Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Hapana Mtu w Wrzesień 05, 2011, 04:25:22

Tytuł: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Wrzesień 05, 2011, 04:25:22
Twardowski
1 ootny
2 tywa
3 lii
4 czeetle (czheetle ?)
5 phaty
6 szexti
7 setmi
8 osmu
9 teewti
10 teexti
100 syto
1000 thysaxta
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Wrzesień 05, 2011, 18:27:13
Język hyliwski w dwóch ortografiach:
1. izin / idĩ
2. va / ba
3. trya / ṱhia
4. trirya / ṱhiria
5. pin / phĩ
6. srih / ŝì
7. jin / jĩ
8. ujin / ujĩ
9. civin / cibĩ
10. cijin / cijĩ
100. sütu / sythu
1000. tẅajun / thyajũ
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Wrzesień 05, 2011, 18:46:30
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Wrzesień 05, 2011, 19:15:20
Co się w ogóle stało, że Janek jeszcze mnie nie nękał? xd
Poszedł sobie na angielskie forum.

Komum:
0 wo [wɒ]
1 re [ɾɛ]
2 mi [mi]
3 se [sɛ]
4 te [tɛ]
5 ku [kɵ]
6 be [bɛ]
7 la [la]
8 zo [zɒ]
9 vi [ʋi]
10 kla [kla]
100 r'vo [ɾʔʋɒ]
1000 r'tk'o [ɾʔtk'ɒ]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: zavadzky w Wrzesień 05, 2011, 19:27:02
Myślę, że nie ogarnął przeniesienia. Kwestia czasu :)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: LucasEasedUp w Wrzesień 14, 2011, 20:37:34
Liczebniki w języku langelijskim.

Kardynalne:
0 - noct [noçt]
1 - an [ɑn]
2 - ta [tʌ]
3 - trit [tʁɪt]
4 - fäer ['feəɣ]
5 - fim [fɪm]
6 - säk [sek]
7 - sibin ['sɪbɪn]
8 - ahk [ɑxk]
9 - ningg [nɪŋg]
10 - tün [tyn]
11 - änglef ['eŋləf]
12 - talef ['tʌləf]
13 - tritaf ['tʁɪtʌf]
14 - fäeraf ['feəʁɑf]
15 - fjüaf ['fjy.ɑf]
16 - fäertetüteng [ˌfeəɣtə'tytəŋ]
17 - trittetüteng [ˌtʁɪʔtə'tytəŋ]
18 - tatetüteng [ˌtʌtə'tytəŋ]
19 - antetüteng [ˌɑntə'tytəŋ]
20 - tüteng ['tytəŋ]
21 - tüteng-es-an [ˌtytəŋ.ɛs.'ɑn]
30 - triteng ['tʁɪtəŋ]
40 - fäerteng ['feəɣtəŋ]
50 - fimteng ['fɪmtəŋ]
60 - säkteng ['sektəŋ]
70 - sibinteng ['sɪbɪntəŋ]
80 - ahkteng ['ɑxktəŋ]
90 - ninggteng ['nɪŋktəŋ]
99 - ninggteng-es-ningg [ˌnɪŋktəŋ.ɛs.'ɑn]
100 - hantir ['χɑntɪɣ]
111 - hantir-es-änglef [ˌχɑntɪɣ.ɛs.'eŋləf]
156 - hantir-fimteng-es-säk [χɑntɪɣ.ˌfɪmtəŋ.ɛs.'sek]
200 - ta-hantirre [tʌ'χɑntɪɣʁə] <-- tutaj "hantir" (l.poj.) idzie w "hantirre" (l.mn.)
300 - trit-hantirre [tʁɪt'χɑntɪɣʁə]
1,000 - tusungt ['tusuŋt]
2,011 - ta-tusungtte-es-änglef [tʌˌtusuŋʔtə.ɛs.'eŋləf]
5,000 - fim-tusungtte [fɪm'tusuŋʔtə] <-- a tutaj "tusungt" w "tusungtte"
100,000 - hantir-tusungtte [ˌχɑntɪʁ'tusuŋʔtə]
1,000,000 - tusungt-tusungtte [ˌtusuŋʔ'tusuŋʔtə]
1,000,000,000 -tusungt-tusungtte-tusungtte

Ordynalne:
Liczebniki ordynalne tworzy się dodając końcówkę -im do ostatniego członu liczebnika.

Przykłady:
1 - anim ['ɑnɪm]
2 - taim ['tʌ.ɪm]
46 - fäerteng-es-säkim
2,000 - ta-tusungtim [tʌ'tusuŋtɪm] <-- tutaj jednak musimy użyć l.poj (t.j. "tusungt")
1,000,000,000 - tusungt-tusungtte-tusungtim

Multiplikatywne:
Liczebniki multiplikatywne tworzy się dodając końcówkę -it do ostatniego członu liczebnika.

Przykłady:
1 - anit ['ɑnɪt]
2 - tait ['tʌ.ɪt]
46 - fäerteng-es-säkit
2,000 - ta-tusungtit [tʌ'tusuŋtɪt]

Reproduktywne:
Liczebniki reproduktywne tworzy się dodając końcówkę -on do ostatniego członu liczebnika.

Przykłady:
1 - anon ['ɑnon]
2 - taon ['tʌ.on]
46 - fäerteng-es-säkon
2,000 - ta-tusungton [tʌ'tusuŋton]


@edit: usunąłem zapis grecki, który nie jest już używany w langelijskim.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Wrzesień 17, 2011, 18:24:24
Trochę dziwnie wygląda twoje wykorzystanie pisma greckiego, szczególnie psi dla [u], omega dla [y], a ypsilon dla [i], przy braku joty. :-/
Mógłbyś napisać o nim coś więcej?

---
Przy okazji wrzucam jeden uralski szkic:

źarbin ker

1. ek /ek/
2. kak /kak/
3. kòrm /kɔrm/
4. nèź /nɛʒ/
5. bet /bet/
6. kot /kot/
7. citwan /xitʋ̃an/
8. kahek /kaɣek/
9. ehek /eɣek/
10. ćem /tʃem/
100. cat /xat/
1000. tucat /tuxat/
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Artaxes w Wrzesień 17, 2011, 20:15:40
Liczebniki główne w języku skurdyjskim

1. únos [uːnɔs]
2. [doː]
3. trí [triː]
4. petúr [pɛtuːr]
5. pempe [pɛmpɛ]
6. héx [heːx]
7. heptun [hɛptʊn]
8. ostó [ɔstoː]
9. enevun [ɛnɛʋʊn]
10. dehen [dɛhɛn]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: LucasEasedUp w Wrzesień 18, 2011, 11:51:32
Trochę dziwnie wygląda twoje wykorzystanie pisma greckiego, szczególnie psi dla [u], omega dla [y], a ypsilon dla [i], przy braku joty. :-/
Mógłbyś napisać o nim coś więcej?
Cóż, co tu dużo mówić. Niektóre litery zostały użyte wbrew ich natywnej wymowie nie przez moją ignorancję, ale dlatego, że brakło niektórych dźwięków.

Ale dlaczego użyłem alfabetu greckiego do zapisu języka germańskiego? Początki conlangera, podstawowe błędy. Wybaczcie.

Tak czy inaczej, pracuje teraz nad runami langelijskimi, które mają zastąpić ten nieszczęsny alfabet grecki.
Jak skończę, zaprezentuję. Na razie jednak langelijski bedzie opierał się na wariacji alfabetu łacińskiego.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Wrzesień 18, 2011, 12:59:12
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 14, 2011, 15:19:16
Język hanzo

jeden – анто; ан
dwa – щі
trzy – цол; цо
cztery – цол ай ан; цолян
pięć – па
sześć – щі цол; щіцо
siedem – щі цол ай ан; щіцо ай ан
osiem – щі цол ай щі; щіцо ай щі
dziewięć – цол цол; цоцо
dziesięć – щіп
jedenaście – щіп ай ан
dwanaście – цолянцо
trzynaście – щіп ай цол; щіпацо
czternaście – цолянцо ай щі; цолянцоащі
piętnaście – цолпа
szesnaście – щіп ай щіцо
siedemnaście – цолпа ай щі
osiemnaście – щіцо цол
dziewiętnaście – щіп ай цоцо
dwadzieścia – цолянпа
dwadzieścia jeden – цолянпа ай ан
dwadzieścia dwa – цолянпа ай щі
dwadzieścia trzy – цолянпа ай цол
dwadzieścia cztery – цолянпа ай цолян
dwadzieścia pięć – па па; папа
dwadzieścia sześć – цолянпа ай щіцо
dwadzieścia siedem – цоцо цол
dwadzieścia osiem – цоцо цол ай ан
dwadzieścia dziewięć –  цоцо цол ай щі
trzydzieści – щіп цол; щіпцо
trzydzieści jeden – щіпцо ай ан
trzydzieści dwa – щіпцо ай щі
trzydzieści trzy – щіпцо ай цол
trzydzieści cztery – щіпцо ай цолян
trzydzieści pięć – щіпцо ай па
trzydzieści sześć – щіпцо ай щіцо

Dalej nie zrobiłem...
;/
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 04, 2011, 19:09:02
Zapadni slavlang
ежыын
дъѵа
чѡе
цетыже
пѧѧч
сеесьч
сеежмь
осьмь
жеѵѧѧч
жесѧѧч
ежыын на жесѧче itp.
съто
тысѫѫць
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Listopad 05, 2011, 15:54:38
Język hanzo

no, wreszcie jakiś język, gdzie nazwy liczb są interesujące nie tylko ze względu na jakieś przemiany fonetyczne. :)
lubię jak się nakładają różne systemy.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 05, 2011, 17:16:49
Tak, tu się starałem:
jeden – анто; ан - 1
dwa – щі - 2
trzy – цол; цо - 3
cztery – цол ай ан; цолян - 3 +1
pięć – па - 5
sześć – щі цол; щіцо - 2x3
siedem – щі цол ай ан; щіцо ай ан - 2x3 + 1
osiem – щі цол ай щі; щіцо ай щі - 2x3 + 2
dziewięć – цол цол; цоцо - 3x3
dziesięć – щіп - 2x5
jedenaście – щіп ай ан - 2x5 + 1
dwanaście – цолянцо - 3x4
trzynaście – щіп ай цол; щіпацо - 2x5 + 3
czternaście – цолянцо ай щі; цолянцоащі - 3x4 + 2
piętnaście – цолпа - 3x5
Dalej mi się nie chce odkrywać, jak to to było... :D
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Listopad 05, 2011, 17:33:47
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Listopad 05, 2011, 17:47:16
Z tego, co widzę, to 12 = (3+1)x3.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Listopad 05, 2011, 17:47:48
A ja mam pytanie; skąd to "3x4", jeżeli wcześniej osiągiwałeś liczbę "4" za pomocą równania "3+1"? Nie konsekwentniej byłoby zapisywać "4" jako "4", ewentualnie "12" jako "3x3+3"?

ale przecież jest konsekwentnie:
z tym że nie "3x4", a "4x3".
jednym z systemów tu użytych jest system trójkowy, gdzie poszczególne wielokrotności liczby "3" mają nazwy zakończone na цо, co jest skróconą nazwą liczby "3". fakt, trochę problematyczne jest to, że w systemie trójkowym już "9" powinno być zapisywane [nazywane] jako liczba wyższego rzędu, ale może nazwa dla "12" powstała wtedy, kiedy określenie "3+1" dla "4" straciło przejrzystość?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 05, 2011, 18:00:35
A ja mam pytanie; skąd to "3x4", jeżeli wcześniej osiągiwałeś liczbę "4" za pomocą równania "3+1"? Nie konsekwentniej byłoby zapisywać "4" jako "4", ewentualnie "12" jako "3x3+3"?
Tak, mój błąd. Tam rzeczywiście jest (3+1)x3 dla dwunastki. Moja oszybka. (цолян - 3+1, цо - 3, 12 - цолян-цо ).
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Styczeń 27, 2012, 16:58:16
Rodzki:

0. nola*
1. jödin
2. dåva
3. tri
4. cetyra
5. pet
6. šest
7. sem
8. ösöm
9. devet
10. deset
11. jönadzet
12. dåvanadzet
13. trinadzet
14. cetyrnadzet
15. penadzet
16. šesnadzet
17. semadzet
18. ösnadzet
19. devenadzet
20. dåvadeset
100. såto
1 000. tusöts
1 000 000. miluna*

Końcowe -adzet w liczebnikach 11-19 wymawia się [-azɛt], a w mowie potocznej nawet [-az].

* Za początków istnienia republiki istniały także neologizmy: nica (zero) i tusötsina (1 000 000), ale społeczeństwo szybko je zignorowało. Ten drugi tylko się zachował w wyrażeniu idiomatycznym perva tusötsina „nieprawdopodobna, nierealna suma pieniędzy”.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Styczeń 27, 2012, 22:07:18
Rodzki:
* Za początków istnienia republiki istniały także neologizmy: nica (zero) i tusötsina (1 000), ale społeczeństwo szybko je zignorowało. Ten drugi tylko się zachował w wyrażeniu idiomatycznym perva tusötsina „nieprawdopodobna, nierealna suma pieniędzy”.

hm... nie chcę się wtrącać do rozwoju historycznego rodzczyzny, ale to chyba trochę dziwne, że neologizm przetrwał w jakimś wyrażeniu idiomatycznym, bo wydaje mi się, że aby coś stało się wyrażeniem idiomatycznym, musi wcześniej się zadomowić w języku... no chyba że tusötsina w perva tusötsina wcale nie znaczy 'milion', a jedynie jest jakąś oboczną formą dla tusöts, której puryści użyli na oznaczenie miliona.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Styczeń 27, 2012, 22:39:38
hm... nie chcę się wtrącać do rozwoju historycznego rodzczyzny, ale to chyba trochę dziwne, że neologizm przetrwał w jakimś wyrażeniu idiomatycznym, bo wydaje mi się, że aby coś stało się wyrażeniem idiomatycznym, musi wcześniej się zadomowić w języku...
Trochę to dziwne… ale historia brzmi tak: po obaleniu monarchii, na początku istnienia Republiki Rodzkiej, zaczęło się pojawiać wiele różnych dziwnych partii politycznych, często obiecujących różne gruszki na wierzbie, jak to bywa czasami w ledwo co wprowadzonych demokracjach – jak to u nas, niejaki Wałęsa obiecał dać każdemu po 100 milionów starych złotych. No i tak się złożyło, że jedna z partii twierdziła (i miała za hasło wyborcze), że jak dojdzie do władzy, to każdy Rodriak zarobi pierwszy milion… i ta nierealna obietnica, połączona z wykorzystaniem w/w neologizmu doprowadziła do tego, że ten slogan zaczął być powszechnie wyśmiewany… i tak jakoś został zapamiętany.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Styczeń 27, 2012, 22:58:45
i ta nierealna obietnica, połączona z wykorzystaniem w/w neologizmu doprowadziła do tego, że ten slogan zaczął być powszechnie wyśmiewany… i tak jakoś został zapamiętany.

aha, ok, to do mnie przemawia.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 01, 2012, 01:10:42
Liczby w języku brackim (Brzęczyszczyki ewicz) są ułożony w dość nietypowy system.

Rodzime liczebniki są oparte na liczbach pierwszych:

1. age (rdzeń osobliwy)
2. du
3. si
4. dudu
5. ku
6. dusi
7. pa
8. dududu
9. sisi
10. duku
14. dupa
15. siku
17. mu
20. duduku
21. sipa
25. kuku
30. dusiku
35. kupa
40. dududuku
49. papa
itd.

Coraz częściej spotyka się jednak zapożyczenia europejskie, w szczególności:

1. ene (ogólne)
2. due (wł.)
3. rike (ang. + ?)
4. fake (ang. + ?)
...
7. sme (ros.)
8. smake (ros. + ?)
...
11. eus (fr.)
12. deus (fr.)
13. (sma)teus (ros.? + fr.)
...
20. baks (fr.?)

Spotyka się również systemy mieszane (dukusmake, papadeus, sikubaks).

Liczebniki porządkowe tworzy się dodając przedrostek gu- do liczebników rodzimych, z wyj. dłuższych niż trzysylabowe.

Dla porównania, nazwy np. miesięcy tworzy się od liczebników zapożyczonych (jeśli brak, to rodzimych) z dodatkiem końcówki -lan. Jeśli oba człony są krótkie (<= trzy sylaby), całą datę zapisuje się jednym wyrazem, np.
smelangupa - siódmy lipca
kulangukuku - dwudziesty piąty maja
smakelan gudududu - ósmy sierpnia
enelan gududupa - dwudziesty ósmy stycznia


Potrafiłby ktoś teraz zapisać dzisiejszą datę w tym języku?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Kwiecień 01, 2012, 10:53:28
@powyżej:Natomiast w przypadku rzeczowników semantycznie związanych z ogniem, kobietami lub niebezpieczeństwem stosuje się inny zestaw, z którego kilka początkowych liczebników to: fpa, dua, bom, ba, do... Jego pochodzenie nie jest znane.

Cytuj
Potrafiłby ktoś teraz zapisać dzisiejszą datę w tym języku?

fake language
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Kwiecień 01, 2012, 11:10:58
@powyżej:Natomiast w przypadku rzeczowników semantycznie związanych z ogniem, kobietami lub niebezpieczeństwem stosuje się inny zestaw, z którego kilka początkowych liczebników to: fpa, dua, bom, ba, do... Jego pochodzenie nie jest znane.

Cytuj
Potrafiłby ktoś teraz zapisać dzisiejszą datę w tym języku?
fake language
LOL, po prostu geniusz. :-o Jak można wymyślić taki genialny żart!
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 09, 2012, 19:36:50
Zarys tego, co mogłoby być we fielniskim:
1. jen, jena
2. twie
3. drzy
4. fiar
5. fif
6. siech
7. siwen*
8. acht
9. nien*
10. cian*

* do tych szczególnie nie jestem przekonany
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Kwiecień 09, 2012, 19:43:47
1. Ti
2. Tix
3. Tixe
4. Perf
5. Tre
6. Vôn
7. Plaine (Plaine - Niebo, każdy chyba wie czemu)
8. Nôbel
9. Kengel
10. Jene
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Kwiecień 10, 2012, 00:35:22
1. Ti
2. Tix
3. Tixe

język jąkajacy, tego chyba jeszcze nie było... :D
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Kwiecień 10, 2012, 01:05:32
A jak będzie 123? :D
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 10, 2012, 01:11:42
Interpolując, półtora to pewnie Ti›. :-P
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Kwiecień 10, 2012, 01:33:42
Interpolując, półtora to pewnie Ti›. :-P

albo "xe" - połowa z "tixe". :D
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Kwiecień 10, 2012, 10:17:53
Jeszcze nie wiem jak to będzie dalej, dopiero wymyśliłem liczby od 1-10  ;-)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: radical w Kwiecień 29, 2012, 10:59:28
Liczebniki w cávarcalsal:

1. aer [ajɹ] (słońce)
2. ym [im] (księżyc)
3. ekki [ɛkki]
4. ars [aɹs]
5. nilv [nilv]
6. efv [ef]
7. naes [najs]
8. aerin [ajɹin]
9. tórin   [touɹin]
10. [nou]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Kwiecień 29, 2012, 11:37:52
Ooo, ciekawe.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Kwiecień 29, 2012, 16:11:34
2. ym [im] (księżyc)

heh, i jednego, i drugiego używam gdzieniegdzie jako nicka. :D

a jaka jest etymologia pozostałych liczebników?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Kwiecień 29, 2012, 17:13:52
Nie lepiej nazywać słońce i księżyc od liczebników porządkowych?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: radical w Kwiecień 29, 2012, 22:16:21
Szczerze mówiąc nie ma etymologi reszty liczebników. Słowo 'aer' w moim conlangu od zawsze oznaczało słońce. Gdzieś tam z tyłu głowy kołacze mi się, że to właśnie 'aer' i nic innego. Z drugiej strony zawsze też pasowało mi na liczebnik 'jeden'. Chciałem nawet zmienić brzmienie tego liczebnika, żeby 'słońce' i 'jeden' nie było jednym słowem, bo to troche dziwne ale to 'aer' przyjęło mi się, nic innego nie pasowało, i tak też zostało. Potem nawet pomyślałem, że ma to jakiś tam filozoficzny wydźwięk.

Jeśli chodzi o 'dwa' to świadomie już chciałem żeby znaczyło 'księżyc'.
Zresztą tak już mam z tym swoim conlangiem, że nie wymyślam słów ot tak, tylko muszą one brzmieć (subiektywnie, dla mnie) jak to co znaczą. Zatem 'aer' to 'słońce/jeden' a 'ym' - 'księżyc/dwa'.

Wiem, że liczebnik porządkowy byłby bardziej sensowny ale uznałem, że taka niekonsekwencja gramatyczna doda smaczku językowi.

Po za tym liczebniki porządkowe w cávarcalsal tworzone są poprzez dodanie partykuły;

ei aer - pierwszy, ei ym - drugi, itd., ale znaczy to również 'słoczenczy', 'księżycowy'.

No ale teraz przetłumaczmy takie oto zdanie: 'Pierwszy, słoneczny dzień miesiąca'.

ei aer, ei aer minn ni calthar.

Brzmi i wygląda bez sensu ale tak też ma być!  :-P
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Kwiecień 30, 2012, 05:15:37
Alt. angielski:

0 - ejþing ("ej" - wcale ← strnord. ei, "þing" - rzecz ← strang. þing  dosł. "nic", w słowniku i gramatykach nie funkcjonuje jako liczebnik)
1 - an (← strang. ān, an)
2 - twá (← strang. twā)
3 - þrí (← strang. þrī)
4 - fjur (← strang. fēower)
5 - fíf (← strang. fīf)
6 - söks (← strang. siex)
7 - sjuven (← strang. seofon)
8 - ought (← strang. eahta)
9 - nín, arch. nigjen (← strang. niġon)
10 - tö, arch. tön (← strang. tīen)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Kwiecień 30, 2012, 20:43:50
Vicae (liczebnik zwykły i porządkowy):

aca - eieaca
boca - eieboca
memca - eiememca
athaca  - eieathaca
vinthaca  - eiehvintaca
uthaca  - eieothaca
lacca  - eielacca
hoaca  - eiehoaca
soaca - eiesoaca
10  fimaca  - eiefimaca
11  thataca  - eietataca
12  nathaca  - eienathaca

Ho tungiz hellingijou (liczebnik zwykły i porządkowy):

1. hiz - frumoz
2. twaiz - antheroz
3. thriz - thridoz
4. thiziz - theroz
5. finthiz - fimthoz
6. sehiz - sehthoz
7. hebuniz - hebundoz
8. ohtiz - ogudoz
9. newiz - dewoz
10. tehiz - tehoz
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Maj 27, 2012, 09:05:57
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Maj 28, 2012, 00:11:44
ezín эзы́н
dvá два́
crí цри́
čӑtírje чӑтíре
pã́c пѧ́ц
šéjsc шейсц
sjéjdm се́йдм
ésm э́см
zéjvjac зе́йвяц
zéjsjac зе́йсяц
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 27, 2012, 02:30:59
Sennastyr - liczebniki główne i porządkowe

0 ᛃᚠ yf; 0. ᛃᚠᛖᛏᛟᛊ yfetos
1 ᛟᚾᚾ onn; 1. ᚷᛁᚾᛏᛟᛊ gintos
2 ᚦᚨᚠ thaf; 2. ᛇᛚᛟᛊ aelos
3 ᛞᚱᛃ dry; 3. ᛞᚱᛃᛞᛟᛊ drydos
4 ᛒᛖᛏᛟ beto; 4. ᛒᛖᛏᛟᚱᛟᛊ betoros
5 ᛈᛁᚾᛈ pinp; 5. ᛈᛁᚾᛈᛚᛏᛟᛊ pinpetos
6 ᛖᚲᛟᛊ ekos; 6. ᛖᚲᛏᛟᛊ ektos
7 ᛊᛇᛊᛏᚨᛖ saestam; 7. ᛊᛇᛊᛏᚨᛖᛚᛏᛟᛊ saestametos
8 ᚠᛃᛝ fydh; 8. ᚠᛃᛝᛚᛏᛟᛊ fydhetos
9 ᚾᛁᛖᛚ nime; 9. ᚾᛁᛖᛚᛏᛟᛊ nimetos
10 ᛉᛟ zo; 10. ᛉᛟᛖᛚᛏᛟᛊ zometos
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 27, 2012, 08:33:19
Angulese Shprak
Liczebniki (po wprowadzeniu dzisiejszych drobnych poprawek):
(główny, porządkowy)
0 – sero
1 – yn, yrst(1st) – wyjątek
2 – zoe, sekend(2nd) - wyjątek
3 – drie, drird (3rd) - wyjątek
4 – for, fored (4ed) – regularnie “-ed” (4ed)
5 – fyf, fyved (5ed) !
6 – siks, siksed (6ed)
7 – seven, sevened
8 – ekz, ekted !
9 – nyn, nyned
10 – ten, tened
11 – eeleven, eelevened
12 – zwelf, zwelved !
13 – drieten, drietened
14 – forten, fortened
15 – fyften, fyftened
16 – siksten, sikstened
17 – seventen, seventened
18 – ekten !, ektened
19 – nynten, nyntened
20 – zwenzie, zwenzied (20ed) – “-zie” => “-zied”
23 – zwenzie drie, zwenzie drird (23rd)
30 – driezie
40 – forzie
50 – fyfzie
60 – sikszie
70 – sevenzie
80 – ekzie !
90 – nynzie
100 – hoendrez, hoendreded
200 – zoe hoendredes, zoe hoendredesed [ʦu xund’ɻɛdəst]
220 – zoe hoendredes zwenzie, zoe hoendredes zwenzied (tworząc liczebniki porządkowe zmieniamy tylko ostatni wyraz liczby)
223 – zoe hoendredes zwenzie drie, zoe hoendredes zwenzie drird (223rd)
1000 – tausenz, tausended
2000 – zoe tausendes, zoe tausendesed [ʦu täʊ’zɛndəst]
2012 – zoe tausendes zwelf, zoe tausendes zwelved
1.000.000 – milioen [‘mɪljun], milioened [‘mɪljunt] (analogicznie większe liczby)
2.000.000 – zoe milioens [,ʦu ‘mɪljuns], zoe milioensed [,ʦu ‘mɪljunst] (analogicznie większe liczby)
1.000.000.000 – miliarz [‘mɪljäɻʦ], miliarded [mɪl’jäɻdət]
Bilion -> bilioen
Biliard -> biliarz
Trylion -> trilioen
Tryliard -> triliarz
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 27, 2012, 13:25:57
Razruhski:

Język razruhski stosuje dwunastkowy system liczbowy (jeśli mylnie określiłem: chodzi o to, że liczy się co dwanaście zamiast dziesięć).
Tak więc mamy:
(arabskie | l. główne | porządkowe | zbiorowe)
0    aniv    -    -
1    of    sabxt    -
2    ken    kint    kăn
3    feh'el    fos    fŏs
4    rum    rumbxt    rums
5    bxuk    bxuhbxt    bxuhs
6    las    lavt    lăs
7    ări    ăribxt    ărins
8    n'fa    n'fabxt    nifs
9    elle    ellebxt    ellsen
10    tratu    tratubxt    tratsen
11    vi    vibxt    vizen
12    dran    drambxt    drăn
13    dranof    dransabxt    dranŏfen
14    dranken    drankint    drankănen
15    dranfeh'    dranfos    dranfŏsen
16    dranurm    dranumbxt    dranurmsen
17    dranbxuk    dranbxuht    dranbxuhsen
18    dran'as    dran'azt    dran'ăsen
19    dranări    dranăribxt    dranărinsen
20    dran'fa    dran'fabxt    dranifsen
21    dranelle    dranellebxt    dranellsen
22    drantratu    drantratubxt    drantratsen
23    dranvi    dranvibxt    dranvizen
24    kreen    krift    kromen
25    kreenof    kreensabxt    kromen-ŏfen

I tak dalej - z "kreen" łączą się pojedyncze liczby, ale dalej już jest oddzielnie.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 30, 2012, 00:19:14
W szkicu celtyckim:

1 onos /'onos/
2 dhe /dhe/
3 tries /treis/
4 pethar /'pethaʁ/
5 pimp /pimp/
6 shex /sheks/
7 sextam /'sekstam/
8 oktwe /'oktwe/
9 nahan /'nahan/
10 dekam /'dekam'

I odpowiednie porządkowe:

1. onos /'onos/ (tak, tak samo)
2. alyos /'aljos/
3. trityos /'tritjos/
4. petharyos /pet'haʁjos/
5. pimpetos /pim'petos/
6. shextos /'shekstos/
7. sextametos /seksta'metos/
8. oktwemetos /oktwe'metos/
9. nemetos /ne'metos/
10. dekametos /deka'metos/
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 30, 2012, 16:00:11
Język talmorski: [TÁLMOR VỐRÂ]

liczyć – lódarẩ
liczba, liczebnik – lódar
Lódaran: (Liczebniki)
0- nô [ˈn̪œʊ̭]
1- jâ [ˈjʌ]
2- zje [ˈʑɛ]
3- dor [ˈd̪ɔɾ]
4- kap [ˈkap]
5- sep [ˈs̪ɛp]
6 – vô [ˈvœʊ̭]
7- pev [ˈpɛʊ̭]
8- ôgh [ˈœʊ̭ɣ]
9- ûp [ˈʏp]
10- ir [ˈiɾ]
11- jâír [jʌˈiɾ]
12- zjeír [ʑɛˈiɾ]
13- dorír [d̪ɔˈɾiɾ]
14- kapír [kaˈpiɾ]
15- sepír [s̪ɛˈpiɾ]
16- vôír [vœʊ̭ˈiɾ]
17- pevír [pɛˈviɾ]
18- ôghír [œʊ̭ˈɣiɾ]
19- ûpír [ʏˈpiɾ]
20- zjedá [ʑɛˈd̪a]
24- zjedá-kap [ʑɛˈd̪a ˈkap]
30- dordá [d̪ɔɾˈd̪a]
40- kapdá [kapˈd̪a]
50- sepdá [s̪ɛpˈd̪a]
60- vôdá [vœʊ̭ˈd̪a]
70- pevdá [pɛʊ̭ˈd̪a]
80- ôghdá [œʊ̭ɣˈd̪a]
90- ûpdá [ʏpˈd̪a]
100- xim [ˈʂim]
239- zje-xim-dordá-ûp [ˈʑɛ ˈʂim d̪ɔɾˈd̪a ˈʏp]
1.000- sâm [ˈs̪ʌm]
10.000- vong [ˈvɔŋg]
100.000- llên [ˈɫ̪ɪn̪]
1.000.000- miljốn [mil̪ˈjœʊ̭n̪]
12.372.521- zjeír-miljốn-dor-llên-pev-vong-zje-sâm-sep-xim-zjedá-jâ
1.000.000.000- miljárd [mil̪ˈjaɾd̪]

Tworzenie liczebnika porządkowego:
+ ếs (po spółgłosce) [zachodzi zmiękczenie z->zj, d->dj, t->tj, s->sj, h->x, gh->zx]
+ nếs (po samogłosce)
Np. 90 -> ûpdá => ûpdanếs (90nếs)
12 -> zjeír => zjeirếs (12ếs)
12.372.521- zjeír-miljốn-dor-llên-pev-vong-zje-sâm-sep-xim-zjedá-jâ => zjeír-miljốn-dor-llên-pev-vong-zje-sâm-sep-xim-zjedá-jânếs (12.372.521nếs)


Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Lipiec 02, 2012, 19:59:04
W odpowiedzi na wiadomość Janka Gorenca, liczby w języku panońskim (Y-eliko panosko):
0. niđin
1. eđin (samodzielnie); enno/enna (z rzeczownikami)
2. dwa
3. tri
4. ceciri
5. peci
6. sesci
7. semmi
8. ommi
9. deweci
10. deseci
20. dwadesci
30. tridesci
40. cecirdesci
50. peddesci
60. sesdesci
70. semdesci
80. omdesci
90. deweddesci
100. sto
200. dwa sci
1000. tiseci
2000. dwa tisece

Występują upodobnienia w wymowie, część zapisywana (dn > nn, sm dm > mm, td > dd), część nie (sc [ɕtɕ], sd [zd], md [nd]).
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 02, 2012, 20:43:55
Северный язык

1. jedin
2. dva
3. trije
4. čtyre
5. pat
6. šest
7. sedm
8. osm
9. devat
10. desat

šurjy lušy

1. iž
2. itijy
3. ityry
4. itary
5. piny
6. ikyž
7. ipythy
8. uqyty/qyty
9. inyjy
10. ityqy
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Lipiec 23, 2012, 23:58:28
język łemkoromański · limba lemcorumana
1. unu
2. dui
3. tri
4. patru
5. zinze
6. sipse
7. şipte
8. iptu
9. nive
10. ʒize
11. unsopriʒe
12. duisopriʒei
13. trisopriʒei
14. patarspriʒei
15. zinzespriʒei
16. sipsespriʒei
17. şiptespriʒei
18. iptuspriʒei
19. nivespriʒei
20. vingezi
21. vingezi unu
...
30. treiginta
40. patruginta
50. zinzeginta
60. sepseginta
70. şepteginta
80. optuginta
90. noveginta
100. situ
200. dui-sizi
300. trei-sizi
400. patru-sizi
...
1000. mile
2000. dui-mili
3000. trei-mili
4000. patru-mili
...
1 000 000. milinu, 1 000 000 000. miliardu, &c.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Caulthaeigh w Lipiec 24, 2012, 08:49:26
A w mym róblangu:
1. Ånn
2. Dæu
3. Tré/Tre
4. Kvætr/Kættr
5. Kvinge
6 Såx
7. Sæfte/Sæpte
8. Økte/Øte/Øttje
9. Nåvem
10. Dæxe
11. Ånndæxe
12. Dæudæxe
13. Trédæxe/Tredæxe
14. Kvættrdæxe/Kættrdæxe
15. Kvingdæxe
16. Såxdæxe
17. Sæftedæxe/Sæptedæxe
18. Øktedæxe, Øtedæxe, Øttjedæxe
19. Nåvemdæxe
20. Vintte/Vintt/Ventte (najczęściej stosuje się formę vintte)
21. Vintteånn
22. Vinttedæu
23. Vinttetré/Vinttetre
24. Vinttekvætr/Vintekætr
...
30. Trétte/Treitte
...
40. Kvætrentte/Kættrentte

uff. Może coś dopiszę.

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 24, 2012, 10:21:09
A w mym róblangu:

4. Kvætr/Kættr

24. Vinttekvætr/Vintekætr

Czy tak ma być, czy to literówka?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Caulthaeigh w Lipiec 24, 2012, 10:41:34
A w mym róblangu:

4. Kvætr/Kættr

24. Vinttekvætr/Vintekætr

Czy tak ma być, czy to literówka?

Literówka. Dzięki. Nie zauważyłem ;)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 30, 2012, 14:09:38
Meutü ézügi:

1. edí
2. dywa
3. tije
4. četüje
5. péti
6. šesi
7. sedí
8. osí
9. deüti
10. déti

Zaczynam coraz bardziej lubić ten język :)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Lipiec 30, 2012, 16:29:42
Zimny

Główne:
1 jedin (M)/jedina (F)/jedino (N)
2 dųva (M)/dųvǝ (F/N)
3 trje (M)/tri (F/N)
4 ċetyre (M)/ċetyri (F/N)
5 pęti
6 ẛeſti
7 ſedmi
8 oſmi
9 devęti
10 deſęti
11 jedin/jedina/jedino nacęte
12 dųva/dųvǝ nacęte
13 trje/tri nacęte
...
20 dųva deſęti
21 jedin/jedina/jedino mezętima
22 dųva/dųvǝ mezętima
...
30 trje deſęte
31 trje deſęte jedin/jedina/jedino
...
40 ċetyre deſęte
50 pęti deſęt
60 ẛeſti deſęt
70 ſedmi deſęt
80 oſmi deſęt
90 devęti deſęt
100 ſųto
101 ſųto (y) jedin
...
200 dųvǝ ſųtǝ
300 tri ſųta
400 ċetyri ſųta
500 pęti ſųt
600 ẛeſti ſųt
700 ſedmi ſųt
800 oſmi ſųt
900 devęti ſųt
1000 tyſęci
10.000 tima
100.000 lejen
1.000.000 levodr
10.000.000 vran
100.000.000 klada
1.000.000.000 timiċe

Uwagi:
-Kreatywni Zimiccy poeci wymyślali nazwy dla jeszcze dalszych liczb, ale żaden z tych neologizmów się nie przyjął, poza jednym - timiċe, co zastąpiło dawne bezsensowne "tima tim" (bezsensowne, bo tima*tima = klada). Tak więc, powszechnie używanych nazw liczb wyższych od miljarda nie ma. Naukowcy sobie pewnie jakoś radzą - być może używają internacjonalizmów (lub czegoś na nich opartego).
-Jeden odmienia się jak zaimek; dwa, trzy i cztery mają każdy swoją odmianę (podobną, choć nie identyczną, do odmiany zaimków); pięć-dziewięć odmieniają się jak zwykłe rzeczowniki żeńskie i-tematowe; dziesięć ma odmianę spółgłoskotematową; wszystkie dalsze przedziały odmieniają się jak najzwyklejsze rzeczowniki, według najbardziej oczywistych wzorów odmiany (tylko tysiąc może wydać się trochę dziwny - jest rodzaju żeńskiego i odmienia się JA-tematowo [jak rzeczowniki na -yni]).
-Odmiana liczebników trzy i cztery jest trochę inna dla rzeczowników zwykłych i dualnych.
-Wszystkie liczebniki mają układ dualny (tj. używają formy dualnej jedynie po liczebniku "dwa", "oba" [i złożeniach z taką jednością]).
-W złożeniach z nacęte i mezętima odmienia się tylko jedność (pierwszy człon). Rzeczownik zwykle jest "wciskany" pomiędzy oba człony (pęti din nacęte = piętnaście dni).
-Złożenia typu "dwadzieścia", "dwieście", "dwa tysiące" odmieniają się jak zwykłe połączenie liczebnika z rzeczownikiem.
-O agreemencie decyduje liczba jedności.
-W zimnym nie są rzadkie złożenia typu "obanaście", "obieście"
-Pomiędzy sto a niższymi przedziałami można wstawić "y". Nie jest to obowiązkowe i kiedy liczebnik jest bardzo długi, to się tego nie robi.
-W liczebnikach głównych odmieniają się zawsze wszystkie człony!

Aggreement dla rzeczowników zwykłych (posiadających dwie liczby mnogie):
-Liczebnik 1 zawsze łączy się z liczbą pojedynczą.
-Liczebniki 2,3,4 łączą się z liczbą mnogą określoną w związku zgody.
-Liczebniki 5-9 (a także zero w jednościach) łączą się z liczbą mnogą określoną w związku zgody w Nom. i Acc., a w pozostałych przypadkach (Voc. liczebników nie istnieje) łączą się z dopełniaczem liczby mnogiej określonej.

Agreeement dla rzeczowników dualnych (posiadających liczbę podwójną i mnogą):
-Liczebnik 1 zawsze łączy się z liczbą pojedynczą.
-Liczebnik 2 zawsze łączy się z liczbą podwójną w związku zgody.
-Liczebniki 3 i 4 zawsze łączą się z liczbą mnogą w związku zgody.
-Liczebniki 5-9 (oraz zero w jednościach) łączą się z dopełniaczem liczby mnogiej (we wszystkich przypadkach).

Porządkowe:
1 prvų
2 vųterų
3 tretij
4 ċetvrtų
5 pętų
6 ẛeſtų
7 ſedmų
8 oſmų
9 devętų
10 deſętų
11 prvų nacęte
12 vųterų nacęte
13 tretij nacęte
...
20 dųvudeſętnų
21 prvų mezętima
22 vųterų mezętima
...
30 trideſętnų
31 trideſętnų prvų
...
40 ċetvrǝdeſętnų
50 pętideſętnų
60 ẛeſtideſętnų
70 ſedmideſętnų
80 oſmideſętnų
90 devętideſętnų
100 ſųtų
101 ſųtų prvų
...
200 dųvuſųtnų
300 triſųtnų
400 ċetvrǝſųtnų
500 pętiſųtnų
600 ẛeſtiſųtnų
700 ſedmiſųtnų
800 oſmiſųtnų
900 devętiſųtnų
1000 tyſęċinų
10.000 timnų
100.000 lejeninų
1.000.000 levodrnų
10.000.000 vraninų
100.000.000 kladnų
1.000.000.000 timiċinų

-W złożonych liczebnikach porządkowych odmieniają się zawsze dwa ostatnie człony (niezależnie od tego, czy są sąsiadujące, czy nie) - np. ſųtų prvų, ale ſųto pętideſętnų prvų.
-W tworzeniu liczebników porządkowych takich jak "trzydziesty", "czterechsetny" używa się form złożeniowych liczebników dwa, trzy, cztery (dųvu-, tri-, ċetvrǝ-). Forma złożeniowa tri- ma "i słabe" (nieakcentowane)!
-Podobnie jak przy liczebnikach głównych, złożenia z nieodmiennymi "nacęte" i "mezętima" są "rozrywane" przez rzeczownik.
-Wszystkie liczebniki odmieniają się jak najzwyklejsze przymiotniki, jednak istnieją też formy skrócone (prv, vųter, treti, ċetvrt [...] prv nacęte [...] dųvudeſętin...), odmieniające się jak rzeczowniki. Oznaczają one dni miesiąca (w rodzaju męzkim) lub godziny (w żeńskim). Są "wolnostojące" (tj. nie wymagają dodawania rzeczownika dini, pora).

Nieekonomicznie, ale chyba w miarę prosto.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Lipiec 30, 2012, 17:07:43
O, wreszcie, po systemie do katowania dzieci w szkołach, Dynozaur wymyślił jakiś lekki, łatwy i przyjemny system liczebników :P.

Poza tym, jezu, Dynozaur chyba bardziej się zna na słowiańskich niż większość slawistów…

Tak więc, powszechnie używanych nazw liczb wyższych od miljarda nie ma.
A jest jakieś słowo na oznaczenie nieokreślonej wielkiej liczny, typu „pierdyliard” czy „bajillion”?

(rodzki ma – zädiluna)

Cytuj
-W złożeniach z nacęte i mezętima odmienia się tylko jedność (pierwszy człon). Rzeczownik zwykle jest "wciskany" pomiędzy oba człony (pęti din nacęte = piętnaście dni).
Fajne. Ma to jakiś precedens w slavnatlangach?

Cytuj
można […] Jest to obowiązkowe
:?:
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Lipiec 30, 2012, 19:19:24
Poza tym, jezu, Dynozaur chyba bardziej się zna na słowiańskich niż większość slawistów…

Jeśli umiesz wytknąć autorom ESSJi poważne błędy, to wiedz, że coś się dzieje...

A jest jakieś słowo na oznaczenie nieokreślonej wielkiej liczny, typu „pierdyliard” czy „bajillion”?

Jest neſvədi (pochodne od "nie wiedzieć"), w CSie używane naprzemiennie z "legjonem", ale w zimnym nie ma przypisanej wartości liczbowej.

No i ta tima tim, której też często się używa w ten sposób.

I są jeszcze określenia typu "dziesiątki", "setki", "tysiące" it.d. (w zimnym są to po prostu liczby mnogie liczebników głównych - deſęte, ſųta, tyſęcə) i w takim znaczeniu łączą się one z liczbą mnogą nieokreśloną (i rządzą dopełniaczem).

Fajne. Ma to jakiś precedens w slavnatlangach?

Raczej nie, slavnatlangi wolały raczej spajać te -nastki w jeden wyraz. W zimnym zaś wygrała tendencja do związku zgody/rządu liczby jedności z rzeczownikiem i dlatego ten rzeczownik się tak przesunął.

Cytuj
można […] Jest to obowiązkowe
:?:

Lol. Co się ze mną dzieje? Miało być "nie jest to obowiązkowe" albo "jest to opcjonalne". Zapewne mój mózg zmieszał ze sobą te warjanta i wyszło coś absolutnie przeciwznacznego. :P
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Lipiec 30, 2012, 21:26:02
Take tam w Níhá dílé : D
1. En
2. Dig
3. Térá
4. Füré
5. Fif
6. Seks
7. Sawan
8. Nífé
9. Najan
10. Tenz
11. Tenzen
12. Tenzedig
13. Ténzéfüré
20. Digenz
21. Digenzen
22. Digenzedig
23. Dígénzétérá
30. Térénz
40. Fírénz
50. Fifenz
60. Seksenz
70. Sawanz
80. Nífénz
90. Najanz
100. Hang
101. Hangen
110. Hang tenz
111. Hang tenzen
199. Hang najanzenajan
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Sierpień 07, 2012, 14:41:06
Nãoyõ xĩfẽ:

0. suju
1. nhã
2. sũrhõ
3. vaopi
4. nhẽfĩ
5. rãoyõ
6. paoxi
7. ketao
8. kaoshe
9. jãnhã
10. yaothi
11. rhõsĩ
12. shijao
13. yaoke nhã
14. yaoke sũrhõ
15. yaoke vaopi

23. yaoke rhõsĩ
24. sũrhõgẽ shijao
25. sũrhõgẽ nhã
26. sũrhõgẽ sũrhõ
...
35. sũrhõgẽ rhõsĩ
36. vaopike shijao
37. vaopike nhã
38. vaopike sũrhõ
...
47. vaopike rhõsĩ
48. nhẽfĩgẽ shijao
49. nhẽfĩgẽ nhã
50. nhẽfĩgẽ sũrhõ
...
59. nhẽfĩgẽ rhõsĩ
60. jarhe
61. jarhe nhã
62. jarhe sũrhõ
...
71. jarhe rhõsĩ
72. paoxike shijao
73. paoxike nhã
74. paoxike sũrhõ
...
83. paoxike rhõsĩ
84. ketaoke shijao
...
96. kaosheke shijao
108. jãnhãgẽ shijao
120. yaothike shijao
132. rhõsĩgẽ shijao
144. thorhe
w chuj dużo: thora thorhe

Zadanie domyślenia się, skąd taki pojebany system liczebników, pozostawiam już wam.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Sierpień 07, 2012, 16:49:52
Harmonia nosowości. Ciekawie.

Czy sũrhõgẽ nhã, sũrhõgẽ sũrhõ to złożenia, z których wypadło shijao (a -ke/gẽ to jakiś element łączący liczebnik z rzeczownikiem)?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Sierpień 07, 2012, 16:55:56
Czy sũrhõgẽ nhã, sũrhõgẽ sũrhõ to złożenia, z których wypadło shijao (a -ke/gẽ to jakiś element łączący liczebnik z rzeczownikiem)?
Nie. A -ke~gẽ to po prostu odpowiednik naszego „-dzieścia”, i jest kognatem spójnika xẽ „i”.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 09, 2012, 20:16:16
LETMANUIST REÐ

wartość liczbowa-liczbnik główny-IPA-liczbnik porządkowy-IPA
0. ðara /'ʦara/ - ðariet /'ʦarjɛt/
1. üks /yks/ - üksiet /'yksjɛt/
2. tiöt /tjɶt/ - tiötiet /'tjɶtjɛt/
3. þoor /ʣɔ:r/ - þooriet /'ʣɔ:rjɛt/
4. nööt /nɶ:t/ - nöötiet /'nɶ:tjɛt/
5. poi /pɔj/ - poit /pɔjt/
6. zekrv /zɛkrv/ - zekrviet /'zɛkrvjɛt/
7. hatiid /'xati:d/ - hatiidiet /'xati:djɛt/
8. nölð /nɶlʦ/- nölðiet /'nɶlʦjɛt/
9. nooksev /'nɔksɛv/ - nookseviet /'nɔksɛvjɛt/
10. teve /tɛvɛ/ - tevet /tɛvɛt/

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Sierpień 27, 2012, 01:15:33
Wielkopolski:

0. zero
1. ejn
2. cwej
3. drej
4. fië
5. fynf
6. zeks
7. zibn
8. acht
9. nojn
10. cejn
100. hundët
1 000. touzënd
1 000 000. miljon
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tuktun w Sierpień 31, 2012, 14:34:30
Bym normalnie tego nie wrzucał, ale Tobristob chciał.  ;-D
                                           Molski:
                                            (cyfra, główny, porządkowy)
                                                   
                                                         0 nïl
                                                         1 prim   primer
                                                         2 sec     segund
                                                         3 tre      tred
                                                         4 quatër quatred
                                                         5 cinc      cinced
                                                         6 ses      sesed
                                                         7 set      seted
                                                         8 oct      octed
                                                         9 nov     noved
                                                         10 diṡ    diṡed
                                                         100 cėt  cėta
                                                         1000 mil  milla
                                                          1000000 milyȯ

                                                             Sedrysyjski:
                                     
                                                               0 didi
                                                               1 mri
                                                               2 dri
                                                               3 kri
                                                               4 fri
                                                               5 hri
                                                               6 pri
                                                               7 cri
                                                               8 vri
                                                               9 zri
                                                              10 leri
                                                              16 sero
                                                              100 ceso
                                                              1000 doso                       
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 31, 2012, 14:43:33
Że ja? Że co? Że co ja chciałem? (może to moje alter ego?)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tuktun w Sierpień 31, 2012, 15:20:44
Cytuj
Jejejejśasasaśaśaśasaś. Offtopujecie.
Chcę poznać liczebniki.
W temacie o sedrysyjskim.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 31, 2012, 15:43:16
A, pamiętam. Tylko nie pamiętam, dlaczego tak napisałem.
Może rzeczywiście mam rozdwojoną osobowość?

Vl'essat lūt:

0   zet [zet]
1   las [las]
2   rah [rah]
3   jan [jan]
4   gah [gah]
5   ver [ver]
6   bōr [bør]
7   wam [wam]
8   xel [xel]
9   z̗uk [ʒuk]
10   jen [jen]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Październik 13, 2012, 14:38:38
Post-pod-postem, ale chciałem zachować poprzedni system dla potomnych, a jednocześnie przedstawić nowy.

Zainspirowałem się czyimś systemem podawania liczb przez telefon (x * 10^n, gdzie x to spółgłoska, a n to samogłoska).
0   s
1   l
2   z̗
3   v
4   k
5   r
6   p
7   t
8   d̗
9   j

10^0   a
10^1   e
10^2   o
10^3   u
10^6   y
10^9   yt̗
10^12   i
10^15   it̗


W ten sposób liczba 1 234 567 891 będzie zapisana jako lyt̗ z̗oveka y ropeta u d̗ojesa.
Na początku miałem w zamiarze używanie systemu piątkowego, ale mój umysł jest na to za tępy.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Październik 13, 2012, 15:03:20
Nowoanatolski:

1. edí [e'dʲi]
2. duvă ['duvə]
3. tijă ['tʲijə]
4. śetiă ['ɕetʲə]
5. pièti [pʲɪtʲ]
6. śesi [ɕesʲ]
7. sădí [sə'dʲi]
8. osí [o'sʲi]
9. dieti [dʲetʲ]
10. dièti [dʲɪtʲ]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 21, 2012, 02:36:00
Jamneński

0 níts [nʲiːʦ]
1 edhí [eˈðʲiː]
2 dhua [ˈðu̯a]
3 thri [ˈθrʲi]
4 tsethuir [ʦeˈθuir]
5 páth [paːθ]
6 sesthe [ˈsesθe]
7 sedhé [ˈseðeː]
8 osé [ˈoseː]
9 dheváth [ˈðevaːθ]
10 dhesáth [ˈðesaːθ]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Październik 23, 2012, 19:15:54
Znowu-m Janknięty, więc odpisuję:

Liczby w zachodniojalańskim i wschodniojalańskim można znaleźć tu:
http://akana.conlang.org/wiki/West_Yalan#Numerals
http://akana.conlang.org/wiki/East_Yalan#Numerals

W rurociężnym nie zajmowałem się jeszcze liczbami.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tuktun w Listopad 02, 2012, 15:02:11
Wakraski:

1 dze
2 vara
3 iuk
4 maz
5 tev
6 zari
7 eza
8 tom
9 erm
10 dav
100 ovo

Amen.

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 24, 2012, 15:32:36
Starorygiski

Podaję liczebnik główny i odpowiadający mu liczebnik porządkowy

1 einn [eɪnː] - fyrstir [ˈfyrstir]
2 tveir [tweɪr] - annarir [ˈanːarir]
3 þrír [θriːr] - þriþe [ˈθriðe]
4 fjórir [ˈfjoːrir] - fjourþe [ˈfjoʊrðe]
5 fimm [fimː] - fimmte [ˈfimːtʰe]
6 sex [sekʰs] - seitte [ˈseɪtʰːe]
7 sjau [sjaʊ] - sjaunde [ˈsjaʊnte]
8 auta [ˈaʊtʰa] - autande [ˈaʊtʰante]
9 níu [ˈniːu] - níunde [ˈniːunte]
10 tíu [ˈtʰiːu] - tíunde [ˈtʰiːunte]
11 ellifu [ˈelːivu] - ellifte [ˈelːiftʰe]
12 toulf [ˈtʰoʊlf] - toulfte [ˈtʰoʊlftʰe]

20 tuttugu [ˈtʰuˈtʰːuku] - tuttugunde [ˈtʰutʰːukunte]

100 tíutigir [ˈtʰiːuˌtʰikir] - tíutugunde [ˈtʰiːutʰːukunte]
120 hundrað [ˈhuntraθ] -  hundraðe [ˈhuntraðe]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Grudzień 30, 2012, 04:39:54
Wielecki:

główne:
1. jedzin
2. dwa
3. trë
4. štërë
5. pjãc
6. šesc
7. sédóm
8. wosém
9. dzejãc
10. dzesãc

porządkowe:
1. pjarši
2. wtori
3. treci
4. štjarti
5. pjąti
6. šésti
7. sédmi
8. wósmi
9. dzejąti
10. dzesąti
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Luty 22, 2013, 14:26:05
Togga sibbō

1. ēns
2. twē
3. trīs
4. fēwōr
5. fimf
6. sechs
7. sēbn
8. achtō
9. nēwn
10. tēchn

11. ēnēlf
12. twēlf
13. tritēchn
14. fēttēchn
15. fimftēchn
16. sechstēchn
17. sēbtēchn
18. achtōtēchn
19. nēwtēchn

20. twētīgs
30. trītīgs
40. fēttīgs
50. fimftīgs
60. sechstīgs
70. sēbtēhūnd
80. achtōtēhūnd
90. nēwtēhūnd

100. hūndrad (rzad. hūnd)

1000. tusonda
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Luty 23, 2013, 01:02:34
Lääkyrn vorv;
liczebnik porządkowy - język starolekierski - język nowolekierski - wymowa nowolekierska;

1. enj - enj - [ɛɲ]
2. cer - cer - [t͡sɛr]
3. prjir - prjîr - [prʲir]
4. vjuri - vjûry - ['ɸʲurɘ]
5. pimj - pimnj - [pimɲ]
6. seks - seks - [sɛks]
7. sjö - sjö - [çɵ]
8. ähta - äähta - ['æhta]
9. njine - njîne - ['ɲinɛ]
10. tjine - zjîne - ['c͡çinɛ]
11. eljipu - eljipu - [wə'lʲipu]
12. tulp - tûlp - [tulp]
13. prjitjin - prjîzj (-zj - odpowiednik 'naście' w liczebnikach 13-19, powstałe z zjîne) - [prʲic͡ç]
14. vjuritjin - vjûryzj - ['ɸʲurɘc͡ç]
20. tehtehe - (tehthenê) → tehtenê - [twəhtɛ'nɛ]
21. tehteenj - tehtenj - [twəh'teɲ]
26. tehteseks - tehteseks - [twəh'tɛsɛks]
28. tehteähta - tehtenäähta - [twəhtɛ'næhta]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tuktun w Marzec 29, 2013, 16:43:22
Numijski:
0 nul/kae
1 est
2 en
3 wond
4 tur
5 fere
6 umint
7 ult
8 ust
9 elend
10 krato
11 kukue
12 tore
13 stelse
14 else
15 elsest
16 elsen
17 elsewond
18 elsetur
19 estekrato
20 ekrato
30 wonkrato
40 turkrato
50 ferkrato
60 umikrato
70 ulkrato
80 uskrato
90 elenkrato
100 espre
1000 telt
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 01, 2013, 19:27:14
Esąhföl

1. ę, nü, nę
2. öd
3. awht
4. htak
5. kęs
6. sis
7. tes
8. tiw
9. fön
10. sid
11.
12. zud
13. zeht
14. zhotak
15. zęk
16. zes
17. tesid
18. tiwzid
19. fönsid
20. tęv
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Kwiecień 09, 2013, 09:04:03
Verñelma / język wigierski (rozważam nową nazwę)

Liczebniki główne:
1. ỳis
2. kàis
3. kólme
4. nélja
5. vìs
6. kùs
7. sèis
8. àsten
9. déuven
10. cíume
11. ỳis taumìeta (dosł. "jeden z drugiej (dziesiątki)")
12. kàis taumìeta
...
20. kàis ciumea
21. ỳis kolmìeta
...
100. sàda
1000. tùistancis

Liczebniki porządkowe:
1. elìuma/-e
2. táumes/-is
3. cólmes/-is
4. néljes/-is
5. vìtes/-is
6. kùtes/-is
7. sèñces/-is
8. àstenes/-is
9. déuvenes/-is
10. cíumes/-is
11. elìuma/-e taumìeta
...
20. táumes cíumes
...
100. sàdes
...
1000. tuistancìdes
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 20, 2013, 13:23:41
Nowy szkic:

1. nu
2. du
3. taru
4. kutu
5. kunu
6. saq'u
7. satu
8. atu
9. nabu
10. da'u
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 01, 2013, 09:32:50
Jako, że Janek mię prosił, to oto liczebniki do Romosłowianskiego (Rûmănkă înzăk) :

1. adîn
2. dva
3. tri
4. tăre
5. pînt
6. schëet
7. sîm
8. asîm
9. devînt
10. desînt
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Czerwiec 25, 2013, 23:36:38
1. oun
2. di
3. tri
4. kar
5. çéck
6. çis
7. çet
8. ouit
9. nef
10. dis
11. disoun
12. disdi
20. didis
21. didisoun
22. didisdi
30. tridis
100. çette
101. çetteoun
102. çettedi
110. çettedis
111. çettedisoun
112. çettedisdi
120. çettedidis
121. çettedidisoun
122. çettedidisdi
130. çettetridis
200. diçette
300. triçette
1000. mill
100000. miljá
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 28, 2013, 19:16:56
Staɣdap trudakiz:

GłównePorządkowe
1hraʔihra
2zamisam
3k'iwik'iw
4zazamsisam
5wemiwem
6gukiwkik'iw
7tloʔitlo
8zasʔsis'
9gwomgujom
10uwemjiʔwem

Jeśli widzicie tu jakieś reguły, to bardzo dobrze widzicie :)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: janko w Grudzień 23, 2013, 17:06:01
Fun Tipp:

One-Wvvun
Two-Tu
Three-Tvrii
Four-Foor/får
Five-Fajw
Six-Siks
Seven-Sewen
Eight-Ejt
Nine-Najn
Ten-Ten

Kandanein:

One-Lümvà
Two-Gàdlü
Three-Gàstvàvü
Four-Ulfi
Five-Urev
Six-Hüro
Seven-Hàvevmà
Eight-Urtsàg
Nine-Mürnàv
Ten-Güvmà

UpperÄnerenian:

One-Ümie
Two-Sfü
Three-Sörii
Four-èüwere
Five-èeiåie
Six-Teithe
Seven-Tieåieme
Eight-ëyös
Nine-Meimie
Ten-Siem
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Grudzień 23, 2013, 18:32:32
Południowogermański:

1. ā, (G. ana, D. anō, A. anā)
2. tve, (G. tvai, D. tvō, A. tvā)
3. rwis, (G. rwes, D. rweō, A. rweā)
4. veur
5. vēv
6. ses
7. svoā
8. atu
9. noā
10. toā

11. ātoā
12. tvetoā
13. rwitoā
14. veurtoā
15. vēvtoā
16. sestoā
17. svōtoā
18. atutoā
19. nōtoā

20. tvetiv
30. rwistiv
40. veurtiv
50. vēvtiv
60. sestiv
70. svōtiv
80. atutiv
90. nōtiv

100. ōwra
200. tve ōwra
300. rwis ōwra


1000. wosōw
2000. tve wosōw
3000. rwis wosōw
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 04, 2014, 23:49:54
Bezimienny romlang:

1. uno
2. dau
3. tre
4. kataur
5. cinke
6. seks
7. septe
8. okto
9. nove
10. dece

11. dekuno
12.. decedau...

20. daudece
21. daudekuno
22. daudece

30. tredece...

100. cento
200. dau centi...

1000. mile
2000. dau mile

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Luty 18, 2014, 23:50:13
batawski:

0. nichel
1. uin
2. doe
3. trie
4. watre
5. cim
6. zes
7. zecht
8. ocht
9. nouw
10. dies
11. uins
12. doeds
13. treds
14. watoers
15. wijns
16. zieds
17. dieszecht
18. diesocht
19. diesnouw
20. wijgènt
21. uinewijgènt
22. doeëwijgènt
23. trieëwijgènt
24. watreëwijgènt
...
30. trijgènt
40. wargènt
50. cimgènt
60. zesgènt (wym. zessènt)
70. zechtgènt (wym. zeggènt)
80. ochtgènt (wym. oggènt)
90. nouwgènt
100. cent
1000. mijl
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ciacho23 w Marzec 20, 2014, 19:44:41
Ahak kamn:

System opierający się na liczbie 22:

1-tink
2-parm
3-kalm
4-kes
5-llant
6-ur
7-hwest
8-umb
9-amn
10-rat
11-chil
12-wil
13-ddes
14-hes
15-far
16-or
17-unw
18-onw
19-hamn
20-las
21-war
22-sar
---------
23-tinkatink
24-tinkaparm
----
------
----
506-sarasar
-----------
507-tink a tink
508-tink a parm
---
529-tink a tinkatink
530-tink a tinkaparm
---------
---------
-----------
11638-sarasar a sarasar- NAJWYŻSZA LICZBA!!!! (można powiększyć system, ale na razie PO CO?)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Kwiecień 15, 2014, 19:10:36
Naçal używa siódemkowego systemu liczbowego:

1. ńū
2. dańū (2x1)...
3. sańū
4. hańū
5. lańū
6. xańū
7./10. ńūxe (1x10)
8./11. ńūpa (1xnaście)
9./12. dapa...
14./20. daxe (2x10)
15./21. ńūxe-ńupa (1x10+1xnaście)
...
23./32. daxe+dapa (2x10+2xnaście)
...
70./100. ńūsax (1x100)
...
700./1 000. ńūhū (1x1000)
...
700 000./1 000 000. ńūlūx (1x1 000 000)
Największa liczba tworzona osobnym morfemem w Naçalu, bardzo poetycka. Naçalowie wierzą, że na niebie jest 700 000 (milion) gwiazd.

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Maj 19, 2014, 19:37:12
System liczebników Vanstiny po ostatniej reformie. Na razie liczebniki do stu.

cyfra arabska / liczebnik główny / liczebnik porządkowy

1 iden/inne - prive
2 deve - uter
3 trie - tretie
4 cheter - squerte
5 pint - pinten
6 cest - cesten
7 semm - semmen
8 vösm - osmen
9 nevint - neveren
10 desint - desinten

11 innolice - innolichen
12 dautin - dautinten
13 trinastät - tretienasten
14 stërnastät - squertnasten
15 stredstige - stredstigen
16 cestnastät - cestnasten
17 sennastät - sennasten
18 guenevint - gueneveren
19 predstige - predstigen

20 stige - stigen
21 idemmedisme - privemedisten
22 guamedisme - utermedisten
23 trimedisme - tretiemedisten
24 stërmedisme - squertmedisten
25 stredplöcopë - stredpolaucopen
26 cestmedisme - cestmedisten
27 semmedisme - semmedisten
28 presgueplöcopë - presguepolaucopen
29 predplöcopë - predpolaucopen

30 plöcopë - polaucopen
31 innapolaucopë - privenapolaucopen
32 guanapolaucopë - uternapolaucopen
33 trinapolaucopë - tretienapolaucopen
34 stërnapolaucopë - squertnapolaucopen
35 stredguestidät - stredguestigen
36 cestnapolaucopë - cestnapolaucopen
37 sennapolaucopë - sennapolaucopen
38 presgueguestidät - presgueguestigen
39 predguestidät - predguestigen

40 guestidät - guestigen
41 innaguestigau - privenaguestigen
42 guanaguestigau - uternaguestigen
43 trinaguestigau - tretienaguestigen
44 stërnaguestigau - squertnaguestigen
45 stredplöste - stredpolauseten
46 cestnaguestigau - cestnaguestigen
47 sennaguestigau - sennaguestigen
48 presgueplöste - presguepolauseten
49 predplöste - predpolauseten

50 plöste - polauseten
51 innapolauste - privenapolauseten
52 guanapolauste - uternapolauseten
53 trinapolauste - tretienapolauseten
54 stërnapolauste - squertnapolauseten
55 stredcope - stredcopen
56 cestnapolauste - cestnapolauseten
57 sennapolauste - sennapolauseten
58 presguecope - presguecopen
59 predcope - prescopen

60 cope - copen
61 innacopät - privenacopen
62 guanacopät - uternacopen
63 trinacopät - tretienacopen
64 stërnacopät - squertnacopen
65 stredsendesint - stredsendesten
66 cestnacopät - cestnacopen
67 sennacopät - sennacopen
68 presguesendesint - presguesendesten
69 predsendesint - predsendesten

70 sendesint - sendesten
71 idenosmaste - privosmasten
72 guagiosmaste - uterosmasten
73 trigiosmaste - tretiosmasten
74 stërosmaste - squertosmasten
75 polosmaste - polaugiosmasten
76 cestosmaste - cestosmasten
77 semmosmaste - semmosmasten
78 presgueprestigëste - presgueprestigëseten
79 predprestigëste - predprestigëseten

80 prestigëste - prestigëseten
81 idennevernaste - privenevernasten
82 guanevernaste - uternevernasten
83 trinevernaste - tretienevernasten
84 stërnevernaste - squertnevernasten
85 plönevernaste - polaunevernasten
86 cestnevernaste - cestnevernasten
87 sennevernaste - sennevernasten
88 presgueprenieste - presgueprenieseten
89 predprenieste - predprenieseten

90 prenieste - prenieseten
91 idenstinnieste - privestinniesten
92 guastinnieste - uterstinniesten
93 tristinnieste - tretiestinniesten
94 stërstinnieste - squerstinniesten
95 plöstinnieste - polaustinniesten
96 cestinnieste - cestinniesten
97 senstinnieste - senstinniesten
98 presgueste - presgueseten
99 predste - predseten
100 sete - seten

Jakieś pytania?

Taki tam przeciętny słowiański system liczebników.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Maj 20, 2014, 17:20:34
To je poproszę jeszcze o etymologię tego wszystkiego, i wyjaśnienie, dlaczego 64 i 65 to 4-na-60 i śród-70, ale już 74 i 75 to 4-80 i pół-80.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Maj 20, 2014, 17:38:05
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Maj 20, 2014, 18:30:37
To je poproszę jeszcze o etymologię tego wszystkiego, i wyjaśnienie, dlaczego 64 i 65 to 4-na-60 i śród-70, ale już 74 i 75 to 4-80 i pół-80.

Takie "stërosmaste" to nie "cztery-osiemdziesiąt", tylko "cztery ósmej dziesiątki". Taki "ugrofiński" sposób liczenia jest w słowiańsczyźnie zaświadczony - znają go zabytki cerkiewne i staroruskie (np. четыре осмааго десѧте, -осмагосте), więc postanowiłem zaadoptować ten system do vanstiny. Zastosowałem go do liczebników powyżej 70 bo "jeden na siedemdziesięciu" mi się jakoś nie podobało. Idąc za ciosem, powędrowało to też do dwu ostatnich dziesiątek (stinnieste = "ostatniej dziesiątki", stinden od PS *sъčędьnь, por. polskie szczątek, oszczędzać).

A co do form polosmaste, plönevernaste, plöstinnieste - to są to formy znowuż zaświadczone w zabytkach (полъ осмааго десѧте = 75), które również bardzo chciałem zaadoptować, więc ustaliłem, że te trzy ostatnie dziesiątki "wyłamują" się trochę z paradygmatu i tworzą takie formy dla liczebników z jednością "pięć" zamiast regularnych fórm na śród-.

Swoją drogą, różnice między pol- a plö- wynikają z tego, że w prasłowiańszczyźnie przedrostek pół- mógł się pojawiać bez żadnego jera po nim, przez co ulegał przestawce (SCS zna пладьне = południe). Oprócz tego, odmiana rzeczowników poprzedzonych tym przedrostkiem jest na tyle dziwna, że można powiedzieć, że Vanstine stworzyła coś na kształt "liczby połówkowej".

Co do etymologij:
-Liczebniki porządkowe 5.-8. i 10. mają dodaną końcówkę -en (-ъnъ) w celu odróżnienia ich dźwiękowo od liczebników głównych. Sufiks ten zanika w odmianie (tak jak w zaimkach - ten-tego, w Vanstinie jest tego więcej, jest też np. cegden-cegdege "każden"), w liczebnikach większych niż 10 -en to już regularny sufiks derywacyjny (nie zanikający w odmianie)
-Początkowe n- w dziewiątce interpretujcie sobe jak chcecie - archaizm? wpływ niemiecki? wtórna dysymilacja, która doprowadziła przypadkowo do powrotu do stanu pierwotnego? n00blangizm Dynozaura?
-Dziwny liczebnik "neveren" odpowiada rzekomemu ruskiemu djalektalnemu "девярный", które wygrzebałem u Sławskiego.
-11 "innolice" to z założenia archaizm nawiązujący do germańskiego ainalif-, żmudzkiego wienůlika (skoro Germanie i Bałtowie tak liczyli, to Słowianie też nie mogli)?
-12 "dautin" to tuzin, zapożyczenie niemieckie, oczywiście.
-18 "guenevint" - "dwadziewięć", znane w staroruskim (ogólnie system dziewiątkowy się tam przewija)
-20 "stige" - z niemieckiego (takie zapożyczenie znane na Połabiu i Pomorzu, chociaż nie był to tam liczebnikiem [ale derywata od tego już jak najbardziej])
-"medisme" = "między dziesięćmi" - znane w różnych starych językach słowiańskich, egzystuje i w zimnym
-30 "plöcopë" - "pół kopy" - znane na Połabiu i Pomorzu
40 "guestidät" - "dwie dwudziestki" - forma dualna
50 "plöste" - "pół sta", oczywiście
80 "prestigëste" - "przez sztygi sto"
90 "prenieste" - "przednie sto"
Przyrostek "presgue-" (dla liczby jedności 8) oznacza "przez dwu".

Ciekawe też jest utrzymanie liczebników porządkowych jedności w złożeniach. Różne stare języki słowiańskie znają formy typu "wtóronasty" < wtóry naście.

Wszystkie inne nieregularności wynikają już tylko i wyłącznie z fonetyki.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Maj 20, 2014, 19:34:48
To ktoś naprawdę czyta te listy liczebników?
Tak. Janko.Enyłej, parę list ode mnie.

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw2.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw1.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw3.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw9.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw0.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw4.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw5.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw6.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw7.png)

(http://www.imageupload.co.uk/images/2014/05/20/qqw8.png)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: janko w Maj 23, 2014, 17:38:52
Co to jest nazwa języków, w których wspomniane górne liczby?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Maj 23, 2014, 17:53:48
[...........]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Maj 23, 2014, 21:09:01
Janko przeniósł się do krainy grzybów?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Maj 23, 2014, 21:37:20
Co to jest nazwa języków, w których wspomniane górne liczby?
1. Arósen tayīgan
2. Kopoıves
3. Wihəs
4. Kpijah
5. Numəsūr
6. Jārana
7. Jaran
8. Jarene
9. Jeln
10. Tari
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Maj 23, 2014, 23:12:21
Swoją drogą, podziwiam p. Janka za taką determinację w zbieraniu liczebników, że w ich poszukiwaniu wchodzi nawet na niszowe forum w jakimś podrzędnym języku, gdzie ostatnio prawie wcale nic się nie pisze o konlangach <3.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 24, 2014, 01:49:54
Jak to nic, przecież się dziesięć nowych pojawiło.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Maj 28, 2014, 14:13:36
Jeszcze parę, o których właściwie całkiem zapomniałem:


Tezeński

0: hie
1: alla
2: bie
3: laj
4: te
5: inde
6: urte
7: rie
8: ani
9: sien

10: sal
20: biesal
30: lajsal
40: tesal
50: indesal
60: urtesal
70: riesal
80: anisal
90: siensal

100: ōhal
10000: ralle
100000000: çirome


Ivittsa

0: ké
1: le
2: vé
3: lava
4: txe
5: idže
6: adže
7: ré
8: änu
9: xíni

10: sala
20: vélla
30: lalla
40: txella
50: idžella
60: adžella
70: rélla
80: änulla
90: xílla

100: alla
10000: rali
100000000: hireme


Protolicjański

1. aha
2. pii
3. uki
4. tija
5. sarja
6. rai
7. rajasa
8. rajapii
9. rajakki
10. rajatja
11. raisarja
12. pii rai
18. uki rai
24. tija rai
30. sarja rai
36. kujaa


Húnjućće kiźat (hunjucki)

1. aha
2. pej
3. uki
4. tija
5. sura
6. qaj
7. qajasa
8. qajwej
9. qajuki
10. qajuća
11. qajsura
12. peqaj
18. ukqaj
24. tijqaj
30. surqaj
36. kuje
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Czerwiec 06, 2014, 22:43:19
Pakaza licbaka:

1. in
2. da
3. ci
4. sta
5. pin
6. sas
7. sim
8. zum
9. zev
10. zes
11. inasca
12. danasca
13. cinasca
14. stanasca
15. pintnasca
16. sasnasca
17. sinasca
18. zunasca
19. devasca
20. dades
21. dadesin
...
100. szut
200. daszut
...
1000. tysinc
...
1000000. millun
...
1000000000. millard
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: tgz w Październik 08, 2014, 17:50:18
W moim języku liczebniki są nieco przekombinowane, mogłabym nawet rzec :-P. A to dlatego, że stosuje się system szóstkowy – uznałam, że możliwe by było jego naturalne wykształcenie, gdyż przy pomocy dwóch dłoni pokazać dałoby się dwie „cyfry”. Fajnie… nie? :-[

A same liczby wyglądają natomiast tak:
Spoiler
[close]
Większe można tworzyć dodając końcówkę -çY, która jest czymś w rodzaju polskiego dopełniacza (trochę naciągane porównanie ale).
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Listopad 03, 2014, 23:41:12
siedmiogrodzki:

1. egj /ɛɟ/
2. szew /sɛv/
3. dargj /tʌːc/
4. fjor /fjoɐ̯/
5. few /fɛv/
6. seghes /ʃɛʕɛʃ/
7. søbb /ʃøb/
8. aghad /ɒʕɒt/
9. njuw /ɲʊv/
10. szegh /sɛʕ/

11. egjlew /ɛɟlɛv/
12. szewlew
13. darszegh /dʌːsɛʕ/
14. fjorszegh
15. fewszegh
16. seghszegh
17. søbbszegh
18. aghadszegh
19. njuwszegh
20. szewszug /sɛvsʊk/

21. szewszugegj
22. szewszugszew
...

30. darszug
40. fjorszug
50. fewszug
60. seghszug
70. søbbszug
80. aghadszug
90. njuwszug

100. hoddrad /ħodʁɒt/
200. szewhøddrid /sɛvħødʁɪt/
300. dargjhøddrid
...

1000. dúsodd /tuːʃod/
2000. szewdýsidd /sɛvtyːʃɪd/
3000. dargjdýsidd
...

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Listopad 04, 2014, 14:36:21
Wielkopolski:

1. hein (m./n.), heine (f.) [nie mylić z rodzajnikiem nieokreślonym en]
2. zwein (m./n.), zwôu (f.)
3. dry
4. vir
5. vimf
6. sechs
7. sywn
8. hacht
9. nyn
10. zejn
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Jarobor w Listopad 16, 2014, 20:09:26
Liczenie w języku Jarobora

1. jen, je-
2. bis, bi-
3. tef, te-
4. qat, qa-
5. pen, pe-
6. sis, si-
7. hef, he-
8. qot, qo-
9. ven, ve-
10. dis, di-
11. lef, le-
12. qet, qe-

13. qe-jen
14. qe-bis
15. qe-tef
...
23. qe-lef

Dwunastki:

12. qet, je-l-qet - (10(12))
24. bi-l-qet, '2*12' - (20(12))
36. te-l-qet, '3*12' - (30(12))
48. qa-l-qet - (40(12))
...
132. le-l-qet - (B0(12))

Wyższe rzędy:

121. qet, je-r-qet - (10(12))
122. bi-r-qet, bi-r - (100(12))
123. te-r-qet, te-r - (1000(12))
124. qa-r-qet, qa-r - (10000(12))
125. pe-r-qet, pe-r - (100000(12))
...
1211. le-r-qet, le-r - (100 000 000 000(12))
1212. qe-r-qet, - (1 000 000 000 000(12))

Przykłady:

21(10) - 12+9 - qe-ven - 19(12)
53(10) - 4*12+5 - qa-l-qe-pen - 45(12)
156(10) - 122+8 - bi-r-qe(t)-qot, bi-r-qot - (108(12))
537(10) - 3*122+8*12+9 - te-l-bi-r-(qe)-qo-l-qe-ven

Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: janko w Maj 07, 2015, 18:28:44
Witaj!
Jeśli czy masz, lub miałeś liczby  (jeden, dwa, trzy,….) w twoich conlangach w przyszłości.
Proszę dodać je do tego wątku.
Dzięki za pomoc!
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Maj 07, 2015, 18:58:34
Burgundzki współczesny:

cyfra | liczebnik główny | liczebnik porządkowy

0 - seró - nil
1 - en m, na f - ced
2 - - ali
3 - tref - tredi
4 - puar - puari
5 - peb - pebed
6 - wechs - wechd
7 - secht - sechtamed
8 - úcht - úchtamed
9 - nén - nomed
10 - dig - digamed
20 - wigad - wigamed
30 - trigod - trigomed
40 - pugod - pugomed
50 - pebegod - pebegomed
60 - wechod - wechomed
70 - sechtagod - sechtagomed
80 - úchod - úchomed
90 - nogod - nogomed
100 - cad - cadamed

Stary, fancy sposób na liczenie dwudziestkowe, jako cecha recesywna i dosyć rzadka już na poprzednim etapie rozwoju języka, nie dotrwał do dzisiaj. Liczebniki typu 11, 21 tworzy się regularnie wg następującego wzoru: jedności + przyimek wo "na" + dziesiątki w dopełniaczu. Dig "10" odmienia się jak rzeczownik deklinacji welarnej w liczbie pojedyńczej, pozostałe liczebniki - jak rzeczownik deklinacji i-tematowej w liczbie mnogiej.

11 - en-wo-dié
21 - en-wo-wigadí
31 - en-wo-trigodí
71 - en-wo-sechtagodí
81 - en-wo-uchodí

Rzeczownik określany liczbą pozostaje w liczbie pojedyńczej w przypadku rzeczowników z rozróżnieniem sing-plur albo przybiera formę singulatywną w przypadku rzeczowników z rozróżnieniem coll-singul: puar wer "czterech mężczyzn" (cztery mężczyzna.NOM.SING.), secht niwen "siedmioro dzieci" (~ niw-en; siedem dzieci-NOM.SINGUL.).
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 25, 2015, 22:07:55
Romańskoczarnogórski aka. romanoalbański wenedyk, w wersji dla Janka, czyli minimalistycznej:

1. nuj
2. duj
3. troj
4. catre
5. cindze
6. shejshe
7. shefte
8. ojte
9. nove
10. dzece
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Wrzesień 20, 2015, 08:12:05
Liczebniki od 1 do 10 po istanbudzku (wraz z dialektami)
d. zachodnid. centralnyd. wschodnid. południowo-zachodnid. południowo-wschodni
(1) jedin['jɛdin]['jɛdin]['jɛdin]['jɛdɪˑn]['jɛdɪˑn]
(2) dva (m), dve (f,n)['dvä], ['dvæ:]['dvä], ['dvæ:]['dvä], ['dvä][dʊˑ'vä], [dʊˑ'væ][dʊˑ'βä], [dʊˑ'βä]
(3) trije (m), tri (f,n)['trɪˑjɛ], ['trʲi]['trɪˑjɛ], ['trʲi]['trɪˑjɛ], ['tri]['trɪˑjɛ], ['trʲi]['trɪˑjɛ], ['tri]
(4) četyre (m), četyri (f,n)[t͡ʃɛ'tɯ:ɾɛ], [t͡ʃɛ'tɯ:ɾi][t͡ʃɛ'tɯ:ɾɛ], [t͡ʃɛ'tɯ:ɾi][t͡ʃʲɛ'tɯ:ɾɛ], [t͡ʃʲɛ'tɯ:ɾi][t͡ʃɪˑ'tʰɯ:ɾɛ], [t͡ʃɪˑ'tʰɯ:ɾi][t͡ʃɪˑ'təɾɛ], [t͡ʃɪˑ'təɾi]
(5) piet'['pʲjɛc]['pʲjɛc]['pʲjɛtɪˑ]['pʲjɛc]['pʲjɛtɪˑ]
(6) šest'['ʃɛsc]['ʃɛsc]['ʃɛstɪˑ]['ʃɛsc]['ʃɛstɪˑ]
(7) sedm['sɛdmɪˑ]['sɛdmɪˑ]['sɛdmɪˑ]['sɛdmɪˑ]['sɛdmɪˑ]
(8) osm['ɔsmɪˑ]['ɔsmɪˑ]['ɔsmɪˑ]['ɔsmɪˑ]['ɔsmɪˑ]
(9) deviet'['dɛvʲjɛc]['dɛvʲjɛc]['dɛvʲjɛtɪˑ]['dʱɛvʲjɛc]['dɛβʲjɛtɪˑ]
(10) desiet'['dɛsʲjɛc]['dɛsʲjɛc]['dɛsʲjɛtɪˑ]['dʱɛsʲjɛc]['dɛsʲjɛtɪˑ]
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Wrzesień 30, 2015, 18:17:14
Zamówienie na liczebniki, trzeba je zrealizować... Liczebniki po chatyńsku od 1 do 10. Po lewej są liczebniki występujące w formie samodzielnej, po prawej zaś - występujące z określeniem, w formie mianownikowej. Liczebniki 3 i 4 mają pochodzenie bałtyckie.
Uwaga etymologiczna: šeši jest w porównaniu z litewskim w pewnym sensie etymologijnym szujodruhem, który naciągnięto z powodu podobieństwa brzmienia do litewskiego. jednak litewski być może wpłynął na zamianę etymologicznej 5 z 6, a również na przejście dawnego šieši > šeši. Kolejną ciekawostką jest fakt, że deši kiedyś oznaczało 4.

1 - nēmi / nēms
2 - deši / deša
3 - trieči / triets
4 - šetvirti / šetvirts
5 - šēči / šēča*
6 - šeši /  šeša 
7 - tērči / tērča
8 - mieči / miets
9 - jēči / jēts
10 - pieči / piets

*dialektalnie jest używana forma penkti / penkts
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Październik 14, 2015, 10:33:03
Postanowiłem zrobić (kolejną) reformę liczebników w Vanstinie. Byłem niezadowolony z wielu form, a poza tem chciałem, aby wandyjski system liczebnikowy był "nadliczający", jak połabski.

Przez to jest być może "nudniej", ale WSZYSTKO w tym systemie ma jakiś precedens w językach słowiańskich - nie ma tu sztuczności (może poza formami substrakcyjnymi, ale sama substrakcja też nie jest językom słowiańskim obca). Oprócz tego, trochę "odfonetyczniłem" pisownię niektórych liczebników złożonych (ale wymowa została ta sama, z ułacnieniem zbitek).

1 iden/inne
2 deve
3 trie
4 cheter
5 pint
6 cest
7 semm
8 vösm
9 nevint
10 desint

11 innastät
12 guanastät
13 trinastät
14 stërnastät
15 pinnastät
16 cestnastät
17 sennastät
18 guenevint
19 nevinnastät

20 desinnastät
21 idemmedisme
22 guemedisme
23 trimedisme
24 stërmedisme
25 pintmedisme
26 cestmedisme
27 semmedisme
28 presgueplöcopë
29 predplöcopë

30 plöcopë
31 idensquertegeste
32 guesquertegeste
33 trisquertegeste
34 stërsquertegeste
35 plösquertegeste
36 cestsquertegeste
37 semmsquertegeste
38 presgueguestidät
39 predguestidät

40 guestidät
41 idenpintegeste
42 guepintegeste
43 tripintegeste
44 stërpintegeste
45 plöpintegeste
46 cestpintegeste
47 semmpintegeste
48 presgueplöste
49 predplöste

50 plöste
51 idencestegeste
52 guecestegeste
53 tricestegeste
54 stërcestegeste
55 plöcestegeste
56 cestcestegeste
57 semmcestegeste
58 presguetristigë
59 predtristigë

60 tristigë
61 idensemmegeste
62 guesemmegeste
63 trisemmegeste
64 stërsemmegeste
65 plösemmegeste
66 cestsemmegeste
67 semmsemmegeste
68 presgueplösquerstigë
69 predplösquerstigë

70 plösquerstigë
71 idenosmegeste
72 guegiosmegeste
73 trigiosmegeste
74 stërosmegeste
75 polosmegeste
76 cestosmegeste
77 semmosmegeste
78 presguestërstigë
79 predstërstigë

80 stërstigë
81 idennevernegeste
82 guenevernegeste
83 trinevernegeste
84 stërnevernegeste
85 plönevernegeste
86 cestnevernegeste
87 semmnevernegeste
88 presgueplöpinstigë
89 predplöpinstigë

90 plöpinstigë
91 idenstinnigeste
92 guestinnigeste
93 tristinnigeste
94 stërstinnigeste
95 plöstinnigeste
96 ceststinnigeste
97 semmstinnigeste
98 presguepinstige
99 predpinstige
100 pinstige

Jak jest Waszym zdaniem? Lepiej? Gorzej?
No i teraz to jest faktycznie przeciętny słowiański system liczenia xP
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Piołunnik w Październik 16, 2015, 13:54:03
Cytuj
No i teraz to jest faktycznie przeciętny słowiański system liczenia xP
O. Nie wiedziałem, że Duńczycy są Słowianami.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Październik 16, 2015, 15:34:35
Duńczycy nie, ale Słowińcy jak najbardziej.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Marzec 11, 2016, 15:53:23
Angielski na sterydach:

1. half a pair
2. a pair
3. baker's pair
4. a pair of pairs
5. baker's pair of pairs
6. half a dozen
7. baker's half dozen
8. half a dozen and a pair
9. half a dozen and baker's pair
10. half a score
11. baker's half score
12. a dozen
13. baker's dozen
14. a dozen and a pair
15. a dozen and baker's pair
16. a dozen and a pair of pairs
17. a dozen and baker's pair of pairs
18. a dozen and a half
19. a dozen and a half and half a pair
20. a score
21. baker's score / a blackjack
22. a score and a pair
23. a score and baker's pair
24. a pair of dozens
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Marzec 24, 2016, 18:25:06
Liczebniki haureńskie (w nawiasach rdzenie w przypadkach zależnych), północnoastralskie i nissidzkie + uzupełnienie istanbudzkich.
[table=1]
[tr]
[td]Lp.[/td][td]j. haureński[/td][td]j. płn.-astralski[/td][td]j. nissidzki[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td][td]on /ɔn/ (oin- /ɔjn/)[/td][td]an /an/[/td][td]nouãi /'nɔwe/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td][td]dä /dɛ/ (däch- /dɛh/) [/td][td]däch /dɛx/[/td][td]damãi /'dame/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td][td]thi /θi/ (thri- /θrij/)[/td][td]ði /ðɪ/[/td][td]tũhj /'tɘ̆x/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td][td]for /fɔr/[/td][td]fou /fɔw/[/td][td]dahã /'daɦæ̆/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5[/td][td]fim /fɪm/ (fimt- /fɪm/)[/td][td]fün /fʏn/[/td][td]sehjã /'sɛxæ̆/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]6[/td][td]sess /sæs/[/td][td]säit /sɛjt/[/td][td]sãit /'sæ̆jt/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]7[/td][td]sev /sæɸ/ (sevt- /sæɸt/)[/td][td]sächt /sɛxt/[/td][td]tãrd /'tæ̆rt/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]8[/td][td]att /ɑtʰ/ (aht- /ɑht/)[/td][td]ächt /ɛxt/[/td][td]maţ /'maʦʲ/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]9[/td][td]näi /nɛ̤ʲ/ (näit- /nɛ̤ʲt/)[/td][td]nün /nʏn/[/td][td]etãn /'ɛtæ̆n/[/td]
[/tr]
[tr]
[td]10[/td][td]teg /tɛ/ (tegt- /tɛht/)[/td][td]tün /tʏn/[/td][td]pãi /'pe/[/td]
[/tr]
[/table]

Liczebniki 11-19 tworzymy, dodając +acil do liczebnika (z usunięciem wymowy jerowej i miękkości), np. jedinacil, pietacil, osmacil.
Liczebniki 20...100:
dvadsiet', trijdsiet', štyrdsiet', pietsiet, šessiet, sedmidsiet, osmidsiet, devietsiet, sto
Liczebniki 200...1000:
dveste, trista, štyrsta, pietset*, šesset*, sedmiset*, osmiset*, devietset*, tysiec (dial. tysiet')
*...set wymawia się /...sʊˑt/
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Icefał w Marzec 24, 2016, 18:43:04
Zastanawiał się ktoś, jakby mógły wyglądać polskie liczby w systemie dwunastkowym? Najpierw trzeba znaleźć by lepsze słowa na 11 i 12, później by nie było tak trudno
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dawidluna w Lipiec 28, 2016, 20:22:23
Liczebniki w języku desyskim:
0 - do
1 - moh
2 - kes
3 - buse
4 - kama
5 - hono
6 - tisa
7 - oboko
8 - fide
9 - fu
10 - moh-do
11 moh-moh
12 moh-kes
itd...
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Wrzesień 10, 2016, 17:27:57
Język Indian Arara z Amazonii:

1 - ana­ne
2 - adak
3 - adak ana­ne
4 - adak adak
5 - adak adak ana­ne
6 - adak adak adak
7 - adak adak adak ana­ne
8 - adak adak adak adak
9 - adak adak adak adak anane
10 - adak adak adak adak adak
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Wrzesień 10, 2016, 18:44:09
O kurwa.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Wrzesień 10, 2016, 19:30:43
Język Indian Arara z Amazonii:

1 - ana­ne
2 - adak
3 - adak ana­ne
4 - adak adak
5 - adak adak ana­ne
6 - adak adak adak
7 - adak adak adak ana­ne
8 - adak adak adak adak
9 - adak adak adak adak anane
10 - adak adak adak adak adak

Przecież to jest zwyczajnie niewygodne w użyciu. Jak oni wyrażają większe liczby?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Wrzesień 10, 2016, 19:37:03
Cytuj
Jak oni wyrażają większe liczby?

Zapewne przez ichniejsze "wiele"
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Wrzesień 10, 2016, 19:54:13
Cytuj
Jak oni wyrażają większe liczby?
Są im na pewno tak samo potrzebne, jak nam łuki i maczety.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Wrzesień 16, 2016, 12:11:43
Tak sobie pomyślałem, że pokażę wam, jak tworzy się liczby powyżej stu w Vanstinie. Tak ni z gruchy, naszła mnie taka myśl.

Jak liczy się do stu już wiecie (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=102.msg65512#msg65512) - wprowadziłem tylko poprawki, bo ogarnąłem, że liczebniki 35/350, 45/450 it.d. byłyby homofonami xDDDD Ze wszystkich rzeczy, tylko homofonji mi w tym cudownym systemie brakowało...
Tak więc zmieniłem liczebniki zakończone na -squertaste, -pintaste it.d. na -squertegeste, -pintegeste it.d. - z długą końcówką przymiotnikową, aby dały się odróżnić od wyższych liczebników, które zademonstruję niżej.

A więc wygląda to tak:
101 idemmesgueme
102 guemesgueme
103 trimesgueme
104 stërmesgueme
105 pintmesgueme
106 cestmesgueme
107 semmesgueme
108 vösmesgueme
109 nevintmesgueme
110 desintmesgueme
111 innastämesgueme
112 guanastämesgueme
(...)
120 desinnastämesgueme
121 idemmedisme mesgueme
(...)
130 plöcopë mesgueme
131 idensquertegeste mesgueme
(...)
148 presgueplötraste
149 predplötraste
150 plötraste
151 idencestegeste mesgueme
(...)
198 presgueguestät
199 predguestät
200 guestät
201 guestät iden

250 plötretieste
300 triste
350 plösquertaste
400 stëreste
450 plöpintaste
500 pinsete
550 plöcestaste
600 cessete
650 plösemmaste
700 semmsete
750 polosmaste
800 vösmsete
850 plönevernaste
900 nevinsete
950 plödesinnaste
1000 desinsete
1100 innastäsete
1200 guanastäsete
(...)
1998 nevinnastäsete presguepinstige
1999 nevinnastäsete predpinstige

2000 guetausintät
3000 tritausintät
4000 stërtausintät
5000 pintausinte
6000 cestausinte
7000 semmtausinte
8000 vösmtausinte
9000 nevintausinte
10000 desintausinte
11000 innastätausinte
(...)
20000 desinnastätausinte
21000 idemmedisme tausinte
(...)
100000 pinstige tausinte

10^6 millione
10^9 milliarde
10^12 billione
10^15 billiarde
10^18 trillione...

Wyjaśnienia:
-Liczebniki pomiędzy 101 a 197 tworzymy przez dodanie członu "mesgueme" (< *medji dъvěma, znane w staroczeskim) po liczebniku bazowym. Liczby do 20 piszą się z tym członem łącznie i tworzą sandhi (a więc deve zmienia się w gue-, znika -t w -nastät it.p.). Powyżej 21 już nie ma sandhi, a oba człony piszemy rozdzielnie - traktuje się to jako dwa wyrazy.
-Żeby jednak nie było za prosto, po drodze pojawia się coś takiego jak plötraste (znane i u nas półtorasta) dla 150. Dla wszystkich kolejnych "połówek" (250, 350 it.d.) będą kolejne, analogiczne formy.
-Liczebniki od 200 wzwyż tworzymy już od słowa "sto" (sete - nie funkcjonującego jako prosty liczebnik). Tu jest już prościej - dziesiątki/jedności od tych liczebników tworzymy po prostu przez dodanie kolejnego liczebnika - zawsze pisanego rozdzielnie, bez żadnych sandhi/zmian. Oczywiście, od wszystkich tych liczebników tworzymy formy substrakcyjne (-2, -1).
-Zgodnie z zasadą nadliczania, 1000 to desinsete ("dziesięćset"). Zapytacie, co dalej w takim razie? Oczywiście, dalsze nadliczanie (takie jak w germańskich liczebnikach określających lata) - czyli "jedenaścieset", "dwanaścieset" it.d. Oczywiście, substrakcje pozostają, ale pojawia się kolejne uproszczenie - nie ma już "połówek" (generalnie, w Vanstinie ostatnim takim "połówkowym" liczebnikiem jest plödesinte - "półjedenastej" już nie ma, istnieje tylko w teorji), a więc n.p. 1150 to po prostu innastäsete plöste.
-Począwszy od 2000 mamy już liczebniki z członem "tysiąc" (wand. tausin - podobnie jak "sto" nie traktowane jak liczebnik. Zapożyczenie niemieckie, na tyle ciekawie zasymilowane, że przedostało się do paradygmatu NT-tematowego jako rodzaj nijaki). Od tych form (ani jakichkolwiek wyższych) nie ma tworzymy już substrakcyj, a więc 1999 to nevinnastäsete predpinstige, a nie **predguetausintät, a niższe przedziały dodaje się po prostu, poprzez dostawienie ich jako kolejny wyraz.
-Liczebniki do 20 tworzą z członem tausin sandhi (takie same jak w przypadku suf. mesgueme), powyżej 21 są to już po prostu dwa wyrazy. I tak już do miljona - trzeba tylko uważać na końcówki (powyżej pięciu jest to już zawsze -tausinte).
-A w przypadku miljona (i wyższych liczb), robi się zupełnie tak jak w każdym normalnym języku - nie ma substrakcyj, nie ma sandhi, niższe przedziały dodajemy normalnie. Wielokrotności tworzymy na zasadzie zwykłego połączenia liczebnik + rzeczownik, a więc "dwa miliony" to regularne deve millionë it.d. Vanstina używa długiej skali wielkich liczb (tak jak cała Środkowa Europa). Połówki miljonów istnieją i w języku potocznym są częste (tak jak u nas "pół miljona", "półtora miljona"), ale już czysto fakultatywne.

Mam nadzieję, że się podobało. Jakby były jakieś wątpliwości, pytać.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Wrzesień 24, 2016, 11:21:35
 Sandyjski

1 - ich
2 - ni
3- san
4 - chi
5 - go
6 - sex
7 - sich
8 - akt
9 - kiu
10 - iu

11 - iu ich
20 - ni iu
30 - san iu
100 - trent
101 - trent ich
111 - trent iu ich
200 ni trent
300 - san trent
1000 - mil
1001 - mil ich
1234 - mil ni trent san iu chi
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Wrzesień 24, 2016, 11:26:34
(https://cdn.meme.am/instances/400x/65617273.jpg)

Sorry za ten szitpost, ale nie mogłem się powstrzymać...

Mode ukarz mnie.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Sierpień 22, 2017, 20:29:24
Kotsowiski
główne/porządkowe/zbiorowe
0 - noča/nočty/noče
1 - jen/pirmy/jeny   
2 - du/duty/dvʹe
3 - zna/zonty/znʹe
4 - nare/narty/narʹe
5 - cem/cemty/cemʹe
6 - veš/vešty/veše
7 - čese/česty/češe
8 - hote/hotty/hoce
9 - đede/đedty/đexe
10 - xes/xesty/xeše
11 - xes jen/xes pirmy/xes jeny
...
20 - duxes/duxesty/duxeše
21 - duxes jen/duxes pirmy/duxes jeny
...
30 - znaxes/znaxesty/znaxeše
...
100 - boš/bošty/boše
101 - boš jen/boš pirmy/boš jeny
...
120 - boš duxes/boš duxesty/boš duxeše
121 - boš duxes jen/boš duxes pirmy/boš duxes jeny
...
200 - duboš
itd.

A teraz potęgi dziesiątki:
100 - jen
101 - xes
102 - boš
103 - turač/turačty/turače
104 - tusboš/tusbošty/tusboše
105 - xes tusbošis/xes tusbošty/xes tusboše
106 - tusturač/tusturačty/tusturače
...
108 - mʹursko/mʹurščity/mʹuršče
1016 - dusko/duščity/dušče
1024 - znasko/znaščity/znašče
1032 - naresko/nareščity/narešče
itd.

Liczebników głównych i porządkowych używa się mniej więcej jak w polskim, natomiast liczebniki zbiorowe używane są do określania liczby zbiorów, najczęściej pluraliów tantum (czy jak to się odmienia), np. dvʹe tlis - dwie miejscowości. Liczebniki główne zakończone na 1 łączą się z mianownikiem liczby pojedynczej, zakończone na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 łączą się z mianownikiem liczby mnogiej, natomiast pozostałe oraz wszystkie zbiorowe łączą się z dopełniaczem liczby mnogiej.

 W nazwach liczebników 20-99 i 200-999 rzadko spotyka się również formy typu du xesy, du boši.

 Potęgi dziesiątki do 103 mają własne nazwy, te zawierające cząstkę tus- są pozostałością starego systemu, w którym ten przedrostek oznaczał kwadrat danej liczby. Nazwa dla 108 pochodzi od słowa mʹur, czyli mrówka. Początkowo oznaczała po prostu jakąś nieokreśloną wielką liczbę (por. pol. mrowie), później zaczęła skakać po różnych wartościach (za równo w conworldzie, jak i w rzeczywistości), aż wreszcie zatrzymała się na obecnym znaczeniu. Nazwy większych liczb tworzone są według wzoru nsko=108×n, czyli taka długa skala z 8 zamiast 6. Końcówka -sko pochodzi od słowa mʹursko.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Marzec 12, 2019, 17:28:24
Język talski:

1 şî /ʃi/
2 tem /tεm/
3 lef /lεφ/
4 /ʀo/
5 ŋel /ŋεl/
6 láfis /'laφiθ/
7 şáłis /'ʃat͡ɬiθ/
8 qáuis /'qawiθ/
9 léłef /'lεt͡ɬεφ/
10 tápuis /'tapwiθ/

Pierwsze cztery liczby nie mają etymologii.
ŋel pochodzi od keŋél - kciuk ( który ma swoją etymologię jako "swobodny palec")
láfis to lef z sufiksem dualnym -is (ozn. 2 rzeczy)
şáłis to 1+6
qáuis od 4+-is
léłef to efekt reduplikacji 3
tápuis to 2+(4+-is)

*jeden dzień - şay te-téfet (şît-téfet)
*jedna kobieta - şoy po-pôm (şîp-pôm)
*jeden nóż - şiy ye-yélet (şîy-yélet)
wersje w nawiasie oznaczają też konstrukcję nieoznaczoną
*dwa dni - tam te-téfet
*drugi dzień - tam téftah
*jeden z dwóch dni - şay támey te-téftey (şay támi-ttéftey)
*pierwsze dwa dni - şay tamah te-téftah (şay táma-ttéftah) - obie wersje w nawiasie w języku nieoficjalnym acz nie niskim
*pierwszy z dwóch dni - şay téftah támey te-téftey (zamiast téftah lub te-téftey można użyć zaimka w odpowiedniej klasie i przypadku)

te-téfet - reduplikacja 1. sylaby oznacza partytyw
téfta-h - Acc-Gen
téfte-y - Abl
Partytyw też się odmienia przez przypadki.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Marzec 12, 2019, 18:33:48
Fajnie się zawsze czyta takie etymologizująve posty ;)
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: QRSGN w Grudzień 29, 2019, 06:11:28
Lešegatrriake
1 on
2 du
3 tri
4 fru
5 pin
6 ses
7 sem
8 som   daw. osm
9 nit
Cyfry chyba najdotkliwiej obnażają nóblangówność tego "języka" xd

11 onti
1_ = _ti

10 onum
_0 = _um

100 ones
_00 = _es

1.000 onep
_.000 = _ep

1.000.000 onem
_.000.000 = _em

Liczby /jak wszystko inne/ pisane jest w LšG  od prawa do lewa, i tak też czytane, dlatego liczbę 34 Gatrrialezoheč (użytkownik języka LšG) zapisze jako 3 4, ale przeczyta jako 4 3(dzieści), tj.: frutrium - i dalej: 10.123 przeczyta jako: 3 2(dzieścia) 1(sto) 10(dziesięć tyś.), a więc: triduumonesonumep. Nieczytelne, prawda? - dlatego najczęściej liczby zapisuje się następująco 32um1es1umep (na potrzeby przykładu cyfry są "od tyłu" - pisząc od prawej do lewej wszystko by się zgadzało)
Jak liczebników używać? Toż to el banal - już rozjaśniam

\Ala\tejhef du'š'o'fiarx = Ala ma dwa domy
liczebnik + šez + o + rzeczownik
(o tworzy liczbę mnogą)

\Ala\tejhef du'š'fiarx = Ala ma drugi dom
liczebnik + šez + rzeczownik


Ciekawostka:

Jak zawołałby kapłan do wiernych w LšG?
Przyjmijcie prawdę do swoich serc! | Wadastejy še'ze fo o'kohq še'das!
...czy może:
Przyjmijcie prawdę do swojego serca! | Wadastejy še'ze fo kohq'e še'das!
Czym jest 'e?

Tak wiele pytań - tak mało odpowiedzi

...a więc: 'e oznacza quasiliczbęmnogą~dystrybutywną liczbę mnogą; dla przykładu Wadastejy še'ze fo kohq'e še'das! znaczy dosłownie Przyjmijcie prawdę do serca waszego - macie po jednym sercu, więc wołam, byście przyjęli prawdę,  każdy do swojego jed/y/nego serca. Dla kontrastu: mówiąc Wadastejy še'ze fo o'kohq še'das! wołam, byście prawdę przyjęli do serc, niczym do pojemników, których macie dużo (>1).

inny przykład:

O'pediatečtejqep š'o'ela rof diatte. | Dzieci (grupą) zapytały (grupę) rodziców o dorosłość.

O'pediatečtejqep še'ela'e rof diatte. | (Każde z) dzieci zapytały (swoich/swojego)  rodziców/rodzica o dorosłość.

...wścibscy by napisali: "A czemu O'pediateč(...) a nie pediateč'e(...)!?"
otóż: bo tak. Zdanie Pediateč'etejqep še'ela'e rof diatte. sensu nie ma.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Grudzień 29, 2019, 12:50:41
Jakie masz właściwie wytłumaczenie dla aryjskości liczebników?
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Grímkel w Grudzień 29, 2019, 14:24:34
a więc: 'e oznacza quasiliczbęmnogą
To się nazywa „dystrbutywna liczba mnoga”. Np. nawaho takie coś ma.
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: QRSGN w Grudzień 29, 2019, 15:50:44
Jakie masz właściwie wytłumaczenie dla aryjskości liczebników?
Prorocy Gatrriadji (Idei), którzy otrzymali Lešegatrriake (Język Kraju Idei) otrzymali język boski, idealny, dla idealnych ludzi - był on więc pozbawiony tego, co psuje - (m. in.) takich słów jak hefhat (posiadanie) oraz właśnie liczebników. Przecie trafiając do Kešegatrria (Raju) pojęcie wielości - tego, co się ma, tego co nas trapi, tego co nas cieszy - jest niepotrzebne; ma się wszystko, brak jest utrapień, to, co cieszy jest niewyczerpywalne - nie ma czego liczyć.
Dopiero Ojcowie Języka utworzyli te słowa. Skonstruowali je tak, by nie sprawiały problemów w nauce - w Kešegatrria i tak będą niepotrzebne, więc nie powinny przeszkadzać (np.: swoim skomplikowaniem lub tym, że do niczego nie są podobne) w Kulturkampfie Gatrriadji (Dratanšegatrriadji)
To się nazywa „dystrbutywna liczba mnoga”. Np. nawaho takie coś ma.
Dzięki za podpowiedź!
No i -uwu- RiGCzowy cudzysłów - ja się już poddałem i piszę te paskudztwa.

Ciekawostka (ciąg dalszy)
* czuję potrzebę dopisania tego, by się "upewnić", że czaję koncept *
Mam dwie (w domyśle: butelki) wody.
Tejhef du'še'wusa'e

Mam dwie butelki wody.
Tejhef du'š'o'drifga še'wusa
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Grudzień 29, 2019, 16:38:11
Do tej dystrybutywnej liczby mnogiej wlicza się sytuację typu "zjedli po bułce"? W polskim to działa chyba tylko dla dopełnienia dalszego, ale szkoda że z tymi sercami nie da się tego "po" użyć, np. *Przyjmijcie prawdę do swojego? po sercu!
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: QRSGN w Grudzień 29, 2019, 20:31:04
Zjedli po bułce
Hospepotejdre š'miwalakdre'e
- ale: Hospepotejdre du'š'o'miwalakdre'e = Zjedli po dwie bułki
- w kontraście do Hospepotejdre du'š'o'miwalakdre = Zjedli dwie bułki
...a co gdy zjedli po drugiej bułce? Powiedzielibyśmy wtedy: Hospepotejdre du'š'miwalakdre'e
Zaraz, zaraz - skoro zjedli po dwie bułki, to zjedli "po bułkach"/po kilka (>1) bułek, co w LšG by brzmiało: š'o'miwalakdre'e
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Styczeń 08, 2020, 18:01:37
leski:
1 - un
2 - du
3 - tres
4 - for
5 - sing
6 - ses
7 - sep
8 - oc
9 - non
10 - dec
Tytuł: Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
Wiadomość wysłana przez: Emil w Kwiecień 27, 2020, 22:07:55
Liczebniki pradarkajskie zwykłe:
(wszystkie są rodzaju nijakiego, więc są z przedimkiem określonym si)

si tərə /si 'tɐ̆rɐ̆/ - jeden
si kaŭ /si 'käʊ̯/ - dwa
si jьjь /si 'jɪ̆jɪ̆/ - trzy
si āsra /si 'äːsrä/ - cztery
si ī /si 'iː/ - pięć (archaicznie także kīki)
si ələ /si 'ɐ̆lɐ̆/ - sześć
si sīski /si 'siːski/ - siedem
si hitə /si 'hit̻ɐ̆/ - osiem
si lъrə /si 'lʊ̆rɐ̆/ - dziewięć
si waŭ /si 'wäʊ̯/ - dziesięć
si waŭnəkaŭ /si 'wäʊ̯nɐ̆käʊ̯/ - sto
si ddənəkaŭ /si 'd̪ɐ̆nɐ̆käʊ̯/ - duża liczba/tysiąc

Liczebniki porządkowe powstają po dodaniu końcówki przymiotnika -sasa