Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a posteriori

Ankietowy język świąteczny [DEPONTYZACJA EDYSZYN]

<< < (2/3) > >>

Spacepunker:
Kuuuuuurwaaaaaaaa czemu ja zaznaczyłem bałtoslangowaty zamiast tajemniczy zachodnioeuropejski satemowy kałęg albo coś innego

Henryk Pruthenia:
Wygrały Bałkany. Gdzie dokładnie?

Gdzie dokładnie używan? podkład muzyczny.
[o]Wojwodina   
[o]Macedonia   
[o]Tracja   
[o]Epir   
[o]Lepsza Iliria   
[o]Górale z Rumunii

Henryk Pruthenia:
Wygrały Iliria, i Macedonia, więc będzie to język północnomacedoński, używany przez mniejszość etniczną w Macedonii i Albanii XD.

Ogólny charakter języka
[o]Miękki, BARDZO
[o]Palatalizacja obecna, ale bez przesady
[o]Wzór zachodni, brak jakichś miękkich.

Zapis
[o]Cyrylica
[o]Łacinka

Współczesna obecność długich samogłosek
[o]tak
[o]nie, kiedyś były, ale zlały się z krótkimi

Dyftongi
[o]jeszcze jak!
[o]nie, to nie pasuje do charakteru języka

Rodzajnik
[o]brak
[o]tak, jak w lidze bałkańskiej

Henryk Pruthenia:
Ogólny charakter języka - Palatalizacja obecna, ale bez przesady
Zapis - Cyrylica
Współczesna obecność długich samogłosek - był remis, wybieram brak.
Dyftongi - jeszcze jak!
Rodzajnik - tak, jak w lidze bałkańskiej

Fleksja rzeczowna
[o]dobre rozwinięta
ociosana, wzór grecko-macedońsko-południowoserbski
brak, tylko liczba mnoga

Los *ei
[o]ei > i (wzór słowiański)
[o]ei > ei (zachowanie)
[o]ei > ī
[o]ei > e

Los *ō
[o]ō > ō
[o]ō > ā
[o]ō > ū

Los *eu
[o]eu > eu (stejskit)
[o]eu > ju (breksit)
[o]eu > u (axatlotlit)

Los m̥, n̥
[o]m̥, n̥ > am, an
[o]m̥, n̥ > em, en, om, on
[o]m̥, n̥ > im, in, um, un

Los l̥, r̥
[o]l̥, r̥ > al, ar
[o]l̥, r̥ > l, r
[o]l̥, r̥ > il, ir, ul, ur

Los *ē
[o]ē > ē
[o]ē > jā
[o]ē > ī
[o]ē > ije

Los *ū
[o]ū > ū
[o]ū > ō
[o]ū > ī

Henryk Pruthenia:
Fleksja rzeczowna - ociosana, wzór grecko-macedońsko-południowoserbski
*ei > ī
*ū > ī
*ō > ū
*eu > u
*m̥, n̥ > em, en, om, on
*l̥, r̥ > il, ir, ul, ur
*ē > ije XD

*sr
[o]sr > str (wariant słowiański
sr > sr (wariant wielkożmudzki)
sr > r (analbański)

*tw, *sw
[o]tw, sw > tw, sw (warianat słowiański)
[o]tw, sw> t, w (wariant analbański)

*sp
[o]sp > sp (słowiański)
[o]sp > f (albański)

*Dt
[o]Dt > st (słowiański)
[o]Dt > ss (zachodni powiedzmy)
[o]Dt > s (albański)

pt, kt, ps, ks
[o]pt, kt > t, t, s, s
[o]pt, kt > pt, kt, ps, ks
[o]pt, kt > t, t, ps, ks

ī
[o]ī > i (słowiański)
[o]ī > ai (będzie bardzo mało i w języku!)
[o]ī > e

Przypadki
[o]NOM - GEN - DAT - AKK VOC
[o]NOM GEN ACC
[o]NOM VOC
[o]NOM ACC VOC

Przypadki
[o]Oznaczone na rzeczowniki
[o]oznaczone na rodzajniku

*w
[o]w > w
[o]w > v
[o]w > 0

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej