Kyon > Kyon

Cywilizacja Enenków

(1/2) > >>

Spiritus:
Niewielka grupa nomadów przemierza martwe, spalone słońcem piaski pustyni. Gdzieś tam, daleko, na zachodnim horyzoncie, majaczą majestatyczne góry. Cóż może się za nimi kryć?

Wiele kilometrów dalej wspinamy się na szczyty potężnych, pokrytych śniegiem dziesięciotysięczników. Ostatni raz spoglądamy za siebie — na przerażająco spokojną ziemię, której chyba nigdy nie było dane zobaczyć deszczu.

Przed nami rozciąga się dolina dwóch szerokich rzek, wciśnięta pomiędzy strome górskie stoki i wybrzeże oceanu. Schodzimy. W twarz uderza nas przyjemna bryza. Dostrzegamy liczne kanały, miasta, osady, rozległe pola i sady.

Ćur, czyli odległa kraina
Nie wiadomo, skąd i kiedy Enenkowie przybyli do swojego obecnego domu. Zapewne przeszli doń przez góry a przychodzić musieli z bardzo daleka — Enency nazywają swoją ojczyznę Ćur, co najpewniej pochodzi od przymiotnika ćuri — „odległy”, „osamotniony”.

Mimo że samotna, ziemia ta obfituje w naturalne bogactwa. Ciepłe lasy monsunowe, poprzecinane licznymi potokami spływającymi z gór, roją się od egzotycznych roślin i zwierząt. Ulewne deszcze zapewniają dobre warunki do rolnictwa.


Mapa Ćuru z najważniejszymi miastami (od góry): Edźirem, Evanem i Tuvvą.

Ustrój polityczny
Enency nigdy nie stworzyli jednego, scentralizowanego państwa. Miast tego, Ćur składa się z wielu mniej lub bardziej niezależnych miast-państw i malutkich, rolniczych królestw.

Pierwotnie większość państewek była rządzona przez dynastycznych monarchów. Z czasem jednak, wielu z nich zostało obalonych przez arystokrację czy mieszczaństwo lub pod ich wpływem straciło większość swej władzy. Obecnie więc dominują systemy quasi-demokratyczne, np. arystokratyczne republiki (por. Republika Rzymska) czy monarchie ograniczone przez silne parlamenty (por. dawna Wielka Brytania). Nierzadkie są też demokracje bezpośrednie podobne do tej ateńskiej.

Gospodarka
Gospodarkę większości państw Ćuru można określić mianem gospodarki pałacowej. Obywatele płacą podatki, zwykle w postaci części wyprodukowanych przez siebie dóbr — np. rolnicy oddają zboże, rzemieślnicy narzędzia. Państwo może też wyegzekwować podatek w postaci zamówienia na konkretny produkt. Podatków nie płacą natomiast urzędnicy państwowi. Dokładny opis systemu podatkowego funkcjonującego w większości miast-państw opiszę dokładniej kiedy indziej.

Poza obowiązkiem płacenia podatków gospodarka w Ćurze jest dosyć liberalna i zwykle nieograniczona żadnymi surowymi przepisami. Głównym środkiem płatniczym są różnego rodzaju płaciwa czy bite w niektórych państwach pieniądze je reprezentujące.

Jeśli chodzi o rolnictwo, hoduje się właściwie wszystko — od ryżu, przez owoce i warzywa, po rośliny o zastosowaniach w medycynie czy wykorzystywanych do wyrobu towarów luksusowych. Na mniej żyznych terenach pasie się zwierzęta. Ważną rolę w gospodarce odgrywają wyrąb drzew i górskie kamieniołomy.

W miastach większość populacji stanowią rzemieślnicy zajmujący się przetwarzaniem zakupionych surowców na konkretne produkty.

Szkolnictwo
Wiele miast posiada jakiś system szkół publicznych, w innych istnieją tylko szkoły prywatne. Mimo wszystko wśród mieszczan zwyczaj posyłania dzieci do szkoły chociaż na kilka lat jest powszechny a w miastach analfabeci stanowią mniejszość. Na wsi sytuacja jest różna. Umiejętność czytania i pisania nie jest jednak żadnym przywilejem wyższych klas; większość mieszkańców Ćuru ją posiada.

W szkole uczy się głównie czytać, pisać i liczyć oraz szkoli się do życia politycznego i kulturalnego. Nie istnieją jednak żadne programy nauczania — tak naprawdę każda szkoła uczy inaczej a sytuacja jest dosyć chaotyczna.

Wojna!
Silne zależności gospodarcze między miastami i quasi-demokratyczność ich ustrojów politycznych doprowadziły do tego, że wojny są stosunkowo rzadkie. Toczą się one zwykle np. o konkretną ziemię czy źródło jakiegoś cennego surowca. Wiele miast ma zawodowe wojsko wyżywiane i wyposażane z podatków.

Z powodu braku zewnętrznych wrogów, enencka sztuka wojenna jest na raczej niskim poziomie.

Nauka, technologia, filozofia
W Ćurze przedstawiciele wolnych zawodów są dosyć liczną klasą. Enenccy astronomowie dokładnie opisali nocne niebo. Na całkiem niezłym poziomie stoi medycyna. Bardzo cenione są filzoofia i blisko z nią spokrewniona matematyka, które rozwijane są już od stu-, jeśli nie tysiącleci. Myśliciele są bardzo cenieni w społeczeństwie. Dokładny opis różnych enenckich szkół filozoficznych na pewno gdzieś kiedyś się pojawi.

Jeśli chodzi o technologię, dba się o higienę — buduje się kanalizację i akwedukty. Znane są koło, paier i druk.

Religia i sztuka
Granica między religią a filozofią jest dla Enenków nieostra. Często w danej społeczności współistnieją tradycyjne wierzenia i nierzadko sprzeczne z nimi szkoły filozoficzne.

Mimo to mitologia jest częstym motywem w sztuce, w której dominuje szeroko rozumiana rzeźba, chociaż ostatnio rysunek nabiera na popularności.

Literatura jest jedną z tych rzeczy, które najbardziej trzymają Ćur w kulturalnej kupie. To dzięki popularności wielu klasycznych poematów czy rozpraw filozoficznych powstał, można by rzec, nieformalnie skodyfikowany język literacki, którym posługują się wyższe klasy społeczne.
To tyle na dzisiaj. Na pewno rozwinę ostatnie trzy sekcje i rozpiszę się trochę o kulturze.

Pluur:
Ładnie, zwięźle i na temat - bardzo lekkie pióro masz! Miło się czyta, problem w tym, że nie nad zbyt wiem gdzie ich umieścić na mapie świata :C

Todsmer:
Południowy zachód, o ile pamiętam.

Pluur:
A tam, ja myślałem, że centrum wschodnie - tam Spiritus miał bodajże wyspy jakieś.

Canis:
Monitoruję, choć na razie bez większych komentarzy. Osobiście najbardziej ciekawi mnie kultura i mentalność mieszkańców.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej