Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a priori

Język czyrejski [Języki gamajskie]

(1/4) > >>

Pluur:
Język czyrejski
Círes ígol [t͡ʃirɛʃ igol]


1. Fonetyka
1.1. Samogłoski

[a ɛ ɪ  i y ɔ~o ɯ u]
A E I Í Y O U Ú

[ã ɛ̃ ɪ̃ õ ɯ̃ ũ]
AN EN IN ON UN ÚN

Akcent może padać na sylabę przedostatnią bądź ostatnią. Pierwszego przypadku nie oznacza się specjalnie w piśmie, zaś drugi przypadek zaznacza się poprzez cyrkumfleks: Â Ê Î Ô Û.

1.2. Spółgłoski

[m n~ɲ p t k kʷ b d g t͡ʃ d͡ʒ f s ʃ v~w z ʒ r~ʁ~ʀ j l~ʎ~ʝ]
M N P T C QU B D G CI GI F S SI~S V Z ZI~Z R J L

2. Procesy między językiem protogamajskim a czyrejskim
C - dowolna spółgłoska
Cʲ - spółgłoska zmiękczona
N - dowolna spółgłoska nosowa
V - dowolna samogłoska
V: - samogłoska długa
∅ - zanik
-X - wygłos

2.1. Rozwój samogłosek w I fazie
ai > ɛ~ɛ:
au > ɔ~ɔ:
-a:, -i:, -u: > -a, -i, -u
-a, -u > ∅
-i > Cʲ∅
-aCa > -a:C
-aCu > -ɔ:C
-aCi > -ɛ:Cʲ
-iCa > -ja:C
-iCu > -jɔ:C
-iCi > -i:Cʲ
-uCa > -ɔ:C
-uCu > -u:C
-uCi > -ju:Cʲ

2.2. Rozwój spółgłosek w pierwszej fazie
m:, n: > mz, nz
l:, j:, r: > l, j, r
w, w: > v~u
-r, -r: > -l
q > kʷ
θ > ps~pʃ~ʃ
ð > vz~vʒ~ʒ
h > ∅
ħ > x~∅
ɣa, ɣa:, ɣau > ga, ga:, gɔ
ɣu, ɣu: > ∅u, ∅u:
ɣi, ɣi:, ɣai > ʒi, ʒi:, ʒɛ
pozostałe ɣ > ∅

2.3. Zmiękczenie spółgłosek przed *i, *ī, *ai
t, k, q > t͡ʃ
d, g > d͡ʒ
s, h, ħ > ʃ
z, ɣ > ʒ
θ, ð > (p)ʃ, (v)ʒ
w > v
n, l > ɲ, ʎ~ʝ
ponadto: -s, -z > -ʃ, -ʒ

2.4. Wzdłużenie grup samogłoskowo-półspółgłoskowych
VrV > V̄
VlV > V̄
VjV > V̄
VwV > V̄
przy czym: aCa > ɛ:, iCi > i:, uCu > y:

2.5. Silny akcent na przedostatnią sylabę prowadzi do redukcji sylab występujących po nim:
Samogłoski w sylabach nieakcentowanych po sylabie akcentowanej redukują się do:
ă > ɛ
ĭ > jɛ
ŭ > ɯ
Jeżeli po tak zredukowanej samogłosce nie występuje spółgłoska to samogłoska zanika. Jeżeli spółgłoska występuje to następuje redukcja spółgłoski:
p, t, k > ∅
ks > k
q > kʲ
b, d, g > p, t, k
f, θ, s > ʃ
ð, z > ʒ
h, ħ, ɣ > ∅
r, l, j, w > l
m, n > Ṽ
Tym samym powstają samogłoski nosowe.

2.6. Dalszy rozwój samogłosek
2.6.1. Unosowienie samogłosek
aN > ɛ̃
eN > ɪ̃
iN > jɛ̃
oN > õ
uN > ɯ̃
a:N > ã
i:N > ɪ̃
u:N > ũ

2.6.2. Rozwój iloczasu
a > ai̯~a
ɛ~ɛ: > ɛ
i > ɪ
ɔ~ɔ: > ɔ
u > y
a: > a
i: > i
u: > u

Ponadto długie e oraz o w wygłosie absolutnym często stawały się samogłoskami akcentowanymi: ê, ô.

Ktoś pokusi się z jakiego słowa pochodzi "czyrejski"?

Kazimierz:

--- Cytuj ---Ktoś pokusi się z jakiego słowa pochodzi "czyrejski"?
--- Koniec cytatu ---
Może od tirraf? Czyli język górny, górski?

Pluur:

--- Cytat: Kazimierz w Maj 26, 2020, 14:06:08 ---
--- Cytuj ---Ktoś pokusi się z jakiego słowa pochodzi "czyrejski"?
--- Koniec cytatu ---
Może od tirraf? Czyli język górny, górski?

--- Koniec cytatu ---
Bardzo dobrze!

Todsmer:
Czy to język gamzyjski (gamz)?

Pluur:

--- Cytat: Todsmer w Maj 26, 2020, 17:27:11 ---Czy to język gamzyjski (gamz)?

--- Koniec cytatu ---

To znaczy?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej