Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mariusz W.

Rzeczywiście, ładniej. Nawet lepiej urobione, bo od przymiotnika ,,tajemny", do którego bliżej i ,,tajemnikowi", podczas gdy ,,tajemnicownia" wskazuje najpierw na ,,tajemnicę".
 •  

Ainigmos

Cytat: Mariusz W. w Styczeń 16, 2021, 15:29:18
Nie lepszy byłby po prostu skarb? Jest już ,,skarbnik" jako urzędowe określenie osoby zajmującej się budżetem.
Nie, gdyż rozczet tak jak budżet oznacza okresowe rozliczenie wydatków i przychodów, którego skarb nie oznacza, jak tylko nagromadzenie dochodów; zaś odnośny urzędnik zwałby się rozczetnik.

Mój:
bilet – dopust (od dopuścić, mimo istnienia utartej religijnej kolokacji w postaci wyrażenia dopust Boży, którego znaczenie nie może się mylić z świeckim znaczeniem wyrazu dopust, gdyż oba słowa odnoszą się do diametralnie innych dziedzin świata).
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Mariusz W.

Cytat: Ainigmos w Styczeń 17, 2021, 08:30:06
Nie, gdyż rozczet tak jak budżet oznacza okresowe rozliczenie wydatków i przychodów, którego skarb nie oznacza, jak tylko nagromadzenie dochodów; zaś odnośny urzędnik zwałby się rozczetnik.
,,Skarb" w szerszym znaczeniu także oznacza okresowe rozliczenie dochodów i wydatków, co właśnie zostało dobrze zachowane u ,,skarbnika", który nie tylko pilnuje nagromadzonych pieniędzy, ale też odpowiada za rozliczenie dochodów i wydatków. Podobnie zostało to znaczenie zachowane w ,,urzędach skarbowych", które przecież nie mają nic wspólnego z nagromadzonymi dochodami, a odpowiadają za dochody budżetu (w tym przypadku podatki).
 •  

mijero

Moje:
gostnica – hotel
krążuch – hamburger
nachownia – spiżarnia (od stp. nachów – zapas)
obułczać – panierować; obułczyn(k)a – panierka (trochę śmieszne, ale zapożyczone z niem. panieren równie śmieszne, bo ostatecznie wywodzi się od łac. panis)
uleja, ulejka – rura, rurka; ulejnik – syfon (nie od lać, lecz od psł. *ulьjь, od którego ul i ulica)
uszczyk – kawałek (ob. uszczknąć od stp. szczykać)

Ciekawe wyczytane:
obrząd – testament
strzeszka – szałas
wspaczać – cofać, wspaczyć – cofnąć (pierwotnie wz-)
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

Ainigmos

#2089
Mój z lecznictwa:
antyseptyk - jałowiacz (od czasownika jałowić)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Spacepunker

Pacyfik - Spokojniak (od Ocean Spokojny)
 •  

Ainigmos

Moje:
szpanować – obnosić się
szpan – obnos
szpaner – obnosiarz
szpanerka – obnosiarka
szpanerstwo – obnosiarstwo
szpanowanie - obnoszenie się
szpanerski - obnosiarski
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Spacepunker

Antarktyda - Przeciwpółnoc (bo naprzeciwko północy)
Australia - Połudlina (Ziemia Południowa - Południowa + Kraina = Połudlina)
 •  

Ainigmos

#2093
Cytat: Spacepunker w Styczeń 25, 2021, 22:47:18
Australia - Połudlina (Ziemia Południowa - Południowa + Kraina = Połudlina)
Bardzo udana eufoniczna kontaminacja, co dobrze świadczy o konlangerze i jego umiejętnościach słowotwórczych.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja

Grzybacz

Ale wy wiecie, że się słowa w taki sposób w polskim nie zrastają?
Przy imek za dla czasu

mijero

Cytat: JasiekChrusty w Grudzień 18, 2020, 17:53:19
Moje:
piersinki – biustonosz

Te, a stanik to nie może być?

Moje:
kąpielica – wanna
podanka – talerz (dawałem wcześniej podanek, chcąc zachować rodzaj, ale to brzmi lepiej)
podawka – taca
przyziernik – lornetka
sprawności – kompetencje (,,k. uznać można za zestawienie trzech głównych składowych, do których zalicza się wiedzę, umiejętności oraz odpowiedzialność")
urządnia – organizacja (od urządzać); urządca – organizator; urządniowy – organizacyjny (jak składniowy od składnia)
uznacznianie – definiowanie; uznaczniać – definiować; uznacznić – zdefiniować; uznacznienie – definicja; wyrażenie uznaczniane – definiendum; wyrażenie uznaczniające – definiens
wcielina – kształt; wcielny – kształtny; wcielność – kształtność; wcielać – kształtować (na przestrzeni czasu było w użyciu mnóstwo słów rodzimych m.in. obraz, modła, postać, sposoba, wzraz)
wydoskonalać – kształcić; wydoskonalić – wykształcić; wydoskonalony – wykształcony
wysługa – funkcja; wysługowy – funkcjonalny; wysługowość – funkcjonalność (wydawało mi się, że na funkcję nic nie wymyślę, ale chyba mogłoby być, co nie?)

Wyczytane:
gadka – dowód, argument (takie argumentum ad misericordiam czy argumentum ad vanitatem jako gadka do litości, gadka do próżności brzmią udanie)
godziętność – wartość; godziętny – mający wartość
nasilny – gwałtowny; nasilnie – gwałtownie
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
 •  

Ainigmos

#2096
Moje:
kontaminować - wymieszkować
kontaminacja - wymieszka (wzorem domieszka)
kontaminacyjny - wymieszkowy
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

mijero

Moje:
dozrocze (od dozrok < doźrzeć) – lupa
dozroczki (od dozrok < doźrzeć) – okulary (jakby sokoliki nie podeszły)
dworniś (od dworny) – żartowniś; dwornota, dwornoty – żart drażniący, żarty drażniące; dwornotka, dwornotki – żart cieszący, żarty cieszące
krytówka (od kryt) – dachówka
omotka, omota – szpulka, szpula
podniebko (od daw. podniebie, kt. pono z cz. albo pod wpływem cz., ale całkiem udane) – mikroklimat (użyte po raz pierwszy dla nazwania ciepławej wilgotności, tworzącej się pod noszoną w mroźny dzień zakrywką)
przedkład (od przedkładać) – propozycja
sposobnia – metodologia; sposobniowy – metodologiczny
stęga, stążka – guma, gumka (takie w gatkach)
tworzyk – morfem
wsuwien czy wsuwień? (od wsuwany czy wsuwny?) – kombinezon [na wzór daw. nasuwień tj. surdut, kt. od nasuwany czy nasuwny?; raczej -n, bo -ń w takich odprzymiotnikowych wywodnikach ma być wtórne, jak w nazwach miesięcy (o czym pisze Bańkowski), np. miesiąc kwietny > kwiecien > kwiecień, czy w oścień zam. stp. ościen (u Borysia ość + przyrostek, u Bańkowskiego od *ostny)]
znawnik (od znać, jak daw. władnik od władać) – encyklopedia
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
 •  

Ainigmos

Cytat: JasiekChrusty w Styczeń 31, 2021, 15:58:55
Wyczytane:
gadka – dowód, argument (takie argumentum ad misericordiam czy argumentum ad vanitatem jako gadka do litości, gadka do próżności brzmią udanie)
Wyraz gadka pasowałby we wszelkiej kolokacji przez ujemny wydźwięk do wyrażenia argument emocjonalny, zaś przedłożony przez Ciebie wcześniej przekon – dzięki dodatniemu wydźwiękowi do argument racjonalny.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Spacepunker

Cytat: Boletto w Styczeń 30, 2021, 16:58:33
Ale wy wiecie, że się słowa w taki sposób w polskim nie zrastają?

Nie mów w liczbie mnogiej, bo po nim ewidentnie widać, że to sarkazm (ja jestem po prostu debilem)
 •