Roteria

Zaczęty przez Drukarz, Maj 16, 2014, 20:11:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Drukarz

Roteria

W wątku o języku roterskim pisałem, że mam już pomysł na mały althist, aby ów konlang mógł być umieszczony w realnym świecie. Nie będzie to nic wielkiego, bo nie zamierzam jakoś bardzo zmieniać historii, ale oczywiście nie ma też mowy o dorzuceniu kolejnego państewka na mapę i nic poza tym. No więc do rzeczy.

Pochodzenie

Pierwsze dane o Rotercach pojawiają się ok. IX w. i wymieniają ich jako jedno z plemion zamieszkujące tereny Sudetów. Znaleźli się tam najprawdopodobniej wędrując z terenów zamieszkiwanych przez Czechów i Morawian.


Mapa przedstawia tereny gdzie zamieszkiwali.

Historia

Około roku 958-ego Roteria została włączona w skład państwa Przemyślidów. W odróżnieniu od Śląska, między rokiem 990-tym a 1039-tym nie należała do Polski (czy tam tego, co miało być później Polską), lecz pozostała pozostała pod panowaniem Czechów. Do roku 1169-ego znajdowała się na przemian w  Polsce i w Czechach, by w 1170-tym zniszczona ciągłymi najazdami przejść pod panowanie czeskie. Tak jak w całych Czechach, podczas panowania Przemysła Ottokara I (1197 - 1230) na tereny Roterii napłynęli osadnicy niemieccy, wspomagając rozwój znacznie odbudowującego się regionu.

Dalej dzieje Roterii pokrywają się w znacznej mierze z historią Czech. Wartym wzmianki jest znacznie wcześniejsze, niż w rzeczywistości, ulokowanie Wałbrzycha (rot. Ualdönburť) - stało się to w 1364-tym, który stał się później stolicą regionu.

Wojny husyckie nie objęły Roterii bezpośrednio swojim zasięgiem, ale duża część Roterców popierała Husytów, a niektórzy wzięli również w nich udział jako ochotnicy. Z tego właśnie okresu pochodzą pierwsze zapiski roterskie.

C.D.N.
  •  

Drukarz

Rezultatem wojen husyckich było przejście większości Roterców na husytyzm właśnie. Katoliccy pozostali jedynie potomkowie osadników niemieckich we Wałbrzychu i paru innych większych ośrodkach miejskich.

Tak jak w realnej historii, Czesi przegrali w 1620-tym roku na Białej Górze, co doprowadziło do przymusowej rekatolizacji również Roterii. Inaczej niż w Czechach, protestancka szlachta roterska nie wyjeżdżała za granicę, ale przechodziła  z powrotem na katolicyzm, co pozwoliło jej zachować swoje majątki. Mieszczaństwo, tak jak szlachta, zmuszone wróciło do katolicyzmu, ponieważ na terenie Roterii żydzi nigdy nie osiedli w dużej liczbie, więc ludność miejska nie miała żadnej alternatywy (inaczej niż mieszczaństwo czeskie, które przechodziło na judaizm). Czesi odebrali taką postawę wśród Roterców za zdradę i od tego czasu wśród Czechów zapanowało przekonanie, że Rotercy to nie Czesi, co przyczyniło się do wzrostu samoświadomości Roterców i na zawsze mocno osłabiło więzi łączące jednych i drugich.

Po roku 1620 w Roterii razem z rekatolizacją zachodzi germanizacja szlachty i mieszczaństwa. Jedynie chłopstwo zachowuje znajomość gwar roterskich, które nie mając już żadnego kontaktu z językiem czeskim uległy bardzo znaczącym zmianom.
  •  

Pluur

Bardzo mi się to podoba i czekam na dalszą cześć :)
  •