Twórczość w użyciu > Nauka conlangów

Dearlár só immarídh!

<< < (2/4) > >>

Caraig:
2. peímaen – iscíllein (seig raim)
Lekcja 2 – czasowniki (część pierwsza)
Dzisiaj zaczniemy zajmować się czasownikami. W języku immarejskim fleksja czasownika jest raczej słabo rozbudowana na rzecz konstrukcji bardziej analitycznych. Istnieje jednak wiele czasowników nieregularnych i częściowo nieregularnych, jako że bardzo częste są alternacje samogłoskowe w rdzeniach czasowników. Na sam początek spojrzymy więc na formy czasowników nieregularnych, które są najczęściej używane, a także nauczymy się tworzyć proste zdania. Podam formy w każdym czasie, ale tryby i bezokoliczniki z wyjątkiem teraźniejszego na razie sobie podarujemy.


1. áise – być [ˈaː(i̯)sə̆]

teraźniejszy: séann [ʃeːə̯̆n]
przeszły: thóann [θoːə̯̆n]
przeszły odległy: thóir [θoːi̯ɾ]
przyszły: séaim [ʃeː(ː)i̯m]

2. llyde – robić [ˈɬədə]

teraźniejszy: llaid [ɬai̯d]
przeszły: llýnn [ɬɘːn]
przeszły odległy: lleír [ɬʲiːɾ]
przyszły: lleím [ɬʲiːm]

3. mhuire – mieć [ˈvɪɾə] [+ ACC]

teraźniejszy: mhír [viːɾ]
przeszły: meínn [ˈmʲiːn]
przeszły odległy: mheoir [ˈveːɪ̯̆r]
przyszły: mhaim [ˈvai̯m]

4. craide – mieć powinność [ˈkɾai̯də]

teraźniejszy: craid [kɾai̯d]
przeszły: crinn [ˈkɾin]
przeszły odległy: ciraí [kɪˈɾəi̯ː]
przyszły: craim [kɾai̯m]

5. téide – słyszeć [ˈteːi̯də] [PRS = + PTV]

teraźniejszy: thí [θiː]
przeszły: thínn [θiːn]
przeszły odległy: thír [θiːɾ]
przyszły: thím [θiːm]

6. éasacha – jeść [ˌeːə̯̆ˈsaxə]

teraźniejszy: éast [ˈeːə̯̆st]
przeszły: éascinn [ˈeːə̯̆skin] / [ˈeːə̯̆ʃcin]
przeszły odległy: éascír [ˈeːə̯̆skiːɾ] / [ˈeːə̯̆ʃciːɾ]
przyszły: éascím [ˈeːə̯̆skiːm] / [ˈeːə̯̆ʃciːm]

7. uige – iść [ˈɪgə]

teraźniejszy: úis [uːi̯s]
przeszły: úi [uːi̯]
przeszły odległy: uite [ˈɪtə]
przyszły: uism [ɪsm̥]

8. eamha – chcieć [ˈɛə̯̆və] [+ PTV]

teraźniejszy: uim [ɪm]
przeszły: eann [ɛə̯̆n]
przeszły odległy: eamir [ˈɛə̯̆mɪɾ]
przyszły: éam [ˈeːə̯̆m]

9. ílla – kochać [ˈiːɬə] [+ ACC]

teraźniejszy: eaill [eːi̯ɬ]
przeszły: íllinn [ˈiːɬɪn]
przeszły odległy: ílloir [ˈiːɬə̹ɾ]
przyszły: íllaim [ˈiːɬəm]

10. ilma – żyć [ˈilmə]

teraźniejszy: eailm [eː(i̯)lm]
przeszły: ilminn [ˈilmɪn]
przeszły odległy: ilmir [ˈilmɪɾ]
przyszły: ilmaim [ˈilməm]

11. eiri – boleć, cierpieć [ˈɛi̯ɾi] [y + PTV]

teraźniejszy: eiren [ˈɛi̯ɾɛn]
przeszły: eirinn [ˈɛi̯ɾɪn]
przeszły odległy: eirí [ˈɛi̯ɾiː]
przyszły: eirim [ˈɛi̯ɾɪm]

Eiren hi y gaobhá. [ˈɛi̯ɾɛn hi ⁿə‿ˈgʌːvaː]
boleć\PRS 1SG.NOM przy noga\SG.PTV
Boli mnie noga. (dosłownie: cierpię przy nodze/u nogi)

Słowniczekbaur (n) – las
no – w
ú daeig – za dużo
diách – znowu
caobh (n) (PL.ACC = caobhan) – noga
mherlóann (m) – śpiew ptaków
muí/aetis – dlaczego
nor feail – tak długi
éan – bardzo
(y) alleís – dzisiaj
oíran – kiedyś
y gár – nad morzem
már (m) – król
hilsigh – łaskawy
cú dúimhaim – na targ
éaste (n) (PTV = éastidh) – jedzenie

Przypominajka:
– czasowniki nie odmieniają się osobowo
– szyk zdania to VSO
– rodzajniki nie pojawiają się, jeśli pojawia się przymiotnik (lub przymiotnik w funkcji adwerbialnej) określający rzeczownik
zaimki[close]
Przetłumacz na immarejski:
1. Król jest bardzo łaskawy.
2. Dlaczego masz takie długie nogi?
3. Słyszałem w lesie śpiew ptaków.
4. Kiedyś żyliśmy nad morzem.
5. Znowu zjadłem za dużo jedzenia.
6. Poszliście dziś na targ.

Henryk Pruthenia:
Ciekawe, czekam też na zasady pisowni.
Postaram się też wykonać ćwiczonka, ale jak dopiero naprawię swój komputer.

Caraig:
Trzecia lekcja jeszcze będzie kontynuacją czasowników (tym razem już regularnych). Wobec życzenia 4 lekcję zrobię o pisowni :)

Henryk Pruthenia:
To dobrze. Pisownia tego języka jest po dłuższym oczytaniu się z zapisem w IPA w miarę przewidywalna, ale jak mówię, tylko w miarę.
I czy są jakieś wyjątki w ortografii?

Caraig:
Raczej nie ma ich zbyt wiele. Czasem gdy ma dojść do rozziewu pojawia się legka prenazalizacja lub preaspiracja (nie jest jednak do końca tożsama z n- i h-mutacją) których nie zaznaczam na piśmie. Może się zdarzać przejście /v/ > [w] (zapisane jako mh) w pewnych warunkach, np.
túimhaim [ˈtuːi̯vəm] – targ
ale
ceamhar [ˈkɛə̯̆w(ə)ɾ] – milion (lub nawet [kɛə̯̆ʊɾ])

W pierwszym przykładzie drugi element dyftongu blokuje przejście, ale w drugim jest on bardziej „płaski”, no ale to już raczej cechy fonologii.

Aczkolwiek jeśli przejdziemy do dialektów, to wymowa, którą tutaj podaję trochę się wywraca do góry nogami, bo w niektórych zaszły bardziej poważne zmiany fonetyczne.
Zastanawiam się, czy piątej lekcji nie poświęcić dialektom, ale musiałbym nad tym dłużej przysiąść :P

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej