Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a priori

naumåzu iknaur/język naumowski (języki gamajskie)

<< < (2/2)

Emil:
Czas na krewnego naumowskiego (ale nie potomka). Oto język gowojski/howojski

Historia
Język ten oddzielił się od naumowskiego w okresie staronaumowskim

Zmiany od pragamajskiego (gwiazdka oznacza dźwięk pragamajski)
*ɣ > ŋ

*ir *ur > īr ūr (nie w gemianatach)

Rotacyzm naumowski
*ħ > r
*z > r

*q > ck (długie k)

*aarC > raaC gdzie C to dowolna spółgłoska
Vrrr > rVrr

Zanik iloczasu
*a > å /ɔ̞/
*ā > a /æ̞/
*i > e /e̞/
*ī > i /i/
*u > o /o̞/
*ū > u /u/

Staronaumoska przesuwka spółgłosek
*t > ts
*d > dz > z
*θ > t
*ð > d

Zanikło n tylnojęzykowe w wielu pozycjach
ŋ > nn (w nagłosie i po spółgłosce)
ŋ > kn (w śródgłosie)
ŋ > ŋk (w wygłosie i przed spółgłoską)
nŋ > ŋŋ

Przesuwka akcentu na drugą sylabę w większości słów

gn > ŋn

ll > gl
-ll > -ll
w > v
ww > gh [ɣ]
jj > y [dz]

ck- > ch-

u > ü
or > ar
o > ʷe
å > o

Akcentowane samogłoski w sylabie otwartej nie przed gieminatą wydłużają się
ō > ʷo

-Vl > -V

Lenicja wygłosowa
-p > -f
-b > -v
-t > -s
-d > -z
-k > -ch
-g > -gh
-f, -s, -h > ø
-z > -l

au > u
aū > ū
ā > ō

Palatalizacja przed e, ē, i, ī, ü, ǖ
k > č
g > y̌
ch > š
gh > ž
h > j
kʷ > t
gʷ > d
chʷ > þ
ghʷ > ð
hʷ > f

eW, ēW > aW, āW (gdzie W to dowolna wargowa)

rʷ > ŗ [ɹ]
lʷ > ł
nʷ > m
mʷ > w
kʷ > p
gʷ > b
chʷ > f
ghʷ > v
sʷ, fʷ, hʷ > ƕ
zʷ, vʷ, jʷ > w
tʷ > þ
dʷ > ð
cʷ, yʷ, pʷ, bʷ, > sf, zv, pf, bv

ŋk, ŋg > ːŋ
r > ːŗ
tR > þR (gdzie R to spółgłoska płynna/drżąca)
dR > ðR

Nagłosowe gieminaty > h
Inne gieminaty się skracają

h > gh

Fonetyka
Samogłoski:
i iː y yː   u uː
e eː       o oː
            a aː

Dyftongi:
ai aiː

Spółgłoski:
m     n      
p b   t d      k g
       c dz    tʃ dʒ   
       s z      ʃ ʒ   
f v   þ ð      x γ
       ɹ      
ʍ w  l ɫ      j

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej