Etymologijni szujodruhowie, czyli fałszywe kognaty

Zaczęty przez Mścisław Bożydar, Sierpień 22, 2011, 00:35:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Wercyngetoryks

ChWDChRL

dziablonk

Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Siemoród

Było ang. bad i perskie بد bad 'zły', więc warto wzpomnieć też o ang. better i per. بهتر behtar 'lepszy'. Szujodruży tu zarówno rdzeń, jak i sufiks komparatywny.
Niech żyje Wolny Syjam!

Siemoród

Okazuje się, że ros. изъянъ 'wada, defekt' nie pochodzi od изъять 'usunąć, zabrać', lecz, podobnie jak sch. zijan, od perskiego زیان zijân 'uszkodzenie'.
Niech żyje Wolny Syjam!

Dynozaur

СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!

Siemoród

Połabskie mosko 'masło' (formalnie dopełniacz partytywny od moskiü /mosťü/, z psł. *maslъko) i perskie مسکه maska 'masło'.

Perskie słowo charakterystyczne jest dla Afganistanu (dlatego transkrybuję jako maska, a nie maske), w Iranie dominuje کره kare, zaś w Tadżykistanie равған. W Iranie روغن rowγan oznacza raczej tłuszcz roślinny, więc forma tadżycka wygląda na kalkę rosyjskiego podziału typu растительное масло 'olej roślinny' – сливочное масло 'masło' xD
Niech żyje Wolny Syjam!

Ainigmos

#1116
winny "ktoś obarczony winą za złe postępowanie" i winny "dotyczący wina"

Wina może się wiązać z byciem pod złym wpływem wina...
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

.🕷.

(Nie moje znalezisko, ale podaję daléj, bo ciekawe.)

Rumuńskie femeie oraz francuskie femme - kobieta.
Pierwsze pochodzi od łac. familia, a drugie od łac. fēmina.
Uwolnić szamana Gabyszewa!!!

Siemoród

Perskie عبارت ebârat 'wyrażenie, fraza' i ros. оборотъ 'wyrażenie, fraza' (i parę innych znaczeń, przedewszystkiem 'obrót').

Jako bonus wymienione niegdyś przez Torkana na dyskordzie arab. العبارة, w wymowie klasycznej al-ʕibāra(t) 'wyrażenie (okr.)' i pol. elaborat 'wypracowanie'.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

Ainigmos

Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Siemoród

Tur. gözde 'ulubiony' i tur. gözde 'w oku' (miejscownik od göz 'oko').

Przypuszczałem, że to taka sama leksykalizacja jak baştan 'od początku' (dosł. 'od głowy'), genelde 'ogólnie' (dosł 'w ogólności') czy neden 'przyczyna' (dosł 'od czego, dlaczego'), a tu okazuje się, że to od perskiego, dziś nieco przestarzałego گزیده gozide 'wybrany'
Niech żyje Wolny Syjam!
  •