Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a posteriori

Język toriański

(1/1)

Lukas:
Język toriański - język używany jako liturgiczny w Kościele Toriańskim,  czyli głównej religii na Planecie Vega. Jest także lingua franca tego conworldu.

1. CZASOWNIK

czas teraźniejszy


--- Kod: ---       sg.                     pl.
1.    -ę                      -m
2.    -š                      -t'
3.    - t                      -ą

--- Koniec kodu ---

przykład: adit' - robić na drutach


--- Kod: ---       sg.                     pl.
1.    ad-ę                      adi-m
2.    adi-š                      adi-t'
3.    adi-t                      ad-ą

--- Koniec kodu ---

czas przeszły


--- Kod: ---r. m.      -ł
r. ż.       -ła
r.  nij.    -ło
l.mn.     -li

--- Koniec kodu ---

czas przyszły

być + czas przeszly

Imiesłów

--- Kod: ---czynny                -uc, -uca, -uco, -uci
bierny                 -ny
przyslówkowy    x-...-vsi

--- Koniec kodu ---


tryb przypuszczający
bych + czas przeszły

Kazimierz:
Wygląda znajomo   ;)
Ciekawi mnie konworldowa historja. Jak język słowiański stał się linguą francą na planecie Wega?

barthlome:
Ciekawi rozwój *ǫ. W czasie teraźniejszym jak w polskim, ale w imiesłowach *ǫ>u.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej