Twórczość w użyciu > Nauka conlangów

Eka vendlånðskjega jöreka

(1/1)

Henryk Pruthenia:
Eka vendlånðskjega jöreka
Nauka języka wenlandzkiego
Zapraszam na kurs języka wenlandzkiego

Alfabet i wymowa
Aa - [ɑ], gdy nieakcentowane [ə]; np. arme-t 'ramię'

* au - [ɑˑŭ]; np. august 'sierpień'Åå - [o]; np. ån 'on'

* åu - [oˑŭ]; np. et dåub 'dąbBb - [b ]; np. bakå-ta 'tył'
Cc - [k], [s ]; np. cirk-et 'koło'; cancer-t 'rak'
Çç - [s̠]; np. beç 'być'
Dd - [d]; np. dam-et 'dom'
Ðð - [ð]; np. ðen-t 'dzień'
Ee - [ɛ] pod akcentem, gdy nieakcentowane - [ə]; np. (et) sen 'syn'
Ff - [f]; np. fe-t 'byk'
Gg - [g], przed »i« [j]; np. gåra-t 'góra'; gitar-t 'gitara'
Ğğ - [ʝ]; np. mağe-t 'morze'
Hh - [h]; np. hans-et 'własciciel'
Ii - [i ]; np. niç-ta 'nić'
Jj - [j]; np. jörek-et 'język'
Kk - [k]; np. ker-t 'kogut'

* skj - [ɕ]; np. skjerba-ta 'dziura'
* kj - [ɕ]; np. kjerne 'czarny'
Ll - [l]; np. liç-et 'las'
Mm - [m]; np. mama 'mama'
Nn - [n]; np. naga-ta 'noga'
Oo - [o]; np. okjant-et 'nowość'
Öö - [ø]; np. vör-ta 'więź'

* öi - [øˑĭ]; np. sjöit 'dziesięć'Pp - [p]; np. pepar-et 'papier'
Qq - [gv] - tylko w duwznaku »qu«; np. quis-et 'kwiz'
Rr - [ɹ]; np. rima-ta 'zima'

* rt - [ʈ]; np. berdart-et 'mała skalna wyspa przybrzeżna'
* rd - [ɖ]; np. gård-et 'miasto'
* rn - [ɳ]; np.barna-ta 'brama'
* rs - [ʂ]; np.irs 'jeść'
* rz - [ʐ]; np. lirze 'bliżej'
* rl - [ɭ]; np. karl-et 'król'Ss - [s ]; np. staç 'stać'

* sj - [ɧ]; np. sjine-t 'siano'Tt - [t]; np. te 'ty'
Uu - [u]; np. ulik-et 'obcokrajowiec'
Vv - [v]; np. vada 'woda'
Xx - [ks]; np. xero-t 'ksero'
Yy - [i ]; np. psyse-t 'jaźń'
Zz - [z], [s ]; np. zenit-et 'apogeum'

Kim jesteś?
Odmiana czasownika beç 'być'
L.poj.

* jås jes - ja jestem
* te je  - ty jesteś
* ån je - on jest
* ana je - ona jestL.pdw.

* nama jeva - my dwoje jesteśmy
* vama jeva - wy dwoje jesteście
* anama jeçe - oni/one dwoje sąL.mn.

* me jem - my jesteśmy
* ve jeçe - wy jesteście
* ani sa - oni są
* ane sa - one są
Skąd jesteś?
Czasownik 'pochodzić' praktycznie już znacie jest to czasownik beç z przystawką ği i zaimkiem zwrotnym się se: ğibeç.
L.poj.

* jås ğijes mi - ja pochodzę
* te ğije se - ty pochodzisz
* ån ğije se - on pochodzi
* ana ğije se - ona pochodziL.pdw.

* nama ğijeva se - my dwoje pochodzimy
* vama ğijeva se - wy dwoje pochodzicie
* anama ğijeçe se - oni/one dwoje pochodząL.mn.

* me ğijem se - my pochodzimy
* ve ğijeçe se - wy pochodzicie
* ani ğisa se - oni pochodzą
* ane ğisa se - one pochodzą
Jak poniektórzy zauważyli, zwrotność w języku wenladzkim różni się od polskiej tym, że zaimek zwrotny se w pierwszej osobie liczby pojedynczej brzmi mi.

Państwa


Venedlånd - Konstytucyjne Królestwo Wenedów
Nirdnalånd - Rzeczpospolita Polska
Gårðarikj - Ces. Rosyjskie
Piklånd - Rep. Szkocji
Tersalånd - Republika Pruska
Reja - Związek Połabski
Sorblånd - Republika Serbii Łużyckiej
Nemslånd - Republika Szwecji
Sumlånd - Księstwo Finlandii
Miklalånd - Wolne Rzymskie Cesarstwo Konstantynopolu
Vesmenlånd - Republika Irlandii
Kjenlånd - Estonia
Ramağe - Pomorze
Dvusvör - Zjednoczone Królestwo Anglii i Walii
Letevlånd - Księstwo Litewskie
Latlånd - Zjednoczone Łotewskie Królestwo Kurlandii i Semigalii
Denlånd - Księstwo Duńskie
Rumunlånd - Królestwo Rumunii
Ispanlånd - Demokratyczna Republika Hiszpanii
Niderlånd - Zjednoczone Prowincje Niderlandów
Portlånd - Republika Portugalii
Belgilånd - Królestwo Belgii
Luxemlånd - Wielkie Księstwo Luksemburgu
Albalånd - Ludowa Republika Albanii
Serblånd - Królestwo Wielkiej Serbii
Kratlånd - Królestwo Wielkiej Chorwacji
Slovenlånd - Republika Słowenii
Slovlånd - Republika Słowacji
Bulgarlånd - Cesarstwo Bułgarskie
Macedonlånd - Wielkie Księstwo Słowiańskiej Macedonii
Riklånd - Królestwo Grecji
Jerznirikj - Republika Austrii
Andor - Księstwo Andory
Lihtenrstain - Księstwo Liechtensteinu
San Marino - Republika San Marino
Monak - Wielkie Księstwo Monako
Kjernå Gåra - Księstwo Czarnogóry (w unii personalnej z Serbią)
Sakslånd - Rzesza Księstw Niemieckich
Turklånd - Sułtanat Turcji
Itallånd - Cesarstwo Rzymskie Italii
Franlånd - Republika Francuska
Bosne - Federacyjne Serbsko-Chorwackie Kondominium Bośni i Hercegowiny
Kjeslånd - Księstwo Czeskie
Ledelånd - Rzesza Islandzka
Narlånd - Królestwo Norwegii
Urdelånd - Królestwo Węgierskie
Ğimlånd - Państwo Papieskie w Rzymie

Co niektóre miasta i regiony:
Miklagårð - Konstantynopol
Asmenlånd - Skandynawia
Nåvlånd - Ameryka
Ğimgårð - Rzym
Sålmegårð - Nowogród Wielki
Kjinegårð - Kijów
Sjirkgårð - Bagdad
Jårsalir - Jerozolima
Varrsav - Warszawa
Petergårð - Sankt-Petersburg
Maskåw - Moskwa
Landan - Londyn

Dialog
Pan Adam Janicki, polski obywatel, przypłynął promem do Stolicy Wenlandii - Remibergu (Remiberd) w ramach wycieczki po Skandynawii. Zanim jednak zwiedzi przepiękne miasta Wenlandii, musi przejść przez kontrolę paszportową.

Låndbapera Kontroler (LK)
Ani Adam Janicki (J)

LK: Slavðen! Ve ğijeçe se frå?
Dzień dobry! Skąd Pan pochodzi/przyjeżdża?
J: Slavðen! Jås ğijes mi frå Nirdnalanda, frå Varrsava.
Dzień dobry! Przyjeżdżam/pochodzę z Polski, z Warszawy.
LK: Ak Ve rvåçe se?
Jak Pan się nazywa?
J: Jås rvåm mi Adam Janicki. Jemen: Adam, nazev: Janicki.
Nazywam się Adam Janicki. Imię: Adam, nazwisko: Janicki.
LK: Låndbapera, jås prasje Vås.
Poprosiłbym Pana o paszport.
J: Je, tak, jen me låndbaper.
Jest, proszę, to mój paszport.
LK: Sekundet, prasje Vås kjekåç.
Sekunda, proszę czekać.
J: Ja, asne.
Tak, oczywiście.
LK: A ði Ve rziveçe? V akåm gårði?
A gdzie Pan mieszka? W jakim mieście?
J: Jås rziva v Varrsavu.
Mieszkam w Warszawie.
LK: Jen bauðe urz usje. Tak, låndbaperet.
To będzie już wszystko. Proszę, paszport.
J: Ke Vås ðösi. Gutðen!
Dziękuję Panu. Do widzenia!
LK: Jås dål-be jes ke Vås dåbråu dårda.Gutðen!
Życzę wam przyjemnej podróży (dosł. dałbym Panu dobrą drogę). Do widzenia!

Zadanie
Odpowiedz na pytanie:
Ak te rvå se?
Te ğije se frå?
V akåm gårði te rzive?
Akje je tve jemen?
A nazew?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej