Twórczość w użyciu > Opowiadania

Poezja (niekonieczne po polsku)

<< < (2/2)

QRSGN:
Ajnetejlocšatejakoh še'da
Nie potrafię się odkochaćVI 30 27 VII 2019 /4
V 52 27 XII 2019 /4Ajnetejlocša
Nie potrafię
tejakoh še'da
miłości do ciebie odrzucić!
tab datejloc
Lecz ty możesz
šatejy,
mnie przyjąć
šatejykoh š'aj!
mnie przyjąć do swego serca!

Watejy še'aj,
Więc przyjmij mnie,
zytejkoh'še'da'aj.
Mnie, ciebie kochającego
Watejy še'aj
Więc przyjmij mnie,
...int ala še'aj.
takiego, jakim jestem

...int pul še'aj
...błagającego cię o to


recytacja wiersza: https://youtu.be/rb2eFvmZBkc

Emil:
Próba napisania nieco bardziej romantycznego sonetu w koico/hoczebozkim:

Hlomü
Le hailai jhe quol że jhadżal ejh,
ai lopenai engua ʒes heiserkely,
ai wany hkezdiż żig wab mig hlom's ejh,
tet ai enguie í loeny likjes nüt.

Que toedis wab madtas zbosi ejh,
Kai tesp engui i squårgai quebżily
wibnülpalkely wany. Que ʒoul waz hleijh'
übbrono, wir ulyca lodsai büd.

Zbosę hailai, kęns latis einog
lyuṡ übsachtog was. Latis was og
hsagås, kęns męddüt kuo skrez ougely.

Latsę ʒoulai quoz ejh, wor pánta réi
lyuṡ latsę paset mindenai gęlf,   
Kai hamb kongif de kęlodsai fęlv.

Spoiler[close]

Adrinnix:
No to dorzucę alduryncką piosenkę ludowa/wiersz:

Heer marschert, marschert,
Gottsped mīn Gelubt.
Þes Blomm ist før Þik,
erþank umber Mik.

So fil Dagen isott du næi,
so fil Wikan,
so fil Mounen,
so fil Dagen isott du næi.

Swarte Hrabnan flugan,
Ik beun næi langer Wīf
[Ik beun] næi langer Wīf
Ik beun Widuwin.

Czyli na polski (niedosłownie):
Spoiler[close]

Emil:
Tym razem pieśń wojskowa Imperia Hoczebozu:
Rüsis ot hogely daras ouw
Daro dis hailely toedis
lyuṡ toedis hailely hsagå ot!
Hot ågnaus toe joi, żig rüsis ot
waly mig nxúola nüt toedis!
Gęrlos greisely nxúolie, gå
güroevely nxúolie ogpå!

Rüsis ot hogely daras ouw!
Ulyc gęrlos squårgely zugroz ulyca,
tet åny mojeunely serkinx hsagås ouw!
Gęrlos buotšę zuloeny mlęjhely ulyca!

Rüsis ot hogely daras ouw sa!
Rüsis ot hogely daras ouw sa!

Ot rüsisuo, loely nxaíe lågely ma?
Jhe hailely šuogreno låg!
Åny hailely ulyca si, jhe ulyc trånx!
Såt waly heiskéreáuly kairalani ouw ma?
Åny heiskérely ulycie janxas jho,
Åny waly ulyca übbornas jho!

Rüsis ot hogely daras ouw sa!
Rüsis ot hogely daras ouw sa!

Spoiler[close]

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej