Językotwórstwo (conlanging) i światy > Cyrylica

Polska cyrylica by CookieMonster93

(1/17) > >>

CookieMonster93:
 Wersja 1 znak=1 dźwięk
A                    Аа
Ą                      ą
B                    Бб
C                    Цц
Ć                    Ћћ
CZ                  Чч
D                    Дд
DZ                  Ѕѕ
DŻ                  Џџ
DŹ                  Ђђ
E                    Ее
Ę                      ę
F                    Фф
G                    Гг
G'                   Ѓѓ (np. gierka > ѓерка)
H                    Һһ
CH                  Хх
I (samogł.)      Іі
I (zmiękcz.)     Јј (np. mięso > мјęсо )
J                     Јј
K                     Кк
K'                    Ќќ (np. kiedyś > ќедыć )
L                    Љљ
Ł                     Лл
M                    Мм
N                    Нн
Ń                    Њњ
O                    Оо
Ó                    Óо́
P                    Пп
R                    Рр
RZ                  Ҏҏ
S                    Сс
Ś                    Ćć (jak w języku czarnogórskim)
SZ                  Шш             
T                    Тт
U                    Уу
W                   Вв
Y                     Ыы
Z                    Зз
Ż                    Жж
Ź                    З́з́ (jak w języku czarnogórskim)

Pingǐno:
Takie samotne te nosowe.. ;<
Można zastosować jusy i jesy:
Ѧѧ - ę
Ѫѫ - ą

Bo tak zmieszane to brzydko wygląda.
Ale ja się na cyrylicy tak bardzo nie znam.

Ale podobają mi się zmiękczone spółgłoski.

CookieMonster93:
Właśnie ja specjalnie chciałem uniknąć tych znaków. Nie lubię ich  :-)

Pingǐno:

--- Cytat: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 10:58:18 ---Właśnie ja specjalnie chciałem uniknąć tych znaków. Nie lubię ich  :-)

--- Koniec cytatu ---

Na pewno są jakieś ciekawsze rozwiązania niż zmieszanie z łacinką. :>

CookieMonster93:
Można by dodać tyldę ~ :-)
Можна бы додаћ тыљдę

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej