Językotwórstwo (conlanging) i światy > Cyrylica

Cyrylica polska

(1/3) > >>

Torkan:
Witam,

postanowiłem zmierzyć się ze stworzeniem cyrylicznej ortografii dla języka polskiego. Rezultat poniżej.


Аа - a
Бб - b
Вв - w
Гг - h; przed spółgłoskami, przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ oraz między е/э i о - g
Дд - d; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ - dź
Дждж - dż
Дздз - dz
Ее - je; po р, г ц, ч, ж, ш, щ - e
Ёё - jo; po р, г - o
Жж - ż
Зз - z; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ oraz przed spółgłoską miękką  - ź
Ии - i; po р, ц, ч, ж, ш, щ - y
Йй - j
Кк - k
Лл - ł; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ oraz przed spółgłoską miękką - l
Мм - m
Нн - n; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ - ń
Оо - o
Өө - ó
Пп - p
Рр - r; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ - rz
Сс - s; przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ oraz przed spółgłoską miękką - ś
Тт - t, przed ь, и, е, ё, я, ю, ѭ, ѩ - ć
Уу - u
Фф - f
Хх - ch
Цц - c
Чч - cz
Шш - sz
Щщ - szcz
Ъъ - znak twardy; używany, aby zaznaczyć osobną wymowę spółgłoski i samogłoski jotowanej, np. Маръя - Maria (bez twardego znaku wymawiałoby się jako Marza)
Ыы - y
Ьь - znak miękki; zmiękcza występujące przed nim spółgłoski
Ээ - e
Юю - ju; po р, г - u
Яя - ja; po р, г - a
Ѫ, ѫ - ą;
Ѧ, ѧ - ę
Ѭ, ѭ - ją; po р, г - ą
Ѩ, ѩ - ję, po р, г - ę

ие, иё, ия, ию, иѭ, иѩ - wymawiane krótko jako je, jo, ja, ju, ją, ję; stosowane, aby w wymowie zachować jotację po g, np. магия - magia, гиѩтки - giętki


Гымн Крөлества Польскего «Боже, цось Польскѧ»

Боже, цось Польскѧ през так личнэ веки
Отачал бляскем потѧги и хвалы
И тарчѫ своей засланял опеки
Од ниещѧсть, ктөре привалить ѭ мялы

Пред твэ олтаре заносим блягяне,
Нашего крөла заховай нам Пане!

Тысь, цось ѭ потэм, ткнѩты ей упадкем,
Всперал вальчѫцѫ за найсвѩтшѭ справѧ
И хцѫц свят цалы меть ей мѧства свадкем
Всьрөд самых нещѧсть помножил ей славѧ

Пред твэ олтаре заносим блягяне,
Нашего крөла заховай нам Пане!

Ты, цось на конец новыми ѭ цуды
Всресил и славнэ з клѩск взаемных в бою
Полѫчил з собѫ два братэрске луды
Под едно бэрло Анёла покою

Пред твэ олтаре заносим блягяне,
Нашего крөла заховай нам Пане!

Врөть новэй Полсце светность старожитнѫ
И справ, нех под ним щѧсливе зостане
Нех  заприязнёнэ два народы квитнѫ
И блогёславѭ Его пановане;

Пред твэ олтаре заносим блягяне,
Нашего крөла заховай нам Пане!

Henryk Pruthenia:
Czemu tak bardzo dziwnie traktujesz /г/?

Todsmer:
Szczerze mówiąc, już nie czytam tych cyrylic dokładnie, tylko sprawdzam, czy jest ѧ ѭ ѩ, bo to mi się nie podoba :P

Torkan:

--- Cytuj ---Czemu tak bardzo dziwnie traktujesz /г/?
--- Koniec cytatu ---

Bo nie miałem innego pomysłu na rozróżnienie h od ch bez wprowadzania diakrytyków/dodatkowych liter. Wykorzystałem więc fakt, że w wyrazach rodzimych h nigdy nie występuje przed и i jotowanymi (w tych obcego pochodzenia stosuję twardy znak, np. гъисторъя).

Todsmer:

--- Cytat: Torkan w Marzec 24, 2018, 09:10:52 ---Wykorzystałem więc fakt, że w wyrazach rodzimych h nigdy nie występuje przed и i jotowanymi (…)

--- Koniec cytatu ---
W wyrazach rodzimych h w ogóle nie występuje :P

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej