Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Tłumaczenia / Odp: YWNBAW
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lukas dnia Grudzień 28, 2021, 20:06:23 »
sandyjski: Tu gena ninam sous

[Tu ʒзna ninam sus]
22
Tłumaczenia / Odp: Zapożycz słówko powyżej (PRZEPLATANIEC EDYSZYN)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lukas dnia Grudzień 28, 2021, 20:01:49 »
2. narkrupnaskut [narkrupnasku] m - przeterminowanie
23
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Lukas dnia Grudzień 28, 2021, 19:58:12 »
erabor [зʁaboʁ] f - higiena
następne słowo:
czysty - prandolé [pзʁãdolз]
24
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ainigmos dnia Grudzień 28, 2021, 10:09:32 »
Mój:
mouse spider - mysznik (wzorem ptasznik)
25
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez QRSGN dnia Grudzień 26, 2021, 17:41:42 »
nwg. rrapkon - 1: darń, dywan wysokiej jakości, 2: wyściółać (wyścielać) misternie, mieć kompetencje miękkie, 3: wyścielony misternie

nwg. frrapkej - 1: higiena, 2: zachowywać czystość, zachowywać higienę, zażyć czystości, 3: higieniczny
26
Tłumaczenia / Odp: Zapożycz słówko powyżej (PRZEPLATANIEC EDYSZYN)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez QRSGN dnia Grudzień 26, 2021, 17:32:26 »
5. nwg. jedbel - 1: ktoś, o kim ma się złe zdanie, głupek, odrzutek, dziwak, 2: zdziwaczeć, dziwaczeć, być nierozsądnym, odrzucać kogoś ze względu na jego zachowane, 3: głupi, dziwny, odrzucony, odrzucający (o zachowaniu)

1. nwg. narkrrupnaskut /wymowa/ 1: przeterminowanie, 2: wykroczyć poza termin, dopuścić do przeterminowania się, unieważnić, 3: przeterminowany, opóźniony, unieważniony
27
Conlangi: a priori / Odp: Język Idei - przymiotnik
« Ostatnia wiadomość wysłana przez QRSGN dnia Grudzień 26, 2021, 16:14:12 »
PrzymiotnikPrzymiotnik w Nowodze tak naprawdę jest nieobecny, tak jak rzeczowniki, przysłówki i inne takie, ale dla uproszcznenia sprawy myślę, że można słowo użyte w charakterze przymiotnikowym przymiotnikiem nazwać.
Przymiotnik nie posiada rodzaju i nie odmienia się przez przypadki - jednak na pocieszenie ma inne ficzury.Marker przymiotnikowy

Pojawienie się markera użycia słowa w charakterze przymiotnika przed danym słowem nadaje mu funkcji przymiotnika. Kiedy jednak słowo to użyte jest już w charakterze czasownika (okraszone jest stosownymi markerami), pod wpływem markera przymiotnikowego nabiera funkcji polskiego imiesłowu.

Marker stać może tylko przed słowem mającym być zmodifokowanym, a słowo to stoi przed słowem opisywanym.

Stopniowanie

Marker użycia słowa w charakterze przymiotnika (imiesłowu) – »zyr« - modyfikowany być może poprzez
    • dodanie kropki u góry, przyjmuje wtedy brzmienie »zyl« i oznacza dużą intensyfikację cech. Często stanowi odpowiednik polskiego „bardzo”.
    • dodanie dwóch kropek u góry, przyjmuje wtedy brzmienie »zylp« i oznacza bardzo dużą intensyfikację cech. Może też pełnić rolę polskiego stopnia wyższego tudzież służyć do porównywania.
    • dodanie trzech kropek u góry, przyjmuje wtedy brzmienie »zylrr« i jest odpowiednikiem polskiego stopnia najwyższego.
    • dodanie jednej kropki u dołu, przyjmuje wtedy brzmienie »zym« i oznacza małą intensyfikację cech.
    • dodanie dwóch kropek u dołu, przyjmuje wtedy brzmienie »zymp« i oznacza bardzo małą intensyfikację cech. Może stanowić odpowiednik polskiego stopnia niższego.
    • dodanie trzech kropek u dołu, przyjmuje wtedy brzmienie »zymrr« i oznacza nikłą intensyfikację cech. Niektóre przeczone przymiotniki w języku polskim mogą być oddawane tym wariantem markera. Na przykład „niepunktualny” – ‘o [skrajnie] niedużej punktualności’. Kiedy jednak przeczenie ma wskazać na absolutny brak jakiejś cechy, jak w przypadku przymiotnika „nieobecny”, zaprzeczyć w Nowodze należy odnoszące się do podmiotu słowo w użyciu czasownikowym, nie da się bowiem zaprzeczyć słowa w charakterze przymiotnikowym.

PrzykładyDom urzędnika jest uporządkowany.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zyrqt.
qt oznacza 1: system, układ, 2: systematyzować, 3: systemowy, ułożony, uporządkowany; marker użycia przymiotnikowego wskazuje, że znaczenie tego słowa znajduje się w trzeciej puli znaczeniowej
Dom urzędnika jest nadzwyczaj (szczególnie/bardzo) uporządkowany.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zylqt.Dom urzędnika jest większy.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zylpkrruphom.
krruphom - 'duży'Dom urzędnika jest największy.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zylrrkrruphom.Dom urzędnika jest niezbyt uporządkowany.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zymqt.Dom urzędnika jest mniej uporządkowany.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zympqt.Dom urzędnika jest [niemal w ogóle] nieuporządkowany.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'ou zymrrqt.W domu urzędnika nie panuje jakikolwiek porządek.

E'fiax-še'zenwanlotrreč-tej'nou zyrqt.
został zaprzeczony czasownik być
28
Cyrylica / Odp: Polska cyrylica – historia alternatywna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez BartekChom dnia Grudzień 25, 2021, 13:07:53 »
U mnie założenie jest takie, że używamy od samego początku, pod wpływem Wiślan, którzy próbowali ją wprowadzić w IX wieku.
(...)
я – ja, ia
ѧ – ę
ѩ – ję, ię
ѫ – ą
ѭ – ją, ią
Podejście do jusów szczerze mówiąc nie pasuje mi do cyrylicy, której "używamy od samego początku". Jeżeli mamy e i ѥ, to oczekiwałbym а i ꙗ. Poza tym dźwięki odpowiadające starocerkiewnosłowiańskim ѧ, ѩ i ѭ w polskim się pomieszały, a я to (na ile rozumiem) uproszczenie ѧ, więc biorąc pod uwagę ó i e̋ oczekiwałbym
ꙗ – ja, ia
ѫ – ę
я – ję, ię
ѫ́ – ą
я́ – ją, ią
29
Cyrylica / Polska cyrylica – historia alternatywna
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Norris dnia Grudzień 16, 2021, 23:04:31 »
Pewnie będę nudny, ale też mam swój projekt polskiej cyrylicy.

U mnie założenie jest takie, że używamy od samego początku, pod wpływem Wiślan, którzy próbowali ją wprowadzić w IX wieku.
Podstawą dla polskiej cyrylicy jest SCS.

а – a
б – b
в – w
г – g
ѓ – h
д – d
ѕ – dz
е – e
ж – ż
з – z
и – i
й – j
і – i
к – k
л – ł
м – m
н – n
о – o
ó – ó
п – p
р – r
с – s
т – t
у – u
ф – f
х – ch
ц – c
ч – cz
ш – sz
щ – szcz
ъ – ″
ы – y
ь – ′
ѥ – je, ie
ё – jo, io
e̋ – jó, ió
ю – ju, iu
я – ja, ia
ѧ – ę
ѩ – ję, ię
ѫ – ą
ѭ – ją, ią
ѯ – x

Wieloznaki:
ль – l
ля – la, лѥ – le itp.
лія – lia, np. folia
ѕь – dź
ѕя – dzia, ѕѥ – dzie itp.
ць – ć
ця – cia, цѥ – cie itp.
ція – cja, np. policja
рь – rz
ря – rza, рѥ – rze itp.
рі – ri w zapożyczeniach, np. ring
рія – ria, np. historia
нь – ń
сь – ś
зь – ź

Zastosowanie liter dla „i” zgodnie z rosyjskim do 1918: „і” występuje przed literą jotowaną w połączeniach typu np. -ія, „и” w pozostałych przypadkach.

W miejscu „h” powstaje „ѓ” z uwagi na etymologiczne pokrewieństwo z „g”.

„Ó” zostaje tak samo jak OTL, jako relikt po iloczasie (z tego co pamiętam, to żaden język używający cyrylicy go nie miał, ze słowiańskich mają go tylko czeski i słowacki), w końcu jeszcze do XIX wieku używaliśmy „é” jako „i”, a do XVIII wieku „á” jako „o”.

Konieczny jest też znak dla połączenia „jó” i „ió”, tu są dwie wersje, „е” z podwójnym akutem wzorem węgierskich „ő” i „ű” lub z tremą i dodatkową kreską.

Znak twardy podobnie jak w rosyjskim, do oddzielania przedrostków i liter jotowanych, np. zjadł – зъядл, objawić – объявиць.

Litera „ѯ” byłaby używana do XIX wieku w wyrazach także rodzimych wzorem OTL litery X, w wyrazach jak ѯѩство – xięstwo, ѯѭжѧ – xiążę itp.

Z innych obcych liter, to „ѱ”, „ѡ”, „ѳ” i „ѵ” też zanikają jak w innych językach używających cyrylicy.

Próbka:

Ѥще Польска нѥ згинѧла,
Кѥды мы жиѥмы,
Цо нам обца прѥмоц взѩла,
Шаблѫ одбѥрѥмы.

Марш, марш, Дѫбровски,
З зѥми влоскѥй до Польски,
За Твоим прѥводем
Злѫчим сѩ з народем.
30
Lingwistyka ogólna / Odp: Ile jest wydań słownika etymologicznego PWN?
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Towarzysz Mauzer dnia Grudzień 16, 2021, 16:01:26 »
Na przyszłość sprawdzić jest to najłatwiej na stronie Biblioteki Narodowej, wygląda na to, że mamy trzy wydania, najnowsze z 2018. Nie przejmowałbym się rokiem wydania przy wyborze, brałbym, co się da: gdy w katalogu BN zjedziemy w bardziej szczegółowe dane o książce (poniżej egzemplarzy dostępnych w zbiorach), zobaczymy, że to wszystko dodruki wydania pierwszego.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10