Autor Wątek: APRIORYCZNA GRAMATYKA  (Przeczytany 930 razy)

Offline Ravcio94

  • Wiadomości: 10
APRIORYCZNA GRAMATYKA
« dnia: Styczeń 07, 2017, 01:51:36 »
Aprioryczna gramatyka - Gramatyka A priori

Witam jestem początkującym amatorem, niemniej chciałem zaprezentować swoją pracę nad aprioryczną gramatyką. Jako filozof nie mający dogłębnej wiedzy w językoznawstwie (jedynie pewną w logice i semiotyce logicznej) zrobiłem zapewne masę błędów, czekam na komentarze.

A oto ona:1) Podstawowymi jednostkami gramatycznymi tego języka są obiekty/nazwy obiektowe (wskazujące na rzeczy), i orzeczniki (czyli relacje, cechy itd. - inaczej: wszystkie pojęcia - cały słownik).

2) Złożenie obiektu i orzecznika jest zdaniem.

3) Obiekt nieokreślony zapisujemy jako x

4a) Obiekt określony to złożenie "x"-a i orzecznika jednego lub wielu w nawiasie połączonego spójnikiem ","

np. x(B,K) lub x(Białe, Kwadratowe), czyli po prostu "biały kwadrat".

- własności sekundarne (drugorzędowe) obiektów zapisuje się za symbolem "\"

np. x(Zjeść\ciastko), czyli "Ktoś kto zjadł ciastko".

4b) W przypadku bytów najbardziej konkretnych zapisujemy ich nazwę własną np. x(Polska) albo x(Marek), itd.1)Obiekty posłużą jako argumenty zdaniowe.

2)Niezależne orzeczniki jako orzeczenia.

3)Głównym argumentem zdaniowym jest podmiot. Za podmiot służy zawsze obiekt.

4)Złożenie Podmiotu i Orzeczenia już możemy nazywać zdaniem. Zdania służą opisaniu stanów rzeczy (stanów obiektu/ów).

5)Pomiędzy podmiotem i orzeczeniem znajduje się symbol ">"

6)Dodatkowo po orzeczeniu może następować symbol ":" (dwukropek), a za nim dopełnienie/dopełnienia i/lub okolicznik/okoliczniki.

7)Za dopełnienie służy zawsze obiekt, za okolicznik często przyimek (w, z, przez, itd.) z obiektem, ale nie tylko. Okolicznik opisuje okoliczności danego zdarzenia, zaś Dopełnienie obiekt podlegający relacji wyrażanej w orzeczeniu. Ich szyk jest dowolny, pomiędzy nimi musi stać "," przecinek

Pomiędzy zdaniami ustawiamy znak: "|"

Przykład struktury zdania oznajmującego: x(F,E\Y)>O:(przez x(Ok)), x(D)

Dzięki spójnikom: łączności (oznaczającego: i, oraz, także), rozłączności (albo, bądź), alternatywy (lub), wyniku (ponieważ, dlatego), przeciwstawności (jednak, ale, zaś) możemy łączyć wyrazy, a także zdania, tworząc zdania złożone.
Oprócz wyżej wymienionych istnieje jeszcze jednoargumentowy spójnik negacji (nie, ani) i weryfikacji (tak).
(nie wiem czy zawarłem wszystkie możliwe spójniki)

np. (x>O),(x>B)

Pytania:
- rozstrzygnięcia (mające formułę "czy..."); stosujemy symbol "?" (klasyczny znak zapytania)
- i pytania dopełnieniowe (wszystkie inne) stosujemy symbol "?'" (znak zapytania i apostrof)


Nie stosujemy już dodatkowego znaku zapytania albo dodatkowej formuły pytającej, gdyż samo użycie jednego z symboli dla pytania rozstrzygnięcia albo dopełnienia sygnalizuje, że mamy do czynienia z pytaniem.

Możliwe, że też znajdzie się miejsce dla jakichś wykrzykników w tej gramatyce


symbol oznaczający coś co daną czynność czy proces powoduje - q
symbol sygnalizujący proces, czynność - w
symbol oznaczający coś co poddawane jest procesowi/czynności - r

oznaczenia dla stopniowania cech - t - wyższy, y - najwyższy
symbol oznaczający przeciwieństwo

Aspekty: aspekt dokonany czynności/procesu - v, niedokonany to ^

Iteratywność: prosta (simple) - g, ciągła - f

Mnogość lub pojedynczość obiektów wyraża się poprzez dodanie przed obiektem przedrostka 1-,2-,...., itd. lub poli- w przypadku mnogiej nieokreślonej liczby

Oznaczenie czasów:
wcześniej (przed)
teraz
później (po)


Symbole modalne:

konieczności
możliwości
faktyczności

kwantyfikator:
przynajmniej jeden/jakiś
wszyscy/każdy/zawsze
tylko
wiele
mało
średnio
pół
całe
żadenrozkazy typu: niech
przypuszczenia typu: podobno, rzekomo, ponoć
życzenia typu: oby
warunki: gdyby
....listę modulantów wypadałoby poszerzyć
Zapis liczb i stuleci.

liczby zapisywane są w systemie dziesiętnym w sposób podobny do przyjętego przy zapisie liczb astronomicznych, zapisując po każdej liczbie - oprócz zer - liczbę jego miejsc przed przecinkiem i omijając zera, czyli liczbę 100005600301, zapiszemy 1(11)5(6)6(5)3(2)1, a liczbę 100000, jako 1(5), czyli jeden i 5 zer. Natomiast 1000021 jako 1(7)2(1)1, nie zaś jako 1(5)21. (choć może i przyjmę ten drugi zapis także)

Zapis stuleci:
wieki liczy się od roku zerowego
zapisuje się pomija się dwa miejsca dziesiętne i zapisuje daną liczbę, a następnie dodaje myślnik
lata od 1400 do 1500 roku zapisuje się jako 14-
wiek 16 zapisuje się jako 15-, nie zaś jako 16-

liczby i liczebniki (zapis poprzez cyfry)
główne jako: 1,2,3....
porządkowe jako: 1.,2.,3.  - z kropką
mnożne - 1X,2X,3X...
.
.
.


obiekty zaimkowe
- pierwsza osoba
- druga osoba
- trzecia osoba

obiekt zaimkowy zwrotny zwrotny - się, siebie

wskazujący bliższy i dalszy: obiekt (to), miejsce (tu/tam), osobę (ten, ta/tamten, tamta)

Określenia dodatkowe okoliczników
razem z, bez, na, stąd, dotąd, za, pod, u, obok, nad

Okoliczności
 miejsca: gdzie, skąd, dokąd, przez co
 miary: kiedy, jak często, jak szybko, za ile
a także:
w jakim celu, z jakiej przyczyny(dlaczego), z jakim skutkiem (i co), w jaki sposób, jak kto, pod jakim warunkiem, pomimo czego, jaki, jak


Gramatyka jak podkreślam jest jeszcze niekompletna