Kyon > Kyon

WikiKyon

<< < (12/12)

Canis:
Borlach, rzadko kogoś chwalę, ale cieszy mnie twoja aktywność na Wiki. Lubię czytać o Ajdynirze.

Borlach:
A dzięki wielkie  ;D

Ale zaczekaj tylko, jak skończę pisać licencjat - dopiero wtedy będę masowo dodawał opisy Ajdyniru. Pisanie tej pracy, a przede wszystkim szukanie i czytanie materiałów do niej, daje mi bardzo dużo nowych pomysłów i inspiracji do wykorzystania w Imperium

Canis:
Zgodnie z sugestią Henryka, wzbogaciłem szablon państwa "cpaństwo" o kilka nowych parametrów:

Major update: kategoria "religia". Parametry do wykorzystania:

--- Kod: ---|religia państwowa =
|religia dominująca =
|typ religii =
|siła wyższa =
|ośrodki kultu =
|wolność wyznaniowa =
|inne religie =
--- Koniec kodu ---

Wyjaśnienie:

* religia państwowa - uzupełniacie tylko wtedy, kiedy w waszym państwie jest religia jedyna lub główna ustanowiona państwowo. Jeżeli nie ma jej w prawie, to pomijacie. Np. "karaizm (80%)".
* religia dominująca - uzupełniacie tylko wtedy, kiedy w kraju jest więcej niż jedno znaczące wyznanie lub kiedy nie ma państwowej religii, ale jedna dominuje w praktyce.
* typ religii - "państwo bezwyznaniowe", "deizm", "teizm", "boski kult cesarza", "system filozoficzno-religijny", "politeizm", "wiara w duchy przodków" itd.
* siła wyższa - wpisujecie boga lub bogów w kolejności od znaczenia, czy inne siły wyższe
* ośrodki kultu - miejsca kultu, raczej oczywiste
* wolność wyznaniowa - trochę rozważam, czy tego nie podpiąć pod politykę, ale jednak umieszczam tutaj, chodzi o swobodę wyznania
* inne religie - wszelkie inne religie występujące w kraju, najlepiej wraz z %Jak zawsze, pominięcie parametru spowoduje, że w finalnej tabeli się on nie pokaże.

EDIT: wprowadzam dodatkowo trzy nowe parametry w kategorii polityka:
porządek prawny - chodzi o podział na prawo stanowione (rzymskie)/prawo kazusowe (Common Law), anglosaskie/prawo religijne (teokratyczne)/inne (np. zwyczajowe)
ustawa zasadnicza - konstytucje, dzieła religijne, i odpowiedniki
zbiory praw - kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks spółek handlowych, itd.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej