Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 12:53:17

Tytuł: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 12:53:17
Wczoraj byłem zupełnie niezadowolony z talmorskiego, albowiem pismo mi się podobało, gorzej niestety było z brzmieniem tego języka, które, jak na mój gust, było przekombinowane i zbyt brzydkie. :-)

Przedstawiam teraz nowy język a priori. Tworząc dla niego wymowę wzorowałem się trochę na mandaryńskim i kantońskim. :-)

Historyczne procesy w in:
Wiek XVI:
[ʂ] > [s̪] zapis: s
[ɖ͡ʐ] > [ʣ̪] > [ʦ̪] zapis: j

Wiek XVIII:
[kʲi] > [ʨi] zapis: ci
[kj] > [ʨ] zapis: c
[kɛ] > [ʧɛ] zapis: ce

[gʲi] > [ʥi] zapis: gi
[gj] > [ʥ] zapis: g
[gɛ] > [ʤɛ] zapis: ge

[hʲi] > [ɕi] zapis: xi
[hj] > [ɕ] zapis: x
[hɛ] > [ʃɛ] zapis: xe

[ʦ̪] > [ʧ] przed [u], [w], [ɔ], ([œ])1, [ju]~[y]1
[ʦ̪] > [ʦ̪] przed [i], [ɛ]. [ä], [j] wyjątek: [ju]~[y]1

[nʲi] > [ɲi] zapis: ni
[nj] > [ɲj] zapis: n

Wiek XIX:
1 W gwarach zachodnich (67% społeczeństwa) nastąpiły dwie monoftongizacje:
[ju] > [y] zapis: yu
[wɛ] > [œ] zapis: oe, [wɛj] > [œy̭] zapis: oey

Samogłoski, dyftongi i tryftongi:
Czysta samogłoska
Poprzedzające [j]
Poprzedzające [w]
[j] po samogłosce
[w] po samogłosce
Inne kombinacje
Inne kombinacje
a [ä]
ia, ya [jä]
ua, wa [wä]
ai [äj]
au [äw]
uai, wai [wäj]
-
e [ɛ]
ie, ye [jɛ]
oe [wɛ]~[œ]
ei [ɛj]
eu [ɛw]
oey [wɛj]~[œy̭]
ieu, yeu [jɛw]
o [ɔ]
io, yo [jɔ]
uo, wo [wɔ]
oi [ɔj]
ou [ɔw]
iou, you [jɔw]
-
u [u]
yu [ju]~[y]
-
ui [uj]
-
-
-
i [i]
-
-
-
-
-
-

"i-" oraz "u-" w dyftongach i tryftongach pojawiają się po spółgłosce, zaś "y-" i "w-" na początku wyrazu
Wyjątki: yu. oe. oey - zawsze zapisuje się jednym sposobem


Alfabet:
A [ä]
B [b]
C [k]~[ʧ]~[ʨ]
D [d̪]
E [ɛ]
F [f]
G [g]~[ʤ]~[ʥ]
I [i]
J [ʦ̪]~[ʧ]
L [l̪]~[λ](przed [i])
M [m]
N [n̪]~[ɲ]
Ng [ŋ]~[ɰ̃] (częstsze [ŋ]) :-)
O [ɔ]
P [p]
R [ɾ]
S [s̪]
T [t̪]
U [u]
V [v]
W [w]
X [h]~[ʃ]~[ɕ]
Y [j]
w wyrazach obcych (znaki poniższe są umieszczane na końcu alfabetu, bądź nie umieszczane w ogóle)
(H) [h]
(K) [k] przed [i], [j], [ɛ]
(Z) [z̪]
(CH) [ʧ]
(DZ) [ʣ̪]
(DZH) [ʤ]
(GH) [g] przed [i], [j], [ɛ]
(SH) [ʃ]
(TS) [ʦ̪]
(ZH) [ʒ]
(ZXI(-)) [ʑ]

zapis [ʨ], [ʥ], [ɕ] w wyrazach obcych to kolejno ci(-), gi(-), xi(-)

Szyk zdania to SVO, język ten podobnie jak wietnamski składa się z wyrazów jednosylabowych, nie ma akcentu, wygląd sylaby (C1)V(C2)
1: wszystkie spółgłoski prócz ng
2: ng, m, n, [w], [j], [y̭ ], t, c, p, f
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 13:04:34
Liczebniki:
0 - xi [ɕi]
1 - xoen [hwɛn]~[hœn]
2 - sai [säj]
3 - ce [ʧɛ]
4 - gin [ʥin]
5 - xoi [hɔj]
6 - lam [läm]
7 - ong [ɔŋ]
8 - xyu [ɕu]~[ɕy]
9 - con [kɔn]
10 - tau [täw]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Lipiec 13, 2012, 14:26:15
Bardzo fajnie się to zapowiada, wrzuć więcej informacji, bo mi już teraz się ten język podoba :-) Wymowa jak najbardziej na plus, wreszcie umiem wypowiedzieć te różne głoski :-P
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 16:11:49
Z czasem będzie więcej, język opracowuję dopiero od wczoraj, jeszcze żadnego specjalnego "zamysłu" na stworzenie go nie mam. Wczoraj zająłem się tylko wymową. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 14, 2012, 20:53:31
Zaimki osobowe:

Warto by wcześniej wspomnieć o tym, jak tworzymy liczbę mnogą... dodajemy "ca" [kä] do wyrazu ^^

cu [ku] - ja
xo [hɔ] - ty
vi [vi] - on, ona, ono, to

cu ca - my
xo ca - wy
vi ca - oni, one

podstawowe czasowniki:
am [Ɂäm] - być
coi [kɔj] - chcieć
vei [vɛj] - umieć, potrafić
soc [sɔk] - wiedzieć, znać
ge [ʤɛ] - czasownik wyrażający powinność (np. cu ge - powinienem)
yut [Ɂyt]~[jut] - móc
ye [jɛ] - mieć

Partykuły określające/zmieniające czas i aspekt(dodawane zaraz po czasowniku):
mo [mɔ] - czas teraźniejszy
ta [tä]- czas przeszły niedokonany
duc [duk] - czas przeszły dokonany
syu [sy]~[sju] - wskazuje rzeczy stałe i niezmienne
coi [kɔj] - czas przyszły pewny
xoc [hɔk] - czas przyszły, niepewna przyszłość (przewidywania, prognozy)

Partykuła przecząca "nie" używana przed czasownikiem/przymiotnikiem/rzeczownikiem odczasownikowym
ya [jä] - nie

np. Cu ya am duc. [ku jä Ɂäm duk] - Nie byłem.
Cu ya am syu. [ku jä Ɂäm sy]~[ku jä Ɂäm sju] - Nie byłem i nie będę. = Nigdy nie będę.

EDIT odnośnie wymowy: Samogłoska niepoprzedzona żadną spółgłoską w sylabie i występująca po innej samogłosce lub [j], [w], [y̭] jest poprzedzona zwarciem krtaniowym [Ɂ].

EDIT2: Po czasowniku ZAWSZE musi istnieć jedna z 6 powyższych partykuł, w innym wypadku - nie jest on traktowany jako czasownik.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 14, 2012, 21:38:58
Pismo kojarzy mi się jakby język romański wymieszać z odrobiną chińskiego. Ciekawy i czekam oczywiście na dłuższy tekst.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 14, 2012, 21:40:32
Niedługo przetłumaczę Ojcze Nasz, ale to za parę dni. Jutro nie zdążę opracować gramatyki, a od poniedziałku do środy jestem poza domem. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 14, 2012, 22:11:22
Chiński to pzypomina najwyżej bardzo powierzchownie :P Ale niezłe, całkiem przejrzyste.

Cytuj
EDIT odnośnie wymowy: Samogłoska niepoprzedzona żadną spółgłoską w sylabie i występująca po innej samogłosce lub [j], [w], [y̭] jest poprzedzona zwarciem krtaniowym [Ɂ].

A to chyba dość dziwne dla języka monosylabicznego, gdzie takie rzeczy reguluje iloczas/logika.

Cytuj
wskazuje rzeczy stałe i niezmienne (odpowiednik angielskiego Present Simple)

I beg your pardon?!
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 14, 2012, 22:15:32
Chiński to pzypomina najwyżej bardzo powierzchownie :P Ale niezłe, całkiem przejrzyste.

To miałem na myśli, tylko nie umiałem tego ubrać w słowa.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: żuwaczky w Lipiec 15, 2012, 00:16:06
Pismo kojarzy mi się jakby język romański wymieszać z odrobiną chińskiego. Ciekawy i czekam oczywiście na dłuższy tekst.

wat
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 15, 2012, 12:19:56
Pismo kojarzy mi się jakby język romański wymieszać z odrobiną chińskiego. Ciekawy i czekam oczywiście na dłuższy tekst.

wat

To nie było do ciebie.  ;-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 15, 2012, 17:27:25
Cytuj
wskazuje rzeczy stałe i niezmienne (odpowiednik angielskiego Present Simple)
I beg your pardon?!
Używamy tego, gdy mówimy o:
- faktach i stanach niezmiennych
- ogólnych prawdach i prawach natury
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 15, 2012, 18:06:58
No sorry, ale to jest zupełnie nieprawdziwe.
He's in the school. - to jest niby niezmienny stan czy prawo natury?
He works in the cafe now, he started on monday. - akcja trwa tydzień, jaki tu niezmienny stan?

Itd.
To o czym mówisz to raczej aspekt gnomiczny/generyczny
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 15, 2012, 18:08:20
Okay, usunąłem ten wpis. :-) Powinienem zwrócić uwagę, że nie chodzi o wszystkie cechy Present Simple, ale sądzę, że obecny zapis (powyżej, edytowany), będzie wszystko wyjaśniał przejrzyście.
EDIT:
He works in the cafe now, he started on monday. - akcja trwa tydzień, jaki tu niezmienny stan?
Zatem powinno być Present Continuous. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 15, 2012, 18:17:58
Nie powinno być present continuous, bo wtedy oznaczałoby to, że on w tej dane chwili siedzi w kafejce i tam zasuwa. A chodzi o to, że on tam pracuje, w godzinach pracy, teraz może siedzi akurat w domu, bo jest po pracy.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 15, 2012, 18:39:57
Jednakże skoro akcja trwa tydzień, nie jest to coś stałego. :-) A jeżeli miałeś na myśli, że on zawsze tak pracuje - trzeba to było napisać, mogłem nie zrozumieć, co masz na myśli, bo nie doprecyzowałeś.

Zresztą... Koniec offtopu, to jest temat o języku in. :-P
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 15, 2012, 23:04:17
No nie jest to coś stałego. Bo simple wcale nie musi oznaczać czegoś stałego.

Skoro o języku in to napiszże o nim coś więcej ;-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 19, 2012, 19:05:59

Przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe


Aby utworzyć przymiotnik, dodajemy do rzeczownika partykułę xion. np.:
foi - skóra
foi xion - skórzany

Stopniowanie wygląda w ten sposób, partykuły stopnia wyższego i najwyższego (samodzielnie są rzeczownikami):
fyu - moc, siła (tworzenie st. wyższego)
saf - nie da się tego dosłownie przetłumaczyć, słowo oznacza nieograniczoną, wielką moc/siłę. (rzeczownik) (tworzenie st. najwyższego)
np.:
foi xion > foi xion fyu > foi xion saf
skórzany > bardziej skórzany > najbardziej skórzany ^^

Aby utworzyć imiesłowy, należy również dodać odpowiednie partykuły, np.:
ta xion - imiesłów przymiotnikowy bierny, czynność niedokonana (np. myty)
ta - oznacza czas przeszły, aspekt niedokonany
duc xion - imiesłów przymiotnikowy bierny, czynność dokonana (np. umyty)
duc - oznacza czas przeszły, aspekt dokonany
mo xion - imiesłów przymiotnikowy czynny (np. myjący); imiesłów przysłówkowy współczesny (np. myjąc)
mo - oznacza czas teraźniejszy

Mogą być stopniowane, jak przymiotniki (np. bardziej umyty > najbardziej umyty) ^^

Rzeczowniki odczasownikowe tworzymy dodając do czasownika partykułę xang, np.:
am - być
am xang - bycie
lou - mówić (jako rzeczownik: mowa, język)
lou xang - mówienie
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Lipiec 19, 2012, 19:56:19
Aby utworzyć przymiotnik, dodajemy do rzeczownika końcówkę xion. np.:
foi - skóra
foi xion - skórzany
To prędzej partykuła niż sufiks. Chyba że masz porytą ortografię, w której spacjami oddzielasz sylaby, nie wyrazy.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Lipiec 19, 2012, 21:04:13
To prędzej partykuła niż sufiks. Chyba że masz porytą ortografię, w której spacjami oddzielasz sylaby, nie wyrazy.
Skoro autor sam porównał swój język do wietnamskiego, to taka poryta ortografia jest całkowicie prawdopodobna…
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 20, 2012, 11:27:05
@Fanael - to jest partykuła. :-) Już poprawiłem tekst, chodziło mi o partykułę, sądziłem, że to oczywiste. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 21, 2012, 08:20:32
Dodam jeszcze, że za pomocą partykuły xion tworzy się liczebniki porządkowe. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 22, 2012, 10:17:30
Tryb rozkazujący tworzymy za pomocą partykuły buoc [bwɔk], czasownik w tym trybie MUSI być poprzedzony zaimkiem osobowym.
np. am - byt, być
Cu am buoc. - Niech (ja) będę.
Xo am buoc. - Bądź!
i tak dalej... ^^

EDIT:
Tryb warunkowy tworzymy przy pomocy spójnika juong - jeśli :-)

EDIT 2:
Partykuła dzierżawcza: fi :-) np. cu ca fi - nasz
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 22, 2012, 15:52:48
Poimki ^^

rop [ɾɔp] - bez kogoś/czegoś
vu [vu] - (wraz) z kimś/czymś
wat [wät] - od czegoś/kogoś, od strony czegoś/kogoś, z czegoś/kogoś, z powierzchni czegoś/kogoś, z wnętrza czegoś
lai [läj] - przy czymś/kimś, u czegoś/kogoś, w pobliżu czegoś/kogoś
suang [swäŋ] - względem czegoś, w porównaniu z...
xu [hu] - ku czemuś/komuś, w stronę czegoś/kogoś, do czegoś/kogoś, do miejsca/miejscowości, do wnętrza czegoś/kogoś; stawione przed czasownikiem oznacza "zrobić coś do końca" np. jang - iść, xu jang - dojść (gdzieś), przybyć, przyjść.
em [Ɂɛm] - za pomocą czegoś, przy użyciu czegoś
dou [dɔw] - z powodu czegoś/kogoś, przez coś/kogoś, przez powierzchnię czegoś/kogoś; przez (jakiś czas)
ui [Ɂuj] - jak coś/ktoś, w jaki sposób (tworzy przysłówek umieszczony po przymiotniku, po xion)
giac [ʥäk] - po ile, za ile
cien [ʨɛn] - co ile (jak często)
fam [fäm] - po (czas)
up [Ɂup] - o (czas), w czasie czegoś
oc [Ɂɔk] - przed (czas), temu (np. 10 min temu)
cuai [kwäj] - za kimś/czymś
jan [ʦän] - przed kimś/czymś(miejsce)
mai [mäj] - jako coś/ktoś, w charakterze kogoś/czegoś
oey [Ɂœy̭]~[wɛj] - w czymś/kimś, wewnątrz czegoś/kogoś, w miejscu/miejscowości (gdzie)
ru [ɾu] - wzdłuż czegoś/kogoś
yan [jän] - na coś/kogoś, na powierzchnię czegoś/kogoś, na czymś/kimś, na powierzchni czegoś/kogoś
tuo [twɔ] - o kimś/czymś

Partykuła wołacza:
wa [wä] - funkcja wołacza np. xo - ty, xo wa - Ty!, Pan, Pani (także grzecznościowy wołacz w korespondencji, dodawane ZAWSZE po zaimku osobowym (niedzierżawczym) - tworzy się za jego pomocą formy grzecznościowe.) :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 22, 2012, 16:02:52
Zapożyczę sobie trochę imiesłowy  :-P
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 22, 2012, 16:11:18
Daj przykłady zastosowania tych poimków ;-)
I jakąś gramatykę może :)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 22, 2012, 16:12:10
Ok, wrzucę niedługo, nie wiem, czy dziś zdążę. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 23, 2012, 13:18:15
W dziale tłumaczenia została dodana modlitwa Ojcze nasz w języku in. :-) + możliwość odsłuchania w dialekcie wschodnim. :-)
Cytuj
EDIT odnośnie wymowy: Samogłoska niepoprzedzona żadną spółgłoską w sylabie i występująca po innej samogłosce lub [j], [w], [y̭] jest poprzedzona zwarciem krtaniowym [Ɂ].

Kolejny edit odnośnie wymowy:
Samogłoska niepoprzedzona żadną spółgłoską (np. am, en, o) ZAWSZE jest poprzedzona zwarciem krtaniowym [Ɂ]. :-)

EDIT 2, od teraz ng można wymawiać na 2 sposoby:
Ng [ŋ]~[ɰ̃] (częstsze [ŋ]) :-) ng występuje tylko na końcu sylaby ^^
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 24, 2012, 10:15:17
Poimki cz. 2.:
bai [bäj] - nad
fyu bai [fy bäj]~[fju bäj] - ponad, "zaakcentowane" nad (gdy chcemy podkreślić, że coś jest bardzo wysoko) :-)
wat bai [wät bäj] - znad
coey [kœy̭]~[kwɛj] - pod
wat coey [wät kœy̭]~[wät kwɛj] - spod
u [Ɂu] - z (materiał) np. zrobione z... :-)
wop [wɔp]  - między, wśród
wat wop [wät wɔp] - spomiędzy, spośród
wat cuai [wät kwäj] - zza
wat jan [wät ʦän] - sprzed (kierunek)
wat oc [wät Ɂɔk]- sprzed (czas)
tuang [twäŋ] - wokół
ven [vɛn] - oprócz, poza (także kierunek, np. poza zasięgiem ^^)
wat ven [wät vɛn] - spoza

Partykuły poczasownikowe:
oen [Ɂœn]~[wɛn] - po czasowniku - wprowadza bezokolicznik
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 24, 2012, 11:45:40
Zaimki, oprócz wcześniej wymienionych:

Sposoby powstawania zaimków przy użyciu partykuł:
partykuła nieokreśloności: ti [ti] (-kolwiek)
partykuła określoności: du [du] (-ś)
partykuła uniwersalności: fei [fɛj]
partykuła przecząca (nie-, nie): ya [jä]
Niektóre też tworzy się za pomocą poimków. :-)

bio [bjɔ] - kto (zaimek pytający)
bio ti [bjɔ ti]- ktokolwiek
bio du [bjɔ du] - ktoś
ya bio [jä bjɔ] - nikt
bio fei [bjɔ fɛj] - wszyscy

ci [ʨi] - co (zaimek pytający)
ci ti [ʨi ti]- cokolwiek
ci du [ʨi du] - coś
ya ci [jä ʨi] - nic
ci fei [ʨi fɛj] - wszystko

ciac [ʨäk] - jaki (zaimek pytający)
ciac ti [ʨäk ti] - jakikolwiek
ciac du [ʨäk du] - jakiś
ya ciac [jä ʨäk] - nijaki

fui [fuj] - jak
fui ti [fuj ti] - jakkolwiek
ya fui [jä fuj] - nijak

dyu [dy]~[dju] - który
dyu ti [dy ti]~[dju ti] - którykolwiek
dyu du [dy du]~[dju du]- któryś
ya dyu [jä dy]~[jä dju] - niektóre

nai [näj] - gdzie, dokąd
nai ti [näj ti] - gdziekolwiek, dokądkolwiek
nai du [näj du] - gdzieś, dokądś
ya nai [jä näj]- nigdzie, donikąd
nai fei [näj fɛj] - wszędzie
nai wat [näj wät] - skąd
nai du wat [näj du wät] - skądś
ya nai wat [jä näj wät] - znikąd
nai fei wat [näj fɛj wät] - zewsząd

niau [ɲjäw] - kiedy
niau ti [ɲjäw ti] - kiedykolwiek
niau du [ɲjäw du] - kiedyś
niau up [ɲjäw Ɂup] - wtedy

nyun [ɲyn]~[ɲjun] - żaden
nyun (...) wat wop [ɲyn wät wɔp]~[ɲjun wät wɔp] - żaden z/spośród

pai [päj] - każdy
pai (...) wat wop [päj wät wɔp] - każdy z/spośród

pyup [pyp]~[pjup] - taki
rei [ɾɛj] - tak (tak jak)

ryu [ɾy]~[ɾju] - tu
ryu wat [ɾy wät]~[ɾju wät] - stąd
ryu du [ɾy du]~[ɾju du] - tędy

sei [sɛj] - tam
sei wat [sɛj wät] - stamtąd
sei du [sɛj du] - tamtędy

dyu nai [dy näj]~[dju näj] - którędy

xie [ɕɛ] - ile
xie ti [ɕɛ ti]- ilekolwiek
xie du [ɕɛ du] - ileś
ya xie [jä ɕɛ] - ani

fei [fɛj] - zawsze
ya fei [jä fɛj]- nigdy

wai [wäj] - teraz
beu [bɛw] - zaraz
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Lipiec 26, 2012, 19:23:03
Wykonałeś kawał dobrej roboty :-). Bardzo podoba mi się ten język, chyba sobie zapożyczę trochę z poimków. Rozwijaj go dalej :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 26, 2012, 19:35:15
Cały czas go rozwijam, bo baaardzo mi się spodobał. Na tyle, że jak go w miarę ogarnę, powstanie język podobny do niego, jak czeski do polskiego. :-) (mniej więcej)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 31, 2012, 17:54:03
Uprzejmie informuję, że niedługo zostanie przedstawione pismo alfabetyczne dla języka in wzorowane na znakach chińskich (tradycyjnych, język kantoński) :-) Jeśli nie zdążę dziś, przedstawię je jutro ;-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Lipiec 31, 2012, 17:56:08
O, to może być ciekawe.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Sierpień 01, 2012, 12:26:04
Czekam z niecierpliwością :)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 01, 2012, 12:28:14
Czekam, czekam, czekam!!!  ;-D
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 16:10:54
EDIT: Niebieskie i czerwone pole służą jedynie temu, by było wiadomo, gdzie się umieszcza wygłosowe końcówki i samogłoski. :-) W piśmie tych kolorowych pól nie ma. :-)

(http://img196.imageshack.us/img196/3202/pismoobrazkowein.png)

:-) Enjoy
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 01, 2012, 16:39:25
Jakiś tekścik, bo niewiele z tego rozumie :]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 16:40:02
Niedługo dostaniesz tekst w tym piśmie, jak Ci wyślę tekst w moim conlangu do przetłumaczenia ]:-> :-) Przykładowy tekst zaraz będzie. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Sierpień 01, 2012, 16:40:20
Mogę się czepiać, mogę?
Nie wiem, jak wyobrażasz sobie zaczerpnięcie tego pisma, ale ma ono dosyć dziwaczne fragmenty.

Np. joi Pionową kreska piszę się jako piątą, to dosyć dziwne, żeby wzięli sobie z niej tylko fragment (zwłaszcza, że takich dziwnych kreseczek pionowych w chińskim nie ma), pominęli przy tym jedno prostsze pociągnięcie. Realistyczniej byłoby w ogóle bez tej pionowej. Tak samo z dung - pionowa kreska pisze się jako piąta, dziwnie przejść po pierwszej nagle do niej i jeszcze ją obciąć. W każdym razie patrze na hiraganę i katakanę i one jednak się tych reguł pisania po chinsku trzymały (hiragana operowała na kursywie chińskiej, warto to poznać)
fong - tego się w ogóle używa?
Zaznaczone fragmenty z nei i mik są tym samym. Mik to zresztą chyba nie jest prawdziwe słowo (w każdym razie nie jest w mandaryńskim). To r skąd ci się wzięło? :P
W si ograniczyłbym się do samego słońca, znowu robisz dziwny blending graficzny.

Zapożyczenie z jeng też dziwaczne - nie mogłeś wziąć np. 吴, czy innego, które po kantońsku brzmi dokładnie /ŋ/?
Z cheut znak pochodziłby raczej z górnej części ;-), w wu znowu tniesz w poprzek pociągnięcia, to dosyć dziwnie wygląda - jakby ktoś zapożyczając z łacińskiego A, obciął mu dolną część prawej nóżki - to generalnie niewygodne. aa jest generalnie dziwnym zapożyczeniem, ale akurat jego bym się tak bardzo nie czepiał.
yo i wa już w ogóle są kuriozalne, gdzieś ze środka znaku wyciągasz, a uzyskana litera dla wa wygląda tak samo jak 工, yo tak samo jak 日, yu pisze się czteroma pociągnięciami, czemu twój lud sobie utrudnia pracę?
Trójkąt trochę dziwnie tu wygląda, tak ni stąd ni zowąd pojawiający się, i to tylko w tej jednej literze.

Ale ogólnie pomysł ciekawy. Tylko moim zdaniem powinieneś oprzeć się na rzeczywiście popularnych wyrazach i upraszczać je naturalnie - pisząc je tak jak Chińczycy i starając się, co się da ominąć, uprościć. Inaczej wygląda to jakby twój lud zobaczył chińskie znaczki w jakieś książce i nie wiedzieć czemu, nie wiedząc o nim nic nagle postanowił takim uczynić całe swoje pismo ;-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 16:47:44
Zamysł był taki, że osoba znająca pobieżnie język kantoński wybrała sobie części niektórych znaków, na które się przypadkiem natknęła (osoba dokładnie taka sama jak ja XD) i wybrała części, które jej się najbardziej podobały (tak samo jak mnie). :D
Nie znam chińskiego (jedynie może ok. 60 znaków po mandaryńsku, o kantońskim nie mam pojęcia zbytnio, ale bardzo mi się podoba jego brzmienie). Przypomina mi to trochę pismo Indian, którzy widząc niektóre znaki łacińskie, zapożyczyli je sobie - ale mają one inną wartość fonetyczną. :-) [nie pamiętam jak się zwali owi Indianie]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 01, 2012, 16:48:20
Niedługo dostaniesz tekst w tym piśmie, jak Ci wyślę tekst w moim conlangu do przetłumaczenia ]:->

Omg! :D Ja sobie z łacinką nie radzę a co dopiero z tym  ???
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Sierpień 01, 2012, 17:19:59
Ale u Cherokeeh alfabet tworzył jeden facet, wtedy to prawdopodobne.
A u ciebie jednak, żeby alfabet stał się popularny, ludzie musieliby mieć najpierw z nim większy kontakt i wiedzieliby coś więcej o tym jak się pisze ;-) Chyba, że też stworzyła go w tamtym świecie jedna osoba taka jak ty.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 17:21:49
No tak właśnie było ^^ Jedna osoba go stworzyła. ^^ Alfabet się przyjął, ale potem z czasem przyjęto łacinkę. ^^
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 20:00:52
(http://desmond.imageshack.us/Himg684/scaled.php?server=684&filename=pismoobrazkowein2.png&res=landing)
(http://img339.imageshack.us/img339/8002/pismoobrazkoweinojczena.png)

http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=79.15 - Ojcze nasz, tekst powyższy + tłumaczenie i możliwość odsłuchania. :-) (trzeba przewinąć trochę na dół)

EDIT: Na obrazku wyżej macie zaznaczone proporcje znaków:
Czarny - spółgłoska inicjalna i samotna samogłoska z początkowym [j] lub [w]
Czerwony - samogłoska lub samogłoska z początkowym [j] lub [w] po spółgłosce
Niebieski - wygłosowa spółgłoska lub wygłosowe [j], [w], [y]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Sierpień 01, 2012, 20:24:02
fajne, trochę jak to: http://www.omniglot.com/writing/swc.htm
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 01, 2012, 20:26:05
Wow, zarąbiste! :-) Nie widziałem tego wcześniej. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 02, 2012, 14:10:55
Coś mało komentarzy odnośnie mojego pisma... :-P
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 02, 2012, 15:53:43
A co mają pisać? Że super?  ;-D Każdy wie :P
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 02, 2012, 15:58:12
<zawstydzony> :-)
Merci. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 05, 2012, 12:34:46
System transkrypcji i transliteracji i wprowadzania nazw obcych

Wszystkie nazwy wprowadzane są zgodnie z zasadami ińskiej wymowy poza jednym wyjątkiem...
Zasady:
- Używa się tylko samogłosek, dyftongów i tryftongów istniejących w języku in + samodzielne wi [wi]
- Sylaby należące do jednego wyrazu łączymy myślnikami
- Dopuszczalnymi końcówkami są: -m, -n, -ng, -p, -t, -c [k], -f oraz -i / -y i -u
- Nie pomija się żadnych dźwięków!
- Jeśli jest możliwość zamknięcia sylaby, zamykamy ją np. matma => mat-ma
- Jeśli jednak jest tylko jedna spółgłoska, która jest nagłosem kolejnej sylaby, nie zamykamy sylaby np. mama => ma-ma
- do zapisu obcych nagłosów (jeżeli nie można ich zapisać zgodnie z zasadami ortografii języka in) używa się ZAWSZE:
(w takich nawiasach -> [] podana została wymowa użytkowników języka in)
H [h] przed i, y, e
K [k] przed i, y, e
Z [z̪]
CH [ʧ]
DZ [ʣ̪] ~ [z̪]
DZH [ʤ] prócz pozycji przed "e", gdzie można użyć "g"
GH [g] przed i, y, e
SH [ʃ] prócz pozycji przed "e", gdzie można użyć "x"
TS [ʦ̪]
ZH [ʒ] ~ [ʃ]
ZXI(-), ZXY(-) przed u [ʑ] ~ [ɕ]

Tabela transkrypcji / transliteracji / wprowadzania obcych nazw - spółgłoski
1 - X oznacza, że dźwięk nie jest możliwy do zapisania jako wygłos, więc trzeba go zapisać oddzielnie (jako oddzielną sylabę)
IPA
Samodzielny dźwięk
- twardy
Samodzielny dźwięk
- miękki
Nagłos
Wygłos twardy1
Wygłos zmiękczony
m̥, m, ɱ
mu
mi
m-
-m / mu
mi
n̪, n̥, n, n̠, ɳ̊, ɳ
nu
ni
n-
-n / nu
ni
ŋ̊, ŋ, ɴ i nosowość
ung
ni
(nic)+samogł.
-ng / ung
ni
ɲ̟, ɲ̊, ɲ
nie istnieje
ni
ni- / ny- (przed u)
nie istnieje
ni
p, p̪
pu
pi
p-
-p / pu
pi
b, b̪, ɓ, ⱱ, ⱱ̟, ʙ
bu
bi
b-
bu
bi
t, t̪, ţ, θ
tu
ti
t-
-t / tu
ti
d, d̪, ɗ, ɖ, ᶑ, ð
du
di
d-
du
di
c, tɕ
nie istnieje
ci
ci- / cy- (przed u)
nie istnieje
ci
ɟ, dʑ
nie istnieje
gi
gi- / gy- (przed u)
nie istnieje
gi
k, q, ǃ
cu
ki
c- / k-
-c / cu
ki
ɡ, ɠ, ɢ, ʛ, ʄ
gu
ghi
g- / gh-
gu
ghi
ʡ, ʔ, ʢ(=ɑ̯), ʕ, ʡ̯
'
'
(nic)+samogł.
-' / u
-' / u
ɸ, f
fu
fi
f-
-f / fu
fi
β, ʋ, v
vu
vi
v-
vu
vi
s, s̪, ɬ, ɬ̢ , ʟ̝̊
su
si
s-
su
si
z, z̪, ɮ, ʟ̝
zu
zi
z-
zu
zi
ʂ, ʃ
xe
shi
x- / sh-
xe
shi
ʐ, ʒ, r̝(czeskie ř)
zhe
zhi
zh-
zhe
zhi
ɕ, ç, ʎ̥˔
nie istnieje
xi
xi- / xy- (przed u)
nie istnieje
xi
ʑ, ʝ
nie istnieje
zxi
zxi- / zxy- (przed u)
nie istnieje
zxi
x, χ, h, ɧ, ɣ, ɣ˕(=ɰ), ħ, ʜ, ɦ
xu
hi
x- / h-
xu
hi
j
nie istnieje
i
y-
nie istnieje
-i / -y / i
ɹ, ɻ, ʁ, ɾ, ɽ, r̥, r, ʀ, ᴙ, ɢ̆(=ʀ̆), ɺ, ɺ̠, ʟ̆, ɽ͡r   
ru
ri
r-
ru
ri
ʎ̯
nie istnieje
ri
ri- / ry- (przed u)
nie istnieje
ri
l, l̪, ɭ, ʟ
lu
li
l-
lu
li
ʎ̟, ʎ
nie istnieje
li
li- / ly- (przed u)
nie istnieje
li
ɥ
nie istnieje
yu
yu+(nic)+samogł. (2 sylaby)
nie istnieje
yu
ʍ
xu
xui
xu-(przed a, o, e) / h- (przed i, yu) / x- (przed u)
xu
hi
w
u
ui
w-(przed a, o, e) / u / wi
-u / u
ui
ts, ʘ, ʇ, ǁ
tsu
tsi
ts-
tsu
tsi
tʃ, ʈʂ, ǂ
che
chi
ch-
che
chi
dz
dzu
dzi
dz-
dzu
dzi
dʒ, ɖʐ
dzhe
dzhi
dzh-
dzhe
dzhi

[j] po "i" oraz "yu" i przed "i" oraz "yu" nie dodaje się, [w] po "u" / "yu" oraz przed "u" / "yu" - nie dodaje się

Tabela transkrypcji / transliteracji / wprowadzania obcych nazw - samogłoski
IPA
Samodzielna
Po [j]
   Po [w]
Zakończona [j]
Zakończona [w]
a, ä, ɑ, ɐ, ʌ
a
ia / ya
     wa / ua
ai
au
ɒ, ɔ, o
o
io / yo
     wo / uo
oi
ou
ɛ, e, ɜ, ɘ, ə, ɨ, æ
e
ie / ye
     oe
ei
eu
i, ɪ
i
i
     wi
i
i-u
ɞ, ɵ, ɶ, œ, ø, ɤ
oe
-oe
     -oe
oey
oe-u
u, ʉ, ʊ, ɯ
u
yu
     u
ui
u
ʏ, y
yu
yu
     yu
yu
yu

Przykłady:

Lech Wałęsa - Le-xu Va-oeng-sa [lɛ hu vä wɛŋ sä] ~ [lɛ hu vä ʔœŋ sä]
Władimir Putin - Vua-di-mi-ru Pu-tin [vwä di mi ɾu pu tin]
Grzegorz Brzęczyszczykiewicz - Gu-zhe-go-zhe Bu-zheng-che-she-che-kie-vi-che [gu ʒɛ gɔ ʒɛ bu ʒɛŋ t͡ʃɛ ʃɛ t͡ʃɛ kjɛ vi t͡ʃɛ]
Pierre Dollin [czytaj: pier dolę] - Pie-ru Do-leng [pjɛ ɾu dɔ lɛŋ]
Dmitrij Miedwiediew - Du-mit-ri Mie-du-vie-die-vu [du mit ɾi mjɛ du vjɛ djɛ vu]
Adam Mickiewicz - A-dam Mi-tsu-kie-vi-che [ʔä däm mi t͡su kjɛ vi t͡ʃɛ]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 06, 2012, 21:11:55
Nastąpiły drobne zmiany w dialektach... Od dziś zachodni to wschodni, a wschodni to zachodni (ich cechy zamieniłem miejscami)^^.

Różnice w wymowie:
Czerwony - różnica odbiegająca od normy
Niebieski - wymowa archaiczna

ZapisDialekt Wschodni (21%)Dialekt Centralny (54%) - oficjalnyDialekt Zachodni (25%)
J
[ʣ̪]~[ʣ̪j]*
[ʦ̪]~[ʧ]
[ʦ̪]~[ʧ]
C przed e
[ʧ]
[ʧ]
[ʦ̪]
G przed e
[ʤ]
[ʤ]
[ʣ̪]
D
[ɖ]
[d̪]
[d̪]
T
[ʈ]
[t̪]
[t̪]
D przed i oraz di-
[ʣ̪]
[d̪],[d̪j]
[d̪],[d̪j]
T przed i oraz ti-
[ʦ̪]
[t̪],[t̪j]
[t̪],[t̪j]
Oe
[wɪ]
[œ]
[wɛ]
Oey
[wi]
[œy̭]
[wɛj]
Yu
[ju]
[y]
[ju]
Ieu / yeu
[jɪw]
[jɛw]
[jɛw]
*[ʣ̪j] = ji- przed samogłoską

We Fuocji używa się dialektu wschodniego.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 13, 2012, 10:11:57
Alfabet, nazwy liter:
A - a
B - ba
C - ca
D - da
E - e
F - fa
G - ga
I - i
J - ja
L - la
M - ma
N - na
Ng - ang
O - o
P - pa
R - ra
S - sa
T - ta
U - u
V - va
W - wo
X - xa
Y - yo
w wyrazach obcych (znaki poniższe są umieszczane na końcu alfabetu, bądź nie umieszczane w ogóle)
(H) [h]   -  hec
(K) [k] przed [i], [j], [ɛ] - kec
(Z) [z̪] - zec
(CH) [ʧ] - chec
(DZ) [ʣ̪] - da-zec
(DZH) [ʤ] - da-zhec
(GH) [g] przed [i], [j], [ɛ] - ghec
(SH) [ʃ] - shec
(TS) [ʦ̪] - tsec
(ZH) [ʒ] - zhec
(ZXI(-)) [ʑ] - zxiec
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 24, 2012, 21:17:06
Mała modyfikacja:

Vi -> on, ona, ono, to zmienione zostało na:

Va -> ona
Vo -> on
Vi -> ono, to
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 24, 2012, 22:36:57
Kurczę, indoeuropejsko to wygląda teraz...
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 25, 2012, 14:46:45
Okay... Postanowiłem trochę zmienić to, by uniknąć indoeuropejskości. :-)

Vi - ono, to
Nu - on
Si - ona :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Feles w Sierpień 25, 2012, 14:48:53
Wcześniej (z jednym zaimkiem) też było ok.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 25, 2012, 15:04:15
Też mi się tak wydawało, dopóki nie zacząłem tłumaczyć tekstu.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Feles w Sierpień 25, 2012, 15:09:48
Możesz wprowadzić np. odmianę czasownika przez to, czy podmiot zdania jest taki, jak poprzedniego.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Sierpień 25, 2012, 15:18:17
Akurat tekst z Relayu był mocno dyskryminujący. Języki, które rozróżniają płcie i rodzaj neutralny wcale nie są powszechne.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 25, 2012, 15:21:45
Kij z tym... będzie tylko "vi" :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 23, 2012, 20:54:40
Chce ktoś przejąć? Konlang osobiście uważam za udany, a ponieważ nie chce mi się go dokańczać i planuję coś większego na wakacje, to tym się już nie zajmuję.

Słowniczek mogę wysłać mailem, mało zostało stworzone w sumie, więc to prawie tak, jakby się zaczynało od nowa. :-) XD
Nie będę wnikał, co kto tu dotworzy/zmieni, zamierzam całkowicie oddać ten projekt i osoba, która go weźmie, zrobi z nim, co chce. :-)

Spodziewam się, że raczej nikt tego nie weźmie, ale jeśli jednak, to proszę bardzo, daję za darmo. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Grudzień 23, 2012, 21:06:16
Wyślij go do jasnesifniksa, on z chęcią przejmie)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 23, 2012, 21:19:38
Eeem... No tak... Zapomniłem... Nie dostanie tego Zawacky ani JasnenSfynks.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Grudzień 23, 2012, 22:03:38
Podoba mi się ten system partykuł, chociaż ortografia to samobójstwo.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 23, 2012, 22:04:17
Podoba mi się ten system partykuł, chociaż ortografia to samobójstwo.

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś ją zmienił na taką, jaka Ci odpowiada. Wszystkie sekwencje dźwięków są wypisane chyba w pierwszym wątku.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Grudzień 23, 2012, 22:10:39
Nie, dziękuję, fonologia to dla mnie czarne wiadro.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 23, 2012, 22:11:01
Spoko :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 26, 2012, 19:31:49
Chce ktoś przejąć? Konlang osobiście uważam za udany, a ponieważ nie chce mi się go dokańczać i planuję coś większego na wakacje, to tym się już nie zajmuję.

Słowniczek mogę wysłać mailem, mało zostało stworzone w sumie, więc to prawie tak, jakby się zaczynało od nowa. :-) XD
Nie będę wnikał, co kto tu dotworzy/zmieni, zamierzam całkowicie oddać ten projekt i osoba, która go weźmie, zrobi z nim, co chce. :-)

Spodziewam się, że raczej nikt tego nie weźmie, ale jeśli jednak, to proszę bardzo, daję za darmo. :-)

Nadal aktualne :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Grudzień 31, 2012, 16:50:25
Wiesz co, chyba przejmę. W każdym razie wyprowadzę z niego nowy język, bo bardzo mi się ostatnio spodobało brzmienie chińskich. Powstanie taka mała rodzina (razem z językiem fu) :)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Grudzień 31, 2012, 18:15:28
chińskich
chińskich
chińskich
Co to są chińskie języki? :D
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Feles w Grudzień 31, 2012, 18:41:48
No, ech, rodzina języków chińskich. Wu, min, hakka, kantoński, mandaryński (wraz z milionem jego dialektów). Ech.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Grudzień 31, 2012, 18:42:30
No, ech, rodzina języków chińskich. Wu, min, hakka, kantoński, mandaryński (wraz z milionem jego dialektów). Ech.
O kurwa, widzę swój błąd...
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 01, 2013, 16:38:09
Wiesz co, chyba przejmę. W każdym razie wyprowadzę z niego nowy język, bo bardzo mi się ostatnio spodobało brzmienie chińskich. Powstanie taka mała rodzina (razem z językiem fu) :)

Daj mi swój adres e-mail na priv, to wyślę Ci słowniczek. Trochę ubogi, ale jest :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 07, 2013, 17:41:37
Postanowiłem jednak rozwijać ten język.
Mała reforma ortografii:
oe
zostaje zastąpione przez we
Wrzucam jeszcze tabelkę z dialektami:
StandartZachodniCentralnyWschodni
juyjuju
œʋɛ
ʦu, w, ɔ, œ, yʦʦʧ
ʥɛʥɛʥɛʤɛ
ɕɛɕɛɕɛʃɛ
ʨɛʨɛʨɛʧɛ
ŋŋɰ̃ŋ
xhxx
p, b, f, v, mwwʋ
spółgłoskawuwuuʋu
wwwʋ
dyftongidługie*dyftongidyftongi
* np. sai [säj] jest wymawiane jako [säː]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 07, 2013, 21:05:14
Zaciekawiłeś mnie, jestem ciekaw, jaki język wyjdzie z mego szkicu. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 07, 2013, 21:35:52
Jutro może się już cosik pojawi. Może jakiś tekst. Język bardzo mi się podoba, więc napewno go będę rozwijał.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 07, 2013, 21:37:47
Mi też się bardzo podobał - może poza ortografią lekko, ale uważam go za najlepszy projekt póki co. Nie pasowała mi jedynie monosylabiczność. Wolę, gdy w słowie jest więcej głosek do pobawienia się.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 08, 2013, 18:49:11
Ok, dzisiaj kolejna porcja ina.
Szyk
Szyk w inie (ińskim?) to SVO, dość sztywny. Przymiotnik stoi przed rzeczownikiem opisywanym.
Czasowniki
Czasownik iński składa się z trzech części.
Część I
Jest to określenie trybu, strony, zaprzeczenia lub pytania.
a - czy, pytanie, umieszczane na końcu np. Xo dian syu a? - Czy grasz w teatrze?
ya - nie, zaprzeczenie np. Cu ya dian syu. - Nie gram w teatrze.
buoc - tryb rozkazujący np. Xo buoc dian! - Graj w teatrze!
juong - jeśli, tryb warunkowy np. Xo juong dian coi, cu yu coi gong ca. - Jeśli będziesz grał w teatrze, to ja dam ci pieniądze.
min - żeby, tryb łączący - Cu coi mo, xo min dian coi. - Żądam1, żebyś zagrał w teatrze.
re - strona bierna - Gong ca re yu coi bi liot gie. - Pieniądze zostaną doręczone (dane) jutro (ten następny dzień)
Część II
To po prostu rdzeń znaczeniowy (nie wiem jak to inaczej nazwać :P). Np. dian - teatr dian wen - grać w teatrze
Część III
Informacja o czasie.
mo - czas teraźniejszy Cu dian mo. - Gram (teraz) w teatrze.
ta - czas przeszły niedokonany Xo a dion ta? - Nie grałeś w teatrze?
duc - czas przeszły dokonany Cu dion duc bi xwen xion lom. - Zagrałem w teatrze po raz pierwszy. (ten pierwszy czas)
syu - wskazuje rzeczy stałe i niezmienne
coi - czas przyszły pewny
xoc - czas przyszły, niepewna przyszłość
wen - bezokolicznik
cin - aoryst Cu dion cin. - Kiedyś tam grałem w teatrze.

1 coi mo dosłownie chcieć teraz używane z wydźwiękiem rozkazu. Chcę to coi syu.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 08, 2013, 20:52:01
Ok, dzisiaj kolejna porcja ina.
Szyk
Szyk w inie (ińskim?) to SVO, dość sztywny. Przymiotnik stoi przed rzeczownikiem opisywanym.
Ja nazwałem język "in" - nazwa rzeczownikowa jak np. esperanto, ale teraz jest Twój, więc od Ciebie zależy.
Czasowniki
Czasownik iński składa się z trzech części.
Część I
Jest to określenie trybu, strony, zaprzeczenia lub pytania.
a - czy, pytanie np. Xo a dian syu? - Czy grasz w teatrze?
ya - nie, zaprzeczenie np. Cu ya dian syu. - Nie gram w teatrze.
buoc - tryb rozkazujący np. Xo buoc dian! - Graj w teatrze!
juong - jeśli, tryb warunkowy np. Xo juong dian coi, cu yu coi gong ca. - Jeśli będziesz grał w teatrze, to ja dam ci pieniądze.
min - żeby, tryb łączący - Cu coi mo, xo min dian coi. - Żądam1, żebyś zagrał w teatrze.
re - strona bierna - Gong ca re yu coi bi liot gie. - Pieniądze zostaną doręczone (dane) jutro (ten następny dzień)
Szkoda, że słówka pytającego "a" nie zostawiłeś na końcu. Fajnie to brzmiało (przy intonacji wznoszącej na końcu). Ciekawie zrobiłeś z wrzuceniem juong, buoc, min i re przed czasownik. :-)

(...)
Część III
Informacja o czasie.
mo - czas teraźniejszy Cu dian mo. - Gram (teraz) w teatrze.
(...)
syu - wskazuje rzeczy stałe i niezmienne
(...)
wen - bezokolicznik
cin - aoryst Cu dion cin. - Kiedyś tam grałem w teatrze.

1 coi mo dosłownie chcieć teraz używane z wydźwiękiem rozkazu. Chcę to coi syu.
Trochę dziwna ta konstrukcja coi mo, ale mimo wszystko podoba mi się pomysł. Wprowadzenie aorystu również na plus. :-)
Trochę się bałem, co z tego języka zacznie wychodzić, jak go oddam. Widzę, że dobrze się stało, że nie umarł. :-)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 08, 2013, 21:22:05
To coi mo wpadło mi przy pisaniu tamtego posta :) Jeszcze zastanawiam się nad  coi syu jako zawsze chciałem, marzę.
A to a na końcu to całkiem niezły pomysł.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 10, 2013, 17:49:46
Mały apdejt:
Słówko pytające a umieszcza się na końcu. Jeżeli chcemy zapytać o np. osobę przed a wstawiamy odpowiedni zaimek np. Vuc duc yo bio a? - Kto zjadł chleb?
Partykuły em oraz u dostają dodatkowe funkcje:
em - po/w jakimś języku Cu lou syu in lou em. - Mówie po ińsku.
u - składnik dania yo vuc fan se u - kanapka z serem
Ec "i, oraz" zostaje rozszczepione na ec - oraz, przy wyliczaniu i ang - i, łącznik.
Zacząłem tworzyć nowe pismo, działające na tej samej zasadzie, tylko a priori.
Tu (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=12.msg37358#msg37358) macie tłumaczenie powszechnej deklaracji praw człowieka.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 13, 2013, 17:11:30
Chwilkę było tu cicho, ale teraz mogę zaprezentować coś więcej.
Liczebniki
Tu duża zmiana, bo zamiast dziesiętnego, jest teraz ósemkowy. Liczebniki 0-8 pozostają bez  zmian. Słowo con oznacza teraz 64 (musiałem to dać bo tak to by było xyu xyu [ɕu ɕu] :o). Liczebniki 9 i w górę tworzymy tak:
9 - xyu ec xwen - 8+1
16 - sai xyu - 2*8
30 - gin xyu tau sai - 4*8-2
70 - con ec lam - 64+4
Dialekty
Wymawianie [ŋ] jako [ɰ̃] jest coraz powszecniejsze i nie jest uznawane za błąd.
Kolory
Jakoże iński jest jednosylabowy i ma ograniczoną liczbę słów, "szkoda mi" osobnych słów na kolory. W takim razie czerwień to fon rac, czyli kolor krwi. Odcienie, czyli jasny i ciemny to gie up i mui up - podczas dnia/nocy, więc kolory są bardzo "poetyckie" :)
gie rac - kolor dnia, biel
mui rac - kolor nocy, czerń
jin rac - kolor człowieka, róż
moi rac - kolor drzewa, zieleń
fon rac - kolor krwi, czerwień
giap rac - kolor nieba, błękit
pei pei rac - kolor wody, niebień (kolor niebieski)
Sion rac - kolor słońca, żółć
Nazwy miejsc
Kraje
Od nazwy latińskiej odejmujemy -ia, do zbitek i złych wygłosów dodajemy -u, sylaby łączymy myślnikiem i dodajemy woc - kraj
Polonia > Polon > Po-lon > Po-lon woc - Polska
Germania > German > Ger-man > Ger-man woc - Niemcy
Miasta
Jak wyżej, tylko używamy nazwy lokalnej i dodajemy wang - miasto
Kraków > Ku-ra-ku-vu wang

EDIT: Jeszcze mały tekścik (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=911.msg37789#msg37789)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 13, 2013, 18:12:57
[...........]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Feles w Styczeń 13, 2013, 18:36:22
Kolory
Jakoże iński jest jednosylabowy i ma ograniczoną liczbę słów, "szkoda mi" osobnych słów na kolory. W takim razie czerwień to fon rac, czyli kolor krwi. Odcienie, czyli jasny i ciemny to gie up i mui up - podczas dnia/nocy, więc kolory są bardzo "poetyckie" :)
gie rac - kolor dnia, biel
mui rac - kolor nocy, czerń
jin rac - kolor człowieka, róż
moi rac - kolor drzewa, zieleń
fon rac - kolor krwi, czerwień
giap rac - kolor nieba, błękit
pei pei rac - kolor wody, niebień (kolor niebieski)
Sion rac - kolor słońca, żółć
O! To właśnie mi się podoba.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 13, 2013, 22:12:23
Cytuj
gie rac - kolor dnia, biel
[...]
jin rac - kolor człowieka, róż
?
Biel jest akurat trochę umowna. Powstało jako przeciwieństwo do koloru nocy.
Inowie są różowiejsi od zwykłego białasa, stąd taka nazwa różu.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 13, 2013, 22:24:33
Ciekawe to :-) Nie bój się podobnych słów, każdy język ma jakieś homonimy.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 13, 2013, 22:50:22
Ten też trochę ma, ale jak mam pomysł na "zaoszczędzenie" kilku słów to zawsze warto. In może mieć jakieś 1800 słów maks. Zostaje słowotwórstwo i homonimy, a ja wolę to pierwsze :)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Styczeń 13, 2013, 22:57:34
W sumie ciekawie wygląda ten język. Trochę jak wietnamski, trochę nie :D
Kontynuuj to, bo "podstawy" już są niezłe :D
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 14, 2013, 09:29:13
Mi też przypomina wietnamski i inne języki Chin i okolic, głównie ze względu na ortografię i wymowę. Brakuje trochę diakrytów, ale nie wiem jak je tu wcisnąć :) Na pewno będę go kontynuować, a i mam jeszcze pomysły pozajęzykowe (pismo, religia etc.).
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 14, 2013, 12:29:41
Tworząc ten język, zanim oddałem go Vassilowi wzorowałem się na wymowie mandaryńskiej i kantońskiej. Z wietnamskiego nie czerpałem nic, choć faktyczne może go odrobinę przypominać. Poza wymową nie ma ( a przynajmniej nie było ) raczej żadnego wzornictwa na niczym.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 18, 2013, 16:43:05
Dobra, teraz kolej na niejęzykową część języka, czyli kultura i religia. Mam trochę pomysłów i myślę, że to dobry temat na to.
Nie wiem, czy Coockie dalej rozwija Inię, ale mam nadzieję, że się nie obrazi :P
Kultura
Inowie przykładają wielką wagę do pochodzenia, prawie każdy należy do jakiegoś rodu, które po ińsku nazywają się siem, co znaczy również rodzić się. Przynależność do rodu może zostać odebrana z powodu ciężkiej zbrodni. Każdy ród ma swój znak w piśmie ińskim.
Istnieją trzy najważniejsze rody, arystokracja, wywodzące się, wg. legendy, od boga Sion. Nazywają się sion fi mip pi ca,czyli potomstwo boga Sion. Tutaj uchylę rąbka nowego pisma, nad którym pracuję. Nazwy oraz znaki tych rodów pochodzą z angielskich imion, co wyjaśnię przy religii.
Jon Siem - od imienia John
Spoiler
[close]
Jo-ru-ju siem - od imienia George
Spoiler
[close]
E-ric siem - od imienia Eric
Spoiler
[close]
Może dla was te znaki wyglądają jak stylizowana łacinka, ale dla Inów, którzy używają innego alfabetu, wyglądają tajemniczo :)
Mam nadzieję, że to jest ciekawe. Ja zawsze lubię czytać takie rzeczy, to urozmaica i ożywia trochę język. Na razie jest tego może mało, ale religia dojdzie później, a ona dużo doda i będę mógł pokazać jak to wpłynęło na język.
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 18, 2013, 17:00:12
[...........]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 18, 2013, 17:31:57
Czego nie rozumiesz? Te znaki są, zaadaptowanymi do pisma inów ,  literami z angielskiej pisowni tych imion. A czemu to już wyjaśnię przy okazji religii ;)
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 18, 2013, 17:39:15
[...........]
Tytuł: Odp: In Lou (Język In)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Styczeń 18, 2013, 17:54:17
Nie chodziło mi o pismo, tylko o znaki tych trzech rodów :P