Językotwórstwo (conlanging) i światy > Kraje

Resope Vérde - Republika Verde

(1/3) > >>

Rémo:
Resope Vérde (Republika Verde) - państwo wyspiarskie na Oceanie Mérenô. Resope Vérde jest krajem niepodległym. Składa się z pięciu wysp. Leży w dwóch strefach klimatycznych: podzwrotnikowym i umiarkowanym ciepłym.Pochodzenie Nazwy

Źródło nazwy Verde nie zostało jednoznacznie ustalone. Podobno w starolantopelskim jest to połączenie słów wolny i woda.

Struktura Narodowościowa

Verdowie: 75%
Fuowie: 13%
Inowie: 9%
Pulanie: 2%
Inni: 1%

Zgodnie z Verdiańską konstytucją, jeśli imigranci będą stanowić więcej niż 30% parlament zmuszony zostaje zamknąć granicę.

Ustrój Polityczny

Jest jednym z niewielu państw, w których obowiązuje demokracja bezpośrednia i na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum. Kraj Verde podzielony jest na pięć regionów. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament noszący nazwę Genir (200 obywateli) wybierany na 1,5-letnią kadencję. Każdy obywateli może zasiąść w parlamencie tylko raz. W parlamencie może zasiąść każdy obywatel, który skończył szkołę średnią.

Sprawy Międzynarodowe

Konstytucja Verde przewiduje szczególną procedurę wyrażania zgody na przekazanie przez władze Republiki Verde wykonywania przysługujących im uprawnień organom międzynarodowym. Dla podjęcia decyzji w takiej sprawie wymagana jest zgoda wszystkich posłów.

Waluta

1 Eren = 100 Meov. Wszystkie monety wytapiane są ze srebra.

Gospodarka

15 lat temu rząd Verde prowadził bardzo aktywną politykę gospodarczą, Republika Verde wybrała gospodarkę rynkową połączoną z interwencjonizmem, czyli wsparciem ze strony państwa dla kapitałochłonnych projektów, jak budowa dróg, kolei czy badania naukowe. Verde przeznaczała wtedy na badania 2% swojego PKB, co dawało jej jedno z lepszych miejsc na świecie pod tym względem. Dzięki fenomenalnemu wzrostowi gospodarczemu już w 1737 roku stała się trzecią, ekonomiczną potęgą świata. Eksport płodów rolnych stanowi duży procent dochodów państwa. Uprawia się: winogrona, pszenicę, soję, jęczmień, truskawki, ziemniaki, jagody, cytrusy, figi, daktyle, sorgo, bawełnę, tytoń, ryż, drzewa owocowe i orzechowe wszelkiego rodzaju, prawie wszystkie możliwe warzywa, brzoskwinie, orzeszki ziemne, kiwi. Republika Verde ma rozwinięty przemysł stoczniowy.

Transport

Verde ma doskonale utrzymaną sieć kolejową. Jest to najpopularniejszy transport publiczny. Na drugim miejscu są okazałe parowce.

Język

Językiem urzędowym jest Lantopel. 93% obywateli wyspy posługuje się nic każdego dnia. 56% ludzi zna więcej niż 1 język obcy.

Pingǐno:

--- Cytuj ---(Oceanie Miryńskim... Co to za nazwa?!)
--- Koniec cytatu ---
Coś ci się nie podoba? xD
Mówiłem dużo wcześniej, że jak macie coś do nazw, to pisać, ale nikt nie zwracał się na ten temat, więc zostaje.

Ogólnie, wydaje się bardzo ciekawie. Ładnie namalowałeś herb i flagę.

Dodaj tylko lokalizację. :>

CookieMonster93:
Moje dwa narody Inowie i Fuowie. ^^ :D:D:D

Rémo:
Podział Administracyjny

Republika Verde podzielona jest na 5 regionów administracyjnych. Z każdego regionu wybierany jest obywatel i tak 5 obywateli sprawuję władzę podobną do marszałka sejmu. Ich kadencja trwa 2 lata i nie ma możliwości ponownego wyboru.


Symbole Narodowe

Flaga
Biały oznacza czystość a niebieski wodę. Orzeł oznacza wolność a gwiazdy wskazują mu drogę.

Godło
Znicz oznacza ogień, czyli stabilizację i ciepło. Taki znicz pali się w parlamencie. Księga i pióro oznaczają naukę i mądrość.

Todsmer:
Hesolur na pływającej wyspie? O_o

EDIT: A nie, skumałem już.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej