Twórczość w użyciu > Tłumaczenia

Transport kolejowy

(1/2) > >>

Vilène:
Rodzki:

kolej - šelezenica
~ wąskotorowa - ~ ozekošinåva
~ szerokotorowa - ~ širåkošinåva
~ linowa - ~ öšåva
~ wysokich prędkości - ~ velika spišenösti

pociąg - teg
pociąg pasażerski - pötenicenu teg
pociąg towarowy - seböšenu teg

tor - slid
szyna - šena
bocznica - böcenica
dworzec, stacja kolejowa - stänica
peron - platvårma*

lokomotywa - ruchovåz
wagon - vagen
szynobus, wagon motorowy - silenicenik

* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.

spitygniew:

--- Cytat: Ⓐ Vilén w Luty 23, 2012, 20:48:45 ---
* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.

--- Koniec cytatu ---
Dobrze im musi być.

Vilène:

--- Cytat: spitygniew w Luty 24, 2012, 16:59:54 ---
--- Cytat: Ⓐ Vilén w Luty 23, 2012, 20:48:45 ---* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.

--- Koniec cytatu ---
Dobrze im musi być.

--- Koniec cytatu ---
Czemu doszłeś do takiego wniosku?

Dynozaur:
W zimnym oczywiście słowiańsko i purystycznie.

kolej - żeləzina (żeləzənə cəſty)
~ wązkotorowa - ązoſlədiſta żeləzina
~ szerokotorowa - ẛiroſlədiſta żeləzina
~ linowa - ążina żeləzina
~ wysokich prędkości - įdriſtvina żeləzina

pociąg - povoz
~ pasażerski - pątiniċiſkų povoz
~ towarowy - kupiſkų povoz

tor - ſləd*
szyna - ſlədivo**
bocznica - arzlaz
dworzec, stacja kolejowa - ſtojiċe
peron - poſtoj

lokomotywa - dviżidlo
wagon - vozidlo
szynobus - eee... nie wiem

*Tak, Zimicy nazywają tor "śladem". Jak to wymyślałem, miało to w mojej głowie jakiś sens. W tym znaczeniu jest to singularis tantum (povoz jəde po ſlədu = pociąg jedzie po torach [nie "po ſlədom"]).
**Słowo czysto techniczne. Zwykły Zimic nie robi rozróżnienia szyna/tor. Na jedno i drugie powie "ſləd".

Vilène:

--- Cytat: Dynozaur w Luty 24, 2012, 17:22:59 ---~ pasażerski - pątiniċiſkų povoz

--- Koniec cytatu ---
O, u ciebie pasażer to też "pątnik"...


--- Cytuj ---*Tak, Zimicy nazywają tor "śladem". Jak to wymyślałem, miało to w mojej głowie jakiś sens.

--- Koniec cytatu ---
I słusznie, tacy szwedzi też tor nazywają dosłownie "śladem kolejowym"... kradnę (aczkolwiek bez singulariów tantów) :P.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej