Twórczość w użyciu > Tłumaczenia

Dni Tygodnia i miesiące

(1/16) > >>

CookieMonster93:
Angulese Shprak:

Dais ef vowk (dni tygodnia)

Poniedziałek - mandai [ˈmän̪d̪ɛi̭]
Wtorek - chusdai [ˈʧyz̪d̪ɛi̭]
Środa - wensdai [ˈwɛn̪z̪d̪ɛi̭]
Czwartek - dursdai [ˈd̪ʏɻz̪d̪ɛi̭]
Piątek - vrydai [ˈvɻɛi̭d̪ɛi̭]
Sobota - sadurdai [z̪äˈd̪ʏɻd̪ɛi̭]
Niedziela - sandai [ˈz̪än̪d̪ɛi̭]

Mandes (miesiące)

I – Janoear [jäˈn̪u.äɻ]
II – Febroear [fɛbˈɻu.äɻ]
III – Marz [‘mäɻʦ̪]
IV – April [ˈäpɻɪl̪]
V – Mai [ˈmɛi̭]
VI – Jun [ˈjyn̪]
VII – Jul [ˈjyl̪]
VIII – Augusz [ˈäʊ̭gys̪ʦ̪]
IX – September [z̪ɛpˈt̪ɛmbɻ̣]
X – Oktober [ɔkˈt̪ɔbɻ̣]
XI – November [n̪ɔˈvɛmbɻ̣]
XII – Dezember [d̪əˈʦ̪ɛmbɻ̣]

TÁLMOR VỐRÂ:

Djin (dzień, dni)

Poniedziałek - bôxendjí [bœʊ̭ʂɛn̪ˈʥi] „dzień początku” (bôxén [bœʊ̭ˈʂɛn̪] – początek, bôxénẩ [bœʊ̭ˈʂɛn̪əɁ] – zaczynać)
Wtorek - lejlêdjí [l̪ɛjl̪ɪˈʥi] „dzień słońca” (léjlê [ˈl̪ɛjl̪ɪ] – słońce, léjlể [ˈl̪ɛjl̪əɁ] – razić, świecić)
Środa - kentjedjí [kɛn̪ʨɛˈʥi] „dzień szansy” (kéntje [ˈkɛn̪ʨɛ] – szansa)
Czwartek - vazxidjí [vaʐiˈʥi] „dzień zieleni” (vázxi [ˈvaʐi] – zieleń)
Piątek - homrendjí [xɔmɾɛn̪ˈʥi] „dzień plonów” (homré [xɔmˈɾɛ]– plon)
Sobota - vôsaridjí [vœʊ̭s̪aɾiˈʥi] „dzień bogactwa/obfitości” (vôsarí [vœʊ̭s̪aˈɾi] – bogactwo, obfitość)
Niedziela - jelenidjí [jɛl̪ɛn̪iˈʥi] „dzień odpoczynku” (jeléni [jɛˈl̪ɛn̪i] – odpoczynek, jelénir [jɛˈl̪ɛn̪iɾ] – odpoczywać)

Hốnên (miesiące)

I – Bôxenhốnê [bœʊ̭ʂɛn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc początku” (bôxén [bœʊ̭ˈʂɛn̪] – początek, bôxénẩ [bœʊ̭ˈʂɛn̪əɁ] – zaczynać)
II – Vohârêhốnê [vɔxʌɾɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc zimy” (vohârế [vɔxʌˈɾɪ] – zima)
III – Kalinhốnê [kal̪in̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc kwiatów” (kalí [kaˈl̪i]– kwiat)
IV – Sukênhốnê [s̪ukɪn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc kaprysów” (súkê [ˈs̪ukɪ] – kaprys)
V – Verkahốnê [vɛɾkaˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc radości” (vérka [ˈvɛɾka] – radość)
VI – Lejlêhốnê [l̪ɛjl̪ɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc słońca” (léjlê [ˈl̪ɛjl̪ɪ] – słońce)
VII – Vabêhốnê [vabɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc ciepła” (vabế [vaˈbɪ] – ciepło)
VIII – Sellihốnê [s̪ɛɫ̪iˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc czerwieni” (sellí [s̪ɛˈɫ̪i] – czerwień)
IX – Vesjenhốnê [vɛɕɛn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc smutku” (vésjen [ˈvɛɕɛn̪]– smutek)
X – Mexêhốnê [mɛʂɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc upadku” (méxê [ˈmɛʂɪ]– spadek/upadek)
XI – Vohhốnê [vɔxˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc mrozu” (voh [ˈvɔx] – mróz)
XII – Sejrehốnê [s̪ɛjɾɛˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc śniegu” (sejré [s̪ɛjˈɾɛ] – śnieg)

Widsið:
Burgundzki

Dni tygodnia: Diyu sechtalati

poniedziałek: diyolochnos
wtorek: diyomartos
środa: kentoyeyounon
czwartek: diyoyouvos
piątek: yeyounon
sobota: diyosaturnos
niedziela: diyosoulis

Miesiące: Meinseis

styczeń: yoinoiron
luty: imvolgon
marzec: marton
kwiecień: apreili
maj: beltanon
czerwiec: medyosameinon
lipiec: youlon
sierpień: lunaheili
wrzesień: sechtanon
październik: ochtounon
listopad: samon
grudzień: medyogyamon

Vilène:
Neuscuski:

styczeń: ġanvair
luty: feurair
marzec: març
kwiecień: abril
maj: mai
czerwiec: ġuin
lipiec: ġuil
sierpień: ouôt
wrzesień: septembre
październik: octobre
listopad: novembre
grudzień: decembre

poniedziałek: lundi
wtorek: segondi
środa: mezdi
czwartek: quardi
piątek: cinquedi
sobota: savadi
niedziela: domeiṅca

Zanim ktoś mnie uprzedzi: "o, widziałem francuski" :P.

Rémo:
Latopel

Eviéϖ - Miesiące

Jenevié - styczeń
Rievié - luty
Meré - marzec
Lipa - kwiecień
Juliea - maj
Juna -czewriec
June - lipiec
Aôlevié - sierpień
Temmerevié - wrzesień
Gi -październik
Berevié - listopad
Barwevié - grudzień

Dni tygodnia

Heftô - Poniedziałek
Nemar - Wtorek
Serda - Środa
Werne - Czwartek
Nesséa - Piątek
Jedie - Sobota
Gorreca - Niedziela

Widsið:

--- Cytat: Ⓐ Vilén w Lipiec 08, 2012, 19:47:24 ---Neuscuski:

poniedziałek: lundi
wtorek: secondi
środa: mezdi
czwartek: quardi
piątek: cinquedi


--- Koniec cytatu ---

Czemu "poniedziałek" się uchował? Przy reszcie spodziewałbym się czegoś w stylu "primi" albo "antecedi", coby udziwnić ;)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej