Językotwórstwo (conlanging) i światy > Inspiracje

Różne szkice...

<< < (2/125) > >>

Ghoster:
[...........]

Hapana Mtu:
Język matacki z Remy. Może ktoś wie, skąd niemal żywcem skopiowałem spółgłoski.

Wymowa, zapis

m [m] م
my [mˠ] ط
n [n] ن
ng [ŋ] گ
p [p] پ
py [pˠ] ب
t [t, s, ts]  ت
k [k, ʔ] ك
w [βˠ] د
h [ʕ] ع
r [ɾ] ل

u [u] و
uu [ʉ:] وه
uo [uo] وّ
i [i, ɨ] ى
ii [i:, ɨɪ] ىه
e [ɛ] ي
ei [eɪ] ّي
ee [e:] يه
a [ɑ] ا
aa [ɒ:] آ
ai [ɑɪ] اي
ao [ɒɔ] اۇ
o [ɞ] ۇ
oo [ɞʉ] ۇه

t wymawia się jak [s] w pozycji przed i, ii, jak [ts] przed u, uu, o, oo
k wymawia się jak [ʔ] w wygłosie wyrazu
i w wygłosie po poprzedzonym samogłoską t może być nieme, po h wymawia się [ɨ]
ii po h wymawia się [ɨɪ]
na styku samogłosek pojawiają się czasem niefonemiczne [j] i [w]

nosówki mogą być ośrodkiem sylaby

struktura sylaby: (C)V(C)
akcent: I sylaba z długą samogłoską lub dyftongiem od końca, jeśli takiej nie ma, to II sylaba od końca; w złożeniach na ostatni człon

przykłady słów:
مطآتى mmyaati [m̩mˠɒ:s(i)] 'podnieść'
ايپتى aipti [ɑɪpsi] 'żółty, zielony, niebieski, brązowy; gatunek ptaka'
لۇهعداتىه roohwatii [ɾɞʉʕβˠɑsi:] 'żaba'
گكيه ngkee [ŋ̩ke:] 'ja'
نايع naih [nɑɪʕ] 'kraj, kraina, państwo'

w słowotwórstwie spotykamy prefiksy, sufiksy i cyrkumfiksy, np.
pya- tworzy abstrakty
pyi- -maa tworzy imiesłowy przymiotnikowe czasu terazniejszego
pyi- -ringe tworzy aczasowe imiesłowy rzeczownikowe
-tak oznacza brak czegoś

przykład słowotwórstwa:
rengwok – pilnować
pyirengwokmaa – pilnujący
ruu – dom
pyirengwokmaaruu – ministerstwo
teingamy – kierownik
pyirengwokmaaruuteingamy – minister
tiihngu – morze, ocean
aamypye – sprawa
kara – ryba
uuwai – łowić
pyikarauuwairinge – rybołówstwo
ngu – i
tiihnguaamypyengupyikarauuwairingepyirengwokmaaruuteingamy [si:ʕŋuwɒ:mˠpˠɛŋupˠikɑɾɑwʉ:βˠɑɪɾiŋɛpˠiɾɛŋβˠɞkmɒ:ɾʉ:teɪŋɑmˠ] – minister spraw morskich i rybołówstwa
تىهعگوآطبيگوطىكالاوهدايلىگيبىليگدۇكمآلوهتيّگاط

"stary opis Mataczni z działu conworldy"[close]

Feles:
Kiribati? ;-)

Hapana Mtu:
Tak.

Ghoster:
[...........]

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej