Autor Wątek: Projekt tłumaczeniowy Toivonena  (Przeczytany 21021 razy)

Offline Toivo

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 10, 2012, 23:00:09 »
Verñelma

1. Algeana lovi Ilmes siñies ja ardes.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.
Algèana lovî Ílmes síñies ja árdes.
[alˈɣea̯na lɔˈʋiː ˈilmes ˈsiːɲie̯s jaː ˈarðes]

algeanaloviIlmessiñiesjaardes
początek.LOCtworzyć.3SG.PASTBóg.NOMniebo.ACCiziemia.ACC

2. Arde tais eujargetenis ja tusge vil; tumeñ syveñen ylna vil, ja Xenge Ilmeata vedejen ylna yljexeli.

A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami.
Árde tais eujargètenis ja túsge vîl; tûmeñ sýveñen ŷlna vîl, ja Xénge Ilmèata vèdejen ŷlna yljexéli.
[ˈarðe tai̯s eu̯jarˈɣeːtenis jaː ˈtusxe ʋil, ˈtuːmeɲ ˈsyːʋeɲen ylna ʋil, jaː ˈɧenɣe ilˈmea̯ta ˈʋeðejen ylna yljeˈɧeːli]

ardetaiseujargetenisjatusgevil
ziemia.NOMzaśnie-porządkować.PASSPASTPP.FEM.NOMipusty.FEM.NOMbyć.3SG.PAST

tumeñsyveñenylnavil
ciemność.NOMgłębia.DATnadbyć.3SG.PAST

jaXengeIlmeatavedejenylnayljexeli
iduch.NOMBóg.ABLwoda.DAT.PLnadunosić-się.3SG.PAST

PASSPASTPP = Passive Past Participle = imiesłów przeszły bierny :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2012, 16:17:47 wysłana przez Toivo »
 

Offline elslovako

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #31 dnia: Grudzień 07, 2012, 20:39:29 »
GRUDZIEŃ
 

Offline Canis

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #32 dnia: Grudzień 07, 2012, 21:19:26 »
ok, jutro ciag dalszy xD
 

Offline Toivo

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #33 dnia: Grudzień 14, 2012, 16:13:01 »
Verñelma

3. Ilmes tais sani: volje valgis! Ja cause valgies.

I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
Ílmes tais sanî: vólje vàlgis! Ja causê vàlgies.
[ˈilmes tai̯s saˈniː ˈʋɔʎje ˈʋalɣis jaː kau̯ˈseː ˈʋalɣie̯s]

Ílmestaissanîvóljevàlgisjacausêvàlgies
Bóg.NOMzaśpowiedzieć.3SG.PASTbyć.IMPświatło.NOMirosnąć.3SG.PASTświatło.ACC
"Bóg zaś powiedział: niech będzie światłość! I powstała światłość."

Objaśnienia:
1. Co do spójników, postanowiłem wymienić spójnik e na fińsko-estońsko-germańskie ja, krótkich słów na "e" i tak już jest za dużo (ei, es itp.)
2. Na uwagę zasługuje konstrukcja cause valgies "powstała światłość". Czasownik causa "rosnąć, powstawać" wymaga przypadka zależnego, trochę jak w językach ergatywnych.

Dokładna reguła będzie taka, że biernika wymagają czasowniki nieergatywne, czyli takie, które przydzielają tylko theta-rolę tematu (a nie mają agensa), intuicyjnie coś, co się z kimś dzieje niezależnie od jego działania, np. rosnąć, umierać, zasypiać, zachorować itp.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2012, 02:34:45 wysłana przez Toivo »
 

Offline Toivo

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 06, 2013, 23:20:33 »
Już styczeń. Czyżby projekt umarł? Mi się podoba.

Verñelma

4. Nagi tais Ilmes valgies leaven volves; tegi tais Ilmes valgiena ja tumeñen valna eries.

I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
Nagî tais Ílmes vàlgies léaven vólves; tegî tais Ílmes valgìena ja tûmeñen válna éries.
[naˈɣiː tai̯s ˈilmes ˈʋalɣie̯s ˈlea̯ʋen ˈʋɔlʋes ; teˈɣiː tai̯s ˈilmes ʋalˈɣie̯na ja ˈtuːmeɲen ˈʋalna ˈeːrie̯s]

nagîtaisÍlmesvàlgiesléavenvólves
widzieć-PASTzaśBóg-NOMświatło-ACCdobry-LOC.FEMbyć-PRESPP-ACC.FEM
tegîtaisÍlmesvalgìenajatûmeñenválnaéries
robić-PASTzaśBóg-NOMświatło-LOCiciemność-LOCmiędzyrozdział-ACC


Objaśnienia:
Co prawda Verñelma chyba będzie posiadał spójnik "że", to jednak preferuje gdzie się da konstrukcje z imiesłowem, na kształt fińskiego "Näki valon olevan hyvä" - "Widział światło będące dobre".
« Ostatnia zmiana: Styczeń 06, 2013, 23:24:22 wysłana przez Toivo »
 

Offline Canis

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 07, 2013, 00:15:08 »
Nie umarł, nie umarł, tylko się zastanawiam, kiedy dostanę kolejnego bana za ciul wie co i czy w związku z tym mój udział ma sens. Mogę zawsze nadrobić ahtialańskim. Ten fragment Pisma świętego mam przetłumaczony i jest w nim kilka ciekawostek. Ale dziś jest za późno, zrobię to potem.@up - ciekawi mnie, że masz słowo na "zaś". W ahtialańskim prawie każde zdanie zawierające coś takiego zaczynało się od sє віру, które można tłumaczyć jako "a więc". Wszystkich "zaś" i "przeto" mój conlang nie rozróżnia. Jestem jedyny?
 

Offline Toivo

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 07, 2013, 11:25:06 »
"tais" to jeden z najczęściej używanych spójników, jego znaczenie odpowiada np. polskiemu "a" (a czasem nawet "i") - wprowadza osobną, równorzędną kwestię. Tłumaczenie "zaś" wybrałem ze względu na pozycję w zdaniu, na której występuje - na drugim miejscu po fokusie (polskie "zaś" chyba podobnie).
 

Offline elslovako

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 07, 2013, 17:50:26 »
Nie będę gorszy i nadrobię te dwa miesiące:

U Uje päsekäksärösü: Emm ärö jaatalittsut ulli - emm ulli jaatalittsut.
I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.

Sądzę, że wyjaśnić należy tylko konstrukcję "ärö jaalittsut" - jest to tryb rozkazujący od czasownika jaalittsut, czyli pojawiać (się).

U Uje pasamorosu ulliusu köö pasetailerosu noralutii. U Uje pasalittosu jooha ullimi u tehtenisimi.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.

Po raz kolejny nie będzie glosów, lecz tym razem przedstawię, poproszę o werble, wymowę tych dwóch zdań w zależności od nowo opracowanych dialektów. Tiin.
Północne:
[u ujɛ̝ pɛ̞sɛ̞kɛ̞ksɛ̞ɾøsy ɛ̝mm ɛ̝ɾø jɑʔɑtɑlittsut ulli ɛ̝mm ulli jɑʔɑtɑlittsut]

[u ujɛ̝ pɑsɑmɔrɔsu ulliusu køʔø pɑsɛ̝tɑjlɛ̝ɾɔsu nɔɾɑlutti . u ujɛ̝ pɑsɑlittɔsu jɔʔɔhɑ ullimi u tɛ̝htɛ̝nisimi]

Południowo-wschodnie z wymową "s" jako /ʃ/:
[u uje pɛʃekɛksɛɾøʃy emː ɛɾɔ jɑːtɑlitːʃut ulːi emː ulːi jɑːtɑlitːʃut]

[u uje pɑʃɑmɔɾɔʃu ulːiuʃu køː pɑʃetɑjlɛɾɔʃu nɔɾɑlutːi . u uje pɑʃɑlitːɔʃu jɔːhɑ ulːimi u teɦdeniʃimi]
 

Offline Spiritus

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 09, 2013, 19:57:00 »
Paçdadavi crat necepy hun gaýa Ergo.

paçdadavi oznacza początkowo, lecz w przeszłości. Gdyby wystąpiło samo davi oznaczałoby to, że coś się teraz rozpoczyna. Konieczność ta wynika z tego, iż czasowniki są nieodmienne.
crat necepy hun gaýa czasownik oraz dopełnienie w postaci niebo i ziemia
Ergo oznacza boga, ducha, lub inny stan ponadmaterialny, jednak z dużej litery oznacza boga. Podmiot występuje na końcu zdania, ponieważ ma ono budowę VOS.

Pastakenhun ace gaýa non – belan: ace ça - ca flooda unliva hun flate ça - ca flooda vena Ergo.

hun ace gaýa non – belan dosłownie oznacza „Wtedy ziemia była niedoskonałością”.
ace sa - ca alflooda inliva ace oznacza “była”.. Sa – ca oznacz nad, ponad i jest połączeniem słów „na” oraz „bardziej”, więc tak jak w polskim jest zaimkiem złożonym.alflooda to połączenie słów „wszystko” i „powierzchnia”, więc oznacza wszelką powierzchnię, unliva to połączenie „un” z „liva” co oznacza przeciwieństwo światłości.
hun flate ça – ca flooda vena Ergo Flate oznacza latać. flooda vena oznacza dosłownie „powierzchnię wodną”
 

Offline Elenti

  • Sucha mumia
  • Wiadomości: 56
Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 12, 2013, 12:42:33 »
Powracam wreszcie po paru miesiącach nieobecności (a może raczej nieaktywności)... najpierw zaległości:

Nithiel (język litelicki)

1 Gilthon ar Endor Enovil lendae-mettë en ëtîr. 2 Iluve ar waestë Endor igilae – ari nador duinë isendas kanor igilae, ca ari duinë Andith-Enovil mayae. 3 Ar Enovil nithas-mettë „Ithîl luthîs-igilaen!”. Ar ithîl igilae.

A teraz aktualny werset:

4 Ar ithîl iris Enovil tirithae. Canbar mandar ithîl ar kanor Enovil lendae-mettë.

Szyk zdania to OSV.
ar - i
ithîl - światło
iris - dobry
Enovil - Bóg
tirithae - widzieć (w 3 os. l. poj. cz. przeszłego)

Czyli w pierwszym zdaniu mamy dosłownie "I widział Bóg dobre światło."

canbar - dosł. przestrzeń, ale można przetłumaczyć jako rozdział
mandar - pomiędzy
kanor - ciemność, mrok
lendën (tu forma lendae-mettë) - tworzyć (w 3 os. l. poj. cz. przeszłego z doklejką oznaczającą czasownik dokonany)

Projekt bardzo mi przypadł do gustu, to świetny pomysł.
Nie ma mnie!
 

Offline Elenti

  • Sucha mumia
  • Wiadomości: 56
Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 01, 2013, 17:09:35 »
Chyba ten projekt rzeczywiście umarł... :-( A szkoda... Mimo wszystko wstawię jeszcze werset na luty:

Rodzaju 1:5
I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień pierwszy

Ar ithîl Enovil aimae adar, ca kanor aimae. Ar kanîr igilae, ar elentar, an-adar.

aime - nazywać się (3 os. l. poj. cz. przeszłego: aimae)
adar - dzień

Warto zauważyć, że w wyrażeniu "a ciemność nazwał nocą" mamy tłumaczenie na "a ciemność nazwał [nocą]". Noc jest tu w domyśle, gdyż słowo kanor jest uniwersalne dla obu tych pojęć.

kanîr - wieczór
elentar - świt, również poranek
an-adar - pierwszy dzień, ten ciekawy wyraz składa się z członu an (jeden) i adar (dzień). Gdybyśmy zapisali to bez myślnika, oznaczało by to "jeden dzień".

Szkoda, że projekt padł, ale dzięki niemu mój conlang rozwinął swoje słownictwo. Dziś ma już 108 słów.
Nie ma mnie!
 

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 09, 2013, 16:18:12 »
Język arbastysjki:
Em e'atis Deus crôfusíos napsôal á cedfa

Komentarz:
- Em e'atis - stała fraza, oznaczająca "na początku", dosłownie "w początku". "em" to "w", "e' " to przedrostek przypadka tu odpowiadającego na pytanie "czym?", "atis" to "początek".
- Deus - Bóg chrześcijan; arabastyjski bóg to Apsus, a słowo "bóg, bożek, idol" to "aps". Stąd słowo "apsavvus" czyli "aps + avvus", "bóg + człowiek", znaczące tyle co "król".
- crôfusíos - czas przeszły dokonany w 3 os. l. poj. od "at crôfusíu" - "tworzyć".
- napsôal - jedno z pierwszych słów arbastyjskich, oznaczające "niebo". W zamierzeniu pierwotnym to "święte" niebo, później znaczenie rozszerzyło się na niebo nad naszymi głowami.
- á - spójnik "i".
- cedfa - ziemia. Zarówno planeta jak i grunt.
« Ostatnia zmiana: Luty 09, 2013, 16:20:26 wysłana przez Mônsterior »
 

Offline Toivo

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 21, 2013, 20:09:30 »
Najwyższy czas na kolejny werset:

Verñelma

5. Nimite tais Ilmes valgies dienan, tumeñs tais yina nimite; ja tuli paiva, ja tuli ilda, eliuma diena.

I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
Nimitê tais Ílmes vàlgies díenan, tûmeñs tais ŷina nimitê; ja tulî páiva, ja tulî ílda, elìuma díena.
[nimiˈteː tai̯̯s ˈilmes ʋalɣie̯̯s ˈðie̯̯nan ˈtuːmeɲs tai̯̯s ˈyi̯̯na nimiˈteː ; jaː tuˈliː pai̯̯ʋa jaː tuˈliː ˈilða eˈliu̯̯ma ðie̯̯na]

NimitêtaisÍlmesvàlgiesdíenan,tûmeñstaisŷinanimitê
nazywać-3SG.PASTzaśBóg-NOMświatło-ACCdzień-LOCciemność-ACCzaśnoc-LOCnazywać-3SG.PAST
jatulîpáiva,jatulîílda,elìumadiena
iprzychodzić-3SG.PASTranek-NOMiprzychodzić-3SG.PASTwieczór-NOMpierwszy-NOM.Mdzień-NOM

Wyjaśnienia:
- w konstrukcji "nazywać coś czymś" (mistoi mintoi nimitani) w miejscu polskiego narzędnika w vne. występuje miejscownik (ogólnie często miejscownik pełni funkcję narzędnika)
- paiva (< puf. *päjwä "ogień") oznacza ranek, a nie dzień, jak w fińskim! "Dzień", to diena (litewskie zapożyczenie)
- słowo elìuma "pierwszy", to stopień najwyższy przymiotnika, który kiedyś oznaczał "przedni" (podobnie jak w innych językach uf. urobione od rdzenia *ede)
 

Offline Todsmer

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 04, 2013, 14:53:27 »
Szybski:

Zaległości:
1. In tana beginnegga, God tana himenam toch erton makde. 2. Soch erta geskaplosta tomach was, änd mürgeta up dopts flache was. Änd Gods sewala up dopts waterus flat. 3. Godsuch sagde: “Bo locht!” Änd locht bekam. 4. Godsuch locht sah, hes god wer, änd God to mürgeti fram tamme lochte skar.

Nowy tekst:
5. Goduch tat locht dagam änd to mürgeton nachte namde, änd evandam kam, morganamuch kam, tana fürsta dagam.

God-uchtatlochtdagamändtomürgetonnachtenamde
Bóg-iART-N-DEF-ACCświatło-ACCdzień-DATiART-F-DEF-ACCmrok-ACCnoc-DATnazywać-PAST-3SG

ändebandamkammorganam-uchkamtanafürstadagam
iwieczór-ACCprzybyć-PAST-3SGranek-ACC-iprzybyć-PAST-3SGART-M-DEF-ACCpierwszy-ACCdzień-ACC

Naprawdę nie wiem, co tu takiego ciekawego może być w tym tekście, więc nie będę na siłę się doszukiwał.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 10, 2013, 20:43:04 wysłana przez tqr »
 

Offline Ghoster

Odp: Projekt tłumaczeniowy Canisa
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 15, 2013, 20:34:20 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2020, 23:42:48 wysłana przez Ghoster »