Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

Łudomian

#2190
Cytat: mijero w Czerwiec 26, 2022, 20:39:37
Cytat: Grzybacz w Czerwiec 26, 2022, 20:18:07
Myślę, że powinieneś konfrontować każdy swój nowosłów z istniejącymi już słowiosy, ponieważ ciągle umyka ci np. alternacja r : rz – winno być mirstwo miast mirzstwo, tak jak mamy rodzimowierstwo.
Może palnę teraz strasznie ośmieszającym pytaniem, ale czy 'rz' nie jest zmiękczonym 'r', a przynajmniej głoską miększą ot 'r', choć jest stwardniałym 'r''? Bo zdaje się, że -ьstvo, powinno miękczyć głoskę: państwo < pan, bóstwo < bożstwo < bóg.
Istotnie jest to -ьstvo, ale akurat w przypadku takich zbitek spółgłoskowych r' nie przechodziło w rz, a miękkość ostatecznie zanikała. Podobnie z sufiksem -ny z psł. *-ьnъjь – mamy wierny a nie wierzny i mierny a nie mierzny. Jedynym znamym mi przeciwprzykładem jest chyba wietrzny, ale to ino wyjątek od ogólnej zasady.
Przy imek za dla czasu
  •  

dziablonk

#2191
Cytat: Grzybacz w Czerwiec 26, 2022, 22:28:45Jedynym znanym mi przeciwprzykładem jest chyba wietrzny, ale to ino wyjątek od ogólnej zasady.
No wiesz, jest jeszcze po-wietrzny, a poza tym... wewnętrzny, zewnętrzny, pieprzny, nieopatrzny... ;)
Znalazłem jeszcze po śląsku: jądrzny 'jędrny, świeży' oraz staropolski jątrzny 'ropisty, wrzodziejący'

CytatIstotnie jest to -ьstvo, ale akurat w przypadku takich zbitek spółgłoskowych r' nie przechodziło w rz, a miękkość ostatecznie zanikała.
Historycznie bym tu raczej widział  uproszczenie zbitki r(ż) + s -> rs;  element ż wypada dokładnie tak jak masz Paryż ale: paryski.
Natomiast zgadzam się, że jeśli rodzimowierstwo, to mirzstwo bez sensu. Albo rybki albo akwarium.
BTW, jak brzmi "bóstwo" po wysokopolsku?
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Τόλας

Trochę militarjów.

kaliber - prześwit, przeziór, przezór
kolimator - (światło)równacz? równica?
pancerz - zbroja
opancerzenie - ozbrojenie
pancerny - ozbrojny, ozbrojenny
balistyka - miotność
balistyczny - miotny
magazynek - zasobnik
lufa - cewa , beczuła
amunicja - strzeliwo
bomba - wybucha
bombardować - wybuszać
rakieta - odrzutka (<- nie jestem przekonany do tego)
granat - gronik (od "grono")
rewolwer - obrotnik, bębnowiec, bębnica
rewolwerowiec - bębnowcowiec 😬, bębnicznik 😬😅
pistolet - krócica, gnat 🙂
pistolet maszynowy - kulomiot, rozpylacz 🙂
karabin - palba, wystrzelica, albo analogicznie do krócicy - dłużyca, choć palba to mój faworyt ulubieniec
karabin maszynowy - palba samozasobna 🤔
granatnik - gronikomiot, wyrzutnik groników
moździerz - gronica
armata - cewnica
haubica - stromica
armatohaubica - półcewnica, cewnicostromica
artylerja - działowie
artylerja lufowa - działowie cewne, działowie beczułowe
artylerja rakietowa - działowie odrzutkowe 🤔
bombowiec - wybuszniec 😬
dron - samolotnik
kołowy transporter opancerzony - kołowy przewoźnik ozbrojony


Uwaga! Przyjmuję poprawki i uwagi krytyczne!

mijero

Ja tam do oceniania średnio się nadaję. Sam za dużo błędów robię. Pochwalam dążenia. Mogę napisać, że kilka sprawia wrażenie już gdzieś słyszanych: strzeliwo 'amunicja', cewa 'lufa', krócica 'pistolet'. Poza tym, zetknąłem się z nazwami: bębenkowiec 'rewolwer', przemiar 'kaliber', no i działo 'armata'.
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

dziablonk

wylogować się - wylgnąć :)
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.

pipipipi

paywall - zapora płacowa

Skoro firewall, to zapora siecowa/ogniowa.
Discuck Inc.
Demokracja to ustrój w którym dwóch profesorów marksistowskich uniwersytetów może przegłosować menela spod budki z piwem - Zbyszek_Z
Są na tym świecie rzeczy które się filologom nie śniły.

Ainigmos

#2196
Mój z retoryki:
charientyzm, persyflaż - przewrotnia
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Kubok

Familiolekt - rodzin(n)orzecze
Chronolekt - dziejorzecze
Grafolekt - pismorzecze
Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •  

dziablonk

Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Ainigmos

zespół Tourette'a - tikica
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

SchwarzVogel

Toż to przecież tyczyca/ticzyca powinna być, żeby było po (wysoko)polsku?

  •  

Kubok

Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!

Dynozaur

Proponuję kurwicę - w końcu osoby cierpiące na to schorzenie dużo przeklinają (nie jest to regułą, ale z tym się choroba najpowszechniej kojarzy) xD

Ewentualnie Zespół Obajtka, ale czy nazwisko Obajtek ma słowiański rdzeń? Nie jestem pewien...
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
  •  

Kubok

A ja wpadłem na pomysł, który byłby idealny do wzbogacenia słownictwa wysokopolskiego. Co wy na to, żeby stworzyć internetową encyklopedię po wysokopolsku?
Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •  

Kubok


Ewentualnie Zespół Obajtka, ale czy nazwisko Obajtek ma słowiański rdzeń? Nie jestem pewien...
[/quote]
Tak, o + bajadać 'pleść, gadać'.

Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •