Słowotwórstwo

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Lipiec 06, 2017, 12:18:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Tworząc sztuczne języki jedną z większych bolączek jest tworzenie nowych słów. I o ile przy prostych tekstach można oprzeć się o awkwords, czy inne generatory, to przy bardziej złożonych słowa wypada jednak o coś je oprzeć. Trudno będzie uwierzyć, że słowo dla hodowli kóz będzie miało jeden rdzeń.

Stąd moje pytanie: Jakie są główne grupy słów, tworzone za pomocą słowotwórstwa?
Nie obchodzi mnie jak - to jest akurat łatwo dostępna wiedza w internecie, interesuje mię to jakie grupy są tworzone. Szukałem po rosyjsku, po angielsku i po polsku, i z wyjątkiem Jagodzianki nie znalazłem nic konkretniejszego.

Z Jagodzianki przytoczę listę takich grup:
*Nomina actionis – czynności / acts
*Nomina essendi – bycie jakimś, czymś / being of some sort, being (like) something
*Nomina agentis – wykonawcy czynności / performers of an act
*Nomina agentis feminativa – wykonawczynie czynności / female performers of an act
*Nomina instrumenti – narzędzia / tools
*Nomina objecti – wytwory i przedmioty czynności / results and objects of an act
*Nomina attributiva personalia – nosiciele cech / persons who have a feature
*Nomina attributiva feminativa – nosicielki cech / women who have a feature
*Nomina attributiva impersonalia – przedmioty mające jakąś cechę / things that have a feature
*Nomina loci – nazwy miejsc / names of places
*Nomina collectiva – nazwy zbiorowe / collective names
*Nomina singulativa – nazwy jednostkowe / singulative names
*Nomina delocativa – nazwy odmiejscowe, nazwy mieszkańców / names of inhabitants
*Nomina delocativa feminativa – nazwy odmiejscowe, nazwy mieszkanek / names of feminine inhabitants
*Nomina masculinativa – nazwy męskie / masculine names
*Nomina feminativa – nazwy żeńskie / feminine names
*Nomina deminutiva – nazwy zdrabniające / diminutive names
*Nomina hypocoristica masculina – spieszczenia imion męskich / diminutive forms of masculine first names
*Nomina hypocoristica feminina – spieszczenia imion żeńskich / diminutive forms of feminine first names
*Nomina augmentativa – nazwy zgrubiające / augmentative names
*Nomina augmentativa feminativa – nazwy zgrubiające kobiet / augmentative names of women
*Nomina juvenium – nazwy istot młodych / names of young beings

A z rosyjskiego artykułu o języku hausa mam krótką listę następujących prefiksów:
*prefiksy przypisują przynależność do poszczególnych grup semantycznych
*ba- rzeczowniki opisujące pochodzenia, rodzaj działalności: Balarabe «arab», Balaraba «arabka» — Larabawa «arabowie» (użyto także końcówki rodzaju męskiego -e i żeńskiego -a)
*ma- sprawca, narzędzie, miejsce i.t.p,.: marubuci «pisarz», magirbi «motyka», mataki «schody» (+ końcówka m sg).
*mai "posiadający, związany z czymś": mai sayarwa «sprzedawca», mai faɗi «szeroki»
*maras "brak": maras ruwa "suchy "bez wody", odwodniony"
I tak dalej, i tak dalej.

Czyli, podsumowując, jakie grupy semantyczne są tworzone za pomocą słowotwórstwa? Zna ktoś jakieś opracowania na ten temat? I jak to wygląda w językach semickich? Jak rozumiem - coś ale odczasownikowe derywaty?

Pluur

CytatTworząc sztuczne języki jedną z większych bolączek jest tworzenie nowych słów. I o ile przy prostych tekstach można oprzeć się o awkwords, czy inne generatory, to przy bardziej złożonych słowa wypada jednak o coś je oprzeć.
Fakt :(

CytatTrudno będzie uwierzyć, że słowo dla hodowli kóz będzie miało jeden rdzeń.
No akurat hodowla kóz w jakiś językach mogłoby mieć jeden rdzeń (jakieś trudzące się od wieków kozami plemię górskie?). Gorzej jeżeli będziemy próbować tworzyć nazwy na rzeczy odkrywane (nauki, wynalazki etc.).

Co do słowotwórstwa to co na ten temat mają do powiedzenia antyczne greka i łacina? O łacinie jest coś tutaj. Sporo przecież metod łacińskich jest w samym angielskim. Tu jest co nie co o grece - acz przyznam się nie przeglądnąłem tego dokładnie.
Przepraszam, że esperanto, no ale.

  •  

Henryk Pruthenia

Dzięki, w szczególności za tę grekę! Przyda się niezmiernie.

Pluur

  •