Twórczość w użyciu > Nauka conlangów

Język ahtialański

(1/7) > >>

Canis:
Witam na kursie języka ahtialańskiego na poziomie podstawowym.
Podstawowe informacje o języku
Ahtialański jest językiem apriorycznym z pewną liczbą zapożyczeń z natlangów. Jest językiem sztucznym, ale nie jest językiem planowym, ponieważ nie był tworzony poprzez bawienie się z tabelkami. Ahtialański można nazwać postnooblangiem. Jego korzenie sięgają mojego wczesnego dzieciństwa i niektóre struktury i idee wywodzą się jeszcze z tamtych czasów, zachowane dzięki temu, że praktycznie od początku pisanie było bardzo istotne.
Trudność w skali od 1 do 10: 5
Najłatwiejszy aspekt: Składnia
Najtrudniejszy aspekt: Wymowa
Trudność... fonetyki: 10; morfologii: 3; składni: 1; ortografii: 6; leksyki: 6
Symbole: niebiesko-granatowo-czarna flaga (link), pancernik z dwoma białymi paskami na grzbiecie (link)
Uwaga! Ten podręcznik jest pisany dla osób obeznanych w językoznawstwie. Wymagana znajomość alfabetu fonetycznego i podstawowych terminów z gramatyki.

Sposoby zapisu
Podstawowym sposobem zapisu jest pismo ahtialańskie. Jest to pismo alfabetyczne z własnymi znakami diakrytycznymi, korzystające również z około trzydziestu ideogramów.
Na komputerach obowiązuje silnie zmodyfikowana cyrylica. Do pisania korzystam z programu SC UniPad i układu klawiatury, który dołączam jako załącznik.

LEKCJA 1: PIERWSZE ZDANIE
Potwierdzenia i przeczenia
W języku ahtialańskim na pytania, które oczekują prostego potwierdzenia lub zaprzeczenia, odpowiadamy:

* Вак [wäk] - tak ♫♬♬,
* Нє [nɛ] - nie ♫♬♬.Słowo вак często bywa skracane do [wäʔ].Zaimki osobowe
Zaimki osobowe mają swoje różne formy w zależności od liczby gramatycznej, osoby gramatycznej, oraz od rodzaju gramatycznego. Wyróżniamy trzy rodzaje w trzeciej osobie: żeński (piękny), męski (silny), nijaki (zerowy).
Do poniższej rozpiski dołączam także czasownik "być". Jest to najstarszy gramatycznie opisany czasownik w języku ahtialańskim (2003) i jako jedyny ma pełną fleksję w zależności od osoby. Jego wymowa odbiega też od zapisu, a to na szczęście rzadkie zjawisko.
Czasownik być to generalnie хакъ, a jego wymowa to [ʜɒːqʼ]. Pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja, to вар [wär], które - jak później się dowiemy - bywa redukowane do [vr̩]-, gdy łączy się z tak zwanym przeze mnie aktywatorem. Te dwa słowa dają nam już możliwość utworzenia pierwszego, prymitywnego, abstrakcyjnego, w pełni poprawnego i naturalnego zdania.
‘Вар хакъ.’ Ja jestem. [wär ʜɒːqʼ]  ♫♬♬


Czasownik "być" nabiera formy хакъа [ʜä'qʼä] w drugiej osobie liczby pojedynczej, a także w pierwszej i drugiej osobie liczby mnogiej. Forma хат [hät] występuje w trzeciej osobie l. poj. w trzeciej osobie l. mn.

Słowo "ty" to љу [li˞]. Tu się pojawia pierwszy egzotyczny dźwięk. Ahtialańskie "u" po "l" ("lu"), czyli ‘у’ po ‘љ’ (‘љу’) wymawiamy tak, jak zazwyczaj czytamy literę ‘ү’ - ten dźwięk jest tworzony poprzez cofnięcie czubka języka za łuk dziąsłowy, i w oparciu o ten łuk tworzy się lekko zaokrąglona szczelina. Samogłoska wypowiadana w takim układzie brzmi jak niemieckie ü [y], ale same usta w ogóle nie są zaokrąglone, mogą być nawet daleko od siebie.
‘Љу хакъа.’ Ty jesteś. [li˞ ʜä'qʼä]  ♫♬♬

‘Кі/кє/ка хат.’ Ono/on/ona jest. [ki]/[kɛ]/[kä hät]  ♫♬♬

‘На хакъа.’ My jesteśmy. [nä ʜä'qʼä]  ♫♬♬

‘Sка хакъа.’ Wy jesteście. [skä ʜä'qʼä]  ♫♬♬

‘Љі/љє/ља.’ One/oni/one są. [ʎ͡ʑi]/[ʎ͡ʑɛ]/[ʎ͡ʑä hät]  ♫♬♬


Skoro to, co najbrzydsze, mamy za sobą, możemy przejść dalej.

Aktywator
Czasowniki dzielimy na regularne i nieregularne. Słowo хакъ jest nieregularne: ma odmianę i zachowuje się izolująco. Czasowniki regularne zachowują się aglutynacyjnie i mają charakterystyczną końcówkę -вsт [ŭst], [ʍst].
O ile zdania typu Пурsуі хат тєкєр. ['pursuˌi hät tɛ'kɛr] ♫♬♬ "Mistrz jest tutaj." nie wymagają niczego specjalnego, wystarczy dać podmiot z orzeczeniem obok, o tyle przy czasownikach regularnych tak się nie da. Podmiot należy aktywować cząstką на, w przypadku zaimków do niego doklejaną, a stawianą (ortograficznie) obok słowa, między podmiotem a orzeczeniem.
‘Пурsуі на фаравsт кє!’ Mistrz go morduje! ['pursui‿ˌnä ʍä'räŭst kɛ]  ♫♬♬

Jak mówiłem wcześniej, zaimek "ja" вар często bywa redukowany do [vr̩], gdy łączy się z aktywatorem. Ponieważ jest zaimkiem, w ortografii sklejamy oba słowa.
‘Варна ік sугукувsт.’ Mogę pomóc. [vr̩‿nä‿'ik 'suguˌkuʍst] ♫♬♬


Zasadniczo te informacje to wszystko, co jest potrzebne do tworzenia zdań oznajmujących w języku ahtialańskim w czasie teraźniejszym.
http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:Ahtiala%C5%84ski <-- Tutaj znajduje się słownik. Niestety, jestem cały czas w trakcie przekładania słów z łacinki (późno wprowadzonej i nieudanej) na współczesną cyrylicę.

Zadania:
Przetłumacz na język ahtialański:

* Rozumiem.
* Piszesz.
* Ona śpiewa.
* Odpoczywamy.
* Sprzedajecie.
* Kobiety czekają.

Henryk Pruthenia:
Варна тєравsт
Љуна ѐнобувsт
Кана кантравsт

Czy dobrze? Ten aktywator jeżeli rozumiem, zawsze stoi po podmiocie, tak? I po obu podmiotach, tych z przechodnich i nieprzechodnich? I z zaimkami zawsze pisany łącznie?
No i nie podjąłem się tłumaczenia tych latynicowych, bo primo, drzaźni mię wymieszanie dwuch sposobów zapisi.

No i czekam na więcej. Też by się zdały jakieś podstawowe zwroty dzieńdoberkowo-dowidzeniowe.

Canis:
To co napisałeś jest dobrze. Następnym razem obiecuję zadania dawać tylko z tej części słownika, która jest już w cyrylicy.

Aktywator jest pisany łącznie z zaimkami, z innymi słowami rozdzielnie. Serpent zwrócił też uwagę na to, że kazałem przetłumaczyć "kobiety", a nie było nic o liczbie mnogiej (po prostu -ы do słowa), podstawowe zwroty grzecznościowe również pojawią się w drugiej lekcji. Dam też nagrania ze zdań z zadania domowego.

Henryk Pruthenia:
A mógłbyś na szybko przewrócić słówka z pracy domowej z latynicę w cyrylicę?

Canis:

--- Cytat: Henryk Pruthenia w Luty 01, 2015, 10:39:35 ---A mógłbyś na szybko przewrócić słówka z pracy domowej z latynicę w cyrylicę?

--- Koniec cytatu ---
Zrobione.
http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:Ahtiala%C5%84ski

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej