Witaj, Dudu!

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Sierpień 18, 2011, 20:06:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

По-Русски:
Здравствуй, Дуду
Через две минуты из этой комнаты будет откачан воздух
И ты умрёшь
Чтобы выжить - ты должен решить головоломку

Po polsku:
Witaj, Dudu!
Za dwie minuty z tego pokoju zostanie wypompowane powietrze
I ty umrzesz
Aby przeżyć – musisz rozwiązać łamigłówkę

Ten tekst jest mówiony w tej piosence w 1 : 23 przez wokalistkę gruppy SLOT - Dariję Stawrowicz, do Kiriłła Kaczianowa, pseudonim Mr. Dudu :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IPMKphJbrzs

Неіс есò арèте хасонjà:
Хасен, Дуду!
Мінут щен есте тох неўс сасеу цà jебьс котт гàнiс омъ.
Ть хесь арèтъс.
Баро jебьс - хесь шаўс чiн jебьс га.

Neїs esò arète hasonjà:
Hasen, Dudu!
Minut śen este toh neus saseü cà jebìs kott gànis omù.
Tì hesì arètùs.
Baro jebìs  - hesì šaus čin jebìs ga.

СЛОВАРЬ
hasen - witaj, cześć
minutò - minuta (Lud Ciem pewnie używał innego systemu liczenia czasu, więc zostało mi tylko zapożyczenie)
gan - ten
kottì - pokój
neu - być
saseü - pompować
toh - powietrze
tì - i
arèt - umrzeć
baro - żyć
šau - mieć powinność
čin - rozwiązać
gaì - łamigłówka

Vilén

  •  

Henryk Pruthenia


Vilén

Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 18, 2011, 20:20:23
:D
Ten klip zawsze mi się tak kojarzy... a o czym tak naprawdę jest? O miłości!
Ta, chyba miłości między miłośnikami hardcore-BDSM.
  •  

Henryk Pruthenia

Nie :D
Zwykły scenariusz:
Jest robiony casting na księcia. Tylko tu, biorący w nim udział o tym nie wiedzą, a jak się nie wygra, to się nie przeżywa... Z resztą, gdybyś kliknął na link i przeczytał tłumaczenie, to byś wiedział :p

Feles

CytatBaro jebìs  - hesì šaus čin jebìs ga.
Drobna literówka.
Nie, żeby mnie to akurat słowo jakoś intrygowało. :-)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

Vilén

Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 18, 2011, 20:46:25
Zwykły scenariusz:
Jest robiony casting na księcia. Tylko tu, biorący w nim udział o tym nie wiedzą, a jak się nie wygra, to się nie przeżywa...
Zwykły, to może jest on w tej twojej ukochanej Rosyi :D.
  •  

Henryk Pruthenia

Zwykły, ale trochę przerobiony miało być...
Ach te me nieuczesane myśli :)

Vilén

Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 18, 2011, 20:55:45
Zwykły, ale trochę przerobiony miało być...
Ach te me nieuczesane myśli :)
Frojdowska pomyłka...
  •  

Henryk Pruthenia

Albo robienienie tysięcy rzeczy naraz... :D

Chyba to tłumacznę na aczmacki.

tob ris tob

Bo dyskusja na temat to podstawa. ;-D

Ратё, дэл Дуду!
Кэ эр я мiнют ёд тлэн пряд прэн ѩкӯ лi īт.
Я пат мѩвошӯ.
Пэ вешпэт пат мам мѩӂёт.

doslovnation:
Tobie, Dudu!
Po dwóch minutach z tego pokoju ktoś usunie powietrze.
I ty zginiesz.
By przeżyć musisz łamigłówkować.
Dzień dobry :-)
  •  

Canis

Ahtialański ayllawai, współczesny. Model izolująco-aglutynacyjny - anarchicznie (nieplanowo, w razie potrzeby) rozwijany - który mi najbardziej pasuje i taki zostaje.

At|ama, Dudu
ŝin disu ap ħayırãk neẽrte
viru ly ãk boavst
þun talavar mou, lyni tyz feume


Dosłownie:
Witaj, Dudu
W dwuminutę coś wypompuje powietrze
wtem ty będziesz umierał
jeśli pozostawić życie, ty powininen zagadka
  •  

Asgair

Anāril:

Hašūm, Tūtūya!
Ittā' kānu ăm-mīnūti maslanar ahāni ka-qatankū
Wa-rammax
Ħaysītin, makkāx ĭjcayrax ĭθkakīri.

حَشوم توتويَ
إِتّاء كانُ انمّينوتِ مَسلَنَر أَهانِ كَقَتَنكو
وَرَمَّخ
حَيسيتٍ مَكّاخ اِجعَيرَخ اِثكَكيرِ


Parę uwag nt. wymowy: ā [a:], ū [u:], ī [i:], š [ʃ], x [x ~ χ], ' [ʔ] (na początku wyrazu przed samogłoską nieoznaczane), ħ [ħ], θ [θ], j [ʤ], c [ʕ]. Dodatkowo, ă, ĭ poprzedzone samogłoską ulegają elizji.

Szczegóły-szczególiki:
hašūm 'powitany, pozdrowiony', imiesłów bierny czasownika hašma 'witać, pozdrawiać'
Tūtūya 'Dudu' (w anārilu nie występuje [d]) z końcówką wołacza -ya
ittā' 'po, za' (w znaczeniu czasowym), przyimek łączący się z nominatywem
kānu 'dwa', liczebnik główny
an- '(przyimek wprowadzający przydawkę rzeczowną)', tu w formie am- (asymilacja z początkową spółgłoską wyrazu mīnūti)
mīnūti 'minuta', rzeczownik zapożyczony, w akuzatywie (Nom. mīnūtu albo mīnūt); rzeczowniki określane przez liczebniki główne występują w Acc. i z przyimkiem an (kānu am-mīnūti jakby 'para minut', 'dwójka minut')
maslanar 'jest pompowane, zostanie pompowane', czasownik maslan w aspekcie imperfektywnym ze wskaźnikiem pasywnym -ar w roli podmiotu, derywowany od rzeczownika muslīn 'pompa', pochodzącego od rdzenia S-L-N o podstawowym znaczeniu 'ssać, wysysać'
ahāni 'powietrze', rzeczownik w akuzatywie (Nom. ahān)
ka- 'w, wewnątrz', przyimek; z rzeczownikiem w ablatywie przyjmuje znaczenie 'z, z wnętrza'
qatankū 'ten pokój', rzeczownik (Nom. qatan) z sufigowanym zaimkiem wskazującym -ka, w ablatywie
wa 'i; więc, zatem', spójnik łączący zdania współrzędne, zazwyczaj wynikowe
rammax 'umierasz, umrzesz', czasownik ramma w aspekcie imperfektywnym z inkorporowanym podmiotem 2. os. l.p. -ax
ħaysītin* 'aby przeżyć'; konstrukcja nazywana przeze mnie roboczo dativus absolutus: imiesłów odpowiedniego czasownika w Dat. wyraża cel lub czynność następującą po innej czynności; tu występuje imiesłów czynny czasownika ħaysat 'przetrwać, przeżyć', będącego pochodną (należącą do tzw. klasy ,,semelfaktywnej" [nazwa robocza]) czasownika ħasta 'trwać, znosić, żyć'
makkāx 'trzeba, (żebyś)', 'musisz', modalny czasownik bezpodmiotowy; obiekt posiadający 'powinność', 'przymus' wyrażany jest w Acc. (tutaj inkorporowany jako -āx)
ijcayrax 'żebyś rozwiązał', czasownik jacra w trybie łączącym (subjunctive) w aspekcie imperfektywnym z inkorporowanym podmiotem -ax, wprowadzany przez makkāx
iθkakīri 'zagadka, łamigłówka', rzeczownik w Acc. (Nom. iθkakīr), forma deminutywna od rdzenia θ-K-R 'myśleć, zastanawiać się'

* Uwaga: w konstrukcji dativus absolutus w tym przypadku można/powinno się dodać podmiot ('abyś ty przeżył'), ponieważ zdanie główne zawiera konstrukcję bezpodmiotową ('trzeba ci, żebyś rozwiązał zagadkę'). W takim wypadku, przybierze ona postać qān ħaysitān, gdzie qān to zaimek 2. os. l.p. w Dat., a ħaysitān to imiesłów czynny do czasownika ħaysat w Dat., odmieniany wg deklinacji przymiotnikowej. Tak czy inaczej, forma ħaysītin, mimo że nie do końca poprawna, też ujdzie ;)
  •  

Henryk Pruthenia

#13
Zapadni slavlang:
Слаѵа, Дуду!
По дѵойже минуче из тъй квартыры бѫжеет отъгаценыы ѵъздъх
И ты умжеси.
Бы позичы – ты ꙓмееси жезичы глѡѵолѡмъкѫ.

Henryk Pruthenia

#14
Duźlejbski:
Dobürodošljåj, Dudu!
Piråz düvëj minuty ësü ənojëj jëstüby bųdjöcj otükаčån vüzdúh
Ëj ty umërjöš.
Čütoby yžýcj - Ty düžünöš rosüvizacj gülovolümükų