Nowa Fundlandia 2.0

Zaczęty przez CookieMonster93, Styczeń 31, 2013, 20:26:16

Poprzedni wątek - Następny wątek

CookieMonster93

Brytyjczycy, Francuzi i Amerykanie w Nowej Fundlandii:
CytatGdy w 1497 roku przybyli następni Europejczycy z Johnem Cabotem, ustanowiono kontakty z tubylcami. Ich ówczesna liczba jest sporna, różne szacunki podają od 1.000 do 5.000 osób.
W latach 1500-1700 przybywało tu niewielu Brytyjczyków, zwykle, po przybyciu Polaków, integrowali się z polskojęzyczną ludnością i do tej pory nie wiadomo, ilu w rzeczywistości ich tutaj przybyło, szacuje się, że ok. 15 tysięcy.
Kolonizacja brytyjska na tychże obszarach rozpoczyna się w 1788r. Była ona efektem ogłoszenia niepodległości przez Stany Zjednoczone. Brytyjczycy nie chcieli wówczas tracić swojej potęgi. Ziemie wschodnie Nowej Fundlandii zostały zamieszkane przez ok. 40 tys. Brytyjczyków do 1795r. Stany Zjednoczone obawiające się o swe nowe państwo i możliwość ewentualnej utraty niepodległości utrudniali Brytyjczykom osiedlanie się na tych ziemiach do czasu, gdy Nowa Fundlandia nie zostanie ogłoszona państwem. Dotychczas bowiem był to wyspa częściowo zamieszkiwana przez Indian – powoli uczących się języka polskiego i Polaków, którzy zajmowali zaledwie część wyspy i nieznających jej całkowitego kształtu.  Polacy uznawali Indian za prawowitych mieszkańców wyspy, więc zamiast starać się z nimi walczyć, próbowali ,,nauczyć ich czym jest cywilizacja". W Nowej Fundlandii de facto panowało prawo, ale stosowano je wyłącznie dla ludzi polskiego pochodzenia. Obowiązywało kilka prostych kodeksów. Władzę sprawowali wszyscy obywatele, ponieważ mała liczba ludności na to pozwalała. Do decydowania o losach polskiej ludności miał prawo każdy co najmniej 20-letni mężczyzna. Edukacją zajmowali się księża katoliccy i Uniwersytet Tomaszowski założony w pierwszej osadzie – w Tomaszowie w 1712r. W 1797 r. Stany Zjednoczone zagroziły, że jeśli Nowa Fundlandia nie spisze swego prawa, uderzą, aby w nią zaatakować. Polacy zaakceptowali ultimatum, Brytyjczycy również. Innego wyboru nie było, gdyż Stany Zjednoczone były państwem o wiele silniejszym. Mimo, że Wielka Brytania nie zgadzała się, Brytyjczycy w Nowej Fundlandii również zaakceptowali ultimatum. Amerykanie zagrozili im zatem, opowiadając się tym razem po stronie Nowej Fundlandii, że będą ich bronić, w razie brytyjskiego ataku. Brytyjczycy odpuścili, a w 1801r. spisana została Konstytucja Nowej Fundlandii. Język angielski i polski były równoprawne, jednakże angielski był oficjalny w parlamencie w czasie obrad, w których Amerykanie nadzorowali wszystkie sprawowane decyzje. Byli jedynie obserwatorami, nie ingerowali w politykę, gdyż konstytucja zapewniała równość, wolność i tolerancję dla wszystkich obywateli. W latach 1830-1890r. do Nowej Fundlandii zjeżdżali się Francuzi. Kontakty z Nową Fundlandią i Francją były bardzo przyjacielskie, dlatego pozwalano im się tu swobodnie osiedlać (północno-zachodnia część kraju) i ,,cywilizować" Indian pokojowo – zgodnie z nowofundlandzką konstytucją. Ok. 125 tys. Francuzów zasiedliło tereny dotychczas niezamieszkane przez Europejczyków, a ich język w 1876r. ustanowiono trzecim urzędowym. W latach 1878-1940 zjeżdżało się również wielu mieszkańców francuskich i brytyjskich kolonii, jako tania siła robocza. To sprawiło, że ok. 70 tys. czarnoskórych i 25 tys Azjatów (mongoloidów) zamieszkało Nową Fundlandię – ucząc się na miejscu języków miejscowych. Głównie – polskiego, francuskiego i angielskiego, ale również później w mniejszym stopniu czeskiego i rosyjskiego, a nawet ukraińskiego. Wedle prawa nowofundlandzkiego mieli oni swoje prawo wolności, ale prawo równości obowiązywało dopiero ich dzieci, które nauczyły się języka urzędowego biegle i chodziły do nowofundlandzkich szkół. Nie byli oni poddawani żadnym represjom, podobnie jak żyjący tu od lat Indianie. Amerykanie również od ustanowienia konstytucji osiedlali się tutaj, później sprowadzali się również Kanadyjczycy.

Polacy w Nowej Fundlandii
Liczby są już nieaktualne w tym i poniższych postach, proszę patrzeć do tabelki, gdzie są migracje do Nowej Fundlandii :-)
Kolonizacja Nowej Fundlandii przez Polaków rozpoczyna się w 1701 r. W pierwszym okresie 1701-1723 r. wyjechało do Nowej Fundlandii ok. 140 tys. Polaków (w 1701r. – ok. 40 tys. 1703-1708r. – 30 tys.). Ze względu na dość nieciekawą sytuację w kraju wielu ludzi uciekało przed III wojną północną. Osiedlali się głównie w północnej części Nowej Fundlandii. Kolejny okres migracji przypada na lata rozbiorów Polski. W czasach rozbiorów przyjechało tu ok. 245 tys. Polaków (1773-1795 r.) oraz w czasach, gdy państwem Polaków była de facto już tylko zajęta część Nowej Fundlandii (głównie centrum i południe) 1796-1807 r. ok. 50 tys. Kolejne wielkie fale migracji przypadają na lata I wojny światowej (ok. 330 tys.) i II WŚ (ok. 455 tys.). W sumie do Nowej Fundlandii wyemigrowało ok.  2,6 mln ludności polskiej.
,,Polacy", których przybycie do Nowej Fundlandii ubiegło I i II WŚ nie uważają się za Polaków, lecz po prostu za Nowofundlandczyków.

Czesi, Ukraińcy i Rosjanie w Nowej Fundlandii
Przed I wojną światową w latach 1907-1912 organizowano małe wyprawy z terenów Austro-Węgier. Czesi i Polacy za zgodą rządów Austro-Węgierskich założyli organizację, której celem był połów ryb z Morza Adriatyckiego. W tym celu osiedlali się na terenach obecnej Słowenii, zatrudniając dość sporą liczbę ludzi do pracy. Finansowano z pieniędzy rządu nowe łodzie rybackie. Potajemnie w tym czasie budowano również łodzie, które miały wypłynąć do Nowej Fundlandii. Dzięki temu zamieszkało na terenach Słowenii ok. 220 tys. Polaków i ok. 155 tys. Czechów. Spośród nich udało się zbiec do Nowej Fundlandii. Od czasu do czasu wypuszczano łodziami po 20-30 tys. ludzi rocznie, tłumacząc zaginięcia występowaniem sztormów i niespokojnymi wodami. Gdy w 1912r. wypłynął ostatni statek i miał po nim płynąć następny, okazało się, że jeden z miejscowych Austriaków, żyjący na terenie Słowenii doniósł o działalności organizacji. Mimo, że wielu pracowników nie wiedziało o drugiej działalności tego związku, zostali oni skazani. Wśród nich znalazło się wielu Słoweńców. W sumie wypłynęło około 170 tys. Polaków i 120 tys. Czechów. Czesi osiedlali się w południowej części kraju, Polacy częściej zamieszkiwali bardziej północne regiony, integrując się z miejscową polskojęzyczną ludnością.
Po II wojnie światowej do Nowej Fundlandii zbiegło (za czasów komunizmu) ok. 300 tys. Czechów, 60 tys. Słowaków i 100 tys. Polaków. Emigracja Polaków, ze względu na to, że rządy PRL-u wiedziały o Nowej Fundlandii, była bardzo utrudniona. W 1909r. czeski ustanowiono językiem urzędowym.
Po upadku komunizmu do NF sprowadziło się ok.
700 tys. Polaków
450 tys. Czechów
i 70 tys. Słowaków

Rosjanie w Nowej Fundlandii
W latach 1906-1912 do NF sprowadzali się również Rosjanie. Próbowali oni podbić zachodnią część kraju. Efektem tych wypraw było osiedlenie się w Nowej Fundlandii ok. 300 tys. Rosjan. Ziemie te były wówczas niezamieszkane, więc Rosjanie, drogą pokojową postanowili je skolonizować. Niestety w latach 1912-1915 zamieszkujący pobliskie tereny frankofoni kanadyjscy, postanowili wysiedlić stamtąd Rosjan siłą. Efektem była śmierć ok. 30 tys. Rosjan i 37 tys. nowofundlandzkich Kanadyjczyków. Efektem tychże starć było przesiedlenie części ludności. Frankofoni zajęli północno-zachodnią część wyspy, zaś Rosjanie południowo-zachodnią. Ziemie środkowo-zachodnie pozostały niezamieszkane. Język rosyjski ustanowiono w 1917r. urzędowym i dano ludności nowofundlandzkie obywatelstwo.

Ukraińcy w Nowej Fundlandii
W latach 1924-1936 na te niezamieszkane tereny przybyło ok. 200 tys. Ukraińców. Miało to na celu zaludnienie terenów dotychczas niezamieszkałych. W 1942r. ukraiński został kolejnym językiem urzędowym pod wpływem protestów ludności ukraińskojęzycznej w latach 1939-1942.

REWOLUCJA W PAŃSTWIE W 1929r. 1950-1954r.
Przyczyny:
- brak praw dla kobiet i ich protesty (1950r. zaczęły się ubiegać o swe prawa)
- bieda na terenach rosyjsko- i ukraińskojęzycznych
- niejednolity system edukacji nie pozwalający niektórym kształcić się w innym języku
- kryzys gospodarczy
- nierówne traktowanie (wbrew konstytucji) mniejszości narodowych i etnicznych i nie-białych mieszkańców
- dyskryminacja homoseksualizmu przez wspólnoty religijne (utworzenie na podstawach kościoła katolickiego i luterańskiego oraz prawosławnego – protestanckiego kościoła Nowej Fundlandii)
Efekty:
1954r. spisanie nowej konstytucji i podpisanie: Konwencji o Prawach Politycznych Kobiet
- dotychczas dwuizbowy parlament (po reformie z 1860r. – wprowadzenie 2. Izby, urzędu premiera, uniezależnienie się od władz amerykańskich) – ma jedną izbę
- usunięcie urzędu premiera – ustrój prezydencki na wzór amerykański
- kobiety mają prawa takie jak mężczyźni
- przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu
- zakaz dyskryminacji i wprowadzenie tolerancji rasowej, religijnej
- armia w państwie – zawodowa
W 1973r. 1990r.
- wprowadzono całkowity zakaz dyskryminacji ze względu na orientację homoseksualną i zalegalizowano śluby związki partnerskie osób tej samej płci
W 1989r. 2000r. posunięto się dalej i zezwolono na zmianę płci i śluby osób homoseksualnych i transseskualnych. Ślub taki osoba transseksualna może zawrzeć, gdy małżonek/małżonka jest świadoma transseksualizmu partnera/ki. Osoby transseksualne w dowodach tożsamości mają: nazwisko i imię sprzed i po operacji, zdjęcia – sprzed i po operacji.

Protestancki kościół Nowej Fundlandii powstał w 1870r.
(w 1950r. wyznawcy: ok. 57% ludności - kościół wschodni, 12% - zachodni)
- 2 kalendarze – prawosławny (na zachodzie – Rosjanie i Ukraińcy 12%), ,,nasz" - pozostali
- antykoncepcja, homoseksualizm, śluby homoseksualne*, aborcja, eutanazja – ,,legalne" i niepotępiane (aborcja – tylko w przypadku ciąży z gwałtu lub zagrożenia życia matki lub silnego uszkodzenia płodu)
* od reformy kościelnej z 1973r. 2004r.
- 2 sakramenty – chrzest – tylko dla co najmniej 13-letnich wiernych, komunia święta – przyjmowana zwykle zaraz po chrzcie oraz chrzest dla zmarłych, którzy go nie otrzymali. Wierzy się, że osoba ochrzczona zaraz po śmierci – również ma szansę na zbawienie
- biblia podstawą wiary
- odrzucenie kultu świętych
- spowiedź tylko powszechna, bez spowiedzi przy konfesjonale
- pozostałe dogmaty – kompromis między trzema wspólnotami religijnymi
- odrzucenie zwierzchnictwa papieża – najwyżsi rangą są arcybiskupi - każda wspólnota językowa wybiera reprezentanta. Wybierają ich księża i biskupi.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Spiritus

#1
No, no, no - ciekawe. WYCZERPUJĄCE  ;-D!

EDIT @down: Dobrze, postaram się tak nie robić.
 •  

Todsmer

Wlepcie mu ktoś ostrzeżenie za pisanie nic nie wnoszących do tematu jednolinijkowców.
 •  

Henryk Pruthenia

Po mojemu trochę przesadziłeś, ogólnie rzecz biorąc świat różni się mało od naszego ()mamy II WŚ, komunizm), ale takie pierwsze walki o równość gejów i lezbijek datujesz na dużo przed tém, gdy się to de facto zaczęło.
Szanuję za zgranié tego wszystkiego, ale czasmai to się kupy nie trzyma po prostu : )

CookieMonster93

#4
Orłem z historii nigdy nie byłem. :-) Skoro uważasz, że za szybko hmm...

Myślę, że teraz będzie logiczniej.
Świat mało się różni od naszego, bo nie chciałem tworzyć innego świata, chciałem, by Polska miała kolonię i inni Słowianie również, ale żeby było ciekawie i wielojęzycznie. Chciałem stworzyć coś typu Holandia 2.0., tylko bez Holendrów, a z Polską... chociaż... Holendrów też chyba gdzieś wcisnę. :-) Więcej Giermanów będzie. :D Miałem już od dawna swoją wizję świata, gdzie wszyscy mają w dupie życie innych i żyją szczęśliwie i z uśmiechem na twarzy po swojemu. Takie przeciwieństwo wiochy zabitej dechami, stąd chociażby duży liberalizm odnośnie obyczajów i różnych upodobań seksualnych, czy wszelkich udziwnień. :-) Kraj, w którym można mieć tatuaż na twarzy i nikt nie będzie gadać, że "facet pewnie dopiero zbiegł z więzienia". Logiki w historii myślę, że w sumie nie ma się co dopatrywać, jedyna historia, która mogła się wydarzyć - to zapewne ta, której się właśnie uczymy w szkołach/z internetu. W każdym althiście jest trochę naciągania. :)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#5
Dane demograficzne - Wersja 2.0

O okolicznościach migracji Holendrów do Nowej Fundlandii będzie potem :-) Na razie umieszczam dane liczbowe ras odmian fenotypowych człowieka, grup językowych itp.

Historyczne migracje ludnościNacja
lata 1700-1800
lata 1800-1900
lata 1900-2000
Polacy
180.000
115.000
1.055.000
Brytyjczycy
28.000 (+15.000)
40.000
100.000
Amerykanie
24.000
30.000
40.000
Francuzi
-
125.000
45.000
Kanadyjczycy anglojęzyczni
-
50.000
120.000
Kanadyjczycy francuskojęzyczni
-
20.000
65.000
Holendrzy
-
80.000
60.000
Afrykanie z kolonii fr.
-
70.000
50.000
Azjaci z kolonii fr. (głównie Wietnam)
-
25.000
35.000
Czesi
-
-
410.000
Słowacy
-
-
30.000
Rosjanie
-
-
215.000
Ukraińcy
-
-
190.000

Dane demograficzne na dzień 1 stycznia 2013r.

Namęczyłem się strasznie próbując obliczyć na kalkulatorze przyrost ludności -_- Chciałem, by było jak najrealistyczniej, więc musiałem trochę przesiedzieć przy kalkulatorze. Patrzyłem, jaki był przyrost naturalny w Polsce w latach 1700-1900 - koszmar!... Liczenie jest zuem.

Mieszkańcy Nowej Fundlandii: 12.766.550
Powierzchnia: 111.390km2
Gęstość zaludnienia: 114,61 os./km2

Ludność wg odmian fenotypowych i języków ojczystychJęzyk
Biali liczba i
% ogółu
X-języcznych
Indianie
Azjaci
Metysi i Biało-Żółci
Afrykańczycy
Mulaci
Zambo i Żółto-Czarni
RAZEM -
% ogółu ludności
Polski
5.080.000 (82,63%)
385.000 (6,26%)
69.660 (1,13%)
290.200 (4,72%)
160.560 (2,61%)
91.000 (1,48%)
71.820 (1,17%)
6.148.240 (48,16%)
Angielski
2.315.000 (80,66%)
200.000 (6,97%)
31.220 (1,09%)
111.300 (3,88%)
141.100 (4,92%)
45.900 (1,60%)
25.700 (0,90%)
2.870.220 (22,48%)
Francuski
736.800 (62,14%)
97.000 (8,18%)
36.440 (3,07%)
64.380 (5,43%)
159.440 (13,45%)
61.600 (5,20%)
30.000 (2,53%)
1.185.660 (9,29%)
Czeski
854.000 (93,98%)
21.000 (2,31%)
12.630 (1,39%)
7.900 (0,87%)
6.800 (0,75%)
3.800 (0,42%)
2.580 (0,28%)
908.710 (7,12%)
Niderlandzki
460.000 (78,88%)
19.735 (3,38%)
10.920 (1,87%)
14.650 (2,51%)
48.900 (8,39%)
19.500 (3,34%)
9.440 (1,62%)
583.145 (4,57%)
Rosyjski
450.000 (94,20%)
10.275 (2,15%)
3.100 (0,65%)
1.700 (0,36%)
8.000 (1,67%)
3.000 (0,63%)
1.640 (0,34%)
477.715 (3,74%)
Ukraiński
260.000 (91,59%)
9.120 (3,21%)
2.520 (0,89%)
1.180 (0,42%)
5.200 (1,83%)
3.200 (1,12%)
2.640 (0,93%)
283.860 (2,22%)
Inne
~200.000
0
~50.000
~6.000
~40.000
~10.000
~3.000
~309.000 (2,42%)


Odmiana fenotypowa człowieka
Liczba ludności
% ogółu ludności
Biali
10.355.800
81,12%
Indianie
742.130
5,81%
Azjaci
216.490
1,70%
Metysi i Biało-Żółci
497.310
3,90%
Afrykańczycy
570.000
4,46%
Mulaci
238.000
1,86%
Zambo i Żółto-Czarni
146.820
1,15%
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Aureliusz Chmielewski

Gratuluję Ci przede wszystkim samozaparcia w tym co robisz. Przyznam się, że nie przeczytałem całego, ale wygląda na solidną robotę. Nawet mnie zainspirowałeś i chyba stworzę coś podobnego.
The n-word
 •  

CookieMonster93

Holendrzy w Nowej Fundlandii

Od 1859r., ok. 10 lat po uchwaleniu nowej holenderskiej konstytucji, Nowa Fundlandia stała się ważnym partnerem handlowym dla Holandii. Wielu Holendrów przybywało tutaj w interesach, by się wzbogacić. Część z nich osiedlała się tutaj na zaledwie kilka lat, jednakże wielu zostało tutaj na stałe, osiedlało się, głównie niedaleko anglojęzycznych miast. Po dłuższym czasie Holendrzy przenosili się na inne tereny, zajmując się ich uprawą, przyjeżdżało tutaj coraz więcej Holenderskich rolników. W ten sposób przed 1900r. mieszkało tutaj już około 230.000 Holendrów. Dzięki nim Nowa Fundlandia umocniła również kontakty handlowe z USA, przez co niepokoje między tymi dwoma krajami zmniejszyły się. W podzięce mieszkańcy Nowej Fundlandii uhonorowali zasługi Holendrów i ich wkład w rozwój kraju ogłaszając w 1899r. niderlandzki kolejnym językiem urzędowym Nowej Fundlandii, a Holendrzy mieszkający tutaj oficjalnie otrzymali nowofundlandzkie obywatelstwo.

Migracje w latach 1918-1945r. związane są ściśle z ucieczką przed I i II wojną światową. W tych czasach do Nowej Fundlandii zbiegło ok. 120.000 Holendrów. Większość została tutaj na stałe.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Drukarz

Świetna robota, wszystko jest dosyć przekonujące, te fale migracji itd. Nawet się to trzyma kupy :P Napisz coś więcej o Protestanckim Kościele Nowej Fundlandii, bo póki co dosyć szczątkowo o tym  jest ;) Może powiem o czym chciałbym przeczytać - na pewno o tym kompromisie między dogmatami, bo nie wydaje mi się to zbyt realne, ale może masz jakąś wizję, czy zwierzchność papieża kiedykolwiek istniała, skąd pomysł na chrzest po śmierci,  dodatkowo, jeśli znajdziesz czas - jak to się stało, że homoseksualizm, transseksualizm i eutanazja są powszechnie akceptowane (na przykładzie chociażby Anglii widać, że ludzie wcale tak chętnie się na to nie zgadzają, co zwykle rodzi falę przechodzenia na ateizm (czy taka konstrukcja jest możliwa wgl? Może lepiej by brzmiało falę odejścia od wiary? ) lub przechodzenia do Kościoła Katolickiego bądź innych odłamów protestancyzmu, które owych odstępstw nie uznają). I ogólnie napisz coś o strukturze wyznaniowej ;) O, zapomniałbym - jaką pozycję ma Nowa Fundlandia w regionie oraz na świecie? Bo póki co było tylko o tym, jakie ma relacje z pojedynczymi państwami. I czy ma wpływ na to, co się dzieje w Europie?
 •  

CookieMonster93

Jak tylko to ogarnę, postaram się wrzucić więcej informacji. :-) Na razie zrobiłem sobie chwilowy urlop, bo wróciłem do Poznania, za parę dni, a może nawet i jutro coś się pojawi. Oczywiście nie na wszystko poznasz odpowiedź w najbliższym czasie, ale wszystko się wyjaśni w miarę mego produkowania.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#10
Lekcje na temat LGBT, praw kobiet itp. uświadomiły mnie, że powinienem zmienić trochę daty pewnych wydarzeń w Nowej Fundlandii v. 2.0 i tak uczyniłem. :-)

EDIT: Dane demograficzne zostały zmienione, za dużo było tych mieszkańców. :P Efekty widać powyżej.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#11
Nie chce mi się pisać o historii i tego typu rzeczach, więc przerobiłem trochę system edukacji Nowej Fundlandii 1.0 na system 2.0 :-)

Nowa Fundlandia - program nauczania - wstęp

Okres edukacji obowiązkowej: od 6. do 18. roku życia

młodsi niż 5 lat -> nieobowiązkowe ośrodki opieki nad dziećmi, gdy rodzice pracują
5 lat -> nieobowiązkowe przedszkole
od 6 lat, 5-letnia szkoła -> szkoła podstawowa
5-letnia szkoła -> gimnazjum
po gimnazjum wykształcenie: gimnazjalne
po podstawówce: podstawowe

Te dwie szkoły mają status obowiązkowych, jednakże jeśli uczeń nie ma jeszcze 18 lat, musi kontynuować naukę w jednej z poniższych szkół do osiągnięcia 18. roku życia.

Szkoły ponadgimnazjalne:
liceum - szkoła 3-letnia, wykształcenie po nim: średnie, szkoła zakończona maturą
technikum - szkoła 4-letnia, wykształcenie po nim: średnie zawodowe, szkoła zakończona maturą i egzaminem zawodowym
szkoła zawodowa - szkoła 2-letnia, wykształcenie po niej: zawodowe, szkoła zakończona egzaminem zawodowym

Minimalne wymagania decydujące o dostaniu się do poszczególnych szkół:
Liceum
Technikum
S. Zawodowa
średnia ocen
4,5
3,5
wystarczy zdać
średni wynik z egzaminów gimnazjalnych
70%
45%
wystarczy zdać

Inne rodzaje szkół:
Liceum uzupełniające dla dorosłych: po zawodówce szkoła 2-letnia, po gimnazjum 3-letnia
Technikum uzupełniające dla dorosłych: po zawodówce szkoła 3-letnia, po gimnazjum 4-letnia
Szkoły policealne: szkoły 2-letnie, wykształcenie po nich: policealne

Oceny, na czerwono - oceny negatywne:
Studia
Przedmioty zawodowe w technikach
wszystkie przedmioty w liceach
języki w każdej szkole
Pozostałe
A 90-100%
6 97,5-100%
6 95-100%
B 80-89,9%
5 90-97,4%
5 85-94,9%
C 70-79,9%
4 80-89,9%
4 70-84,9%
D 60-69,9%
3 60-79,9%
3 55-69,9%
2 50-59,9%
2 40-54,9%
F 0-59,9%
1 0-49,9%
1 0-39,9%

Rok szkolny: od 1 września do ostatniego dnia roboczego majaEgzaminySzkoła podstawowa
Egzamin dla szkół podstawowych:
- język ojczysty (25 pkt.)
- matematyka (25 pkt.)

Aby ukończyć szkołę podstawową trzeba zdobyć minimalnie 15/50 pkt. (30%)
Uczeń, który nie zaliczy egzaminu, powtarza 5 klasę szkoły podstawowej.

Gimnazjum
Egzaminy:
- Humanistyczny (polski 30pkt., geografia 10pkt., historia 10pkt.)
- Ścisły (matematyka 20pkt., fizyka 10pkt., chemia 10pkt., biologia 10pkt.)
- Językowy (język I lub II lub opcjonalny) [poziom B2]

Aby ukończyć gimnazjum, należy zdobyć co najmniej 15/50pkt. z każdego z powyższych egzaminów (30%).
Uczeń, który nie zaliczy egzamin-u/-ów, powtarza 5 klasę gimnazjum.

Matura
Nie jest wymagana, aby ukończyć liceum i technikum. :-)
Jest jednopoziomowa (bez podziału na "podstawową" i "rozszerzoną")

Obowiązkowo maturę piszę się z:
- języka ojczystego
- języka I lub II
- wybranego 1 przedmiotu dodatkowego
- języka mniejszości narodowej (jeśli dotyczy)

Poziom matury z języka I lub II: pośredni między: B2/C1
Z języka III: B2
Z łaciny/greki: B1

Godziny w jakich odbywają się zajęcia:
Szkoła podstawowa:
1. 9:00-9:45
2. 10:00-10:45
3. 11:00-11:45
4. 12:15-13:00
5. 13:15-14:00
(6.) 14:15-15:00
(7.) 15:15-16:00
()- zajęcia dodatkowe
Gimnazja i szkoły dzienne-ponadgimnazjalne-publiczne:
1. 9:00-9:45
2. 9:50-10:35
3. 10:45-11:30
4. 11:40-12:25
5. 12:45-13:30
6. 13:35-14:20
(7.) 14:25-15:10
(8.) 15:15-16:00
()- zajęcia dodatkowe

Języki uczone w szkole:
objaśnienia:
Język I - język obowiązkowy przez cały okres obowiązkowej edukacji oraz w szkole ponadgimnazjalnej
Język II - język obowiązkowy w gimnazjum, może być obok Języka I kontynuowany w szkole ponadgimnazjalnej
Język III - inne języki - opcjonalne

Mapka językowa Nowej Fundlandii: (obszary centrum kraju są bardzo słabo zaludnione, najwięcej ludzi mieszka na wybrzeżach. Obszar powiększony, to stolica: Tomaszów + obrzeża, szare pola to pola, gdzie nie dominuje żaden z języków)
Mapka dialektów Nowej Fundlandii
Jakich języków uczą się w szkołach?


Program nauczania w szkole podstawowej - ilość godzin/tydzień
Przedmiot
Klasy I i II
Klasy III-V
język ojczysty*
4
4
matematyka*
4
4
kaligrafia*
3
-
WF*
4
4
przyroda*
2
1
etyka*
1
1
sztuka*
2
1
technika
2
1
informatyka
-
1
historia
-
1
godzina wychowawcza
-
1
język I
3
3
język II
-
3
liczba godzin lekcyjnych/tydzień
25+3
25+3
*Przedmioty w klasie I, II, których uczy wychowawca klasy. Uczniowie dwujęzyczni mają drugi język ojczysty zamiast języka 1. Jeśli język ojczysty jest tożsamy z językiem I, to język II uczony jest w normalnym trybie, jeśli nie – uczy się języka I zamiast języka II. Jeśli nie zbierze się 3-osobowa grupa mówiąca w języku ucznia, a język ojczysty jest jednym z urzędowych kraju, organizuje się opłacone przez państwo zajęcia dodatkowe 3h/tydz. i nauczyciel odwiedza ucznia w domu, a uczeń uczęszcza normalnie na język I i II. Nie ma obowiązku wprowadzania w ten sposób języków nieurzędowych, choć są szkoły dla uczniów, ktore prowadzą zajęcia dla dwujęzycznych uczniów, których drugim językiem nie jest urzędowy język NF. (Jeśli jest taki dwujęzyczny uczeń, do którego dojeżdża nauczyciel, to zajęcia są organizowane pn-wt 6 dziennie, śr-czw 5, a w pt 3)
Poziom bieglości językowej:
I klasa - "A0" (jęz. 1)
II i III klasa - A1 (jęz. 1), III klasa - "A0" język II
IV i V klasa - A2 (jęz. 1), A1 (jęz. 2)
Objaśnienie skrótów (A1, A2, B1 itd.): http://www.englishforyou.pl/standardyue.html

Program nauczania w gimnazjum - ilość godzin lekcyjnych/tydzień

Przedmiot
Klasa I
Klasa II i III
Klasa IV
Klasa V
godzina wychowawcza
1
1
1
1
język ojczysty
3
3
3
3
język I1
3
3
3
3
język II2
3
3
3
3
WF
3
3
3
3
matematyka i przedsiębiorczość
3
3
3
3
chemia
2
1
1
1
fizyka
2
1
1
1
biologia
2
1
1
1
geografia
2
1
1
1
historia
2
1
1
1
etyka
1
1
1
1
wiedza o polityce
1
1
1
1
informatyka
1
1
-
-
sztuka z wiedzą o kulturze
1
1
-
-
technika i wych. komunikacyjne
-
-
1
1
obrona cywilna
-
-
1
1
zajęcia fakultatywne
-
5
5
5
RAZEM
30
30
30
30

Ponadto... Wychowanie seksualne (zabezpieczanie się, skąd się biorą dzieci, choroby weneryczne itp.) 5x w ciągu roku szkolnego od I do V klasy zamiast godziny wychowawczej.
Drugi język ojczysty – nauczany zamiast języka I, jeśli jest z nim tożsamy lub zamiast języka II, jeśli jest z nim tożsamy lub nie jest tożsamy ani z językiem I, ani z językiem II (wtedy uczeń nie uczy się języka II). – jeśli jest językiem urzędowym NF – musi być nauczany, jeśli nie – nie musi. Nauczany jest w szkole, gdy zbierze się grupa min. 3 osób, jeśli nie zbierze się taka grupa – nauczyciel (i jego dojazd) opłacony przez państwo odwiedza ucznia w domu. (Wtedy też pn, wt i śr. jest po 7 lekcji / dzień, a w piątek 3 / dzień)

1Poziom języka I
kl. I - A1
kl. II - A2
kl. III - B1
kl. IV - B2
kl. V - powtórzenie materiału z klas I-IV
2Poziom języka II
kl. I - A1
kl. II - A2
kl. III - B1
kl. IV - B2
kl. V - powtórzenie materiału z klas I-IV
Język opcjonalny (3x/tydz. w ramach zajęć fakultatywnych):
kl. II - A1
kl. III - A2
kl. IV - B1
kl. V - B2

Fakultety odbywają się:
dla kl. II - na 2. godzinie lekcyjnej
dla kl. III - na 3. godzinie lekcyjnej
dla kl. IV - na 4. godzinie lekcyjnej
dla kl. V - na 5. godzinie lekcyjnej

Kategorie przedmiotów i ilość godzin korepetycyjnych:
I -> matematyka (2x/tydz.), język ojczysty (1x/tydz.), języki obce (po 1x/tydz.)
II -> chemia, biologia, geografia, fizyka i historia (po 1x/tydz.)
III -> pozostałe przedmioty

Po co są kategorie przedmiotów?
Jeśli uczeń ma ocenę 3 lub niższą z przedmiot-u/-ów kategorii I, ma obowiązek na 5. godzinach dodatkowych uczęszczania na te(n) przedmiot(y) w ramach zajęć fakultatywnych.
Jeśli uczeń ma ocenę 3 lub niższą z przedmiot-u/-ów kategorii II, ma obowiązek na 5. godzinach dodatkowych uczęszczania na te(n) przedmiot(y) w ramach zajęć fakultatywnych, a jeśli ma te 5h zajęte przez przedmioty kategorii I, to musi uczęszczać na te(n) przedmiot(y) na 7. godzinie lekcyjnej (po zajęciach)

Dla uczniów, którzy nie mają 5 godzin całkowicie wypełnionych przez przedmioty kat. I i II są przewidziane zajęcia dodatkowe, które uczniowie sami wybierają, np.:

3x/tydz.:
- zajęcia sportowe (przygotowania do zawodów sportowych)
- dodatkowy język obcy uczony od podstaw

2x/tydz.:
- matematyka rozszerzona
- język I lub II - zajęcia ponad program
- zajęcia teatralne/aktorskie
- zajęcia sportowe (raczej rekreacyjne, choć przygotowania do zawodów też)
- zajęcia artystyczne (różne rodzaje: rzeźba, śpiew, gra na instrumentach, rysowanie, malowanie pędzlem, malowanie ołówkiem itd.)
- zajęcia taneczne
- dodatkowe ponadprogramowe zajęcia z literatury j. ojczystego
- dodatkowe ponadprogramowe zajęcia z językoznawstwa

1x/tydz.:
- chemia rozszerzona
- fizyka rozszerzona
- geografia rozszerzona
- biologia rozszerzona
- dodatkowe zajęcia z informatyki
- historia rozszerzona
- wiedza o polityce rozszerzony
- WOK rozszerzony
- koła zainteresowań założone przez szkołę

Uczeń wypełnia 5 godzin fakultatywnych (o ile są wolne, lub np. tylko 3, gdy akurat tyle ma wolnych) jak tylko chce i przez jakie zajęcia chce, nie można dwa razy wybrać tego samego przedmiotu.

Program nauczania w liceum i technikum - w szkołach dziennych
LICEUMPrzedmiot
Ilość godzin w klasach I-III
język ojczysty
5
język obcy1
6
WF
3
godzina wychowawcza
1
wybrany przedmiot I2
5
wybrany przedmiot II2
5
wybrany przedmiot III2
5
RAZEM
30

1Zasady dotyczące języków:
Język nauczany od zera jest zawsze uczony jako "język obcy" (najwięcej godzin)
Język I musi być nauczany, więc jeśli wybierze się język nauczany od zera w ramach zajęć "język obcy", to język I jest w ramach zajęć "wybrany przedmiot"
Język II jest opcjonalny - zawsze wybierany jako "wybrany przedmiot"

Poziom języków:
Kontynuowany 6x/tydz.: kl. I - A2 i B1, kl. II - B1 i B2, kl. III - C1
Kontynuowany 5x/tydz.: kl. I - B1, kl. II - B2, kl. III - C1
Od zera 6x/tydz.: kl. I - A1 i A2, kl. II - A2 i B1, kl. III - B2

2:
matematyka, biologia, chemia, filozofia*, fizyka, geografia, historia, historia muzyki*, historia sztuki*, informatyka, łacina klasyczna*, greka klasyczna*, wiedza o polityce, wiedza o tańcu*, języki obce spośród: języków urzędowych NF (polski, angielski, niderlandzki, francuski, ukraiński, rosyjski, czeski) oraz włoski, hiszpański, chorwacki, niemiecki, portugalski, szwedzki.

W liceach musi być pełna oferta powyższych przedmiotów oraz co najmniej 2 języki oprócz języka I i II.
W technikach musi być oferta prócz przedmiotów z gwiazdką oraz co najmniej 2 języki oprócz języka I i II.

Drugi język ojczysty: Może zostać wybrany, ale nie musi, w ramach jednego z przedmiotów z wyboru.

Technikum


Przedmiot
klasa I i IV
klasa II i III
język ojczysty
5
3
język obcy1
5
5
WF
3
3
godzina wychowawcza
1
1
przedmioty zawodowe w szkole
6
6
wybrany przedmiot I
5
3
wybrany przedmiot II
5
3
ilość godzin zegarowych praktyk
-
4h/tydz (12 dni/sem)
RAZEM:
302
24+praktyki3
1Zasady: jak w liceach
Poziom języków:
5x tyg. Kontynuowany: kl. I - A2, kl. II - B1, kl. III - B2, kl. IV - C1
5,3,3,5 Kontynuowany: kl. I - B1, kl. II - B2, kl. III - B2, C1 i IV - C1
5x tyg. od zera: kl. I - A1, kl. II - A2, kl. III - B1, kl. IV - B2
2Lekcje od poniedziałku do piątku
3Lekcje w 4 dni robocze i jeden dzień roboczy praktyk
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#12
Podział administracyjny Nowej Fundlandii i języki urzędowe każdego regionu

EDIT: Uległ trochę przerobieniu ten podział, bo w zachodnich regionach jest mało ludzi. xD Z regionów 5, 6, 7 zrobi się samo 5 i 6. :-)
Mapkę załączę jutro. :D
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#13
Uaktualniona mapa podziału administracyjnego

1. Region stołeczny: 1.664.935 (Tomaszów: 1.227.362)

Język - Tomaszów (stolica) - Razem (Tomaszów + okolice)
polski (d. centralny) - 412.300 - 511.270
angielski (d. zachodni) - 257.250 - 341.300
francuski - 178.210 - 257.215
czeski - 109.152 - 141.300
niderlandzki - 52.700 - 79.300
rosyjski - 49.250 - 82.950
ukraiński - 41.200 - 60.350
inny - 127.300 - 191.250

2. Region wschodni: 3.262.730

Język/dialekt - populacja
j. polski (d. wschodni) - 1.325.300
j. angielski (d. zachodni) - 311.700
j. angielski (d. centralny) - 746.260
j. angielski (d. wschodni) - 344.425
                RAZEM: j. angielski - 1.402.385
j. niderlandzki - 503.845
inny - 31.200

3. Region centralny: 3.216.550

j. polski (d. centralny) - 1.280.305
j. angielski (d. zach.) - 1.126.535
j. czeski - 767.410
inni - 42.300

4. Region północny: 1.420.225

j. polski (d. centralny) - 315.925
j. polski (d. północny) - 1.095.000
inni - 9.300

5. Region południowo-zachodni: 1.198.825

j. polski (d. południowo-zachodni) - 795.140
j. rosyjski - 394.765
inni - 8.920

6. Region północno-zachodni: 1.977.255

j. polski (d. północno-zachodni) - 825.300
j. francuski - 928.445
j. ukraiński - 223. 510
inni - 26.030
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •