Ostatnie wiadomości

#11
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez SchwarzVogel - Maj 31, 2023, 13:06:45
Nie łatwiej założyć, że jeśli to jakieś tabu, to tabu takie jak "wesz"?

Indoeuropejskie mrówki nie są tak paskudne jak amazońskie, ale i tak wielkie mrowisko w nieodpowiednim miejscu potrafi zrobić zamtuz.
#12
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Todsmer - Maj 31, 2023, 11:39:28
Cytat: Siemoród w Maj 30, 2023, 18:00:13A już wszelkie prawdopodobieństwo łamałoby to, że niezniekształcony rdzeń *wṛm- dawał u wszystkich słowo na robaka (i to z reguły takiego tłustego jak larwy żuków albo dżdżownice xD), a nieregularnie zniekształcony dawałby 'mrówkę' xD
Sam rdzeń *wrm- jest dziwny, bo wygląda na to, że jest powiązany z drugim PIE rdzeniem na robaka, czyli *kwrm-, od którego polskie czerw i karmazyn. W "czerwiu", co ciekawe, mamy chyba nieregularne przejście m > w, czyli odwrotność tego, co się stało w łacińskiej i greckiej "mrówce".
#13
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Maj 31, 2023, 10:27:38
Raczej od tego, że odznaczali się pracowitością i wojowniczością. W Iliadzie przyrównani są do ós przydrożnych, rozdrażnionych przez głupie dzieci, tj. Trojan. Są charakteryzowani jako żołnierze bezlitośni, chciwi grabieży, acz karni, np. gdy z walki z Trojanami odstępuje Achilles, tj. ich wódz, to Myrmidonowie idą za nim. 🤗
#14
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Todsmer - Maj 31, 2023, 09:15:27
Cytat: Siemoród w Maj 29, 2023, 22:02:38rozumiałbym to w przypadku niedźwiedzia, ale w przypadku mrówki? xD

Jest to mało prawdopodobne, ale z drugiej strony mógł być to jakis totem klanowy, choćby Myrmidonowie Achillesa, których nazwę wywodzi się od mrówek (czyli Myrmidonowie to byliby jacyś "ludzie-mrówki").

Nie wykluczałbym możliwości, że mrówka byłaby jakimś mało popularnym, ale jednak istniejącym, synonimem dla wojownika, albo może bardziej "mrówki" jako synonim dla popularnej wśród różnych ludów indoeuropejskich formy "drużyny, bandy młodych wojowników", podobnie jak dużo częściej w takim charakterze używane wilki, zwłaszcza w formie wilkołaków. Myrmidonowie w takiej interpretacji to byłaby po prostu pierwotna grecka nazwa na taką drużynę, a dopiero później uległa mitologizacji przy powiązaniu z Achillesem.

Z drugiej strony, mogła to być po prostu nazwa plemienia, metaforycznie określająca, że ludzi u nich mnogo jak mrówków :D
#15
Języki naturalne / Odp: Pytania o etymologie w ję...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Maj 30, 2023, 20:59:47
BTW, ciekawy case z tymi liczebnikami porządkowymi w macedońskim, tj. dla '5', '9', '10' i pochodnych od 10, dochodzi do podwojenia t, np.: петти '5th', деветти '9th', десетти '10th', a także: единаесетти '11th', дванаесетти '12th', дваесетти '20th', деведесетти '90th'. Kojarzy mi się z przejściem łac. tōtus > wł. tutto. :P
#16
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez Grzybacz - Maj 30, 2023, 20:39:50
Cytat: Ainigmos w Maj 30, 2023, 09:33:20
Cytat: Grzybacz w Maj 29, 2023, 00:04:29język pro-drop – język opuszczający (od opuszczania zajimków)
Lub ściślej tłumacząc przydawkę w tym terminie, język odzaimkujący.
Odzaimkować (odzaimkowywać?) to jak dla mnie kolejny twór na siłę.
#17
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Maj 30, 2023, 20:36:28
Cytat: Siemoród w Maj 29, 2023, 22:02:38Etymolodzy za trzy grosze objaśniają te nieregularności w rozwoju jakąś tabuizacją (rozumiałbym to w przypadku niedźwiedzia, ale w przypadku mrówki? xD),
Może tabuizacja dotyczyła nie stricte znaczenia słowa, ale jego brzmienia, bo zaczynało się na mor- jak mortuus? :-\

#18
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Siemoród - Maj 30, 2023, 18:00:13
Najwidoczniej Bańkowski próbuje na siłę połączyć pie. *wṛm- (z obocznym *kwṛm-) z *morw- i sugeruje, że to był jeden rdzeń, który dopiero w językach potomnych dał słowa na robaka lub mrówkę.

Chyba mimo wszystko łatwiej założyć, że to już w pie. były odrębne rdzenie, tym bardziej, że słowa wywodzone od obydwu są znane choćby w łacinie (vermis i formica), grece (ῥόμος i μύρμηξ) czy skandynawskich (ormr i maurr). Niemniej, niewykluczone, że już wtedy się mieszały ze sobą.

A już wszelkie prawdopodobieństwo łamałoby to, że niezniekształcony rdzeń *wṛm- dawał u wszystkich słowo na robaka (i to z reguły takiego tłustego jak larwy żuków albo dżdżownice xD), a nieregularnie zniekształcony dawałby 'mrówkę' xD
#19
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Maj 30, 2023, 13:05:59
Andrzej Bańkowski przy haśle MRÓWKA pisze tak:
Cytat*morw-o-s zamiast pierwotnego *worm-o-s, por. lit.-żmudz. varmas m 'owad kąsający' (giez, komar), łc. vermis m 'czerw' (st. łc. °vormis), sanskr. vamra- m 'mrówka' (zamiast varma-, por. sanskr. valmīka- 'mrowisko'), łc. formica 'mrówka' (form- zamiast vorm-, według formāre; z łc. por. wł. formica, prowans. formiga, hiszp. hormiga, rum. furnică, fr. fourmi f); *morm- zamiast *worm- odbite w gr. mýrmēx -ēkos m 'mrówka'; relikty wtórnego *morw- (jak prasłow.) chyba też w germ. por. st. isl. maur-r, szwedz. myra, duń. myre, ang. pis-mire, hol. mier f 'mrówka', oraz w celt., por. irl. moirb 'mrówka'.
Nie wiem, czy czasem nie doszło w sanskrycie i łacinie po drodze do kontaminacji 'mrówki' z 'robakiem', bo orm. ma մրջիւն (mrjiwn), aw. maorīš, maoiri, śpers. mōr > npers. mūr.

#20
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Maj 30, 2023, 09:33:20
Cytat: Grzybacz w Maj 29, 2023, 00:04:29język pro-drop – język opuszczający (od opuszczania zajimków)
Lub ściślej tłumacząc przydawkę w tym terminie, język odzaimkujący.