Autor Wątek: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ  (Przeczytany 1374 razy)

Offline Ragêr

 • Wiadomości: 7
Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« dnia: Sierpień 20, 2017, 13:16:32 »
Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ [ður'kat gɛl], język używany przez Dyrkanów (ok. 27 mln mówiących  :-P)

(to jest mój pierwszy post i conlang)

Alfabet (Aλфaбeττyς)
[/b]

Samogłoski
Aa - Αa - [a]
Ee - Ee - [ɛ]
Иu - Ii - {i} (jeśli występuje przed spółgłoską); [j] (jeśli występuje przed samogłoską)
Yy - Uu - {u} (jeśli występuje po spółgłosce); [w] (jeśli występuje po samogłosce)
Oo - Oo - [ɔ]
Wω - OE oe - [ø]

Spółgłoski:
Бб - Bb - {b}
Ψψ - Cc - [ʦ]
Dδ - Dd - [d]
Фф - Ff - [f]
Гƨ - Gg - [g]
Хх - Hh - [ɦ]; [ɣ]
Κк - Kk - [k]
Λλ - Ll - [l]
Μμ - Mm - [m]
Νh - Nn - [n]
Ππ - Pp - [p]
Ρρ - Rr - [r]
Сς - Ss - {s}
Ττ - Tt - [t]
Ββ - Vv - [v]
Ξξ - Xx - [ks]
Zz - Zz - [z]
Đƍ - DH dh - [ð]
Өө - TH th - [θ]
Þþ - Sh sh - [ʃ]
Ӡӡ - Zh zh - [ʒ]

Dwuznaki:
Nƨ hƨ - Ng ng - [ɲ]
Τþ τþ - TSH tsh - [ʧ]
Dz δz - Dz dz - [ʣ]
Dӡ δӡ - Dzh dzh - [ʤ]

W tym języku występują dwa alfabety:
 • Alfabet główny (AБΨ)
 • Alfabet łaciński (ABC)

Alfabet łaciński jest już teraz prawie w ogóle nie używany.

Gramatyka (Γρaματτyς)
[/b]

Zaimek

ja - aς /as/
ty - που /pou/
on - βο /vo/
ona - βa /va/
my - aςe /ase/
wy -  πυςe /puse/
oni/one - βez /vez/

Rzeczowniki

Typ zdania: SOV (Podmiot-Dopełnienie-Orzeczenie)

Rzeczowniki rodzaju męskiego mają końcówki: -oς, -yς /-os, -us/
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówki: -aς, -uς /-as, -is/

Rzeczowniki odmieniają się przez 5 przypadków:

 • Mianownik (Νομuhyς) /Nominus/ - Kto? Co?
  Dopełniacz (Γeheτyς) /Genetus/ - Czyj? Czego?
  Biernik (Ακyzaτyς) /Akuzatus/ - Kogo? Co? (widzę)
  Narzędnik (Иhςτρyμehτyς) /Instrumentus/ - Kim? Czym?
  Wołacz (Boκaτyς) /Vokatus/ - O...! / Hej...! (użycie jak w j. polskim)

[th]Deklinacja[/th]
    [th]r. męski I[/th]
    [th]r. męski II[/th]
    [th]r. żeński I[/th]
    [th]r. żeński II[/th]
  [/tr]
  [tr]
    [th]M. lp[/th]
    [td]Maρκyς[/td]
    [td]Τροhoς[/td]
    [td]Eλμaς[/td]
    [td]Eλλuς[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]M. lm[/th]
    [td]Maρκyςu[/td]
    [td]Τροhoςςu[/td]
    [td]Eλμaςe[/td]
    [td]Eλλuςςe[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]D. lp[/th]
    [td]Maρκyςo[/td]
    [td]Τροhoςω[/td]
    [td]Eλμaςo[/td]
    [td]Eλλuςω[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]D. lm[/th]
    [td]Maρκyςey[/td]
    [td]Τροhoςay[/td]
    [td]Eλμaςey[/td]
    [td]Eλλuςay[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]B. lp[/th]
    [td]Maρκyςy[/td]
    [td]Τροhoςy[/td]
    [td]Eλμaςy[/td]
    [td]Eλλuςy[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]B. lm[/th]
    [td]Maρκyςyh[/td]
    [td]Τροhoςyμ[/td]
    [td]Eλμaςyh[/td]
    [td]Eλλuςyμ[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]N. lp[/th]
    [td]Maρκyςςa[/td]
    [td]Τροhoςςa[/td]
    [td]Eλμaςςa[/td]
    [td]Eλλuςςa[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]N. lm[/th]
    [td]Maρκyςςaτ[/td]
    [td]Τροhoςςaδ[/td]
    [td]Eλμaςςaτ[/td]
    [td]Eλλuςaδ[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]W. lp[/th]
    [td]Maρκyh[/td]
    [td]Τροhoμο[/td]
    [td]Eλμah[/td]
    [td]Eλλuμο[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]W. lm[/th]
    [td]Maρκyhu[/td]
    [td]Τροhoμμu[/td]
    [td]Eλμahu[/td]
    [td]Eλλuμμu[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]Tłumaczenie[/th]
    [th]Czerwień[/th]
    [th]Noc[/th]
    [th]Kobieta[/th]
    [th]Słońce[/th]
  [/tr]
[/table]

Czasowniki
Czasowniki odmieniają się przez czasy (przeszły; teraźniejszy; przyszły) i tryby (orzekający; rozkazujący; możliwy)

Brak czasownika "być"!
Bezokoliczniki mają końcówki: -ak, -ek

Koniungacja

Odmiana czasownika Eρκeκ /erkek/ słyszeć

Bezokolicznik:

Eρκ /erkek/

Czasy:


[th]Koningacja[/th]
    [th]przeszły[/th]
    [th]teraź.[/th]
    [th]przyszły[/th]
  [/tr]
  [tr]
    [th]ja[/th]
    [td]Eρκςeςeμ[/td]
    [td]Eρκ[/td]
    [td]Ahτeρκ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]ty[/th]
    [td]Eρκςeςeπ[/td]
    [td]Eρκ[/td]
    [td]Αhτeρκ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]on(a)[/th]
    [td]Eρκςeςoβ[/td]
    [td]Eρκοβ[/td]
    [td]Αhτeρκοβ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]my[/th]
    [td]Eρκςeςeμμu[/td]
    [td]Eρκeμμu[/td]
    [td]Αhτeρκeμμu[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]wy[/th]
    [td]Eρκςeςeππu[/td]
    [td]Eρκeππu[/td]
    [td]Αhτeρκeππu[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]oni/e[/th]
    [td]Eρκςeςοyδ[/td]
    [td]Eρκοyδ[/td]
    [td]Αhτeρκοyδ[/td]
  [/tr]
[/table]

Tryby:


Słyszę. -  Aς eρκeμ /as erkem/
Niech słyszę! - Aς δaλ-eρκeμ! /as dal-erkem!/
Może słyszę. - Aς μyκ-eρκeμ. /as muk-erkem./
Podobno słyszę. - Aς βaб-eρκeμ. /as vab-erkem./

Rzeczownik odczasownikowy:

eρκaμah /erkaman/

Przeczenia:

Przed czasownikiem dajemy prefiks ςuh-

Przymiotniki

Przymiotniki odmieniają się tylko przez rodzaj (męski; żeński)

końcówka rodzaju męskiego: -yτ /-ut/
końcówka rodzaju żeńskiego: -aτ /-at/

np.: Βaρτyτ /Vartut/ - zielony; Βaρτaτ /Vartat/ - zielona

Tworzenie przymiotników od rzeczowników:

πaμ /pamis/ => πaμ /pamat/ (sława => sławny)

Liczebniki główne i porządkowe:

[th]L. główny[/th]
    [th]L. porządk.[/th]
    [th]Tłumaczenie[/th]
  [/tr]
  [tr]
    [td]Πρe[/td]
    [td]Πρyτ[/td]
    [td]1[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [td]Ðyρ[/td]
    [td]Ðyρyτ[/td]
    [td]2[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Þoκ[/td]
    [td]Þoκyτ[/td]
    [td]3[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ρyhƨ[/td]
    [td]Ρuhƨyτ[/td]
    [td]4[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Χaξ[/td]
    [td]Χaξyτ[/td]
    [td]5[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Zeo[/td]
    [td]Zeyτ[/td]
    [td]6[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Χaκρuμ[/td]
    [td]Χaκρuμyτ[/td]
    [td]7[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ψωμο[/td]
    [td]Ψωμyτ[/td]
    [td]8[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Αξu[/td]
    [td]Aξyτ[/td]
    [td]9[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ρeξ[/td]
    [td]Ρeξyτ[/td]
    [td]10[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Πρeρeξ[/td]
    [td]Πρeρeξyτ[/td]
    [td]11[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ζορeξ[/td]
    [td]Ζορeξyτ[/td]
    [td]12[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Cορeξ[/td]
    [td]Coρeξyτ[/td]
    [td]13[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Λuρρeξ[/td]
    [td]Λuρρeξyτ[/td]
    [td]14[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Χaκρeξ[/td]
    [td]Χaκρeξyτ[/td]
    [td]15[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ζeορeξ[/td]
    [td]Ζeoρeξyτ[/td]
    [td]16[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Χaκρyρeξ[/td]
    [td]Χaκρyρeξyτ[/td]
    [td]17[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ψωμρeξ[/td]
    [td]Ψωμρeξyτ[/td]
    [td]18[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Αξuρeξ[/td]
    [td]Aξuρeξyτ[/td]
    [td]19[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ðyρaμμa[/td]
    [td]Ðyρaμμyτ[/td]
    [td]20[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ðyρaμμa-πρe[/td]
    [td]Ðyρaμμa-πρyτ[/td]
    [td]21[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [td]Ðyρaμμa-đyρ[/td]
    [td]Ðyρaμμa-đyρyτ[/td]
    [td]22[/td]
  [/tr]
[/table]
30 się tworzy poprzez połączenie 3 + -aμμa = Þoκaμμa itd.
60 - Zeaμμa
70 - Χaκρuμμa
80 - Ψωμμa
90 - Αξaμμa
100 - Kλuτ
200 - Ðyρ-κλuτ
itd.
1 000 - Γuλua
1 000 000 - Muλuo
1 000 000 000 - Muλuehho
itd.

Przykład
[/b]

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?

/Zaut hrezas ot druzosum spanpsesov. Lumprat leuztisesov - groppoutusu to gazzisu sinulpasesov veuntak. Hrasusu spetak zazvelsesov. Zudenat, eia bellus on vou elleksesov.
—Ia, kruhun, as pouou antuzhem — bellus vokov.
—Prodeu dal-sinuzhep, as tutem seleus antskussem! — hrezas brezov
Bellus aggradsesov, hrezasu lav'varisesov. Av xen xrovis, eben poitusesov.
—Tutem skussesep? Deu as pouou antuzhem!
—Dal-hatrep, — hrezas voksesov — As pouou antelparem. Ker ana lilhorossa dal-zlarep, grapasu dal-farrep, i as antuztvelem i ento vai antoprimem.
Bellus aggradsesov. Ana lilhorossa zlarsesov, grapasu farsesov i hatrep. Ser pova hrezas antuztvelov, i ser pova vo hrozossad en fpuzisu eia eluvusu antkelekov — andel uvpasesov i voekasesov. En fpuzisu vo puksesov, an vakasun velovsesov i to deu hmudov:
—Vou as uzhesesem o sinuzhesesem?/

Pewne koźlę odeszło od stada. Długo błądziło – nie mogło odnaleźć drogi powrotnej do domu. Postanowiło więc poskubać trawki. I nagle prosto nań wyszedł szary wilk.
— No, przyjacielu, ja cię teraz zjem! — mówi wilk.
— Nie jedz póki co, ja utuczę się jeszcze! — prosi tamten.
Wilk zgodził się, zostawił koźlątko. Minęło trochę czasu i znów powrócił.
— Utuczyłeś się już? Teraz to ja już ciebie zjem!
— Poczekaj, — powiedziało koźlę, — ja ci pomogę. Stań o tam pod tym pagórkiem, otwórz paszczę, a ja się rozpędzę i wskoczę do niej.
Wilk zgodził się. Stanął pod pagórkiem, otworzył paszczę i czeka. Koźlątko jak się nie rozpędzi, i jak nie tryknie rogami w czoło szarego głupca – aż wilk przeturlał się koziołkując. Puknął się w czoło, wstał na nogi i do teraz rozmyśla:
— Zjadłem je czy nie zjadłem?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 08, 2017, 20:39:57 wysłana przez Ragêr »
Witam!
 

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderatór
 • Wiadomości: 5 898
 • Pochwalisze: 219 razy
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 20, 2017, 13:53:26 »
(to jest mój pierwszy post i conlang)
Witamy! Witamy! Jeżeli to Twój pierwszy konlang - to gratuluj - mój pierwszy konlang był gorzej opisany i zrobiony niźli Twój :) Ależ ten rok (i ostatni też) jest szczęśliwy dla konlangerstwa! :D

Samogłoski
Aa - Αa - [a]
Ee - Ee - [ɛ]
Иu - Ii - {i} (jeśli występuje przed spółgłoską); [j] (jeśli występuje przed samogłoską)
Yy - Uu - {u} (jeśli występuje po spółgłosce); [w] (jeśli występuje po samogłosce)
Oo - Oo - [ɔ]
Wω - OE oe - [ø]
Dziwi mię cyrylickie Иu - dlaczego wyrzuciłeś jotę? Także brak upsillona - i cyrylica znowu - dziwne toto. Nie lepiej sam upsilon, lub po prostu słynne greckie /ou/? W oryginalnej cyrylicy tak pisano i nikomu to nie szkodziło :) I ta omega dla ø - w ogóle nie pasuje. Według mnie niepotrzebne zmiany - chyba, że masz jakieś wytłumaczenie :P

Spółgłoski:
Бб - Bb - {b}
Ψψ - Cc - [ʦ]
Dδ - Dd - [d]
Фф - Ff - [f]
Гƨ - Gg - [g]
Хх - Hh - [ɦ]; [ɣ]
Κк - Kk - [k]
Λλ - Ll - [l]
Μμ - Mm - [m]
Νh - Nn - [n]
Ππ - Pp - [p]
Ρρ - Rr - [r]
Сς - Ss - {s}
Ττ - Tt - [t]
Ββ - Vv - [v]
Ξξ - Xx - [ks]
Zz - Zz - [z]
Đƍ - DH dh - [ð]
Өө - TH th - [θ]
Þþ - Sh sh - [ʃ]
Ӡӡ - Zh zh - [ʒ]
Znów to samo pytanie - czemu d, f, n, i z spotkało to samo? Dziwne te zamiany - i w dość dziwnych miejscach. Co do znaków dla ʒ itp. - też dziwny wybór - starożytna greka znała parę fajniejszych znaków - i mogłeś je przecież bez problemu przybrać. I ps dla /c/ - nie rozumiem - zgaduję, że przez brak literek, prawda? Według mnie jest zapisywanie takich rzeczy po prostu na greckie ucho, albo nawet brak rozróżnienia :<

Dwuznaki:
Nƨ hƨ - Ng ng - [ɲ]
Τþ τþ - TSH tsh - [ʧ]
Dz δz - Dz dz - [ʣ]
Dӡ δӡ - Dzh dzh - [ʤ]
Według mnie niepotrzebne są w takiej formie - i dlaczego nie użyłeś podwójnej gammy? :<
Zaimek

ja - aς /as/
ty - που /pou/
on - βο /vo/
ona - βa /va/
my - aςe /ase/
wy -  πυςe /puse/
oni/one - βez /vez/

aς! :) Się fajnie kojarzy ten zaimek - tak prusko!
Rzeczowniki

Typ zdania: SOV (Podmiot-Dopełnienie-Orzeczenie)

Rzeczowniki rodzaju męskiego mają końcówki: -oς, -yς /-os, -us/
Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mają końcówki: -aς, -uς /-as, -is/

Rzeczowniki odmieniają się przez 5 przypadków:

 • Mianownik (Νομuhyς) /Nominus/ - Kto? Co?
  Dopełniacz (Γeheτyς) /Genetus/ - Czyj? Czego?
  Biernik (Ακyzaτyς) /Akuzatus/ - Kogo? Co? (widzę)
  Narzędnik (Иhςτρyμehτyς) /Instrumentus/ - Kim? Czym?
  Wołacz (Boκaτyς) /Vokatus/ - O...! / Hej...! (użycie jak w j. polskim)

[th]Deklinacja[/th]
    [th]r. męski I[/th]
    [th]r. męski II[/th]
    [th]r. żeński I[/th]
    [th]r. żeński II[/th]
  [/tr]
  [tr]
    [th]M. lp[/th]
    [td]Maρκyς[/td]
    [td]Τροhoς[/td]
    [td]Eλμaς[/td]
    [td]Eλλuς[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]M. lm[/th]
    [td]Maρκyςu[/td]
    [td]Τροhoςςu[/td]
    [td]Eλμaςe[/td]
    [td]Eλλuςςe[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]D. lp[/th]
    [td]Maρκyςo[/td]
    [td]Τροhoςω[/td]
    [td]Eλμaςo[/td]
    [td]Eλλuςω[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]D. lm[/th]
    [td]Maρκyςey[/td]
    [td]Τροhoςay[/td]
    [td]Eλμaςey[/td]
    [td]Eλλuςay[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]B. lp[/th]
    [td]Maρκyςy[/td]
    [td]Τροhoςy[/td]
    [td]Eλμaςy[/td]
    [td]Eλλuςy[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]B. lm[/th]
    [td]Maρκyςyh[/td]
    [td]Τροhoςyμ[/td]
    [td]Eλμaςyh[/td]
    [td]Eλλuςyμ[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]N. lp[/th]
    [td]Maρκyςςa[/td]
    [td]Τροhoςςa[/td]
    [td]Eλμaςςa[/td]
    [td]Eλλuςςa[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]N. lm[/th]
    [td]Maρκyςςaτ[/td]
    [td]Τροhoςςaδ[/td]
    [td]Eλμaςςaτ[/td]
    [td]Eλλuςaδ[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]W. lp[/th]
    [td]Maρκyh[/td]
    [td]Τροhoμο[/td]
    [td]Eλμah[/td]
    [td]Eλλuμο[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]W. lm[/th]
    [td]Maρκyhu[/td]
    [td]Τροhoμμu[/td]
    [td]Eλμahu[/td]
    [td]Eλλuμμu[/td]
  [/tr]
  [tr]
    [th]Tłumaczenie[/th]
    [th]Czerwień[/th]
    [th]Noc[/th]
    [th]Kobieta[/th]
    [th]Słońce[/th]
  [/tr]
[/table]
Czemu ta spółgłoska nie wypada? Deklinacje bardzo podobne są do siebie poza tym.

Czasowniki
Czasowniki odmieniają się przez czasy (przeszły; teraźniejszy; przyszły) i tryby (orzekający; rozkazujący; możliwy)
Tryb możliwy zawsze się chwali!

Brak czasownika "być"!
Поздравляю!

Bezokoliczniki mają końcówki: -ak, -ek

Koniungacja

Odmiana czasownika Eρκeκ /erkek/ słyszeć

Bezokolicznik:

Eρκ /erkek/

Czasy:


[th]Koningacja[/th]
    [th]przeszły[/th]
    [th]teraź.[/th]
    [th]przyszły[/th]
  [/tr]
  [tr]
    [th]ja[/th]
    [td]Eρκςeςeμ[/td]
    [td]Eρκ[/td]
    [td]Ahτeρκ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]ty[/th]
    [td]Eρκςeςeπ[/td]
    [td]Eρκ[/td]
    [td]Αhτeρκ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]on(a)[/th]
    [td]Eρκςeςoβ[/td]
    [td]Eρκοβ[/td]
    [td]Αhτeρκοβ[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]my[/th]
    [td]Eρκςeςeμμu[/td]
    [td]Eρκeμμu[/td]
    [td]Αhτeρκeμμu[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]wy[/th]
    [td]Eρκςeςeππu[/td]
    [td]Eρκeππu[/td]
    [td]Αhτeρκeππu[/td]
  [/tr]
    [tr]
    [th]oni/e[/th]
    [td]Eρκςeςοyδ[/td]
    [td]Eρκοyδ[/td]
    [td]Αhτeρκοyδ[/td]
  [/tr]
[/table]
Bardzo długie są te formy czasu przeszłego. Bardzo. I widzę dużo greki, nie wiem czemu.

Przykład

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?
Miło, że użyłeś mojego tekstu! :) A wygląda i brzmi fajnie.

Ocena
Jak na pierwszy projekt - bardzo, bardzo dobry wynik! Nie podoba mi się brak zaniku /s/ w deklinacji oraz trochę przypadkowe wartości dźwiękowe - ale każdy początkujący chyba tak robił. No i wybrałeś trochę niewdzięczne pismo greckie - przy którym trudno się jakoś popisać przy tworzeniu bardziej skomplikowanego zapisu.

Jest się do czego przyczepić, ale ogółem to gratuluję pracy!

Offline Ragêr

 • Wiadomości: 7
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 20, 2017, 14:10:58 »
Przykład

Zayτ xρezaς οτ δρyzοςyμ ςπahπςeςοβ. Λyμπρaτ λeyzτuςeςοβ - ƨροπποuτyςy το ƨazzuςy ςuhyλπaςeςοβ βeyhτaκ. Χρaςyςy ςπeτaκ zazβeλςeςοβ. Ζyδehaτ, eua бeλλyς οh βοy eλλeκςeςοβ.
—Ua, κρuχyh, aς ποyoy ahτyӡeμ! — бeλλyς βοκοβ.
—Προδey δaλ-ςuhyӡeπ, aς τyτeμ ςeλeyς ahτςκuςςeμ! — xρezaς бρezοβ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ, xρezaςy λaββaρuςeςοβ. Αβ ξeh ξροβuς, eбeh ποuτyςeςοβ.
—Τyτeμ ςκuςςeςeπ? Dey aς ποyoy ahτyӡeμ!
—Daλ-xaτρeπ, — xρezaς βοκςeςοβ — Ας ποyoy ahτeλπaρeμ. Κeρ aha λuλxορoςςa δaλ-zλaρeπ, ƨρaπaςy δaλ-фaρρeπ, u aς ahτyzτβeλeμ u ehτο βay ahτoπρuμeμ.
Бeλλyς aƨƨρaδςeςοβ. Αha λuλxορoςςa zλaρςeςοβ, ƨρaπaςy фaρςeςοβ u xaτρeπ. Ceρ ποβa xρezaς ahτyzτβeλoβ, u ςeρ ποβa βο xροβοςςaδ eh фπyzuςy eua eλyβyςy ahτκeλeκoβ — ahδeλ yβπaςeςοβ u βωκaςeςοβ. Εh фπyzuςy βο πyκςeςοβ, ah βaκaςyh βeλοβςeςοβ u το dey xμyδοβ:
—βοy aς yӡeςeςeμ ο ςuhyӡeςeςeμ?

Miło, że użyłeś mojego tekstu! :) A wygląda i brzmi fajnie.

Ocena
Jak na pierwszy projekt - bardzo, bardzo dobry wynik! Nie podoba mi się brak zaniku /s/ w deklinacji oraz trochę przypadkowe wartości dźwiękowe - ale każdy początkujący chyba tak robił. No i wybrałeś trochę niewdzięczne pismo greckie - przy którym trudno się jakoś popisać przy tworzeniu bardziej skomplikowanego zapisu.

Jest się do czego przyczepić, ale ogółem to gratuluję pracy!

Dzięki  ;-D

Napewno coś jeszcze poprawię!
Witam!
 

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderatór
 • Wiadomości: 5 898
 • Pochwalisze: 219 razy
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 20, 2017, 15:17:36 »
Proszę bardzo! Takie dziwne dopasowywanie znaków jest chyba dość powszechnym błędem, więc nie ma się co martwić :D

Offline Úlfurinn

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 20, 2017, 16:33:14 »
Wygląda ciekawie, ale czy na pewno jest to a priori? :D
Cieszę się, że na PFJ nie ma już Bojlera <3
Może teraz czas na Canisa...
 

Offline Ragêr

 • Wiadomości: 7
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 20, 2017, 17:23:15 »
Wygląda ciekawie, ale czy na pewno jest to a priori? :D

chyba tak
Witam!
 

Offline Pluur

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 20, 2017, 17:25:06 »
Cytuj
I ps dla /c/ - nie rozumiem - zgaduję, że przez brak literek, prawda?
Wiedziałem, że się do tego przyczepią. Myślę, że zmiana /ps/ > /ts/ nie jest jakaś dzika. Etruskowie też sobie troszkę to zmienili: ''in Etruscan: X = , Ψ = [kʰ] or [kχ]''.
 

Offline Toyatl

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 20, 2017, 18:16:15 »
Jeśli nie ma czasownika być, to jak odróżnia się "jestem kowalem" od "byłem kowalem" i od "bądź kowalem!"?
 

Offline Pluur

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 20, 2017, 18:18:16 »
Rosyjski? Ukraiński? Też nie mają.
 

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderatór
 • Wiadomości: 5 898
 • Pochwalisze: 219 razy
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2017, 18:21:04 »
W czasie teraźniejszym - w przeszłym i przyszłym jest. Ale po indonezyjsku to nie ma już w ogóle - a żyją.

Offline Toyatl

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2017, 18:29:24 »
Tam się bodajże odmienia rzeczowniki przez osoby. W rosyjskim jest был, буд(-у, -ешь itd.) dla czasów nieteraźniejszych, a imperatyw to будь(-те). Więc tylko odpowiednika polskiego "jestem" brakuje.
 

Offline Ragêr

 • Wiadomości: 7
Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 20, 2017, 19:19:28 »
"Być" można też zastąpić innymi czasownikami:
będę kowalem => zostanę kowalem
bądź kowalem => zostań kowalem
byłem kowalem => pracowałem jako kowal / kiedyś zostałem kowalem
itp.
Witam!
 

Offline Toyatl

Odp: Język Dyrkański - Đуркaτ Γеλ
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 20, 2017, 20:22:37 »
Cytuj
byłem kowalem => pracowałem jako kowal
O, to jest akurat dobry sposób na ominięcie kopuli.
zostać, stać się, być są wyrazami, mimo różnych rdzeni, znaczącymi właściwie to samo. Nie ma być a jest zostać to tak, jak powiedzieć, że w jakimś języku nie ma słowa na włosy, ale za to mówi się "sierść na głowie".