Coś dla Janka, czyli liczebniki

Zaczęty przez Hapana Mtu, Wrzesień 05, 2011, 04:25:22

Poprzedni wątek - Następny wątek

Emil

Liczebniki pradarkajskie zwykłe:
(wszystkie są rodzaju nijakiego, więc są z przedimkiem określonym si)

si tərə /si 'tɐ̆rɐ̆/ - jeden
si kaŭ /si 'käʊ̯/ - dwa
si jьjь /si 'jɪ̆jɪ̆/ - trzy
si āsra /si 'äːsrä/ - cztery
si ī /si 'iː/ - pięć (archaicznie także kīki)
si ələ /si 'ɐ̆lɐ̆/ - sześć
si sīski /si 'siːski/ - siedem
si hitə /si 'hit̻ɐ̆/ - osiem
si lъrə /si 'lʊ̆rɐ̆/ - dziewięć
si waŭ /si 'wäʊ̯/ - dziesięć
si waŭnəkaŭ /si 'wäʊ̯nɐ̆käʊ̯/ - sto
si ddənəkaŭ /si 'd̪ɐ̆nɐ̆käʊ̯/ - duża liczba/tysiąc

Liczebniki porządkowe powstają po dodaniu końcówki przymiotnika -sasa
  •