Odp: XI Polska Sztafeta Językowa, NOWA EDYCJA - Conlangerski wieczorek chiński

Zaczęty przez 커래얟쓰, Luty 20, 2020, 13:21:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

Emil


커래얟쓰

 •  

커래얟쓰

 •  

Kazimierz

 •  

Kazimierz

A może jeszcze nie? Niech on sam się wypowie. Adrjanie pokaż się!

Bojlerke, może się jeszcze wstrzymaj na trochę.
 •  

Henryk Pruthenia


커래얟쓰

Jakbym wiedział że adrian rezygnuje to dzisiaj w nocy... Ale no XD. Daje czas do soboty włącznie. W sobotę w nocy publikuje obecne wyniki
 •  

커래얟쓰

WYNIKI
[/font][/size]
[/b]
Jedziemy! W sumie to, ale i no ten, no... więc jakby... Poprostu ja może wkleję początkowy tekst i końcowy bo to najlepiej skomentuje to co się wydarzyło. Ujmę to następująco - nasi tłumacze nie tylko przetłumaczyli tą historię, ONI JĄ NAPISALI OD NOWA ponieważ z orginalnego tekstu nie zostało nic. Ostatnie słowo jedno jedyne jakie się uchowało zgodne z oryginałem znikło na etapie kazimierza... 

TEKST ORYGINALNY
Spoiler
[Zamknij]

TEKST KOŃCOWY
Spoiler
Syn bohatera Watanhyrowa nazywał się Sejeszyry. Rodzina Sejeszyrego była inna. Syn Sejeszyrego nazywał się Lereszon. Syn Sejeszyrego Lereszon był przy zwierzęciu milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć lat i jego córka Sjenia Sasjena też była przy zwierzęciu. W lesie Sjenii było pełno zwierząt, ponieważ sto cztery dzieci było składanych w ofierze przez cztery lata, żeby być jak zwierzęta. Oni byli domami świętymi. Dwa wilki w nim były i do domów on biegł. Pomalował nieświęty, ale ręczny dom i znał pięć pędzli.
[Zamknij]


TEKST MÓJ
Spoiler
Unane dangganki dan nagoni ruganyakh I ha Wvngzu. Ke'e Syen ha khoga ike Khwng ha kanna ku. Ke'e kekki utan Zwansyu yang keki iki Ruzong. Kukuna igi ruganyakh sya nat orok ruganyakh syang, ke'e gwendw hari. Nunurgu ogi gweizv. Yugi unangkusar ku yat isin de uwek han wirerewetsu ha ku. Dudugat shirw ku ha ki nundo, uru ikak the dergu, iki the dehuk. Yuru shirw dan gwreyw ikrangkerekun nurdvki dwwo nundo.
[Zamknij]

GRIMKEL
Spoiler
Tšiwil wikitantławajatsa Is Wontsotas. Sammimatsine Senkoñ. Amaxe Santsos wikimasa. Łate kil Lasoñi. Iniši ašanattsoł. Initan wikitantława Sas wikitan'oloława Sañi. Opo Kejiso otłolo. Ñantłintšila ašalak, ollolopo naskas ałkas. Atawotantopos tłakana wotšina — šasa kaxatan, maha kiłtan. Tłak wotšinakala sanakala, malamaxa tatakta

Za panowania Wontso z dynastii I był sobie minister. Miał na imię Senkoñ. Był wnukiem cesarza Santso i drugim synem Lasoña. Żył od czasów dynastii Sa do końca dynastii Sañ siedemset lat. Kejiso jadał grzyby. Dawno temu czcił deszcz i wiatr. Bronił się przed dwoma tygrysami w świątyni, na początku po prawej, potem po lewej. Tygrysów nie ma już w świątyni, ale nadal widać odciski ich łap
[Zamknij]

HENRYK
Spoiler
Walade ksъjas vъst porodenoi vъst Wontsotoi I. Mene Sękęjas.  Ęre geidas Sęcowas. Lasęjas jъmai hęst potъmъskosęqas. Geidas jъmai gęvi kętum sedum rik. Gъvi potъmъskai Sas vъst Sęjan obsъto pedau. Kъjisan halusężis jъmai jdża. Chibъ bdżą  mъnelъ mnowa rik, qędo bdżą lętaczedur pъsъdъksah bi dъż!is. Jъmę uchwęre papajъstanan dъwum gъjtoodinosaur – nupagadizajaseisksulimitaitelibidura na lidъskan inъnas, bi komunistan potъmъskas. Gъjtodinosauras bъsъpapajъstęniskas hъst bъsъsiwodęniskas, nupagadizajaseisksulimitaitelibidura  jъmai widęło atpaiczaqqan vъst rączkan.

Zarządza członek dynasti Wontsota I. Nazywa się Senkoñ. Umiera dziadek Santso. Następnym synem był Lasoñ. Dziadek żył 107 lat. Żyje następnie Sa od Sañ też jeszcze. Grzyb zjadł Kejiso. Pewnie minie wiele lat, jak czczony będzie wiatr i deszcz. Broniły świątyni dwa tygrysy – ale po prawej drugi, a po lewej nastęny. Tygrys nieświątynny niedzisiejszy ale widział odcisk łapy
[Zamknij]

CYWILIX
Spoiler
Aja wa Wat mutmam la. On-pi nim Sais. Sais-pi surmam pinja. Lasi on-pi lirja. Surmam ar arluatu siw. Li Sas, lirja Sa la. Kir mow on. Samla ar siw tapim, apata ja sursun tawa li siwer. Tomsursun-pi nim utl tu utlesal: wa la apasun, tu la pimsun. Utlesal-ar, tomsurun-pi-arik a-arik nim, tas on luwa on-pi luw-pi panli.

Rządzi członek pierwszej dynastii Wąsotów. Nazywa się on Sędziej. Umiera dziadek Sędzieja. Lasej był jego synem. Dziadek żył sto siedem lat. Jest  jeszcze Sas, potomek Sęży. Zjadł go grzyb. Prawdopodobnie przeminie wiele lat, zanim będzie czczony wiatr i deszcz. Imienia świątyni będą bronić dwa tygrysy - jeden po prawej, drugi po lewej. Tygrysy, które nie należą do świątyni, nie mają imienia, ale zobaczą odcisk swej ręki.
[Zamknij]

BORLACH
Spoiler
Ekhrir qenai Wataniridha canen daroda. Īse udranast Saishir ŝamri. Quissa-o-myissa Saishiraz quanīsht, ve bazdiri udranast Larsion Źa daroda. Qenai Saishir zédlāwirghavśat urūshuwan rahetīdri. Sasaen Saenhaīra eas ŝauri, drą sūlzhin erhi āsenaŝīdro. Zéd urūshuwan erim zét Vahzis-o-Kshāspabhaś eḱagārahīdro berahenīdro. Źesah Ahûrpuraz pāyrīnnam getakharīsht, ekhraso cęharast ŝamri ą lāwaso āmuzorast. Pāyrīnaya patahûrpuranęri pagôhirye, sil Źa daus ghavir hiftanauś kailinīdri.

Pewien mędrzec z krainy Wat miał rodzinę. Miał na imię Saishir. Ojciec i matka Saishira umarli, ale miał On syna, imieniem Larsion. Szanowny Saishir żył sto pięćdziesiąt dwa lata. Żyła też Sasaen, córka Saen, lecz pożarła ją puszcza. Minęło ponoć około stu lat zanim ktoś ponownie złożył taką ofiarę bogom Wiatru i Deszczu. Słowo Świątyni wykonywane było przez dwa pajryny, jeden był wschodem a drugi zachodem. Pajryny nieświątynne nie umiały mówić, lecz On patrzył na 5 swoich płaskorzeźb.
[Zamknij]

TODSMER
Spoiler
Eì kám gárm Watanir, ra eu Saishir làrgìlmòs. Ra Saishir, ègadór aí paùt oùraípàs, oùrdà eu kareìm
aípàs mei, eu karém Larsion làrgìlmòs. Garm Saishir raím é raím dà roùm kèrm garòs. Dà Sasaen
keúm-Saen garòs, oùrdà merùb ai dorgòs. Eì aì raím kèrm kelaùt meíb é klarend. Starad drudíb
horìmos, eu oúr pairen é meìb zesòs, meíng pairen laúros, meíng pairen aìbos. Pairen oùrdrudíb
horìmòs, eu oùrtrugór, oùrdà ra aí taúrm pairen é loùgr horìmòs koìdos.

Pewien potomek [z rodu] pana Watanira, on nazywał się Saishir. Ten Saishir, wszyscy jego rodzice zmarli, lecz miał syna, on nazywał się Larsion. Pan Saishir 152 lata żył. I była Sasaen Saen-córka, ale las ją pożarł. Ktoś przestał składać ofiary burzy 144 [symboliczna duża liczba] lat temu. Słowo świątyni, ono dwa paireny ofiarowało, jeden ku wschodowi i jeden ku zachodowi. Payriny nieświątynne, one nie mówiły, lecz on pięć payrinów na święte wizerunki patrzył.
[Zamknij]

KAZIMIERZ
Spoiler
Мосъс Ватаніръс сирдиг Сајшир зутде. Сајшир, тас ул ісхомав̇је нипор̇да кирън лас нипор̇ав. Лас кир Ларшон зуте. Мос Сајшир бош цем томис шум цурим лејде. А Сасянъс тал̇ Сян̇ кролејгуде а туръв лан нимбрамѵгда. Ла бош нор̇ томис норьм цурим бярис таџен ак враз фајаха. Нумъс ноце іздре, лас шу јірі фајне вок бяръв, јен јір̇ звіндси, јен јір̇ вяпхуфси. Нум ниіздра јірін, ла никуза калан. Де цем лас јіріс вок бічъв  іздицъв ніре

Potomek pana Watanira nazywał się Saishir. Saishir, którego wszyscy rodzice nie rodzili, aby jego syn się nie urodził, jego syn nazywał się Larsion. Pan Saishir żył 152 lata. I córka Saseana, Saen przeżyła i las jej nie pożarł. Ona 144 lata koniec ofiary na burzy daje. Słowo domu się uświęca, ona dwa pajryny daje na ofiarę, jeden pajryn jest wschodni, jeden jest zachodni. Dom pajrynów nie uświęci, on nie umie mówić, jego 5 pajrynów patrzy na święty wizerunek.
[Zamknij]

JJJ
Spoiler
Rew Säyširi haycikü Vatańirovon näru iwrow.
Guguninda Säyširin rewhitey zakahitey nanaružü.
Rew Läršon Sayširin näru iwrow.
Haycikü Sayširi keutu ö denhi yodu näru louku.
Ö fede Śäńi Saśänkü näru louku, čuvägä Śäńitey yitevižü.
Na keutu ö teašu habirühica öl teašuy pokuy zebarikövehi näru dajoo.
Teiohi rüykun ńezuhi näru, čuvabäletey rüykun gekobay ö sawtefo nanaru dajoo.
Rüyku čuvabäńe ńezu naružü furo, na teiru śateya.
Ö den čuvabäśu rüykun ńezuhitey gönsahitey nayru enbou.

[Zamknij]

ULFURURU no wilk po islandzku chyba no...

Nie przesłał. Więc podesłać to proszę!

EMIL
Spoiler
Gahan fěpunu Watanhirowo Sějěširi gažiminsaum,
sagaiszsolajił Sějěširi wěnǩeržez chadzesonsaum,
gahan Sějěširi Lěrěšon gažiminsaum,
gahan Sějěširi Lěrěšon ðanchoðanchozasluzěpfjaslozaslowichaslogaðanchozěpfjaslozaslowichasloga łěraz rawahě chadzeson,
ji aijuszu Sjěnji Sasjěna rawahě pachadzeson, zaslazłaisoňi Sjěnjit khachu toslauzuz chadzeson,
pas zěpfjasloězo gahanslaza ězo łěraza ðěkehě chadazětsan chadazětsan, suǩi afa rawaslaza chadazsan,
khazaz żonaslaza jisěnzaz pachadazětsan, zaslu załchufahłosloza chadazětsan khaza ji żonaslazak ǩifson,
żona pizaukhěj wěn'jisěnzaz pobereksan, měðuslo etzaz
ji pidachěj chasloga bereksuchanaz

Syn pana Vatanhirovo Säyäşiri zwał się
Rodzina Säyäşiriya inna była od innych
Syn Säyäşiriya Läräşon zwał się,
Syn Säyäşiriya milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć lat był zwierzęciem
i córka Syänyi Sasyäna została zwierzęciem, las Syänyit był pełny od nich
Że sto cztery dzieci cztery lata ofiarą całopalną były, aby skończyły jako zwierzęta
Ich domy zostały święte, dwa żbiki mieszkały w nich i do domów poszły
Dom pomalowano sposobem nie świętym, ale umiejętnym jak psy
i widziano pięć pędzli.
[Zamknij]


W sztafecie zadeklarowało udział 13 członków
Wytrwało 10
Była to pierwsza sztafeta przeprowadzona przeze mnie. Dziękuję za udział wszystkim!

To alkopost więc przepraszam w razie błędiw

Borlach

Nie mam pojęcia jak przeszliśmy od jedzenia grzybów do rytualnej transformacji w zwierzęta
Ale jest to piękne!
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

 •  

커래얟쓰

AŃSKI JEST ZATEM JĘZYKIEM GAMMAJSKIM

Pozatem pragnę zauważyć że nazwa grzyba które jadł główny bohater zmieniła się w imię drugoplanowego bohatera który następnie został przez grzyby zjedzony....
 •  

Emil

 •  

Ghoster

[...........]
 •  

Emil

 •  

CivilixXXX

مرگ بر آمريكا
 •