Językoznawstwo > Języki naturalne

Słowiańskie systemy liczbowe

<< < (3/4) > >>

Todsmer:
Magiczne znaczenie trójki i jej wielokrotności, nie system dziewiątkowy.

Siemoród:
Temat okołoliczebnikowy, dlatego piszę tutaj. Brü twierdzi, że niemiecki sposób układania liczebników 21-99 czyli jeden i dwadzieścia, dwa i dwadzieścia itd. jest archaizmem, a nie egzotyczną innowacją i rzekomo Arjowie mieli liczyć tak samo, czego śladem jest ogólnosłowiańskie *jedinъ na desęte (zamiast **desętь i jedinъ) i tak dalej. Co o tem sądzicie?

Siemoród:
Odkopuję, ale znalazłem ciekawą rzecz w djalektach słowieńskich.

Okazuje się, że w djalektach karynckim i rezjańskim liczą rzędami, czyli liczebniki 40, 50, …, 90 to odpowiednio, štrêdi (<štiri redi), paterdú (<pet redov), …. Prócz tego w samej Rezji spotyka się także znane z francuzkiego liczenie dwudziestkami: dwákrat dwújsti ’40′, šírikrat dwújsti ’80’, tríkrat dwújsti anu dœsat ’70’.

Dynozaur:
Dysponujesz jakimś w miarę pełnym opracowaniem o rezjańskim?

Siemoród:
Jedyna znana mi tego typu praca to ta Jana Niecisława Baudouina de Courtenaya (kiedyś mi mignęła w Sieci, więc powinna być do znalezienia), ja natomiast dowiedziałem się o tych liczebnikach z „Zarysu dialektologii południowosłowiańskiej“ Franciszka Sławskiego.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej