Zarządzanie forum > Wiki

Artykuły za rok 2019 (od marca do grudnia)

(1/1)

Pluur:
Zapraszam do zbiorczego przyznania trzech artykułom miesiąca za okres od marca 2019 do grudnia 2019. Decyzja ta spowodowana jest małą ilością artykułów z tego okresu nadających się do tego celu.

Zasady:
1. Od dzisiaj przez siedem kolejnych dni ankieta będzie aktywna.
2. Użytkownik głosuje na maksimum trzy pozycje - głosy można w trakcie trwania ankiety zmieniać.
3. Po siedmiu dniach artykuły z trzema największymi wynikami dostają odznakę Artykuł Miesiąca
4. Kandydaci:

* Higania
* Język dewoński
* Język staroajdyniriański
* Język ostburgeński
* Język wendyjski
* Język arsański
* Język osyjski
* Język turgiski
* Język dragozoiski

Pluur:
Tytuły artykułów miesiąca za rok 2019 otrzymują: język turgiski, Higania oraz ex aequo język dragozoiski i język staroajdyniriański. Gratuluję!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej