Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 13:56:36

Tytuł: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 13:56:36
Język Protofutański - Hutauna Tasi (fut. Quàrêne Fùtâna Daş)

Tłumaczenie słownictwa

hutauna - człowiek, w znaczeniu: "ktoś spośród nas" (fut. fùtâna - Futanin/Hutanin (nazwa narodu))
tasi - język (fut. daş)
quareine - pradawny (słowo raczej archaiczne dla współczesnych Futanów) (fut. quàrêne)

O języku

Chcąc stworzyć realistyczny język a priori zdecydowałem się na tworzenie języka ze swoją długą historią. Umieściłem ten język na terytorium Europy (jeszcze nie wiem dokładnie gdzie), co zaowocowało zapożyczeniami głównie z łaciny w języku futańskim. Język nie należy do grupy indoeuropejskiej, ani żadnej innej, po prostu rozwijał się długo samodzielnie, aż naród Futanów (czy jak kto woli: Hutanów) zaczął po przyjęciu chrześcijaństwa w XIw. integrować się z resztą Europy. :-)

Dźwięki w protofutańskim

Samogłoski:

a [ä]
o [ɔ]
e [ɛ]
i [i]
u [u]

Dyftongi

ai [aj]
au [ɑw]
ou [w]
oi [ɔj]
ei [j]
ui [uj]

Spółgłoski:

b [b]
c [t͡s]
dz [d͡z]
g [g]
gu [gʷ]
h [h]
j [j]
k [k]
qu [kʷ]
r [ɺ]
m [m]
n [n]
p [p]
ph [pʰ]
s [s]
t [t]
th [tʰ]
x [χ]
z [z]

Historyczne procesy dotyczące wymowy (Protofutański > futański)

a > a [ä] ~ à [ɐ]
ai > æ [æː] > æ [ɛ]
au > â [ɑː] > â [ä]
o > o [ɔ] ~ ò [ɐ] lub uo [wɔ] ~ uò [wɐ] po: p, b, m
oi > œ [øː] > œ [œ]
ou > ô [oː] > ô
e > e [ɛ] ~ è [ɪ]
ei > ê [eː] > ê [e]
i > i [i] ~ zmiękczenie w wygłosie
u > u [u] ~ ù [ʊ]
ui > y [yː] > y [y]

Samogłoska regularnie ulega redukcji przed dawnymi długimi samogłoskami: æ, â, œ, ô, ê, y oraz w niektórych przypadkach na końcu słowa i w wyrazach, które mają formę zredukowaną.

Zmiany dotyczące spółgłosek:

bi- > [vʲ] > [v] zapis: v
b-/-b > [βʷ] > [w] zapis: w (nagłos) –uw (wygłos)
/ɺ/ = [ɾ] po d, t – zapisywane r;
[l] przed spółgłoską i w wygłosie – zapisywane l;
[ɺ] – w pozostałych pozycjach – zapisywane r
c przed samogłoskami zaokrąglonymi > ç [t͡ʃ]
dz przed samogłoskami zaokrąglonymi > dʒ [d͡ʒ]
h > [φ] > [f] zapis: f
gu [gʷ] > [gw]
qu [kʷ] > [kw]
p > b [b]
pʰ > p [p]
t > d [d]
tʰ > t [t]
x > Zmiękczenia w wygłosie:

-bi > -v [f]
-ci > -ç [t͡ʃ]
-dzi > -dʒ [t͡ʃ]
-gi > -gj [kʲ]~[t͡ɕ]
-gui > -guè [gwɪ]
-hi > -ij [j]
-ki > -kj [kʲ]~[t͡ɕ]
-qui > -què [kwɪ]
-ri > -l [l]
-mi > -m [m]
-ni > -nj [ȵ]
-pi > -b [p]
-phi > -p [p]
-si > -ş [ʃ]
-thi > -c [t͡s]
-ti > -dz [t͡s]
-xi > -χ [ç]~[ɕ]
-zi > -ʒ [ʃ]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Grudzień 25, 2012, 14:23:09
No no. Fajny prezent na święta, jest na co czekać. Kiedy coś o przymiotniku?
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 14:31:04
Hehe, spokojnie. Wszystko, co wrzuciłem, powstało dzisiaj. :-)

Jak tylko coś wymyślę, to wrzucę. Na razie jest to. :-) Podejrzewam, że w ciągu kilku dni będzie coś więcej.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Grudzień 25, 2012, 16:31:49
Cookie, co jak co, języki robisz fajne, ale nazwy to ty wymyślaj lepsze :D
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 16:53:06
hehe, wiem... Nigdy nie mam na to pomysłu. Postaram się to zmienić trochę później. :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 25, 2012, 17:38:00
Pokaż jakiś tekst ;p
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Grudzień 25, 2012, 17:41:22
Ja mam śmieszniejsze nazwy :3
Cookie udowadnia, że aprioryczne nie muszą być nooblangami.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 17:51:58
Pokaż jakiś tekst ;p

Daj mi kilka dni :-) Coś się pojawi wkrótce. :-)

To be continued... :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Grudzień 25, 2012, 18:42:58
Zastanawia mnie, jakim cudem wystarczyła wam sama fonologia do stwierdzenia, że ten język to dobry conlang.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 18:56:14
Mnie też, tym bardziej, że póki co, nic innego jeszcze nie opracowałem XD
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Grudzień 25, 2012, 19:31:51
Zastanawia mnie, jakim cudem wystarczyła wam sama fonologia do stwierdzenia, że ten język to dobry conlang.
Konlang jest fajny, gdy jest fajnie przedstawiony...
Chyba o to im chodzi.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 25, 2012, 20:33:04

b-/-b > [βʷ] > [w] zapis: w (nagłos) –uw (wygłos)

h > [φ] > [f] zapis: f


Drobna poprawka:
b-/-bu > [βʷ] > [w] zapis: w (nagłos) –w (wygłos)

h > [φ] > [f] zapis: f
-hi > [j] zapis: -j

EDIT:
Kolejna drobna poprawka
au > â [ɑː] > â [ä]
zamiast â [ɑ]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 26, 2012, 00:11:23
Uregulowanie zasad pisowni i wymowy u/i

"u" między spółgłoską a samogłoską wymawiamy [w] np. puo, gue, qua
Jeśli chcemy zaznaczyć, że wymawiane jest [u] (właściwie [uw]) przed samogłoską, zapisujemy to jako: uw np. duwel
Po samogłosce wymawiane jest [wu], a nie [w]

"i"
przed samogłoską: [ij] np. fiacintù "hiacynt"
po samogłosce: [ji]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 26, 2012, 00:59:35
Co tu regulować, jak jeszcze nawet nic nie zostało napisane ;p Może jakieś odmiany chociaż? ;p
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 26, 2012, 01:02:17
Po południu. :-) Odmiany nie będą jakieś wyjebane w kosmos, choć będą bardziej złożone niż dodawanie -s w angielskim, czy końcówki "nic"/-t/-en w niderlandzkim. :-P

Na razie wymóżdżam jakieś fajne zaimki, planuję odróżniać rodzaje w każdej osobie.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 26, 2012, 11:56:54
Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym - protofutański

Osoba
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Bezokolicznik-ai-oi-ei
1. l.p.-a-o-e
2. l.p.-aki-oki-eki
3. l.p.-asi-osi-esi
1. l.m.-au-ou-ei
2. l.m.-auki-ouki-eiki
3. l.m.-ausi-ousi-eisi

Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym - futański

Osoba
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Bezokolicznik
1. l.p.-a-o-e
2. l.p.-akj-okj-ekj
3. l.p.-aş-oş-eş
1. l.m.
2. l.m.-âkj-ôkj-êkj
3. l.m.-âş-ôş-êş
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Grudzień 26, 2012, 18:52:10
Cytuj
Gæl - ja m
Gâw - ja ż
Okj - ty m
Naw - ty ż
Dol - on
Dow - ona
Quæj - ono/to

Próbowałem się skapnąć, gdzie tu jakaś regularność, i nie rozumiém czemu w proto oraz dzisiejszéj wersji zaimek drugiéj osoby rodzaju mężskiego wydaje się mnie bliższy trzeciéj osobie rodzaju "nijakiego" (nie wchodzę zbytnio w ten język, to może przeciéż być równie dobrze rodzaj nijaki, jak i jeszcze inny.).
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 26, 2012, 19:03:43
Rodzaj męski jest zakończony -i, zaś nijaki -hi w protofutańskim. Wspólna końcówka -j to zwykły przypadek, bo -ki > -kj i -hi > -j.

Póki co jeszcze głowię się nad końcówkami rodzajów, możliwe, że to jeszcze ulegnie zmianie. Póki co zaimki miały po prostu fajnie brzmieć i końcówki męskie i żeńskie miały się zgadzać.

EDIT: Podejrzewam, że jak to ureguluję, to quæj będzie wyjątkiem... :-P Choć liczbę mnogą ma regularną dla r.n.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 11:58:30
Sylaba oraz dźwięczność i bezdźwięczność

Budowa sylaby w protofutańskim:
CVC2(-CVC2-CVC2); C i C2 mogą być pominięte dając inne możliwości np. CV, VC2, CVV, V itd.
Do V zaliczamy wszystkie dyftongi.

C2: k [k], m [m], n [n], p [p], s [s], t [t], x [χ]

C2 w futańskim: v [f], ç [t͡ʃ], dʒ [t͡ʃ], gj [kʲ]~[t͡ɕ], j [j], kj [kʲ]~[t͡ɕ], l [l], m [m], nj [ȵ], b [p], p [p], ş [ʃ], c [t͡s], dz [t͡s], χ [ç]~[ɕ], ʒ [ʃ], k [k], n [n], p [p], s [s], t [t], x

Jeżeli wyraz zapożyczony ma zbitki spółgłoskowe utrudniające wymowę dodaje się: i - po miękkich i ù - po twardych (np. fiacintù) - CV-V-CVC2-CV

Sylaba w futańskim nie zawsze ma budowę CVC, czasem pojawiają się CC w wygłosie lub w innych miejscach, gdzie nie było ich w protofutańskim, ze względu na historię języka np. quaihisi > quæjş (CCVCC); jednakże w zapożyczeniach zachowuje się budowę CVC2.

W futańskim są zasady dotyczące dźwięczności:
- wygłos jest bezdźwięczny - nie zaznacza się tego w pisowni
- poprzedzająca spółgłoska przyjmuje dźwięczność lub bezdźwięczność następującej po niej - zaznacza się to w pisowni, są jednak wyjątki od tej reguły: na dźwięczność/bezdźwięczność nie wpływają: j, r/l, m, n

W protofutańskim między dźwięczną i bezdźwięczną lub między bezdźwięczną a dźwięczną spółgłoską pojawia się schwa nie zaznaczana w pisowni.

Szyk zdania

Szyk zdania w protofutańskim to VSO, zaś w futańskim (S)VO
Zapis (S) oznacza, że podmiot może zostać pominięty, gdy jest oczywisty.

Akcent

Protofutański: inicjalny

Futański: pierwsza niezredukowana samogłoska - gdy nie ma w wyrazie dawnych długich;
jeżeli są w wyrazie dawne długie samogłoski - pierwsza z nich jest akcentowana.
Akcent jest na tyle oczywisty, że nie zaznacza się go w żaden sposób.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 12:21:31
Drobna poprawka odnośnie wymowy

Samogłoski zredukowane mają swoje allofony po niejednosylabowych dawnych długich samogłoskach.

à [ɐ] => [ə]
ò [ɐ], uò [wɐ] => [ə], [wə]
è [ɪ] =>  [ɘ]
ù [ʊ] => [ɯ̈] - dźwięk bardziej centralny niż zwykłe [ɯ]

Ponadto zredukowane o (czyli ò) w niektórych dialektach ma wymowę tę samą co ù, zamiast tej samej co à.
Tzn. ò [ʊ], uò [wʊ]; po niejednosylabowych dawnych długich zaś [ɯ̈], [wɯ̈]

np. w zapożyczeniu z fr. w futańskim: dêʒà-vy ['deʒə 'vy] - déjà vu

Poza tym samogłoski zredukowane mają powyższe allofony, gdy:
- najpierw jest jedna sylaba akcentowana
- po tej sylabie jest druga nieakcentowana lub i więcej
- potem występuje właśnie ta zredukowana samogłoska np.
fiacintù ['fi.jä.t͡sin.tɯ̈]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 14:34:35
Zaimki

Niedługo opracuję nowe, tamte mi się nie podobały i były trochę nóbskie :-)

Przymiotnik

Końcówki przymiotnika w protofutańskim i futańskim:

r. męski: -e     > sam temat / -è (np. què - bo nie może być samo [kw])
l. mnoga: -i     > -i (bez redukcyj)

r. żeński: -o    > -ò
l. mnoga: -ox  > -o

r. nijaki: -et     > temat +t / -èt (np. quèt)
l. mnoga: -a    > -a

Jeszcze nie myślałem nad tym, jak będzie wyglądać stopniowanie.

Czasownik

Wprowadziłem drobne zmiany w odmianie czasownika w cz. teraźniejszym

Rzeczownik - końcówki

r. męski:
-i > zmiękczenie wygłosie/-è,
-e > -e

r. żeński:
-u > -u / -w
-o > -o
-ou > -ô
-au > -â
-ui > -y

r. nijaki: końcówki spółgłoskowe

Liczba mnoga rzeczownika:
rodzaj męski: +zi > +ʒ / +èʒ (-VC +èʒ)
rodzaj żeński: +co > +ço
rodzaj nijaki: +a > +a
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 19:03:02
gj [kʲ]~[t͡ɕ]
xj [ç]~[ɕ]

Straśnie brzydkie są te dwa digrafy i nie mam pojęcia, czym je zastąpić... Ma ktoś jakieś pomysły?
PS. Wszystkie litery alfabetu łacińskiego wyczerpane, trzeba szaleć z diakrytykami... -_-
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Grudzień 27, 2012, 19:07:25
gj [kʲ]~[t͡ɕ]
xj [ç]~[ɕ]

Straśnie brzydkie są te dwa digrafy i nie mam pojęcia, czym je zastąpić... Ma ktoś jakieś pomysły?
PS. Wszystkie litery alfabetu łacińskiego wyczerpane, trzeba szaleć z diakrytykami... -_-

Znam ten ból.
Może daj cedillę. xd
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 19:09:47
ç [t͡ʃ], ş [ʃ]

Ależ Pingijno, ten pomysł jest tak genialny :-) ...

że już wykorzystany :-/
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Grudzień 27, 2012, 19:31:55
ç [t͡ʃ], ş [ʃ]

Ależ Pingijno, ten pomysł jest tak genialny :-) ..

że już wykorzystany :-/

;___;
To łużyj ſ.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 19:35:13
Brzydkie to -_- Myślałem o greckim χ w miejsce "xj". Chyba użyję tego, bo nie wygląda najgorzej... Jednakowoż "gj" zostaje -_-
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 19:49:31
Zastanawiam się, czy jest możliwe przejście [gi] > [gj] / [gj] > [ŋ]

Co myślicie?

EDIT: Brakowało mi dźwięku [ŋ] w tym języku i przy okazji nie miałbym problemu z zapisem "gj", bo byłoby po prostu ŋ. Poza tym dźwięk <dź> jakoś nie jest mi do szczęścia potrzebny.

EDIT2: Już to ogarnąłem :-) [gi] > [ŋi] > [ŋ] :-)
A zatem gi > ŋ [ŋ] :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 21:34:14
Alfabet

Znak
Wymowa IPA
Nazwa znaku
Wymowa IPA
a
[ä]
a, a çont (zwykłe)
[ä], [ä t͡ʃɔnt]
à
[ɐ] ~ [ə]
a fèt (krótkie)
[ä fɪt]
â
[äw], [äː] - przed r/l, w
a guant (długie)
[ä gwänt]
æ
[ɛ̞j]; [ɛː] - przed r/l, w
aje
['äjɛ]
b
[b]; [p] - wygłos
[bɪ]
c
[t͡s]
[t͡sɪ]
ç
[t͡ʃ]
çò
[t͡ʃɐ]
d
[d]; [t] - wygłos
[dɪ]
dz
[d͡z]; [t͡s] - wygłos
dzè
[d͡zɪ]
[d͡ʒ]; [t͡ʃ] - wygłos
dʒè
[d͡ʒɪ]
e
[ɛ]
e, e çont
[ɛ], [ɛ t͡ʃɔnt]
è
[ɪ] ~ [ɘ]
e fèt
[ɛ fɪt]
ê
[ej], [eː] - przed r/l, w
e guant
[ɛ gwänt]
f
[f]
ef (rzadko) / fè
[ɛf] / [fɪ]
g
[g], [gʲ] - przed i; [k] - wygłos
[gɪ]
i
[i] ~ [ʲi] +[j] przed samogł.
i
[i]
j
[j]
jot / jè
[jɔt], [jɪ]
k
[k], [kʲ] - przed i
ka
[kä]
kj
[kʲ] ~ [t͡ɕ], [gʲ] ~ [d͡ʑ] - przed dźw. spłgł.
kjè
[kʲɪ] ~ [t͡ɕɪ]
l
[l]
el
[ɛl]
m
[m], [ɱ] - przed [v], [f]
em
[ɛm]
n
[n], [ȵ] - przed i, [ŋ] - przed [k], [g],
[ɱ] - przed [v], [f]
en
[ɛn]
nj
[ȵ]
njè
[ȵɪ]
ŋ
[ŋ]
[ɔŋ]
o
[ɔ]
o, o çont
[ɔ], [ɔ t͡ʃɔnt]
ò
[ɐ] ~ [ə]
o fèt
[ɔ fɪt]
ô
[ow], [oː] - przed r/l, w
o guant
[ɔ gwänt]
œ
[œʉ̯], [œː] - przed r/l, w
œ, owe
[œ], ['ɔwɛ]
p
[p]
[pɪ]
q
[k]
què
[kwɪ]
r
[ɺ] ~ [ɾ]
[ɺʊ]
s
[s]
es
[ɛs]
ş
[ʃ]
şò
[ʃɐ]
t
[t]
[tɪ]
u
[u], [w] - przed samogł.
u, u çont
[u], [u t͡ʃɔnt]
ù
[ʊ] ~ [ɯ̈]
u fèt
[u fɪt]
v
[v], [f] - wygłos
[vɪ]
w
[w]
[wʊ]
x
  • , [xʲ] - przed i, [ɣ] - przed dźw. spłgł.
xa, eksù
[xä], ['ɛksʊ]
χ
[ç] ~ [ɕ], [ʝ] ~ [ʑ] - przed dźw. spłgł.
χè
[çɪ] ~ [ɕɪ]
y
[y]
y
[y]
z
[z], [s] - wygłos
[zɪ]
ʒ
[ʒ], [ʃ] - wygłos
ʒò
[ʒɐ]

Znaki z diakrytykami i ligatury oraz znaki specjalne: à, â, æ, ç, è, ê, ŋ, ò, ô, œ, ş, ù, χ, ʒ
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Grudzień 27, 2012, 21:39:50
A to kj ci już nie przeszkadza? Zawsze można zrobić k z kreską, na wzór PIEowego.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 27, 2012, 21:45:52
Kj i nj mi się podobają :-) Nie trzeba zmieniać. :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 28, 2012, 12:58:33
â, æ, ê, ô, œ - zdyftongizowałem, bo tak jakoś mi dziwnie bez dyftongów. :-)

oi > œ wygląda obecnie więc tak: [ɔj] > [øː] > [øʏ] > [œʉ̤]
au > â [ɑw] > [äw]~[äː]
ai > æ [aj] > [æː] > [ɛ̞j]~[ɛː]
ei > ê [j] > [eː] > [ej]~[eː]
ou > ô [o̞w] > [oː] > [ow]~[oː]

EDIT: jeszcze potem może coś zmienię, na razie jest tak :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 29, 2012, 14:16:07
Postanowiłem jeszcze trochę pokombinować z tym językiem. Coś mi ciągle nie pasuje, jeśli chodzi o wymowę... A wg mnie to właśnie wymowa jest podstawowym czynnikiem zajebistości w języku (nie twierdzę, że jedynym :-) )
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 29, 2012, 15:35:52
Protofutański i futański wersja 3.0 (wszystko, co jest wcześniej w tym wątku jest nieaktualne :-) )

Protofutański dźwięki:

A [ä]; ai [aɪ̯] (wykształcone z dawnych: ae, ai); av [ɑʊ̯] (z dawnych ao, av)
B [b]
C [k] - w każdej pozycji
D [d]
E []; ei [eɪ̯]; ev [e̞ʊ̯] (z dawnych eo, ev)
F [f]
G [g], gv [gʷ]
H
I [i] / [ɪ̯], [j] czasami w nagłosie; [ij] przed samogł.
L [l] - allofon R i głoska w wyrazach zapożyczonych
M [m]
N [n]
O []; oi [o̞ɪ̯] (z oe, oi); ov [oʊ̯]
P [p]
Q (w połączeniach qv- [kʷ])
R [ɺ], z allofonem L [l] przed spłgł. i na końcu wyrazu
S [s]
T [t]
V [u] / [ʊ̯]; vi [uɪ̯]; [w] w wyrazach z łaciny, posiadających [v]
Z [z]

futański: (dyftongi to dźwięki półdługie w futańskim)
a > à [ɐ]~[ə] lub ø (tuż obok innej samogł.)
a: > a [ä] - standard, [ɑ] - wymowa regionalna 
ai > æ [ɛ] - standard, [æ]~[a] - wymowa regionalna (dawniej było to æ:)
ai: > ai [aˑj]
av > o [ɔ] bez prelabializacji
av: > au [aˑw]
e > è [ɪ]~[ɘ] lub ø (tuż obok innej samogłoski; w nie pierwszej i nie drugiej sylabie wyrazu)
e: > e [ɛ]
ei > ei [i]; bez palatalizacji - standard, [e̞j] - regionalnie
ei: > ê [e]
ev > œ [œ]; regionalnie [ɐ]~[ə] przed p, t, k w sylabie nieakcentowanej
ev:  > eu [ɛˑw]
i > palatalizacja z zanikiem i [i] > [ʲ] (czasem inne zmiękczenia np. [s] > [ʃ]) (zanika tak jak e > è) lub palatalizacja + è
i: > i [i] z palatalizacją; [j] przed samogłoską
o > ò [ɐ]~[ə] - standard lub [ʊ]~[ɯ̈] zależnie od dialektu / u- [w] przed samogł.
o: > o [ɔ] / uo [wɔ]
ov > u [u]
ov: > ô
oi > e [ɛ] (oi wcześniej zlało się z "e:")
oi: > oi [ɔˑj]
v > ù [ʊ]~[ɯ̈] / u- [w] przed samogł.
v: > ou [ɔˑw]
vi > y [y]
vi: > œy [œˑy̯]; regionalnie [ɐj]~[əj] przed p, t, k w sylabie nieakcentowanej.

wygłosowe -h, -z, -d, -b zanikały wydłużając samogłoskę (nie zanikały po n, m)
Samogłoski wydłużają się też przed: r, ŋ, zanikającą samogł (także po zanikającej samogł.) i gdy nie ma spłgł. w wygłosie w wyrazie 1-sylabowym.
w protofutańskim w wygłosie pojawiały się wszystkie spłgł. prócz: b, d, qv, gv
wygłosowe –g przeszło w –ŋ [ŋ]

wygłosowe –n, -m utworzyły samogłoski nosowe:
an, am > [ä̃] > [ɐ̃ɰ̃] ã
en, em > [ẽ̞] > [ɐ̃ɰ̃] ã

evn, evm > [ẽ̞ʊ̃] > [ɐ̃w̃] ãu
avn, avm > [ɑ̃ʊ̃] > [ɐ̃w̃] ãu

ain, aim > [ãɪ̃] > [ɐ̃j̃] ãi
ein, eim  > [ẽɪ̃] > [ɐ̃j̃] ãi

in, im > [ĩ] > [ẽj̃] ẽi

on, om > [õ̞] > [õɰ̃] õ
vn, vm > [ũ] > [õɰ̃] õ

ovn, ovm > [õʊ̃] > [õw̃] õu

oin, oim > [õ̞ɪ̃] > [õj̃] õi
vin, vim > [ũɪ̃] > [õj̃] õi

Zrezygnowałem z nosówek :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 29, 2012, 15:36:23
Zastanawiam się, czy jest możliwe przejście [gi] > [gj] / [gj] > [ŋ]

Co myślicie?

EDIT: Brakowało mi dźwięku [ŋ] w tym języku i przy okazji nie miałbym problemu z zapisem "gj", bo byłoby po prostu ŋ. Poza tym dźwięk <dź> jakoś nie jest mi do szczęścia potrzebny.

EDIT2: Już to ogarnąłem :-) [gi] > [ŋi] > [ŋ] :-)
A zatem gi > ŋ [ŋ] :-)

Pierwsza proponowana zmiana była jakoś mało sensowna ekonomicznie ;p Mam nadzieję, że zachowasz etymologiczną pisownię, lubię języki w których nic nie wiadomo jak przeczytać, jak np. duński ;p
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Grudzień 29, 2012, 15:38:07
Już nieaktualne, biorę się za to od nowa. :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 06, 2013, 17:37:23
Czekam  ::-)...
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 07, 2013, 12:13:52
Mam 2 kolokwia w środę, proszę czekać jeszcze kilka dni :-) W czwartek zacznę to uogarniać.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 08, 2013, 21:25:11
futański: (dyftongi to dźwięki półdługie w futańskim)
a: > a [ä] - standard, [ɑ] - wymowa regionalna 
ai > æ [ɛ] - standard, [æ]~[a] - wymowa regionalna (dawniej było to æ:)
ei > ei [i]; bez palatalizacji - standard, [e̞j] - regionalnie
ev > œ [œ]; regionalnie [ʌ̈] przed p, t, k
i > palatalizacja z zanikiem i [i] > [ʲ] (czasem inne zmiękczenia np. [s] > [ʃ]) (zanika tak jak e > è) lub palatalizacja + è
o: > o [ɔ] / uo [wɔ
vi: > œy [œˑy̯]; regionalnie [ʌ̈ˑy̯] przed p, t, k

Oto zmiany, które się pojawiły. :-)
Co do [ʌ̈] - planuję jeszcze jakieś małe zmiany.

EDIT: Ostateczna zmiana do powyższego: [ɐ]~[ə] (centralizacja, potem zlanie się ze zredukowanym a) oraz [ɐj]~[əj]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 08, 2013, 21:59:27
[...........]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 09, 2013, 00:14:31
Mam po prostu swoje ulubione dźwięki :-) Wszystkich symbolów IPA-y nie używam :-) Jest sporo dźwięków, których nie lubię (większość centralnych [no tych w środku tabelki, gdzie są wszystkie samogłoski z IPA-y], głównie centralne-zaokrąglone). Poza tym uważam, że język posiadający jakieś różnice między dialektami jest bardziej realistyczny i bardzo ważna jest dla mnie wymowa w języku - zatem dużo przerabiam/poprawiam i czasem przewiną się ,,wszystkie" dźwięki przez język nim stworzę coś konkretnego. Dopiero po ukończeniu wymowy, mogę zająć się porządnie resztą. :-)

EDIT: Poza tym muszę mieć jakiś ogólny zarys, żeby coś wprowadzić. "Widzieć" co stworzyłem, umieścić to/zapisać i potem poprawić, co mi się ewentualnie nie podoba. :-)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 09, 2013, 00:28:28
[...........]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 09, 2013, 00:31:11
Wiem, że jest kiepski, dlatego zaczynam pracować z nim od nowa (od momentu, gdy napisałem Protofutański i futański 3.0 - w tymże wątku). Wymowa prawie jest skończona, jeszcze tylko spółgłoski, ale to góra godzina roboty. Potem zajmę się gramą.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 10, 2013, 15:16:00
Tak mi się nudziło na wykładzie, że podczas jego trwania zdecydowałem dopracować procesy fonetyczne w moim konlangu. :-)

Cytuj
Protofutański dźwięki:
C [ʦ] C [k] - w KAŻDEJ POZYCJI, dźwięk [ʦ] wykształci się w futańskim z [tj]
Dz [dz], dz wykształci się z [dj]
H [h]

I [i] / [ɪ̯]; ORAZ: [ij] przed samogłoską, [j] na początku wyrazów pochodzenia łacińskiego
K [k] [k] oddawane przed C, jak w łacinie.
V [u] / [ʊ̯]; vi [uɪ̯] ORAZ: [w] w wyrazach z łaciny, posiadających [v]
X [χ] - uznałem, że ten dźwięk pojawi się później


Ekhm... Czepialskim przypominam, że ten język rozwijał się w Europie, więc nie przyczepiajcie się, że będą zapożyczenia.
Osoby, które zainteresowane są całym alfabetem dla protofutańskiego, odsyłam do posta na str. 3 - już go edytowałem.

Poza tym w protofutańskim: R ma allofon [l] na końcu wyrazu i przed spółgłoską.
Słowa zakończone samogłoską i samogłoski w otwartych sylabach nie tracą swojej długości.
Akcent w protofutańskim jest inicjalny, ostatnia samogłoska w wyrazie, gdy nie ma po niej spłgł. jest lekko wydłużona (półdługa). W wyrazach z łaciny / innych zapożyczeniach - akcent jest zaznaczany akutem.

Procesy dotyczące spółgłosek: (protofutański > futański)
XIII-XV w. - zanikanie i / palatalizacja oraz b, p
"standard" oznacza, że tak się wymawia to w języku oficjalnym.
W protofutańskim, wygłos = poniższa sylaba na końcu
słowa, gdy nie jest akcentowana
Opis procesu
Wynik i zapis ortograficzny
UWAGI
b [b]
[b] > [b] - standard
b [b]
Regionalnie: [b] > [β] (XIIIw.) między samogłoskami (czasem też: b [β] > [w] - w późniejszym okresie (XVw.))
p [p]
[p] > [p] - standard
p [p]
Regionalnie: [p] > [ɸ] między samogłoskami
bi [bi] + samogł./wygłos
[bi] > [βʲ](XIIIw.) > [v](XVw.)
v [v]
[u] od tej pory zapisywane jako u
pi [pi] + samogł./wygłos
[pi] > [pʲ](XIIIw.) > [pj](XVw,) przed samogł.
[pi] > [pʲ](XIIIw.) > [p](XVw.) wygłos wyrazu
pi [pj]
p [p] - wygłos
-
ti [ti] + samogł./wygłos
[ti] > [tʲ](XIIIw.) > [t͡s](XVw,)
c [t͡s]
[k] od tej pory zapisywane: k
di [di] + samogł./wygłos
[di] > [dʲ](XIIIw.) > [d͡z](XVw,)
dz [d͡z]
-
fi [fi] + samogł./wygłos
[fi] > [fʲ](XIIIw.) > [fj](XVw,) przed samogł.
[fi] > [fʲ](XIIIw.) > [f](XVw.) wygłos wyrazu
fi [fj]
f [f] - wygłos
-
gi [gi] + samogł./wygłos
[gi] > [gʲ] (XIIIw.) - standard
gi / gj - zapis w wygłosie[gʲ]
Regionalnie: XVw. [gʲ] > [ɟ]
ki [ki] + samogł./wygłos
[ki] > [kʲ] (XIIIw.) - standard
ki / kj - zapis w wygłosie[kʲ]
Regionalnie: XVw. [kʲ] > [c]
hi [xi] + samogł./wygłos
[xi] > [hʲ] (XIIIw.) > [hj] (XVw.) - przed samogł. standard
[xi] > [hʲ] (XIIIw.) > [j] (XVw.) - wygłos
hi [hj] / j [j] - zapis w wygłosie
Regionalnie: XVw. [hʲ] > [ç]
Wszystkie dial.: Twarde
  • przeszło w x [χ]
ri [ɺi] + samogł./wygłos
[ɺi] > [lʲ] (XIIIw.) > [lj] (XVw.) - przed samogł.
[ɺi] > [lʲ] (XIIIw.) > [l] (XVw.) - wygłos
li [lj] / l [l] - zapis w wygłosie
Twarde r [ɺ] ma allofon l [l] w wygłosie;
zyskał też allofon r [ɾ] po t, d
mi [mi] + samogł./wygłos
[mi] > [mʲ] (XIIIw.) > [mj] (XVw.) - przed samogł.
[mi] > [mʲ] (XIIIw.) > [m] (XVw.) - wygłos
mi [mj] / m [m] - zapis w wygłosie
-
ni [ni] + samogł./wygłos
[ni] > [ȵ] (XIIIw.) > [ȵ] (XVw.)
ni [ȵ] / nj [ȵ] - zapis w wygłosie
-
si [si] + samogł./wygłos
[si] > [sʲ](XIIIw.) > [ʃ](XVw,)
ş [ʃ]
-
zi [zi] + samogł./wygłos
[zi] > [zʲ](XIIIw.) > [ʒ](XVw,)
ʒ [ʒ]
-

XVII w.
c [t͡s] oraz dz [d͡z] przed samogłoską zaokrągloną oraz [w] przechodzą w ç [t͡ʃ], [d͡ʒ]
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 11, 2013, 14:51:27
Historia samogłosek - chyba ostatnia fonetyczna rzecz jaką umieszczam :D

Protofutański
Okres pierwszego ,,skrócenia''
 XIIIw. i powstania nosówek
Średniofutański - XV-XVII w.
Okres zaniku niektórych spółgłosek
Nowofutański XVIIIw. - dziś
(lub: futański) - tu nosówki uzyskały ostateczną wersję
a krótkie*
a [ä]
a [ä]
à [ɐ]~[ə]3
a długie
a [ä]
ā [äː]
a [ä], gwarowo: [ɑ]
ai krótkie
ai [aɪ̯]
ai [aj] > æ [æː] (XVIw.)
æ [ɛ], gwarowo: [æ]~[a]
ai długie
ai [aɪ̯]
āi [aːj]
ai [aˑj]
av krótkie
av [ɑʊ̯]
au [ɑw] > ō [ɔː] (XVIw.)
o [ɔ]
av długie
av [ɑʊ̯]
āu [ɑːw]
au [aˑw]
e krótkie
e [e̞]
e [ɛ]
è1 [ɪ]~[ɘ]3, ø
e długie
e [e̞]
ē [ɛː]
e [ɛ]
ei krótkie
ei [eɪ̯]
ei [e̞j] > ī [iː] - nie wszystkie gwary (XVIw.)
ei [i], gwarowo: [e̞j]
ei długie
ei [eɪ̯]
ēi [e̞ːj]
ê [e]
ev krótkie
ev [e̞ʊ̯]
eu [ɛw] > œ [œː] (XVIw.)
(gwarowo  œ [œː] >  œ̀ [œ] przed p, t, k (nieakc. sylaba) (XVIIw.))
œ [œ]
gwarowo [ɐ]~[ə]3 przed p, t, k w nieakc. sylabie
ev długie
ev [e̞ʊ̯]
ēu [ɛːw]
eu [ɛˑw]
i krótkie
ì [j] - przed samogł., i
palatalizacja/palat. + e [ɛ]1
palatalizacja/palat. + è1 [ɪ]~[ɘ]3
i długie
i [i]
palatalizacja + ī [iː]
i [i] (palat. + i)
o krótkie
o [o̞]
o [ɔ]
ò [ɐ]~[ə]3
gwarowo [ʊ]~[ɯ̈]3
o długie
o [o̞]
ō [ɔː] > uō [wɔː] (XVw.)2
o [ɔ], wo/uo [wɔ]
oi krótkie
oi [o̞ɪ̯]
oi [ɔj] > ē [ɛː] (XVIw.)
e [ɛ]
oi długie
oi [o̞ɪ̯]
ōi [ɔːj] > uōi [wɔːj](XVw.)2
oi [ɔˑj], uoi/woi [wɔˑj]
ov krótkie
ov [oʊ̯]
ou [ɔw] > ū [uː] (XVIw.)
u [u]
ov długie
ov [oʊ̯]
ōu [ɔːw]
ô
v krótkie
v̀ [w]- przed samogł., v [u]
u-/w- [w], u [u]
w/u [w] lub ù [ʊ]~[ɯ̈]3
v długie
v [u]
ū [uː] > œu [œːw] (XVw.)
ou [ɔˑw]
vi krótkie
vi [uɪ̯]
ui [uj] > ȳ [yː]
y [y]
vi długie
vi [uɪ̯]
ūi [uːj] > œy [œːy] (XVw.)
gwarowo (XVIIw.) œy [œːy] > œ̀y [œy] przed p, t, k w nieakc. sylabie)
œy [œˑy̯]
gwarowo: [ɐj]~[əj]3 przed p, t, k w nieakc. sylabie
* Protofutański nie miał iloczasu, ten zapis jest 'pomocniczy'
1 - w sytuacji: pierwsza sylaba wyrazu CVC(-...); gdy jest jedyną samogł. w wyrazie lub gdy nie ma po niej samogł., po -n, -m wygłosowym - zanik (lub zanik + palat. w przypadku i); w wyrazach wielosylabowych zanik(lub zanik + palat. w przypadku i), gdy w wygłosie pozostałaby tylko jedna spłgł.
2 - po wszystkich spłgł. oprócz [w], [k], [g]
3 - w wyrazie przed sylabą akcentowaną i w ostatniej sylabie wyrazu (nie licząc sytuacji, gdy to jedyna samogł. w wyrazie - gdzie jest wariant pierwszy)
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 11, 2013, 20:31:34
Wiesz co... Trochę źle się te twoje tabelki tekstowe czyta  :-P...
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 11, 2013, 20:38:55
Nie przejmuj się :-) Już koniec z nimi. Może ew. zrobię tylko małe podsumowanie, jak będę opisywać futański. Na razie opracowuję gramatykę dla protofutańskiego + słownictwo. Teraz będą pojawiać się bardziej przejrzyście napisane informacje. Więcej konkretów, a nie tylko wymowa i IPA i nic poza tym. :-) Jednakowoż, mało czasu mam ostatnio, a zatem trzeba będzie poczekać trochę na więcej.
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 18, 2013, 21:11:58
WSTĘP DO GRAMATYKI PROTOFUTAŃSKIEGO
PVRÁISENSV oi PVRONÓMENZA oi SVBSVTANTÍAZA
*[puˈɺaɪ̯se̞nsu] - cz. teraźniejszy [puɺo̞ˈno̞me̞nzä] - zaimki [supsutänˈtijäzä] - rzeczowniki

*W wyrazach łacińskiego pochodzenia: "ae" (lat.) > ai (protof.) > æ (fut.) oraz "oe" > "e"
Akcent w wyrazach rodzimych jest inicjalny, jeżeli jakieś słowo akcentuje się inaczej - zaznacza się to akutem


Język protofutański od momentu, gdy Futanie przyjęli chrześcijaństwo (Futanie to naród europejski), zapożyczano do tego języka wyrazy łacińskie na określenie dotychczas nieznanych Futanom pojęć (jak np. gramatyka :P)

SVBSVTANTÍVM - rzeczownik [supsutänˈtijum]

Rodzaje gramatyczne: męski, żeński, nijaki

Końcówki l. pojedynczej (singvláris):
rodzaj żeński: -e (-i => zamiast "e" po miękkich spłgł.), -oi, -ai, -ei, -g, -aim, -ain, -oim, -oin, -eim, -ein, -im, -in
rodzaj męski: -o (-v => zamiast "o" po miękkich spłgł.), -av, -ov, -ev, -avn, -avm, -ovn, -ovm, -evn, -evm, spółgłoski prócz -m, -n (nie licząc tych -m, -n po av, ev, ov) i prócz -g
rodzaj nijaki: pozostałe końcówki, czyli: -a, -vi, -vin, -vim, -om, -on, -vm, -vn, -am, -an, -em, -en

Najczęściej spotykane są końcówki zaznaczone na niebiesko
UWAGA! Rzeczowniki nie kończą się nigdy na: -h, -z, -b lub -d

Tworzenie liczby mnogiej (pvlvrális):
+ze => rodzaj żeński [z]
+zo => rodzaj męski [z]
+za => rodzaj nijaki [zä]
Wyrazy zapożyczone z łaciny:
-s => -zo m
-vs => -ozo m
-a => -eze f
-vm => -aza n
Tytuł: Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 29, 2013, 18:01:46
Ze względu na to, że nosówki wydają mi się beznadziejne w futańskim - postanowiłem, że ich nie będzie.
Z poprzedniego posta skasowałem zaimki i odmianę w czasie pvráisensv (praesens), gdyż postanowiłem nieco to zmodyfikować i poniżej są rezultaty.

Gramatyka protofutańska ciąg dalszy*
* wiem, że muszę wymyślić inną nazwę dla języka, ale póki co nic mi nie przychodzi do głowy.

PVRONÓMEN - zaimek [puɺo̞ˈno̞me̞n]
\
singvláris
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1. ja
hiv ['xiju]
hi [xi]
-
2. ty
mo [mo̞]
me [me̞]
-
3. on, ona, ono
do [do̞]
de [de̞]
da [dä]

pvlvrális
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1. my inkluzywne
siv ['siju]
si [si]
-
1. my ekskluzywne
so [so̞]
se [se̞]
-
2. wy
qvo [kʷo̞]
qve [kʷe̞]
-
3. oni (m, ż+n, m + inny), one (ż), one (n)
zo [zo̞]
ze [ze̞]
za [zä]

PVRÁISENSV - czas teraźniejszy, regularne końcówki

Osoba
Rodzaj końcówki
inkl. / ekskl.
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Koniugacja IV
Bezokolicznik
-
-ai
-oi
-ei
-vi
1. l.p.
jak inkluzywna
-aic
-oic
-eic
-vic
2. l.p.
jak ekskluzywna
-ati
-oti
-eti
-vti
3. l.p.
jak ekskluzywna
-azi
-ozi
-ezi
-vzi
1. l.m. inkl.
inkluzywna
-aihe
-oihe
-eihe
-vihe
1. l.m. eks.
ekskluzywna
-ahe
-ohe
-ehe
-vhe
2. l.m.
jak ekskluzywna
-aral
-oral
-eral
-vral
3. l.m.
jak ekskluzywna
-apat
-opat
-epat
-vpat

IMPELFÉCTVM - czas przeszły niedokonany, regularne końcówki

Czas przeszły niedokonany tworzymy za pomocą wrostka -so-:

Osoba
Rodzaj końcówki
inkl. / ekskl.
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Koniugacja IV
1. l.p.
jak inkluzywna
-aisoc
-oisoc
-eisoc
-visoc
2. l.p.
jak ekskluzywna
-asoti
-osoti
-esoti
-vsoti
3. l.p.
jak ekskluzywna
-asozi
-osozi
-esozi
-vsozi
1. l.m. inkl.
inkluzywna
-aisohe
-oisohe
-eisohe
-visohe
1. l.m. eks.
ekskluzywna
-asohe
-osohe
-esohe
-vsohe
2. l.m.
jak ekskluzywna
-asoral
-osoral
-esoral
-vsoral
3. l.m.
jak ekskluzywna
-asopat
-osopat
-esopat
-vsopat

PELFÉCTVM - czas przeszły dokonany, regularne końcówki

Aspekt dokonany tworzymy dodając nieakcentowany prefiks i- do czasownika, przed samogłoską wymawiany jest [j], zaś przed spółgłoską [i]

Przykład I - soi krwawić Przykład II - vi [uɪ̯] kochać*
Osoba
PVRÁISENSV
     IMPELFÉCTVM     
     PELFÉCTVM     
PVRÁISENSV
     IMPELFÉCTVM     
     PELFÉCTVM     
1. l.p.
soic
soisoc ['so̞ɪ̯so̞k]
isoisoc [i'so̞ɪ̯so̞k]
vic [uɪ̯k]
visoc ['uɪ̯so̞k]
ivisoc ['juɪ̯so̞k]
2. l.p.
soti
sosoti
isosoti
vti ['uti]
vsoti ['uso̞ti]
ivsoti ['juso̞ti]
3. l.p.
sozi
sosozi
isosozi
vzi
vsozi
ivsozi
1. l.m. inkl.
soihe
soisohe
isoisohe
vihe
visohe
ivisohe
1. l.m. eks.
sohe
sosohe
isosohe
vhe
vsohe
ivsohe
2. l.m.
soral
sosoral
isosoral
vral
vsoral
ivsoral
3. l.m.
sopat
sosopat
isosopat
vpat
vsopat
ivsopat

* czasownik vi służy do wyrażania miłości przyjacielskiej oraz rodzinnej (np. gdy chcemy powiedzieć: Kocham go jak brata.)
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 31, 2013, 13:52:46
Ymportent ynformejszyn!
Wszystko, co dotychczas dotyczyło futańskiego - może ulec całkowitej zmianie. :D Postanowiłem najpierw porządnie opracować protofutańszczyznę (jak powinienem zrobić na początku -_-) A na dziś:

PVLV́SQVAMPELFÉCTVM & FVTV́RVM I & FVTV́RVM II

Zanim opiszę którykolwiek z tych czasów, potrzebny będzie czasownik posiłkowy "być" divi w czasie przeszłym dokonanym i czasie przyszłym dokonanym.
Jego odmiana wygląda następująco.

Osoba
PVRÁISENSV
PELFÉCTVM
FVTV́RVM I
1. l.p.
divic
disoic
dioic
2. l.p.
divti
disoti
dioti
3. l.p.
divzi
disozi
diozi
1. l.m. inkl.
divihe
disoihe
dioihe
1. l.m. eks.
divhe
disohe
diohe
2. l.m.
divral
disoral
dioral
3. l.m.
divpat
disopat
diopat

PVLV́SQVAMPELFÉCTVM - czas zaprzeszły

Budowa tego czasu jest bardzo prosta. Aby utworzyć czasownik w pluskwamperfekcie należy do bezokolicznika dodać końcówkę czasu przeszłego -so, a po nim umieścić odmieniony w czasie teraźniejszym czasownik "być". Jeżeli chcemy utworzyć aspekt dokonany, do bezokolicznika z -so, dodajemy również przedrostek aspektu dokonanego i-.

np. soi - krwawić

OSOBA
ASPEKT NIEDOKONANY
ASPEKT DOKONANY
1. l.p.
soiso divic
isoiso divic
2. l.p.
soiso divti
isoiso divti
3. l.p.
soiso divzi
isoiso divzi
1. l.m. inkl.
soiso divihe
isoiso divihe
1. l.m. eks.
soiso divhe
isoiso divhe
2. l.m.
soiso divral
isoiso divral
3. l.m.
soiso divpat
isoiso divpat

FVTV́RVM I - czas przyszły dokonany

Czas przyszły dokonany tworzymy dodając do czasownika w czasie teraźniejszym przedrostek aspektu dokonanego i-.

np. soi - krwawić

OSOBA
PVRÁISENSV
FVTV́RVM I
1. l.p.
soic
isoic
2. l.p.
soti
isoti
3. l.p.
sozi
isozi
1. l.m. inkl.
soihe
isoihe
1. l.m. eks.
sohe
isohe
2. l.m.
soral
isoral
3. l.m.
sopat
isopat

FVTV́RVM II

Czas przyszły niedokonany tworzymy z dwóch części: bezokolicznika oraz odmienionego w czasie przyszłym czasownika być.

OSOBA
soi - krwawić
1. l.p.
soi dioic
2. l.p.
soi dioti
3. l.p.
soi diozi
1. l.m. inkl.
soi dioihe
1. l.m. eks.
soi diohe
2. l.m.
soi dioral
3. l.m.
soi diopat

Jeszcze mi zostały imiesłowy, przymiotniki i przysłówki i zabieram się za słownictwo. Składnię mam też opisaną odrobinkę. :-)
Szyk SVO, a dokładniej: 1. podmiot - jeśli nie jest domyślny, 2. określenie czasu (jeśli jest), 3. orzeczenie, 4. dopełnienie.
Przymiotnik/przydawka występują po wyrazie opisywanym.
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 31, 2013, 14:16:54
Widzę ładną fleksję - regularna fleksja jest zajebista i tworzy piękne podłoże do oboczności.
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 31, 2013, 14:23:35
Dzięki, ale usuń ten cytat. Nie cytujemy poprzedniego posta, albowiem za dużo miejsca to zajmuje. :-)
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Luty 01, 2013, 22:14:38
Trochę pozmieniałem procesy dotyczące samogłosek i już nie umieszczałem ich za bardzo w czasie, albowiem nie chciało mi się. Jednakowoż uważam, że nowy system samogłosek jest lepszy :-) Spółgłoski tez ogarnę, ale podejrzewam, że zmiany będą naprawdę minimalne. Niedługo zajmę się gramatyką i słownictwem jeszcze, ale jakoś za bardzo myśleć mi się nie chce.
Spoiler
[close]

EDIT: Samogłosek przed -p, -t, -f, -k nie oznacza się jako zredukowane, bo może padać na nie akcent. (redukcja jest fonetyczna, a nie fonemiczna, o ile mogę tak to nazwać).
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Luty 02, 2013, 12:15:57
Dzięki, ale usuń ten cytat. Nie cytujemy poprzedniego posta, albowiem za dużo miejsca to zajmuje. :-)

Co to za idjotyczny wymysł?
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Luty 02, 2013, 12:17:29
Zacytował mój post, który był zaraz nad jego i zajmował mniej więcej tyle, co półtora kartki A4 :D
EDIT: krótkie jeszcze można zrozumieć, ale po co kopiować tyle tekstu?
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Luty 02, 2013, 12:28:21
Tak właściwie, to chciałem coś pogrubić, ale coś w bbcode się zwaliło :). No, ale to nie jest istotne.

A tak w ogóle wrzucisz wkrótce jakiś tekst? Bardzo mnie ten język ciekawi. Masz głowę do conlangów, tak jak ja do totalnych nóblangów :p!
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Luty 02, 2013, 12:43:18
Kiedyś tworzyłem takie nóblangi, że aż wstyd się przyznać. :D Od czegoś trzeba zacząć, potem idzie coraz lepiej. Z tekstem na razie jest ciężko, bo nie mogę póki co doprowadzić języka do takiego stanu, by wszystko mi się podobało. Ciągle głowię się nad końcówkami przypadków oraz końcówkami czasowników, mimo że już coś mam, to jednak ciągle wprowadzam jakieś zmiany. Myślę, że do połowy lutego ogarnę jako tako gramatykę i wtedy zaczną powstawać różne teksty w dziale Tłumaczenia.
Tytuł: Odp: Protofutański - reaktywacja
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Luty 02, 2013, 12:50:57
Przyznam się: Wirhale był totalną porażką. Podmiot w roli orzeczenia? Może oryginalne, ale skazane na porażkę. Cóż... Esperal może nieco lepszy, ale najprawdopodobniej będę zmuszony zmienić go od podstaw, albo porzucić :(. Zaś u ciebie najbardziej podoba mi się sposób prezentacji. Kiedy cytowałem tamten pamiętny post,

który zajmował mniej więcej tyle, co półtora kartki A4 :D

zobaczyłem te wszystkie 'centery' i 'tr' i inne bbcode'owe czary. Cóż, w sprawie komputerów i języków programowania (?) jestem całkowitą dupą :p!

EDIT: Połowa lutego minęła, a ja nadal nie widzę teksu xd!