlve šengî, vèis vírlis seutèana; já nái tavastî.

Vèistàisárdenelmîvèissêamelinstî
wszystkozaśziemia.LOCzwierzę.DATiwszystkoniebieski.Fptactwo.DAT
vèisárdenlìkuveêlvešengî
iwszystkoziemia.LOCruszać.się.PRESPP.Fżyć.PRESPPduch.DAT
vèisvírlisseutèananáitavastî
wszystkoroślina.NOMjedzenie.LOCitakstać.się.IMP

31. Nagi tais Ilmes veñcea lovineatahe, vil se tais palju ševe; ja tuli ilda, ja tuli paiva, kutes diena.
I widział Bóg wszystko co uczynił, a oto było bardzo dobre; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień szósty.
Nagî tàis Ílmes vèis lovinèatahe, vîl sé tàis pálju šéve; já tulî ìlda, já tulî páiva, kùtes díena.

NagîtàisÍlmesvèislovinèatahevîltàispáljušéve
widzieć.3SG.PASTzaśBóg.NOMwszystkotworzyć.PASTPP.ABL=3SGbyć.3SG.PASTtozaśdużodobry.F.NOM
tulîìldatulîpáivakùtesdíena
iprzyjść.3SG.PASTwieczór.NOMiprzyjść.3SG.PASTporanek.NOMszósty.NOMdzień.NOM

Objaśnienia:
1. W wersie 24. pojawia się słowo isèada "wydawać". To raczej nieznana językom fińskim, a skalkowana z litewskiego derywacja prefiksowa (is- + èada). Jako wpływ bałtosłowiański taka derywacja będzie w wigierskim wcale nierzadka.
Tytuł: Odp: Projekt tłumaczeniowy Toivonena
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Maj 23, 2015, 22:27:16
A oto obiecane nagranie. (http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_wigierski/Przyk%C5%82adowe_teksty#Stworzenie_.C5.9Bwiata_.28Rdz_1.29) (pod tekstem)

Robione trochę na szybko, więc słaba jakoś i jest parę błędów, ale daje pojęcie o brzmieniu języka :)