Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a posteriori

Twardowski

(1/4) > >>

Hapana Mtu:
Język twardowski albo też twardy (ithfiiti jaasky) to kolejny mój slawlang.

Tło historyczne dla tego języka to historia grupy Słowian ze wschodniej Rusi, porwanych w pod koniec XII wieku przez Mongołów jako niewolnicy. Słowianie ci okazali się przydatni jako wytwórcy alkoholu. I tu zaczęła działać fizjonomia - jak wiadomo, do alkoholu Słowianie mają mocniejsze głowy niż Azjaci, tak więc z czasem nasi niewolnicy tak rozpili swych mongolskich panów, że państwo tamtych upadło, na jego zaś gruzach twardogłowi Słowianie Twardowscy zbudowali własne imperium.

Język rozwijał się w oderwaniu od słowiańszczyzny i pod wpływem otoczenia Turków, Mongołów, Mandżurów i Chińczyków, stąd odbiega znacznie od słowiańskich standardów. Ma też trochę własnych innowacji (po ludzku: cech apriorycznych).

W praktyce to, co zamieszczam poniżej, to luźne notatki stanowiące wymysł jednej nocy z późniejszymi poprawkami. Nie ukrywam, iż nie jestem specem ani od Słowian, ani od Chińczyków, więc wszelka pomoc, wskazówki itp. mile widziane.

Głoski
Zwarte: p t k
Zwarte przydechowe: ph th kh
Afrykaty: c cz
(Afrykaty przydechowe: ch czh) - tu się waham, czy dodać je do języka i na jakich zasadach
Szczelinowe: f s sz x (h) - h tylko w zapożyczeniach
Inne: l m n j w
Krótkie samogłoski: a e i o u y oe ue - dwie ostatnie to umlauty
Długie samogłoski: aa ee ii oo uu yy ooe uue

Wymowa k, kh i l może się różnić w zależności od otaczających samogłosek.

Na razie to szkic, dokładne szczegóły wymowy trzeba by jeszcze ustalić, stąd daruję sobie jeszcze IPĘ. Ortografia też jest tylko doraźna. Prawdopodobnie w konwerdzie i tak pisałoby się to cyrylicą.

Co nieco o rozwoju
Ostrzeżenie! W tej części posta używana jest niezbyt naukowa transkrypcja ad hoc.
Dla fonologii historycznej na razie mam rozpisane takie cztery etapy:

1. Cechy (wczesno)ruskie
- pełnogłos
- brak nosówek
- zmiana nagłosowego e->o
- tj, kt', dj -> cz, cz, ż
- zachowanie jerów

2. Wczesne zmiany
- wokalizacja jerów do i, y
- ujednolicenie dźwięczności w zbitkach
- usunięcie zbitek w nagłosie (proteza i, żadziej zanik elementu), uproszczenie zbitek więcej niż dwusamogłoskowych
- wymowa v jak [w]
- ujednolicenie jaci z e

3. Język nam głupieje
- harmonia samogłosek (nie objęła protetycznego i) wg. miejsca artykulacji, czasem też wyrównanie labialności
- uzależnienie palatalności spółgłosek od ich otoczenia (miękkość spółgłosek przestaje być fonemiczna)
- opozycja dźwięczna/bezdźwięczna u zwartych w nagłosie (i po protezie i) zamieniona na nieprzydechowa/przydechowa, w innych przypadkach zanika
- z sekwencji UCUCU może wypaść środkowa samogłoska, najczęściej pociąga to za sobą wzdłużenie poprzedniej (UCUCU -> UCCU, U:CCU)

4. Dalsze przemiany
- przejście st, szt -> xt
- r w pozycji UrC zanika dając wzdłużenie samogłoski (UrC -> U:C), w innych pozycjach ujednolica się z l
- [w] wypada m-y labialnymi, powstają dyftongi, które z czasem się monoftongizują
- ks, khs -> xs; sl -> szl

Rozwój przykładowych słów:
boroda -> boroda -> poorta -> poota "broda"
zub'' -> zuby -> supy -> supy "ząb"
piat' -> piaty -> phaty -> phaty "5"
odin'' -> odiny -> ootny  -> ootny "1"
sviecza ->isfiecza -> isfecze -> isfecze "świeca, pochodnia"
nocz' -> noczi -> noczy -> noczy "noc"
mieża -> mieża -> mesze -> mesze "granica, linia"
voda -> woda -> wota -> wota "woda"
xlěb'' -> ixleby -> ixlepi -> ixlepi "chleb"
star'' -> istary -> istary -> ixtaly "stary"
tv'rd'' -> itfirdy -> ithfirti -> ithfiiti "twardy"
pivo -> piwo -> phiwoe -> phuue "piwo"
slovo -> islowo -> islowo -> iszloo "słowo / klasyfikator abstrakcji"
tri -> ri -> rii (nieregularne wzdłużenie) -> lii "3"
strax'' -> israxy -> israxy -> iszlaxy "zły duch"
jazyk'' -> jazyky -> jaasky -> jaasky "język"

Cechy gramatyczne
To, co wydaje się być pewne:
-ujednolicenie się rodzaju nijakiego z męskim;
-redukcja przypadków (do 4, może 5);
-dwa bierniki - nieokreślony równy mianownikowi i określony.

To, z czym się waham:
-jakieś klasyfikatory;
-zanik liczby mnogiej lub szczątkowe jej zachowanie
-jednakowa odmiana przymiotników i rzeczowników a) zawsze lub b) za wyłączeniem przymiotnika w przydawce (wtedy nieodmienny).

Henryk Pruthenia:
Wraszcie jakiś slavlang, który nie urodził się gdzkeś w Ojropie.
Ale i tak rabawańskiego ni przebija, tam mamy cztery stopnie długości przy samogłoskach, a odkryty przeze mnie rekord u spógłosek to trzy. Tak samo jest u nosówek - na razie odkryłem też trzy stopnie.
Dlaczego wspominam o tym języku? Bo część procesów jest bardzo podobna (w szczególności z /r/, prawie to te same procesy ;O)

PS: Czekam na slavlang tonalny (ale nie z tymi kalekimi tonami PS)

Hapana Mtu:

--- Cytat: Henryk Pruthenia w Wrzesień 05, 2011, 05:58:41 ---Dlaczego wspominam o tym języku? Bo część procesów jest bardzo podobna (w szczególności z /r/, prawie to te same procesy ;O)
--- Koniec cytatu ---
Imiennie z nierozróżnianiem r i l wzorowałem się na koreańskim. A r->iloczas wprowadziłem, żeby sztucznie podnieść sobie frekwencję długich samogłosek.


--- Cytuj --- Czekam na slavlang tonalny (ale nie z tymi kalekimi tonami PS)
--- Koniec cytatu ---
Nota bene, w pierwszych szkicach planowałem też tony. I nosówki. Ale nosówki (ą ąą ę ęę, gdzie ą to nosowe a) upadły po konsultacji z książkami (już ich na Rusi nie było, jak wpadli Mongołowie). A próby z tonami porzuciłem szybko na poczet iloczasu.

Silmethúlë:
Przykładowy tekst, or it never happened :P. Do slavlangów koniecznie chcę widzieć jakikolwiek przykładowy tekst, szczególnie przy takich egzotyczniejszych - niezła frajda patrzeć na ile jestem w stanie zrozumieć bez wczytywania się w gramatykę języka.

Rozumiem, że to póki co szkic... więc, pracuj, pracuj, przełóż jakąś deklarację praw człowieka, czy cokolwiek... :P

Pingǐno:

--- Cytat: Henryk Pruthenia w Wrzesień 05, 2011, 05:58:41 ---Wraszcie jakiś slavlang.

--- Koniec cytatu ---
Nie wiem jak ty, ale ja już mam dość tego słowiańskiego gówna.
Hyy, Pingijno, to do ciebie nie pasuje! Przeproś!


Zaskoczyło mnie istnienie klasyfikatorów!

I nie mogłeś użyć diakrytyk do długich samogłosek? :P

Ładnie by to wyglądało z jakimś ciekawym pismem. ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej