Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: CookieMonster93 w Lipiec 01, 2012, 11:12:49

Tytuł: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 01, 2012, 11:12:49
Angulese Shprak:

Dais ef vowk (dni tygodnia)

Poniedziałek - mandai [ˈmän̪d̪ɛi̭]
Wtorek - chusdai [ˈʧyz̪d̪ɛi̭]
Środa - wensdai [ˈwɛn̪z̪d̪ɛi̭]
Czwartek - dursdai [ˈd̪ʏɻz̪d̪ɛi̭]
Piątek - vrydai [ˈvɻɛi̭d̪ɛi̭]
Sobota - sadurdai [z̪äˈd̪ʏɻd̪ɛi̭]
Niedziela - sandai [ˈz̪än̪d̪ɛi̭]

Mandes (miesiące)

I – Janoear [jäˈn̪u.äɻ]
II – Febroear [fɛbˈɻu.äɻ]
III – Marz [‘mäɻʦ̪]
IV – April [ˈäpɻɪl̪]
V – Mai [ˈmɛi̭]
VI – Jun [ˈjyn̪]
VII – Jul [ˈjyl̪]
VIII – Augusz [ˈäʊ̭gys̪ʦ̪]
IX – September [z̪ɛpˈt̪ɛmbɻ̣]
X – Oktober [ɔkˈt̪ɔbɻ̣]
XI – November [n̪ɔˈvɛmbɻ̣]
XII – Dezember [d̪əˈʦ̪ɛmbɻ̣]

TÁLMOR VỐRÂ:

Djin (dzień, dni)

Poniedziałek - bôxendjí [bœʊ̭ʂɛn̪ˈʥi] „dzień początku” (bôxén [bœʊ̭ˈʂɛn̪] – początek, bôxénẩ [bœʊ̭ˈʂɛn̪əɁ] – zaczynać)
Wtorek - lejlêdjí [l̪ɛjl̪ɪˈʥi] „dzień słońca” (léjlê [ˈl̪ɛjl̪ɪ] – słońce, léjlể [ˈl̪ɛjl̪əɁ] – razić, świecić)
Środa - kentjedjí [kɛn̪ʨɛˈʥi] „dzień szansy” (kéntje [ˈkɛn̪ʨɛ] – szansa)
Czwartek - vazxidjí [vaʐiˈʥi] „dzień zieleni” (vázxi [ˈvaʐi] – zieleń)
Piątek - homrendjí [xɔmɾɛn̪ˈʥi] „dzień plonów” (homré [xɔmˈɾɛ]– plon)
Sobota - vôsaridjí [vœʊ̭s̪aɾiˈʥi] „dzień bogactwa/obfitości” (vôsarí [vœʊ̭s̪aˈɾi] – bogactwo, obfitość)
Niedziela - jelenidjí [jɛl̪ɛn̪iˈʥi] „dzień odpoczynku” (jeléni [jɛˈl̪ɛn̪i] – odpoczynek, jelénir [jɛˈl̪ɛn̪iɾ] – odpoczywać)

Hốnên (miesiące)

I – Bôxenhốnê [bœʊ̭ʂɛn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc początku” (bôxén [bœʊ̭ˈʂɛn̪] – początek, bôxénẩ [bœʊ̭ˈʂɛn̪əɁ] – zaczynać)
II – Vohârêhốnê [vɔxʌɾɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc zimy” (vohârế [vɔxʌˈɾɪ] – zima)
III – Kalinhốnê [kal̪in̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc kwiatów” (kalí [kaˈl̪i]– kwiat)
IV – Sukênhốnê [s̪ukɪn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc kaprysów” (súkê [ˈs̪ukɪ] – kaprys)
V – Verkahốnê [vɛɾkaˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc radości” (vérka [ˈvɛɾka] – radość)
VI – Lejlêhốnê [l̪ɛjl̪ɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc słońca” (léjlê [ˈl̪ɛjl̪ɪ] – słońce)
VII – Vabêhốnê [vabɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc ciepła” (vabế [vaˈbɪ] – ciepło)
VIII – Sellihốnê [s̪ɛɫ̪iˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc czerwieni” (sellí [s̪ɛˈɫ̪i] – czerwień)
IX – Vesjenhốnê [vɛɕɛn̪ˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc smutku” (vésjen [ˈvɛɕɛn̪]– smutek)
X – Mexêhốnê [mɛʂɪˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc upadku” (méxê [ˈmɛʂɪ]– spadek/upadek)
XI – Vohhốnê [vɔxˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc mrozu” (voh [ˈvɔx] – mróz)
XII – Sejrehốnê [s̪ɛjɾɛˈxœʊ̭n̪ɪ] „miesiąc śniegu” (sejré [s̪ɛjˈɾɛ] – śnieg)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 06, 2012, 03:46:49
Burgundzki

Dni tygodnia: Diyu sechtalati

poniedziałek: diyolochnos
wtorek: diyomartos
środa: kentoyeyounon
czwartek: diyoyouvos
piątek: yeyounon
sobota: diyosaturnos
niedziela: diyosoulis

Miesiące: Meinseis

styczeń: yoinoiron
luty: imvolgon
marzec: marton
kwiecień: apreili
maj: beltanon
czerwiec: medyosameinon
lipiec: youlon
sierpień: lunaheili
wrzesień: sechtanon
październik: ochtounon
listopad: samon
grudzień: medyogyamon
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Lipiec 08, 2012, 19:47:24
Neuscuski:

styczeń: ġanvair
luty: feurair
marzec: març
kwiecień: abril
maj: mai
czerwiec: ġuin
lipiec: ġuil
sierpień: ouôt
wrzesień: septembre
październik: octobre
listopad: novembre
grudzień: decembre

poniedziałek: lundi
wtorek: segondi
środa: mezdi
czwartek: quardi
piątek: cinquedi
sobota: savadi
niedziela: domeiṅca

Zanim ktoś mnie uprzedzi: "o, widziałem francuski" :P.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 08, 2012, 19:53:42
Latopel

Eviéϖ - Miesiące

Jenevié - styczeń
Rievié - luty
Meré - marzec
Lipa - kwiecień
Juliea - maj
Juna -czewriec
June - lipiec
Aôlevié - sierpień
Temmerevié - wrzesień
Gi -październik
Berevié - listopad
Barwevié - grudzień

Dni tygodnia

Heftô - Poniedziałek
Nemar - Wtorek
Serda - Środa
Werne - Czwartek
Nesséa - Piątek
Jedie - Sobota
Gorreca - Niedziela
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 08, 2012, 20:17:18
Neuscuski:

poniedziałek: lundi
wtorek: secondi
środa: mezdi
czwartek: quardi
piątek: cinquedi


Czemu "poniedziałek" się uchował? Przy reszcie spodziewałbym się czegoś w stylu "primi" albo "antecedi", coby udziwnić ;)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Lipiec 08, 2012, 20:27:12
Czemu "poniedziałek" się uchował?
Bo "posdomeinca" było zbytnio zbliżone do "domeinca", a lepszego pomysła nie miałem.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Lipiec 08, 2012, 20:30:40
Heftô - Poniedziałek
Serda - Środa
Czyżby inspiracja węgierskimi hétfő i szerda?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 08, 2012, 21:07:51
Heftô - Poniedziałek
Serda - Środa
Czyżby inspiracja węgierskimi hétfő i szerda?

Tak :] Próbowałem zainspirować się czymś innym niż francuski i zauważyłem, że Węgierski to bardzo ciekawy język. ^^
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 08, 2012, 21:13:38
Język zapadni:

Nazwy dni są wzięte z języka starocerkiewnosłowiańskiego
понєдѣ́л҄ьникъ > ponežěl|ník, ~|ikă
въто́рьникъ > vtóŭrn|ík, ~|ikă
срѣ́да > srěd|ă, ~|y
чєтврь́тъкъ > četvŕtk, ~|ă
пѧ́тъкъ > pätk
сѫбо́та > subóŭt|ă, ~|y
нєдѣ́ля > nežěl|ă, ~|y

Zaś nazwy miesięcy głównie za pośrednictwém języka niemieckiego, choć istnieją téż słowiańskie określenia, używane głównie w kościele rzymskiém, jak i wersja cerkiewna oraz nowa pogańska.

Grażdańskie nazwy miesięcy
 janŭare — styczeń
 bebrŭare - luty
 merc — marzec
 april — kwiecień
 máj — maj
 juni — czerwiec
 juli — lipiec
 aŭgust — sierpień
 septembre - wrzesień

Rzymskie nazwy miesięcy
 prosínc — styczeń
 sěčnj — luty
 bréznj — marzec
 kvěcnj — kwiecień
 trávnj — maj
 čérvnj — czerwiec
 lýnn — lipiec
 sjérnn — sierpień
 vrésnj — wrzesień
 rúinj — październik
 lystopád — listopad
 grúžnj — grudzień

Cerkiewne nazwy miesięcy
 janvare — styczeń
 bebrale — luty
 márt — marzec
 aprele — kwiecień
 máj — maj
 ijunje — czerwiec
 ijule — lipiec
 avgust — sierpień
 sentabre — wrzesień
 okcabre — październik
 nojăbre — listopad
 dekabre — grudzień

Języczeskie nazwy miesięcy
 bréznj — marzec
 kvěcnj — kwiecień
 trávnj — maj
 kresnj — czerwiec
 lýnn — lipiec
 zarjév — sierpień
 chmúrnj — wrzesień
 rúinj — październik
 lystopád — listopad
 grúžnj — grudzień
 prosínc — styczeń
 lúcnj — luty
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Sierpień 10, 2012, 20:25:13
Wielkopolski:

miesiące: môunatn

styczeń: jannuauë
luty: fejbruauë
marzec: merc
kwiecień: apryl
maj: mej
czerwiec: juni
lipiec: juli
sierpień: ôugust
wrzesień: zeptembë
październik: ôchtoubë
listopad: novembë
grudzień: decembë

dni tygodnia: wôchntaugn

poniedziałek: môuntaug
wtorek: dinstaug
środa: mitwoch
czwartek: donëstaug
piątek: frejtaug
sobota: zonnaubënd
niedziela: zonntaug
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Sierpień 14, 2012, 03:38:36
Języczeskie nazwy miesięcy
 bréznj — marzec
 kvěcnj — kwiecień
 trávnj — maj
 kresnj — czerwiec
 lýnn — lipiec
 zarjév — sierpień
 chmúrnj — wrzesień
 rúinj — październik
 lystopád — listopad
 grúžnj — grudzień
 prosínc — styczeń
 lúcnj — luty

fajna kolejność, taka pierwotna. :)
kiedyś stosowałem numerację miesięcy z dodaniem "+II" albo "=". czyli September - miesiąc etymologicznie siódmy - zapisywałem VII+II albo VII=. nie byłem tylko do końca pewien, co począć ze styczniem i lutym.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 14, 2012, 17:00:19
Pierwotna, bo języczeska. Mniéj więcéj tak liczę (plus inaczéj lata, dla mnie nowa erą zaczęła się kiedy indziéj, i wiek trwa trzydzieści lat, nie sto) i to postanowiłem przenieść do konalngu.
Mimo tego, że jestem języcznikiém, to w tłómaczeniach najczęsciéj jednak używam nazw cerkiéwnech (akcentowane -e w wygłosie się mnie strasznie podoba).
A z nazw najbardziéj ze wszech nrawi się mnie «lýnn» (wyszło niechcący, wypadnięcie jera, wzdłużenie zastępcze, depalatalizacja /l/, uproszczenie pn > n:), brzmi ona jak nazwa jakiegoś niemieckiego miasta.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 29, 2012, 13:26:30
Essackie dni i miesiące, zerżnięte z dwuokniańskiego (tj. numer + ōt (dzień) lub āng (miesiąc, od fāng - księżyc)).

poniedziałek - lasōt
wtorek - rahōt
środa - janōt
czwartek - gahōt
piątek - verōt
sobota - borōt
niedziela - wamōt


styczeń - lasāng
luty - rahāng
marzec - janāng
kwiecień - gahāng
maj - verāng
czerwiec - borāng
lipiec - wamāng
sierpień - xelāng
wrzesień - z̗ukāng
październik - jenāng
listopad - jenlasāng
grudzień - jenrahāng
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Sierpień 29, 2012, 13:58:30
Zdaje mi się, że ktoś miał kalendarz do Aeru zrobić...
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 29, 2012, 14:06:37
1. Na początku chyba zostawaliśmy przy naszym kalendarzu, ale nie wiem.
2. No to niech ktoś to zrobi.
3. Essat nie jest związany z Aerem. :)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Sierpień 29, 2012, 14:37:54
Cytuj
3. Essat nie jest związany z Aerem. :)
To dlaczego w Kiancie nim mówią? o.O
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 29, 2012, 14:41:11
Nie mówią (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=620.msg24356#msg24356) (amnezja? skleroza? :D).
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Sierpień 29, 2012, 14:44:18
a, sry, kierowałem się na artykule w Wiki.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 29, 2012, 14:47:28
Tam jeszcze stare (chociaż właściwie mógłbym wprowadzić ten język jako izolowany, co by jeszcze się z conhistorią pokrywało, a przecież nazwy dni i miesięcy to po prostu ich kolejność, więc są uniwersalne).
[/offtop]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Luty 26, 2013, 01:35:27
Szybski:

dni tygodnia - wiksdagos

poniedziałek - mensdāgs
wtorek - tiwsdāgs
środa - wødnasdāgs
czwartek - torsdāgs
piątek - frijsdāgs
sobota - iggsdāgs
niedziela - sonsdāgs

nazwy miesięcy - mēnto namēs

styczeń - wifsmēnts
luty - solsmēnts
marzec - hilsmēnts
kwiecień - ōstrumēnts
maj - blomsmēnts
czerwiec - somarsmēnts
lipiec - hwalsmēnts
sierpień - hesmēnts
wrzesień - wensmēnts
październik - herbimēnts
listopad - regnamēnts
grudzień - jolamēnts
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 01, 2013, 12:40:16
limwa na'ricma:

dzień tygodnia - jibdu

poniedziałek - jirma
wtorek - jimabru
środa - jimarcu
czwartek - jiwu
piątek - jiwiru
sobota - jištu
niedziela - jisu

miesiąc - mimu

styczeń - iannaru
luty - fi'raru
marzec - maršu
kwiecień - nabr
maj - maiu
czerwiec - iuniu
lipiec - iuliu
sierpień - nu'štu
wrzesień - sa'tru
październik - naqubr
listopad - nufbir
grudzień - daibr
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Wrzesień 02, 2013, 14:59:21
Jomlandzki

Dni tygodnia (od niedzieli)

sundag [ˈsʊnˀtə(w)]
måndag [ˈmɔːnˀtə(w)]
tysdag [ˈtʰyːsˀtə(w)]
onsdag [ˈɔnsˀtə(w)]
torsdag [ˈtʰɔ(ə)sˀtə(w)]
freidag [ˈfʀɜiˀtə(w)]
laugdag [ˈlɵʊwˀtə(w)]

Miesiące

januar [ˈjɑːnɵˌɑːˀ]
februar [ˈfɛwʀɵˌɑːˀ]
mars [ˈmɑːtʰ]
april [əˈpʰʀiːˀl]
maj [ˈmɑːˀj]
juni [ˈjuːnə]
juli [ˈjuːlə]
august [ˈɵʊwɵstʰ]
september [səpˈtʰɛmpə]
oktober [ɵkˈtʰɔwə]
november [nɵˈwɛmpə]
desember [təˈsɛmpə]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Luty 15, 2014, 17:51:10
Wreszcie się wzięłam do roboty, i ustaliłam nazwy miesięcy w rodzkim:

styczeń — leden
luty — sicen
marzec — pomröznik
kwiecień — träven
maj — kviten
czerwiec — liten
lipiec — sinec
sierpień — ženec
wrzesień — požnec
październik — ryjen
listopad — zimnik
grudzień — gödnik
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Canis w Luty 16, 2014, 10:51:55
Έο αγιυ αγιανεο, proszę ciebie, ηραχακυτι:
Ηραμανι ραμιταν, wy moje drogie paszteciki:

Nie będę dawał wymowy, bo ten język jest a) płynny i to, że jest ortografia, nie znaczy że jest kanon wymowy b) ten język jest tak prosty, że wymowa nie odgrywa w nim żadnej roli.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Feles w Luty 16, 2014, 17:24:56
Co dzieje się z użytkownikami tego języka w czasie września?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Canis w Luty 16, 2014, 20:29:06
Wrzesień jest miesiącem hibernacji, który trwa od długiego sierpnia do długiego października.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Feles w Luty 17, 2014, 16:58:17
Południowogermański:

Dni tygodnia (od poniedziałku):
· moāway
· tivsway
· vwāsway
· wōrsway
· riyuway
· sāvway
· soēway
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Marzec 21, 2014, 20:22:24
Шарвян:

Дъни седъня:
1.   Понидѣлник
2.   Втаряк
3.   Срада
4.   Чвартъник
5.   Пятник
6.   Шабат
7.   Нидѣлия

Трыдесятникыѣ:
1.   Пѣрвник < "pierwszy" miesiąc - styczeń.
2.   Мразник < miesiąc mroźny - luty.
3.   Марсъник < miesiąc Marsa, jedyny nierodzimy miesiąc - marzec.
4.   Квѣтъник < miesiąc kwiatów - kwiecień.
5.   Зелник < miesiąc zieleni, rozkwitu - maj.
6.   Шостъник - "szósty miesiąc" - czerwiec.
7.   Шарвник - "czerwony miesiąc", nazwa dorobiona dość późna, związana z historią i ważnymi wydarzeniami w tym miesiącu - lipiec.
8.   Жнивник > miesiąc żniw - Sierpień.
9.   Девятник - "dziewiąty miesiąc" - Wrzesień.
10.   Десятник - "dziesiąty miesiąc" - Październik/
11.   Листавпадъник - polonizm, miesiąc spadających liści - Listopad.
12.   Годъник - miesiąc Godów, w tym rejonie do chrześcijaństwa doszło dużo więcej elementów pogańskich - grudzień.

Trzeba też pamiętać, że czerwone miesiące są tak naprawdę neologizmami, powstałymi podczas odrodzenia narodowego w XIXw. Wcześniej czerwony raczej bez skrupułów używał nazw zapożyczonych, zazwyczaj polskich (w księdze z XVIIw. na przykład, przeczytamy, że bitwa miała miejsce пѣрвого сѣрпня) lub z łaciny (w innej z XIII przeczytamy natomiast, że dług ostatecznie spłacono шостного Явнара).
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 05, 2014, 01:17:56
Nowantyjski (same dni tygodnia)

poniedziałek - Lun /lun/
wtorek - Marr /mar/
środa - Meiddyr /ˈmeiðɨr/
czwartek - Andeiwn /anˈdejun/
piątek - Eiwn /ˈejun/
sobota - Sâdurn /ˈsadurn/
niedziela - Dumnyg /ˈdumnɨg/
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 06, 2014, 22:08:18
Rodzke deni tågnata:

1. pöndila
2. våtora
3. sreda
4. švårtåk
5. petåk
6. sobota
7. nedila
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Czerwiec 06, 2014, 22:37:50
Pakaza zeja sezejna:

1. Panizaluk
2. Kupuk
3. Strzada
4. Svarduk
5. Pintuk
6. Przanizaluk
7. Nizala

A Pakaza cidezejaka:

1. Pahaduk
2. Mraznak
3. Navuk
4. Cviatnak
5. Zelnak
6. Szlajczak
7. Sarvianuk
8. Latnak
9. Capalnak
10. Ziscaenik
11. Przahaduk
12. Haduk
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 18, 2014, 15:52:05
Nowantyjskie miesiące wpisują się w moją próbę zrobienia z tego języka "bardziej celtyckiego, niż celtyckie". Żadna nazwa nie jest bowiem ani zapożyczona wtórnie, ani odziedziczona, z łaciny. Cztery współdzielą etymologię z czterema wielkimi świętami celtyckiego roku (Samhain, Imbolc, Beltane i Lughnasadh), pozostałe natomiast są zaczerpnięte ze znalezionego w Coligny kalendarza galijskiego. Jako że zakłada się, że galijski i przedbretoński były wzajemnie zrozumiałe, uznałem, że to drugie nie jest jakimś mocnym naciągnięciem historii, natomiast zapożyczenie czterech świąt, a więc i miesięcy, z tradycji gaelickich wydało mi się w miarę prawdopodobne, biorąc pod uwagę, gdzie leży "nukleus" populacji nowantyjskojęzycznej (obszary Strathclyde i Galloway). Miesiące z Coligny są natomiast przypisane do łacińskich, przyjmując założenie, że samon oznaczał to samo co samhain, a więc lata koniec, a nie początek. Do tego, parę roszad, bo sam kalendarz z Coligny, jeśli chodzi o swoją astronomiczną stronę, nie został do końca rozpracowany. I tak:

Rirw [rirʊ̯] "styczeń" [Col. RIVROS, metateza dla ułatwienia wymowy]
Ymbolg [ɨmˈbɔlg] "luty" [strirl. i mbolg = pcelt. *enī bolg-]
Urrwin [urˈrwin] "marzec" [Col. OGRONN]
Gwd [gud] "kwiecień" [Col. CVTIO]
Byldynn [bɨlˈdɨnː] "maj" [irl. Bealtaine = pcelt. *beltinijā-]
Nawand [naˈwand nand] "czerwiec" [Col. ANAGANTIO]
Ylemw [ɨˈlɛmʊ̯] "lipiec" [Col. ELEMBIV]
Lûgnesd [ˈlʊgnɛsd] "sierpień" [irl. Lugnasad = pcelt. *lugu-nexso-(?)]
Addryn [adˈdrɨn] "wrzesień" [Col. AEDRINI]
Gansl [gansl] "październik" [Col. GANTLOS]
Samwin [samˈwin] "listopad" [Col. SAMON / strirl. Samain)
Dymain [dɨˈmain] "grudzień" [Col. DVMAN]

Datę podaje się podobnie jak w polskim, z tym, że nazwa miesiąca w dopełniaczu jest przed liczebnikiem porządkowym w rodzaju żeńskim (heir "dzień" jest rodzaju żeńskiego). "1 lipca" to wtedy "Ylemw 1.", czyli Ylemw andan [ɨˈlɛmʊ̯ anˈdan].
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Czerwiec 19, 2014, 11:13:46
Nowantyjskie miesiące wpisują się w moją próbę zrobienia z tego języka "bardziej celtyckiego, niż celtyckie". Żadna nazwa nie jest bowiem ani zapożyczona wtórnie, ani odziedziczona, z łaciny. Cztery współdzielą etymologię z czterema wielkimi świętami celtyckiego roku (Samhain, Imbolc, Beltane i Lughnasadh), pozostałe natomiast są zaczerpnięte ze znalezionego w Coligny kalendarza galijskiego. Jako że zakłada się, że galijski i przedbretoński były wzajemnie zrozumiałe, uznałem, że to drugie nie jest jakimś mocnym naciągnięciem historii, natomiast zapożyczenie czterech świąt, a więc i miesięcy, z tradycji gaelickich wydało mi się w miarę prawdopodobne, biorąc pod uwagę, gdzie leży "nukleus" populacji nowantyjskojęzycznej (obszary Strathclyde i Galloway).

Chłopie, gdybym ja się tak przejmował "realistycznością" swoich konlangów, to bym chyba żadnego nie stworzył...
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 19, 2014, 13:02:42
To ja się podepnę z aktualizacją szybskich nazw miesięcy, bo od publikacji minęło trochę czasu i formy się zmieniły nieco.

nazwy miesięcy - namos mento

styczeń - wivments ['wyvmẽŋt͡s] - miesiąc tkania
luty - solments ['solmẽŋt͡s] - błotny miesiąc
marzec - hilments ['hilmẽŋt͡s] - miesiąc wojny (wtedy można było wznowić działania wojenne)
kwiecień - ostruments ['o:stɹəmẽŋt͡s] - miesiąc święta wiosny
maj - blomments ['blo:m:ẽŋt͡s] - miesiąc kwiatów
czerwiec - somarments ['soməɹmẽŋt͡s] - miesiąc letni (rozpoczęcia lata)
lipiec - hwalments ['ʍɑlmẽŋt͡s] - miesiąc wielorybów (nie zapominajmy, że jesteśmy na Azorach, gdzie wtedy właśnie wieloryby przypływają w te okolice)
sierpień - hesments ['hɛsmẽŋt͡s] - gorący miesiąc
wrzesień - wemments ['wɛm:ẽŋt͡s] - wietrzny miesiąc
październik - herviments ['heɹvʲəmẽŋt͡s] - miesiąc żniw
listopad - reynaments ['reʝnəmẽŋt͡s] - deszczowy miesiąc
grudzień - jolaments ['joləmẽŋt͡s] - miesiąc przesilenia zimowego (i święta, które wtedy było)

Chłopie, gdybym ja się tak przejmował "realistycznością" swoich konlangów, to bym chyba żadnego nie stworzył...
Im lepiej konlang umocowany w rzeczywistości i kulturze, tym lepiej dla niego :)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 22, 2014, 23:38:18
Chłopie, gdybym ja się tak przejmował "realistycznością" swoich konlangów, to bym chyba żadnego nie stworzył...
Ja natomiast widzę niewiele sensu (i rozrywki) w tworzeniu konlangu a posteriori, który z realistycznością ma tyle wspólnego, co Stalowa Wola z metropolią globalną. Wpisanie języka sztucznego w kontekst historyczno-geograficzno-polityczny zawsze było u mnie ważnym elementem pracy twórczej, dlatego moje aprioryki i słabiej umocowane aposterioryki zwykłem szybko porzucać.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 26, 2014, 21:51:25
Nóva šlovónča ræč (be zvó - ečté) ['nɔva ʃlɔ'vont͡ʃa rɛt͡ʃ bɛ 'zvɔ ɛt͡ʃ'tɛ] Nowy język słowiański (bez nazwy, jeszcze)

Dné tædnjá: [’dnɛ cɛɟ'ɲa]
Dni tygodnia
penédælæ [pɛ'nɛɟɛlɛ]
poniedziałek
vtóroč ['ftɔrɔt͡ʃ]
wtorek
šárda ['ʃau̯da]
środa
čtyrtéč [t͡ʃtyu̯'tɛt͡ʃ]
czwartek
pentéč [pen'tɛt͡ʃ]
piątek
sombót [som'bɔt]
sobota
nédæl(a) ['nɛɟɛl(a)]
niedziela

Mæsencé: [mʲɛsen't͡sɛ]
Miesiące:
lédenj ['ledeɲ]
styczeń
strompáuč [strom'pau̯t͡ʃ]
luty
vunór [vu'nɔr]
marzec
fjétenj ['fʲeteɲ]
kwiecien
dembénj [dem'beɲ]
maj
zárenj ['zareɲ]
czerwiec
lipénj [li'peɲ]
lipiec
sórponj ['sɔrpɔɲ]
sierpień
červénj [t͡ʃɛr'veɲ]
wrzesień
listepáud [listɛ'pau̯d]
październik
iraudénj [irau̯'deɲ]
listopad
staudénj [stau̯'deɲ]
grudzień

PS#1: Akútom jórno natáič. Móžno ojó míjæti [a'kutɔm 'jɔu̯nɔ na'cai̯t͡ʃ . 'mɔʒnɔ o'jo 'mijɛci] Akutem zaznaczam akcent. Można go pomijać.
PS#2: æ [æ~ɛ]
PS#3: -énj ['eɲ~'ɘɲ]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 26, 2014, 23:40:22
Ciekawy twór, chociaż w miejsce æ wolałbym ě, to i tak fajny ^^ No i po co pomijać akuty? Nadają trochę uroku ortografii. :-)
EDIT: No i to -r = [u̯] bardzo interesujące.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 26, 2014, 23:58:55
Cytuj
Ciekawy twór

A dziękuję bardzo. W sumie ciekawy jestem też opinii innych, głównie naczelnych slawlangerów  :-P

Cytuj
chociaż w miejsce æ wolałbym ě, to i tak fajny ^^
Nie wiem ale mi się ta cała jać nie podoba, po za tym jać nie zawsze przechodzi tam w /je/

Cytuj
No i po co pomijać akuty? Nadają trochę uroku ortografii.
No, ale po co zapisywać regularny akcent? A i pytanko, jak myślicie na jaką sylabę pada akcent regularny?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Sierpień 27, 2014, 15:04:07
Cytuj
Nie wiem ale mi się ta cała jać nie podoba, po za tym jać nie zawsze przechodzi tam w /je/
No ale nikt nie powiedział, że zawsze i wszędzie musi, że <ě> to /je/ - w transkrypcji psł. to np. /æ/. Pewnie, że to pytanie wkusu, acz ja bym powiedział, że gdyby zapisać to konformistyczniej, jaćką, to by nawet fajniej wyglądało, bo język ma wystarczająco dużo już cech swoistych.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 27, 2014, 19:32:18
Cytuj
No ale nikt nie powiedział, że zawsze i wszędzie musi, że <ě> to /je/ - w transkrypcji psł. to np. /æ/. Pewnie, że to pytanie wkusu, acz ja bym powiedział, że gdyby zapisać to konformistyczniej, jaćką, to by nawet fajniej wyglądało, bo język ma wystarczająco dużo już cech swoistych.

No, fakt nikt tak nie powiedział, aczkolwiek <ě> czytane jak /jo/ czy /ja/ to hmmm co najmniej dziwne dla mnie jest. Zastanowię się jeszcze, jednak jest też problem z zaznaczaniem akcentu nad jacią, bo coś takiego <ě́> jest po prostu obrzydliwe, a zdarzają się gdy owy akcent tam pada.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Sierpień 27, 2014, 21:03:40
numi misir - nazwy miesięcy (w języku afrykańskim)

ianar - styczeń
fi'rar - luty
marçu - marzec
na'rir - kwiecień
maiu - maj
iuniu - czerwiec
iuliu - lipiec
nuštu - sierpień
satar - wrzesień
natubar - październik
war - listopad
daçar - grudzień
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Luty 15, 2015, 23:43:00
Vecdás in Kívrët Englishën, ðat is English of Kìvr
[βɛkdæs ɪn t͡siβɾət eŋglɪʃ(ə)n̩ ðæt ɪs eŋglɪʃ əɸ t͡siβɾ]

Czyli dni tygodnia w moim nowym płodzie, czyli cypryjskiej angielszczyźnie. Spodziewajcie się niedługo opisu w konlangach :)

sundá [sʊnˈdæ]
mondá [mɔnˈdæ]
tjésdá, tésdá, tsésdá [ˈt͡sesdæ]
vódënsdá [ˈβod(ə)n̩sdæ]
þursdá [θʊɾsˈdæ]
frídá [ˈɸɾidæ]
sunnixt [ˈsʊnnɪçt]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Canis w Luty 16, 2015, 08:40:55
>[r]
>angielski
Chyba nawet Szkoci już tego nie robią. Na podstawie jakiej angielszczyzny wyrobiłeś ten conlang?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Luty 16, 2015, 19:29:41
Tak właściwie to pomyliłem się przepisując notatki, jest [ɾ] a nie [r]. Choć wiele to nie zmienia :)

A język z czasów wypraw krzyżowych, duużo czasu na zmiany.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Luty 16, 2015, 20:52:52
[...........]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Elenti w Luty 21, 2015, 18:28:19
Aseviksi teledahana biila talvirkkui vaadi:

teapiid (теапиид) [tεapi:t] - poniedziałek
ulbauks (улбаукс) [ɯlbaɯks] - wtorek
vahtülbos (вахтюлбос) [vaxtylbɔs] - środa
takked (таккед) [takʔet] - czwartek
jotelgon (йотелгон) [jɔtεlgɔn] - piątek
istuuls (истуулс) [istɯ:ls] - sobota
kiledan (киледан) [kilεdan] - niedziela

Nie mogę się zdecydować, który alfabet wybrać.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Luty 24, 2015, 22:26:34
Roterski:

poniödöľat /pɔˈɲʲødøʎat/
uťariat /ˈucarʲat/
striöda /ˈstrʲøda/
srťut /sr̩ˈcut/
poťat /ˈpɔcat/
šaboťa /ʃabɔˈca/
niödölie /ˈɲʲødøʎʲɛ/

januor /ˈjanwɔr/, önar /ˈønar/
fiöubruor /ˈfʲøwbrʷɔr/, fiöubar /ˈfʲøwbar/
marč /mart͡ʃ/
aprij /apˈrij/
mej /mɛj/
juaň /iˈwaɲ/
juaj /iˈwaj/
auhuast /awˈɦʷast/
zieptembar /zʲɛpˈtɛmbar/
jaktōbar /jakˈtobar/
ňavembar /ɲaˈvɛmbar/
döcembar /døˈt͡sɛmbar/
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Mônsterior w Marzec 04, 2015, 21:50:30
Jakim cudem mnie tu jeszcze nie było?!?!

Nomenys entrô demmys:
poniedziałek - Lunus
wtorek - Felvus
środa - Míercholus
czwartek - Dhius
piątek - Víernus
sobota - Sabato
niedziela - Demáu

Nomenys entrô Mesusys:
styczeń - Ôner
luty - Febrer
marzec - Felvres
kwiecień - Aprile
maj - Maio
czerwiec - Chsifes
lipiec - Cuires
sierpień - Môult
wrzesień - Septembre
październik - Octubre
listopad - Novembre
grudzień - Dechċembre
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2015, 00:36:12
Romańskoczarnogórskie dni tygodnia:

1. a lyne
2. al martsi
3. al mĕrcuri
4. al gjovi
5. a vjenĕri
6. al shturri
7. al seli

Romańskoczarnogórskie miesiące:

1. gjănar
2. fĕvrar
3. marts
4. pril
5. maj
6. cĕrshar
7. shicĕlar
8. gusht
9. sheftembre
10. ojtebre
11. novembre
12. dzecembre

Mogą was zadziwić nieodziedziczone z łaciny nazwy czerwca i lipca w języku romańskim, ale pamiętajcie że taki rumuński odziedziczył tylko pięć nazw (https://en.wikipedia.org/wiki/Romanian_months).
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Czerwiec 26, 2015, 10:39:02
Język germański  ;-) Język szemierskiJęzyk nissidzki
(Podkreślony akcent)
Dni tygodnia (pon-nie)
1. orštesdäi
2. dächtesdäi
3. θärd(e)sdäi
4. fout(e)sdäi
5. füint(e)sdäi
6. säit(e)sdäi (6 z rydw. sãit)
7. *tärd(e)sdäi (7 z rydw. tãrd)
*w literaturze też däi ðes Hørden(s) lub ƨäinänsendäi

Miesiące (sty-gru)
1. orštesmaund
2. dächtesmaund
3. θärd(e)smaund
4. fout(e)smaund
5. füint(e)smaund
6. säit(e)smaund (6 z rydw. sãit)
7. tärd(e)smaund (7 z rydw. tãrd)
8. mäit(e)smaund (8 z rydw. maţ)
9. nünt(e)smaund
10. tünt(e)smaund
11. ointünt(e)smaund (11 liczebnikiem złożonym!)
12. dächtünt(e)smaund (12 liczebnikiem złożonym!)
Dni tygodnia (pon-nie)
1. séhejű
2. nérhejű
3. léntejű
4. háderű
5. hártejű
6. sűrhű
7. hárdená


Miesiące (sty-gru)
1. hérjá
2. sártá
3. néhű
4. hsémen
5. háfa
6. serű
7. séhmá
8. táhérja
9. árhen
10. léjnű
11. sátarja
12. hűljá
Dni tygodnia (pon-nie)
1. seļdăţ
2. hlũi
3. măfa
4. blenţ
5. henţãi
6. saohnãi
7. seļãi


Miesiące (sty-gru)
1. herdă
2. sartă
3. nehjta
4. hsa
5. ha
6. serũi
7. bledŭi
8. hrãndăţ
9. arhăţ
10. lepũi
11. deçneţũi
12. heļdĕţũi
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 26, 2015, 17:28:34
Po drawsku

dni tygodnia (niedziela-sobota)
Sundag [ˈsʊn̪d̪ɐ(ʝ)]
Maandag [ˈmaːn̪d̪ɐ(ʝ)]
Tiesdag [ˈt̪ʰi̯esd̪ɐ(ʝ)]
Woonsdag [ˈʋoːn̪sd̪ɐ(ʝ)]
Donsdag [ˈd̪on̪sd̪ɐ(ʝ)]
Frijdag [ˈfriːd̪ɐ(ʝ)]
Sunavend [ˈsʊn̪ɐvən̪t̪]

miesiące
Jannär [ˈjän̪ˑɐ]
Febrär [ˈfebrɐ]
Maart [maːt̪ʰ]
April [ˈapʰril]
Maj [mäj]
Jüne [ˈjynə]
Jüle [ˈjylə]
Aagust [ˈaːgʊst̪ʰ]
Setember [səˈtʰembə]
Oktober [ɵkˈtʰobə]
November [nɵˈvembə]
Desember [dəˈsembə]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Piołunnik w Listopad 27, 2015, 00:54:53
Cytuj
Sunavend [ˈsʊn̪ɐvən̪t̪]
Przedniedziałek?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 27, 2015, 07:25:23
Dokładnie.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Maj 03, 2016, 02:04:48
Część druga dni tygodni i miesięcy!

Istanbudzkie dni tygodnia (pon-nie):
ponedelnik* - tornik** - sreda/streda - četvirtek/četvirtk - pietek/pietk - sobota - nedelija/nedela.
*przed końcówką przymiotnikową -(e)n wszystkie miękkie ulegają stwardnieniu
**nagłosowe v- ma częstą tendencję do odpadania

Istanbudzkie miesiące (sty-gru):
pirvmesiec, tormesiec, tretmesiec, kveten, traven, červen, sedmesiec, osmesiec, devietmesiec, rujen, listopad, studen
(południe używa w całości ”liczonych” nazw miesięcy, a wschód ma mesiet' zamiast mesiec)

Senderoskie dni tygodnia (pon-nie):
dhaomhaín ['dʰäʋ̃än] (Dm.) — „pierw(sz)ek”
seithaín ['sɛjtʰän] (S.) — „drużek/wtorek”
dheîgaín ['d̪ˠɛɣän] (Dg.) — „trzeciek”
bhaorshaín ['βäɾʃän] (Bs.) — „środek dnia” – kiedyś współczesny ”dzień” to był ”tydzień”
Laìthaìn* ['läθ̱än] (L.) — „dzień święta Laìthannâch” – to było w ostatni piątek każdego miesiąca
mantheír ['mäntʰɛɾ] (M.) — nie wiadomo ;-)
haìrthaín ['häɾθ̱än] (H.) — niejasne, być może od szem. hárdená

Senderoskie miesiące (sty-gru):
suílnàch [sul'nä] (Sl.) — „bieleń”
barstêch ['bäɾʃtɛ] (Br.) — nie wiadomo ;-)
Minnàchtaír* [mi'näxtäɾ] (Mn.) — „miesiąc święta Minnàchtan” – to było w czasie około równonocy
luidhnàch [lud̪ˠ'nä] (Ld.) — „zieleń”
garnâch [käɾ'nä] (Gr.) — „deszczeń”
Nôchtaír* ['nɔxtäɾ] (N.) — „miesiąc święta Nôchtan” – to było przed środkiem czerwca, patrz astralogerm. nocht (świt), nochten (Wielkanoc)
sothnàch [sɔt̪ˠ'nä] (St.) — „ciepleń”
bhaìtnàch [ɸät'nä] (Bt.) — „suszeń”
sǐghanta ['sijäntä] (Sg.) — niejasne pochodzenie, jednak końcówka -anta jest powszechna w senderoskiej toponimii
Durcaínnaìr* [dɯɾ'θ̱änäɾ] (D.) —„miesiąc święta Durcaínnâch” – przypadał na około środek października, ma związek ze współczesnymi Świętami Odrodzenia na całym Kontynencie wypadającymi w większości państw 28 października
sheìmhnàch [ʃɛʋ̃'nä] (Sm.) — „ciemnoczerwień/brązień”
mhírnàch [ʋ̃iɾ'nä] (Mr.) — „szrenień”
*uwaga na pisownię wielką literą
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Wrzesień 24, 2016, 12:11:08
miesiące
Sandyjski:

styczeń akvor (miesiąc wody)
luty bahor (miesiąc rzemiosła)
marzec dinkor ( miesiąc początku, wypada  w nim nowy rok)
kwiecień darkor (miesiąc nocy)
maj lovor (miesiąć milości)
czerwiec tchendor (miesiąc dzieci)
lipiec krator (miesiąc władzy)
sierpień wojor ( miesiąc wojny)
wrzesień tikor ( miesiąc nauki)
październik gitar (miesiąc żniw)
listopad  cadavor (miesiąc zmarłych)
grudzień helior ( miesiąc dziennej gwiazdy)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Mônsterior w Czerwiec 10, 2017, 09:22:56
"Bahor", "gitar" - <3 <3 <3
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 10, 2017, 12:26:27
Wszystkie te nazwy są piękne :D
Tytuł: Odp: Dni tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Luty 14, 2018, 20:16:33
Szapiencki i chatyński (zachód~wschód) jeszcze nie brały udziału w tej orgii.

Dni tygodnia (pon-nie)
1. Ššə̈mentëja (Š.) / nēmudiens~nēmudains
2. Tauhə̈nja (T.) / dešudiens~desudains
3. Ëštënja (Ë.) / trietudiens~trētudains
4. Hëtërja (H.) / šetvirtudiens~setrtudains
5. ʃə̈mëzdja (ʃ.) / šēčudiens~sēcudains
6. Saunëja (S.) / šešudiens~sesudains
7. Hontëmja (Hm.) / svētdiens~svētdains

Miesiące (sty-gru)
1. Hə̈lnə̈ (H.) / nēmumaists
2. Sanʃa (Sʃ.) / dešumaists~desumaists
3. Nëzda (N.) / trietumaists~trētumaists
4. Ššemën (Š.) / šetvirtumaists~setrtumaists
5. Sə̈rda (Sd.) / šēčumaists~sēcumaists
6. Boštën (B.) / šešumaists~sesumaists
7. Rajnə̈ (R.) / tērčumaists~tērcumaists
8. ʃëšënja (ʃ.) / miečumaists~mēcumaists
9. Aurëja (A.) / jēčumaists~jētumaists
10. Lehënja (L.) / piečumaists~pēcumaists
11. Hotëmsanjə̈ (Ht.) / nēmupiečumaists~nēmupēcumaists
12. Hə̈stsanjə̈ (Hs.) / dešupiečumaists~desupēcumaists
Tytuł: Mohtalla ve vöă sei syemalla aikkanja
Wiadomość wysłana przez: kubix321 w Czerwiec 10, 2018, 20:20:30
Kirja valösan! Postanowiłem pochwalić się nazwami dni tygodnia i miesięcy w aikkanie i jednocześnie odnowić temat :-D

Mohtalla ve vöă

poniedziałek - enimohta
wtorek - arvajamohta
środa - centrymjamohta
czwartek - yniversjamohta
piątek - korpajamohta
sobota - estryajamohta
niedziela - lapajamohta


Syemalla

styczeń - syesyra
luty - syeköhta
marzec - syenela
kwiecień - syekönda
maj - syemă
czerwiec - syepahta
lipiec - syevarsa
sierpień - syerȫx
wrzesień - syanyrāta
październik - syepasālima
listopad - syekākana
grudzień - syelyla
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Czerwiec 11, 2018, 19:52:47
Wygląda jak jakiś dziwny fiński.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Czerwiec 11, 2018, 21:23:26
To chyba dobrze, nie? XD
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: kubix321 w Czerwiec 11, 2018, 22:40:58
Zaprezentowałem go na forum. Zapraszam do lektury ^^
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Czerwiec 11, 2018, 23:46:24
To chyba dobrze, nie? XD

Mam mieszane uczucia.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Czerwiec 22, 2018, 20:11:52
Dni tygodnia i miesiące po ingustijsku:

Ictai - poniedziałek [itʃtθi]
Kromtai - wtorek [kʁomθɑɪ]
Santai - środa [ʃɑŋθɑɪ]
Sintotai - czwartek [ʃɪŋθotɑɪ]
Welestai - piątek [βeʎeʃθɑɪ]
Sintai - sobota [ʃɪŋθɑɪ]
Zaratai - niedziela [zɑʁɑθɑɪ]

Ariesar - Marzec - kwiecień [ɑʁɪeʃɑʁ]
Taurar - kwiecień - maj [θɑuʁɑʁ]
Geminar - Maj - czerwiec [ɟemɪŋɑʁ]
Cancar - czerwiec - lipiec [tʃɑŋtʃɑʁ]
Leonar - lipiec - sierpień [ʎeoŋɑʁ]
Virgar - sierpień - wrzesień [βɪʁɟɑʁ]
Jugar - wrzesień - październik [dʒuɟɑʁ]
Skorpiar - październik  - listopad [ʃqoʁpɪɑʁ]
Sagitar - listopad - grudzień
Kaprikornar -  grudzień - styczeń [qɑpʁɪqoʁŋɑʁ]
Akvariar - styczeń - luty [ɑqβɑʁɪɑʁ]
Piskar - luty - marzec [pɪʃqɑʁ]
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Czerwiec 22, 2018, 21:33:10
Cytuj
Ictai - poniedziałek [itʃtθi]
[itʃθɑɪ]? [ɪtʃθɑɪ]?

Cytuj
Ariesar - Marzec - kwiecień [ɑʁɪeʃɑɪ]
[ɑʁɪeʃɑʁ]?


Cytuj
Sagitar - listopad - grudzień
[ʃɑɟɪθɑʁ]?
  :-P
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Czerwiec 22, 2018, 21:44:31
To nie błąd ta wymowa jest taka jak być powinna
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Czerwiec 22, 2018, 21:48:09
Aha, czyli "Sagitar" wymawia się []?  :-P
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Czerwiec 22, 2018, 22:09:00
 już podaję wymowę

Sagitar - ʃɑɟɪθɑʁ
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Czerwiec 22, 2018, 22:16:01
W ipie wygląda jak konlangi Jjj xD
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Czerwiec 22, 2018, 23:11:41
To nie błąd ta wymowa jest taka jak być powinna
W takim razie to niespodziewana i niezrozumiała nieregularność w bardzo konsekwentnym zapisie, ale jeśli tak ma być, to mógłbyś napisać ze dwa słowa, co ją spowodowało i jak do niej doszło.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 18, 2018, 19:30:05
Miesiące po albiońsku (http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_albio%C5%84ski) poczynając z Czerwca, bowiem w ich kalendarzu wraz z przesileniem letnim rozpoczyna się nowy rok:

Kalendarz długi

Kalendarz krótki

Jak widać, nazwy łacińskie nie odpowiadają tylko tym, używanym współcześnie, mamy bowiem nazwy nie dodane później ze względu na wydarzenia historyczne. Za to w kalendarzu krótkim każda pora roku podzielona jest na dwa miesiące, co razem daje nam osiem dłuższych miesięcy. Jednak każdy miesiąc dzieli się na dwoje: na swą jasną część, i swoją ciemną część. Jest to oczywiście odniesienie do tego, w jaki sposób niektórzy Celtowie odnoszą się do czasu.

Same nazwy kalendarzu krótkiego zaczerpnięte są głównie z galijskiego kalendarza z Coligny (https://en.wikipedia.org/wiki/Coligny_calendar), więc większość nazw jest stamtąd zaczerpnięta. I tak, Hafyn to miesiąc letni, Rhemar to miesiąc wielki, gruby, Ear to miesiąc zimny, Uchterb to miesiąc martwy, Rhegw to miesiąc marznący, Owz to miesiąc wzrostu, Gwureddh to miesiąc koński, a na ostatek, Eazyn to miesiąc ognisty.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Sierpień 18, 2018, 23:51:12
Makrony w transkrypcji są dla długości? Bo chyba nie dla tonu?
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 19, 2018, 06:24:25
Tak, dla długości. Jest to zapis na poły fonetyczny, ot, by się nie pogubić przy skomplikowanej ortografii.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 23, 2019, 00:04:50
Kalendarz Armorycki!

Jak wcześniej pisałem przy albiońskim (przewińcie dwa-trzy posty do góry) zachowany jest dawny kalendarz rzymski bez Cezara i Augusta, a z zachowaną nomenklaturą numeryczną. Takie nazwy przedostały się współczesnemu językowi armoryckiemu:
Jak widzimy, nie mamy żadnego Augusta ani Juliego, za to mamy Zuigne, to jest miesiąc Jonony, dla armoryckiego bardzo charakterystyczne jest przejście nagłosowego *j w późniejsze *z) oraz Cfintile - miesiąc piąty, analogiczny swoim następcom.

Co do dni tygodnia także zachowany jest archaiczniejszy system rzymski:
W poszczególnych nazwach mamy poukrywane różne znajome nam słowa: Lunée to księzycowy dzień, Maetée to dzień Marsa, Méycre to dzień... Merkurego (zmiany fonetyczne naprawdę zmieniają wygląd pojedynczych słów), Zeuve to dzień Jowisza, Viœnre to dzień Wenus, Sadoyne to dzień Saturna (zmiany, zmiany, zmiany!) oraz na końcu mamy Soulée - dzień Słońca.

Na wiki (https://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_armorycki#Dni_tygodnia) mamy jeszcze przymiotniki dzierżawcze utworzone dla poszczególnych dni, zachowane z prajęzyka, przez co widać jak bardzo miejsce padania akcentu wpływał na rozwój form (choćby Zeuve vs. zôviéle). Formy dzierżawcze zachowały się z dość ciekawego powodu: formy samodzielne są używane raczej w sferze urzędowej, wymagającej dokładności formy, a w życiu codziennym a także w sferze religijnej używa się wyrażenia przymiotnikowego ze słowem dye "dzień"... w liczbie mnogiej! Tak, mamy tutaj pokręcone plurale tantum. Armorycy rozumieją całą dobę jako coś składającego się z wielu kawałków dnia, stąd zaczęto mówić o dye zôviéle "dni czwartkowe". Aby było jeszcze śmieszniej liczba mnoga pokrywa się z pojedynczą dla tego wyrażenia w większości form, lecz, w miejscowniku mamy jednak typowo mnogie dyœf zôviélef, dosłownie "w dni czwartkowe" zamiast pojedynczego dye zôviéle czyli "w dzień czwartkowy".

W Adnacie współistnieją ze sobą cztery kalendarze, z czego dwa (Albów i Zachodni, współcześnie zwany też Prometejskim) już poznaliście, oraz jeszcze dwa, których nie znacie: Teutoński oraz Wschodni. O różnicach między nimi kiedyś na pewno napiszę. A są naprawdę znaczne.
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Lipiec 27, 2019, 01:59:55
W Adnacie współistnieją ze sobą cztery kalendarze, z czego dwa (Albów i Zachodni, współcześnie zwany też Prometejskim) już poznaliście, oraz jeszcze dwa, których nie znacie: Teutoński oraz Wschodni. O różnicach między nimi kiedyś na pewno napiszę. A są naprawdę znaczne.

Któryś z nich wykorzystuje inny system podziału miesięcy niż 12? Albo inny podział tygodnia np 10 dni jak rewolucyjny.
Swoją drogą jaki system odmierzania godzin masz? Standarowe 24 czy cóś innego. Ja np opracowałem dla swojego szkicu cywilizacji system 16 godzinny/64 minutowy z brakiem godziny "0" - początkiem doby jest godzina 1 i liczona jest od wschodu słońca. Lub też bardziej precyzyjnie momentem wzorcowym dla godziny 1 jest moment wschodu słońca nad stolicą w dzień zenitowania (miasto w strefie równikowej)
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 27, 2019, 12:02:26
Tak, choćby albioński, parę postów wyżej, mamy w nim podział na osiem miesięcy, a każdy dzieli się na swoją jasną i ciemną część.
Doba składa się z 24 godzin wszędzie na Zachodzie, z wyjątkiem albiońskiego, ale oni wszystko robią po swojemu.

Pfff, rewolucyjny. Ja i rewolucyjny? Nigdy!
Tytuł: Odp: Dni Tygodnia i miesiące
Wiadomość wysłana przez: Humankind w Luty 21, 2021, 15:45:55
poniedziałek - adenílumi
wtorek - tíilumi
środa - hálóri
czwartek - níylumi
piątek - káfilumi
sobota - prilumi
niedziela - malikanilumi

styczeń – yafár/kareko
luty – fepól/kónsigás
marzec - mar'íh,mar’h/arekuesite
kwiecień – abriyl/enázzí
maj – may/héntraren
czerwiec – hun/sohlumita
lipiec – hul/itorvyeiren
wrzesień – setem/sohte
październik – ohem/tomayren
listopad – adnofem/asturisézés
grudzień – dísimpir/arevaye