Językoznawstwo > Lingwistyka ogólna

Paronimy

(1/1)

Ainigmos:
Temat ten zbiera z dowolnego natlangu wszelkie grupy paronimów czyli wyrazów o zbieżnym brzmieniu wskutek alofonii, ale o rozbieżnym znaczeniu.

Z polszczyzny: ratler "typ małego psa" - radler "niskoprocentowy napój alkoholowy"

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej