Kyon > Kyon

市七 Chanlang (Siedmiomieście) i 出壁 Wuzang / 喐民 Jiang Hot (nomadowie Qin)

(1/3) > >>

Widsið:
Zhóng lōk Chánlāng Wùzáng lú wêi!
[t͡ʃɵŋ˩˥ lɵk˧ t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧ wʊ˥˩t͡sɑːŋ˩˥ luː˩˥ wəɪ̯˧˦˧]
Witamy w Siedmiomieście i Zamurzu!


Symbole cywilizacji Qin

W tym temacie znajdzie się, mam nadzieję, szerszy opis cywilizacji Qin, która to w wyniku różnych historycznych zaszłości wytworzyła dwa, wydawałoby się, nieprzystające do siebie ludy, które od wieków skazane są na bliską koegzystencję. Wywodzące się z obszaru "żyznego półksiężyca" - pasa terenu między Morzem Słowem a górami, które Qin nazywają Dachem Świata (阮 yùyīn) - ludy te wytworzyły specyficzną kulturę, w której centralnym konceptem jest dążenie do perfekcji w każdej dziedzinie życia, wywodzące się wprost z systemu filozoficzno-etycznego znanego pod nazwą bohenizmu (bōhēng). Chociaż formalnie rzecz biorąc Qin nie wytworzyli własnego państwa, w praktyce posiadają narzędzia, które pozwalają na łatwe i szybkie stworzenie takiego organizmu. Niejako wymuszany przez taką a nie inną kulturę indywidualizm sprawia jednak, że każde miasto, każda wieś i każdy lud są od siebie niezależne. Historia pokazuje, że o trwałe zrzeszenia, jak np. Siedmiomieście, w którego skład wchodzi siedem największych miast kultury Qin, wcale nie tak trudno.

Konfederacja Siedmiu Miast jest tworem quasi-państwowym, zrzeszającym siedem nominalnie niezależnych miast:W praktyce niepodległość jest już od dawna fikcyjna; większość spraw o zasięgu ponadlokalnym i wszystkie o zasięgu międzynarodowym leżą w gestii organów konfederacyjnych. Administracja miejska sprawuje kontrolę nad samym miastem (城 dù), a także nad obszarem wokół miasta (表城 dâdù dosł. "pozamieście"), pozostającym pod jego jurysdykcją. Granice dâdù są dosyć płynne. Poszczególne mniejsze osady, miasteczka czy wsie dołączają do Konfederacji na zasadzie rozwiązywalnego stowarzyszenia, a nie przymusu, ale nie mogą wybrać sobie przynależności administracyjnej samodzielnie - obszary oddziaływania poszczególnych miast są ustalone odgórnie, a maksymalny zasięg ich dâdù - dokładnie wytyczony na mapach. Warto zauważyć, że określenia dù i chán, oba tłumaczone na polski jako "miasto", nie są stosowane zamiennie. Podczas gdy pierwsze odnosi się do miasta jako formy administracyjno-prawnej, drugie dotyczy miasta jako społeczności.

Przywódcą administracji miejskiej jest książę-klucznik (dâshōu qié). Książę-klucznik wybierany jest przez starszyznę, często zwaną radą rodową (bèijiē), złożoną z przedstawicieli głównych Rodów (bèi). Jak przebiegają te wybory? O tym już wkrótce!

Borlach:
Z niecierpliwością czekam na wincyj  ;-D
Szczególnie na opis historii Qin, zwłaszcza że jeśli dobrze pamiętam jest to jedna z najstarszych cywilizacji (3000 lat, nie?)

Teraz musi paść to pytanie: Czy Siedmiomieście byłoby zainteresowane handlem z Imperium?

Todsmer:
Myślę że odpowiedź na to pytanie będzie zazwyczaj twierdzące, o ile kraje nie są za daleko, albo nie mają jakiejś dziwnej filozofii, która by im tego zabraniała :)

Widsið:
Konfederacja jest zawsze zainteresowana handlem ;) I z przyjemnością takimi handlowymi umowami z sąsiadem zza morza zaszachuje sąsiednie Państwo Trugów, pomagając mu tym samym w pozostaniu ledwie cieniem dawnej chwały ]:->

Swoją drogą, jeśli komuś by się chciało (Todsmer?), byłbym wdzięczny za konturówkę tego mojego kwadratowego skrawka Kyonu. Dzięki z góry!

Todsmer:
A co byś chciał na tej mapie, oprócz wybrzeża?

Przy okazji zrobiłbym również mapę dla Borlacha.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej