Twórczość w użyciu > Nauka conlangów

Język Qarip

(1/2) > >>

Voycawojka:
Qarip (czyt. karip), to język, który tworzę już jakiś czas i uznałem, że dobrze będzie się nim z wami podzielić ;) Na początek dam absolutne podstawy, bo nie wiem, czy w ogóle wam się spodoba, a gramatyka jest dość skomplikowana i nie chcę jej tłumaczyć na daremno. Zaczynajmy więc :D

Alfabet składa się z 26 (13 małych i 13 wielkich) liter alfabetu łacińskiego. Ich liczba była często zmieniana, ale myślę, że zostanie już tak jak jest.

A a [a]
P p [p]
T t [t]
E e [e]
R r - [r]
O o [o]
M m - [m]
N n - [ɲ] (polskie 'ń')
I i - [i]
L l - [l]
U u - [u]
Q q - [k]
G g - [g]

Istnieje 6 osób - 4 w liczbie pojedynczej i 2 w liczbie mnogiej. W przeciwieństwie do polskiego, nie występują osoby "ono" i "my". Jeśli coś jest niewiadomej płci, zakłada się płeć żeńską. Jeśli natomiast chcemy użyć osoby "my" należy powiedzieć "ja i ty" (Te lit Le), "ja i on" (Te lit Er), "ja i ona" (Te lit Ir), "ja i wy" (Te lit La) albo "ja i oni" (Te lit Ar).

Ja - Te
Ty - Le
On - Er
Ona - Ir
Wy - La
Oni/One - Ar

Odmieniając czasownik przez osoby, dokleja się osobę na końcu czasownika. W przypadku formy "my" należy powiedzieć "jestem i ty" albo "jesteś i ja" itp.

być - dot
Ja jestem - dotte
Ty jesteś - dotle
On jest - doter
Ona jest - dotir
Wy jesteście - dotla
Oni/One są - dotar
*my jesteśmy:
[ja i ty] - dotte lit le/dotle lit te
[ja i on] - dotte lit er/doter lit te
itd.

Jeśli chodzi o liczebniki to wszystkie piszemy wielką literą.

0 - Ramitiu ("zero")
1 - Potle/Ramitiup ("przed-dwa/po-zero")
2 - Otle ("dwa")
3 - Otlep ("po-dwa")
4 - Ptogulu ("przed-pięć")
5 - Togulu
6 - Togulup
7 - Piquta
8 - Iquta
9 - Iqutap

10 - Poramitiup
11 - Oramitiup

12 - Poramitiup-otle
13 - Potamitiup-otlep
14 - Poramitiup-ptogulu

(...)

20 - Ototle
21 - Ototle-potle / Ototle-ramitiup

(...)

30 - Ototlep
40 - Optogulu
50 - Otogulu
60 - Otogulup
70 - Opiquta
80 - Otiquta
90 - Otiqutap

100 - Uporamitiup

(...)

111 - Uporamitiup-oramitiup
112 - Uporamitiup-poramitiup-otle

(...)

200 - Utotle
300 - Utotlep
400 - Uptogulu

(...)

1000 - Aporamitiup

Aby utworzyć z liczebnika przymiotnik należy w ostatnim członie zamienić ostatnią literę na "on". Jeśli ostatnią literą jest "p" należy zamienić na "on" przedostatnią literę.

Pięć tysięcy dwieście dziewiętnasty - Atogulu-utotle-poramitiup-iqutonp

Jak łatwo zauważyć, aby powiedzieć, że coś jest przed czymś, należy dokleić literę "p" na początku, a jeśli po czymś to na końcu wyrazu. Gdyby taka reguła występowała w języku polskim, to zamiast "postapokalipsa" mówilibyśmy "apokalipsap".

Z łatwiejszych rzeczy mogę jeszcze wspomnieć o stopniowaniu. Otóż wyrużniamy 3 stopnie:
I. Potlon (Pierwszy) - forma podstawowa
II. Otlon (Drugi) - Na początku słowa w formie podstawowej doklejamy literę znajdującą się na końcu słowa. Wszystkie "e" zamieniamy na "a".
III. Otlonp (Trzeci) - Usuwamy ostatnią literę z formy podstawowej (lub więcej - ostatnią literą musi zostać spółgłoska). Wyjątkiem są krótkie (trzyliterowe) słowa, z których zawsze usuwamy tylko jedną literę. Wszystkie "u" zamieniamy na "a".

Przykłady:

mało - tep
mniej - ptap
najmniej - te

brzydko - qolugiu
brzydziej - uqolugiu
najbrzydziej - qolag

I jak się podoba? Mam kontynuować lekcję? Jeśli tak, to napiszcie o czym mógłbym napisać w następnej kolejności.

Ghoster:
[...........]

Feles:
Mnie tam się podoba.

Voycawojka:
Ghoster, co masz na myśli? Że niby "nooblang"?

Feles:
A ja chętnie obejrzałbym te rzeczy trudniejsze.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej