Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conworldy i althisty

Wyspy Brytyjskie i reszta świata w alternatywnej historii Widsiða

(1/9) > >>

Widsið:
Jak wspomniałem w odpowiednim temacie, moja wersja języka angielskiego ma zastosowanie w historii alternatywnej. Skupiłem się w niej na obszarze Wysp Brytyjskich, dlatego historia powszechna istnieje tylko w zarysie:
- Anglosasi odpierają najazd normański w 1066, ale ich państwo wchodzi w ponad pięćsetletni okres izolacji gospodarczo-kulturowej;
- wojna stuletnia nie odbywa się, nie ma więc motoru do zjednoczenia Francji, która po dziś dzień pozostaje rozdzielona na trzy części - Francję (północ), Oksytanię (południe) i Burgundię (wschód);
- miała miejsce reformacja i wojny religijne;
- miały miejsce odkrycia geograficzne i kolonizacja, ale udział Anglii był minimalny i ograniczony do wschodniego wybrzeża współczesnych rzeczywistych Stanów Zjednoczonych - jej miejsce zajmują kraje skandynawskie i Niderlandy;
- Hiszpania zostaje zjednoczona;
- unia kalmarska zostaje zerwana, ale Norwegia nie staje się duńską posiadłością i buduje przyjazne relacje ze Szwecją;
- elektor Brandenburgii koronuje się na króla w Prusach;
- ma miejsce wojna trzydziestoletnia, ale udział w niej Hiszpanii jest minimalny;
- ma miejsce wielka wojna północna;
- ma miejsce potop szwedzki;
- ma miejsce rewolucja francuska i wojny napoleońskie;
- głównym ośrodkiem handlu na Bałtyku obok Lubeki staje się Szczecin, a nie Gdańsk;
- rozbiory Polski zostają zatrzymane po powstaniu kościuszkowskim i częściowo cofnięte (odzyskany zabór pruski i austriacki) po wojnach napoleońskich;
- rewolucja francuska trafia na podatny grunt w Anglii, gdzie również dochodzi do rewolucji i obalenia monarchii;
- dochodzi do zjednoczenia Niemiec pod przewodnictwem Prus
- dochodzi do zjednoczenia Włoch;
- dochodzi do zjednoczenia Rumunii;
- Belgia nie powstaje, jej ziemie zostają rozdzielone między Francję a Niderlandy;
- ma miejsce rewolucja komunistyczna, powstaje ZSRR;
- Jugosławia powstaje i zostaje utrzymana w swoim kształcie po dziś dzień
- w I wojnie światowej Anglicy popierają Niemców, w II zachowują "szwedzką neutralność";
- Niemcy przegrywają II wojnę światową, ale nie tracą z tego tytułu żadnych ziem (powrót do granic z epoki Republiki Weimarskiej), powstaje RFN i NRD;
- zjednoczenie Niemiec ma miejsce szybciej, niż upadek komunizmu na wschodzie Europy i jest pierwszym sygnałem tego upadku;
- Unia Europejska pozostaje w sferze planów krajów członkowskich RWPG;
- Irlandia nie jest odrębnym państwem;
- na Wyspach Brytyjskich istnieje tylko Federalna Republika Brytyjska o ustroju zbliżonym do niemieckiego;
- relacje Polski z sąsiadami pozostają dość napięte, wyjątkiem jest kurtuazyjna serdeczność względem Niemiec;
- Ukraina i Białoruś powstają;
- Litwa, Łotwa i Estonia uzyskują niepodległość;
- Imperium Osmańskie ulega rozpadowi, ale nie modernizacji.

To dość ogólny zarys, w najbliższym czasie opowiem więcej o historii Wysp Brytyjskich i ich stanie współczesnym.

Feles:
Czy Polska w tym althiście ma tylko obszary X. Warszawskiego?

Widsið:
Zajmuje taki obszar, jaki by zajmowała, gdyby ZSRR wziął Kresy Wschodnie po II wojnie światowej, zostawiając Niemcy w spokoju.

Dynozaur:

--- Cytat: Widsið w Maj 01, 2012, 15:05:34 ---Zajmuje taki obszar, jaki by zajmowała, gdyby ZSRR wziął Kresy Wschodnie po II wojnie światowej, zostawiając Niemcy w spokoju.

--- Koniec cytatu ---

Już nie lubię tej althistorji xP

Widsið:
Dlaczego nie? ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej