Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Nauka conlangów => Wątek zaczęty przez: Todsmer w Maj 05, 2012, 01:36:05

Tytuł: Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 05, 2012, 01:36:05
Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø
Kurs języka Hellingijø

frunoz liznaz
Pierwsza lekcja

weljakwumiðiz nutonariz i!
Witany użytkowniku jesteś!

Język Hellingijø jest językiem germańskim z ogromnym wpływem (zwłaszcza leksykalnym) starożytnej greki.

Język Hellingijø może być zapisywany alfabetem łacińskim (zazwyczaj bez wielkich liter), i takiej pisowni używać będę w tym kursie. Do standardowego alfabetu dodanych jest pięć liter (þ /θ, tʰ/, ð /ð, dʰ/, ä /a:/, ï /i:/, ö /ɔ:/, ø /õ:/). Wymowa większości liter jest podobna do polskiej, z wyjątkiem f - /ɸ, pʰ, f/ oraz z na końcu wyrazu - /z/ lub /ʒ/. Zainteresowanych dokładnym zapisem IPA odsyłam do artykułu na wiki (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Hellingijou).

Na sam początek zaimki. Hellingijø nie ma zaimków do określenia trzeciej osoby, stosuje się do tego słowa "ten", "tamten" itp.

liczba pojedyncza:
ik - ja
þu - ty

hiz - ten
si - ta
it - to

sa - tamten
so - tamta
þat - tamto

liczba mnoga:
wiz - my
juz - wy

hïz - ci
ijoz - te (r. żeński)
ijo - te (r. nijaki)

þai - tamci
þöz - tamte (r. żeński)
þo - tamte (r. nijaki)

Istnieje także liczba podwójna, ale tylko dla pierwszej i drugiej osoby, i tylko dla rodzaju męskiego:
wit - my dwaj
jut - wy dwaj

Teraz odmiana czasownika być (inai) w czasie teraźniejszym:
ik imi          
þu i        
hiz... isti   

wiz ismi
juz istu
hïz... isi

wit izu
jut istuðiz

I krótkie zdanie:
ik itiz nutonarï imi.
[ik itiz nutɔnari: imi]
Ja rodz. męski. nieokr. użytkownikiem jestem.

Widać, że szyk zdania jest SOV - z orzeczeniem na końcu.
A pytania? Zazwyczaj zadaje się po prostu zmieniając intonację, ale można wyjątkowo dać czasownik na początek zdania.

þu itiz nutonarï i?
[θu itiz nutɔnari: i]
Ty użytkownikiem jesteś?

Ewentualnie:
i þu itiz nutonarï?
[i θu itiz nutonari:]
Jesteś ty użytkownikiem?

Na sam koniec kolejne zdanie:
ik in ho tungï hellingijø sagja.
[ik in xɔ tungi: xelingijõ: sagja]
Ja w języku hellingijø mówię.

Ho to rodzajnik określony męski, sagja - mówię.
Tytuł: Odp: Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø
Wiadomość wysłana przez: Caulthaeigh w Maj 29, 2012, 18:31:07
Bardzo fajny :). Czasami wydaje się jakby to pisał mistrz Joda
Tytuł: Odp: Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 31, 2012, 14:49:31
anþeroz liznaz
Lekcja druga

wurdamakatjaz
Słowotwórstwo

W języku występuje wiele sposobów tworzenia nowych słów. Mogą być tworzone przez prefiksy, sufiksy, oraz przez łączenie wyrazów.

Tworzenie wyrazów poprzez afiksy (podaję wszystkie możliwe formy, oczywiście tylko część z nich może być używana - nie tworzy się synonimów):


a) od czasowników:

buldijan - budować

buldijatjaz (rzecz) - budowanie
buldijungi (rzecz) - budowanie
buldijaðraz (rzecz) - narzędzie budowniczego
buldijaðiz (rzecz) - budynek
buldijanðiz (rzecz) - budowniczy
buldijarijaz (rzecz) - budowniczy
buldijaði (rzecz) - budowniczy rodzaju żeńskiego
buldijaða (rzecz) - j.w.
buldijastri (rzecz) - j.w.
buldijagja (rzecz) - j.w.
buldijilaz (rzecz) - budowniczy rodzaju nijakiego
buldijailaz (przym) - chcący, zamierzający budować, zmierzający do budowania
buldijatjan (czas) - budować szybko, dużo
buldijagaz (przym) - budujący (tak, to nie imiesłów)
buldijasamaz (przym) - nadający się do budowania
buldijaðaz (przym) - j.w.

debuldijan, de-buldijan (czas) - nie budować
gabuldijan (czas) - zbudować
abuldijan (czas) - rozpocząć budowę


b) od rzeczowników

unþrofiz m - człowiek

unþrofanaz (przym) - z gatunku ludzkiego
unþrofilikaz (przym) - człowiekopodobny
unþrofigaz (przym) - ludzki
unþrofiskaz (przym) - ludzki
unþrofigenndaz (przym) - z rodu ludzkiego
unþrofigawja (rzecz) - kraj ludzi
unþrofihaidiz (rzecz) - ludzkość (jako istota człowieka, nie jako całość ludzi)
unþrofiskapaz (rzecz) - j.w.
unþrofihalðaz (przym) - skierowany ku ludziom
unþrofingaz (rzecz, przym) - syn człowieka, należący do człowieka
unþrofinonan (rzecz) - wykonywać ludzkie obowiązki, pracę
unþrofisonan (czas) - udawać człowieka, być człowiekiem
unþrofukaz (rzecz) - człowieczek
unþrofigjaz (rzecz) - j.w.
unþrofunja (rzecz) - kobieta

ununþrofiz (rzecz) - nieczłowiek
þrofiz (rzecz) - nieczłowiek (późna interpretacja unþrofiz jako negacji)

gerði f - ziemia, Ziemia

gerþiberjaz (rzecz) - noszący, posiadający ziemię
gerþiwariz (rzecz) - Ziemianin
gerþinaz (przym) - zrobiony z ziemi
gerþili (rzecz) - mała ziemia


c) od przymiotników

swifðaz - szybki

swifða (przys)- szybko
swiftaze (przys) - szybko
swiftaniz (rzecz) - szybkość (r. m.) rzad.
swiftiði (rzecz) - szybkość (r. ż.)
swiftiða (rzecz) - szybkość (r. ż.) rzad.
swiftihaz (rzecz) - szybkość (r. n.)
swiftiða, swiftaniz, swiftasiz, swifti - stan szybkości

neswifðaz, ne-swifðaz (przym) - powolny, nieszybki