Językotwórstwo (conlanging) i światy > Inspiracje

Stąpanina wywiedna I - język sekaski

(1/5) > >>

Noqa:
Kolejność uczestników:
1. Noqa
2. Widsið
3. spitygniew
4. Drukarz
5. Henryk Pruthenia
6. Towarzysz Mauzer
7. Pluur
8. MrVassil

Zasady zostały podane w poprzednim wątku, każdy uczestnik ma trzy dni na opracowanie zmian w języku i zastosowanie ich dla dwóch tekstów. Pracujemy na transkrypcji fonologicznej, bo jest obiektywna i najlepiej oddaje zachodzące zmiany. Obok niej można dodać zapisy fonetyczne czy ewentualnie ortograficzny.
Zmiany powinny być dość skromne, ale też proszę się nie bać odrobiny zabawy. No i dotykać się można wszystkiego, zmieniać fonologię, leksykę (tu jeden warunek: wprowadzane słowa, o ile nie są zapożyczeniami, należy wyprowadzać z proto-sekaskiego), składnię, endonim, zapis, itd.


Proto-sekaski

Język sekaski, endonim /sihem sekasat/

Fonologia:

Samogłoski: jest pięć fonemów, dwa z nich ulegają silnej alofonii:

/i/ - [i]
/u/ - [u] *
/ę/ - [e] *
/e/ - zwykle [ɛ], ale po labialnych oraz /k/ i /q/, a także przed /w/ realizowane jako [ɔ]. Dodatkowo w szybkiej mowie często redukowane do [ə]
/a/ - zwykle [a], w otoczeniu takim jak powyżej zaokrąglane do [ɶ]

Występuje też ton wysoki (na pojedynczych sylabach), oznaczany przez á, który zazwyczaj pojawia się tylko w czasownikach.

Spółgłoski:

zwarte: p, pʰ *, t, tʰ *, k, q *
nosowe: m, n
frykatywy: f, s, h
reszta: l, j, w

Gwiazdkami oznaczyłem fonemy markowane. (rzadkie i mające tendencję do bycia upraszczanymi)
Fonotaktyka jest prosta, poza nielicznymi wyjątkami (i tylko w nagłosie) zbitki spółgłoskowe są zabronione.
Akcent na przedostatnią sylabę, chyba, że występuje ton wysoki. To tak bardzo nie moja działka, chcecie mieć ciekawą akcentuację to sobie wyprodukujecie.

Morfologia, składnia:

Panuje szyk OVS oraz NA (tzn. przymiotnik po rzeczowniku opisywanym, dotyczy to też posiadania), podmiot jest obowiązkowy. Szyk zmienia się przy zaimkach, zaimek oznaczający podmiot zawsze stoi przed czasownikiem. Zatem „Alę widzi kot”, ale „Alę ja widzę”, „Ala widzi mnie” i „Mnie ty widzisz”. Czasowniki odmieniają się przez TAMy przez dodanie końcówki. Końcówki się nie nakładają. Rzeczowniki nie odmieniają się przez liczbę, ani przez przypadki.

Ja mu
Ty les
On/ona li
My (ekskluzywna) pew
My (inkluzywna) tala
Wy taję
Oni/one na

TAMy:  (dwie formy – dla kończących się na samogłoskę/na spółgłoskę)
habitualny – f/af
dokonany przeszły – we/ew
niedokonany przeszły – ki/aki
przyszły – qę/eqę
przypuszczający – s/us
rozkazujący – le/e (/le/ tylko po /e/, inaczej po prostu /e/ po samogłosce, co jest jedyną sytuacją, gdzie język dopuszcza złożenie samogłosek.)

Przymiotnik bądź imiesłów tworzy się przez dodanie końcówki -jat/at (jw.)
Posiadanie (genityw) wyraża się poprzez partykułę /fah/ „od”, którą umieszcza się przed posiadaczem, a po posiadanym. Np. „syn fah ojca” to "syn ojca". (pomocniczo używam tu form odmienionych)

Zdanie podporządkowane tworzy się przy pomocy dwóch partykuł oznaczających „który”: /kif/, który opisuje podmiot oraz /hu/, które opisuje objekt bądź inną część zdania. Panuje right-branching, przy czym wyjątkowo kloza podporządkowana opisująca objekt może (ale nie musi) stać przed nim. Tzn. np. „hu ma piękne włosy Anię potrącił samochód”.

Tekst 1.


--- Cytuj ---fɔm pɶmɶ slikɶki kɶniwa lafɔjat, tenɛ qujakɶt hɛwɛm sip li tʰá, hɛ sɛna pʰelima li wiki. tajajat, situ puhɔ́wɛ nata, hu fekɔwɛ, sejap li slik. wan kɔmitʰɔw kɶniwa lafɔjat, li memukɔw situ, tenɛ napil sip pʰelefɶt tasif. fɔm muq fɶh pɶmɶ skɔlɛkɔw situ uf li li sínɔw. kɶla pʰinɛ latʰeqé?
--- Koniec cytatu ---


Spoiler[close]
Tekst 2.


--- Cytuj ---sal juqih pɔnɶkat fɶh mu lɛs fiwɔw?
sɛjap li lɛs nejɔw?
pɔh mu jakɶlus, tʰu lɛs mu fekɔs.
kɶnat tʰu mu jakɶl. sal mu lɛs memuk, tenɛ hamɶt pʰunaja fɶh lɛs watʰaf? minejat sip lɛs lɛpɶɔ.
--- Koniec cytatu ---

Spoiler[close]

A teraz moje zmiany. Proszę je numerować, to pozwoli potem łatwiej o nich rozmawiać.

Noqa

Fonologia:
1. dla V={ę, e, a}:  [VwV], [Vw] > [o]
2. [VtV] > [VɾV]
3. Jeśli stoją obok siebie dwie takie same samogłoski, to pierwsza z nich zanika, jeśli daje to odpowiednie, łatwe artykulacyjnie złożenie. Zwykle zwarta+frykatyw/aproksymant, frykatyw+aproksymant/nosowa (wyjątkiem są sytuacje sVkV oraz sVtV)

np. /kilita/ > /klita/, /sakar/ > /skar/, /fuluke/ > /fluke/, /kelese/ > /klese/ (zmiana zachodzi na sylabie najbardziej w lewo)
(uwaga: zmiana 1. dominuje, zatem /sekewe/ > /seko/. Nie powstają formy /sekwe/, /skewe/, ani /sko/)

Morfologia/leksyka
4. /li li/ > /lil/

Teksty po zmianach:

1.

--- Cytuj ---fɔm pɶmɶ slikɶki kɶniwa lafɔjat, tenɛ qujakɶt hom sip li tʰá, hɛ sɛna pʰelima li wiki. tjajat, siɾu puhó naɾa, hu feko, sejap li slik. wan kɔmitʰo kɶniwa lafɔjat, li memuko siɾu, tenɛ napil sip pʰlefɶt tasif. fɔm muq fɶh pɶmɶ sklɛko siɾu uf lil síno. kla pʰinɛ latʰeqé?
--- Koniec cytatu ---

2.

--- Cytuj ---sal juqih pɔnɶkat fɶh mu lɛs fiwo?
sɛjap li lɛs nejo?
pɔh mu jakɶlus, tʰu lɛs mu fekɔs.
kɶnat tʰu mu jakɶl. sal mu lɛs memuk, tenɛ hmɶt pʰunja fɶh lɛs watʰaf? minejat sip lɛs lɛpɶɔ.
--- Koniec cytatu ---

Drukarz:
Chyba za bardzo skrócony ten opis, części wgl nie rozumiem. Co to są TAMy, zwłaszcza habitualny (skąd to słowo btw. ?), samogłoski i spółgłoski strasznie pomieszałeś, zrób lepiej porządną tabelkę. Morfologia i składnia - jeszcze raz, więcej przykładów, powytłuszczaj to co jest ważne, taki ciąg tekstu jest nie do przeczytania, a co dopiero do zrozumienia. Przerób trochę jeśli chodzi o prezencję tego wszystkiego i będzie git.

Noqa:
TAM
Aspekt habitualny
Right-branching

Do rozpisanie sobie spółgłosek czy samogłosek w tabelkę wystarczy kartka papieru i długopis, każdy może sobie zrobić taką, jaką lubi.

Ważne jest wszystko. Rzeczy nieistotnych nie dodawałem, bo to skrócony opis. Jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj, chętnie ci odpowiem.
Najwięcej zaś można się dowiedzieć po prostu analizując dwa dane teksty.

Aha - zachęcam do komentarzy :) Np. czy nikogo nie razi wertykalny system samogłoskowy, zastanawiałem się na ile sensowna jest zastosowana przeze mnie alofonia.

Pluur:
Wszystko fajnie tylko - co dalej? Czemu kolejni uczestnicy nie robią dalej?

Noqa:
Widsidh obiecywał, że zrobi swoją część lada moment, więc poczekajmy jeszcze chwilę ;-)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej