Językotwórstwo (conlanging) i światy > Inspiracje

Różne szkice...

(1/125) > >>

Feles:
Wątek na szkice konlangowe, nadające się do publikacji, a zbyt małe, by nazwać je językami i umieszczać w osobnym wątku.

Zarówno fonologiczne, morfologiczne, jak i każde inne są mile widziane.

Henryk Pruthenia:
;]

Hapana Mtu:
Fáj a fejem (فاي أ فيم) to dosłownie "nasz język". Nasz, czyli niczyj. Ot, taki krótki wymysł na odstresowanie się po zajęciach z arabskiego (czy ty jesteś zielonym i łagodnym jajkiem? nie, jestem gorącą i smaczną bransoletką na nogę. a ty, czy ty jesteś zielonym i łagodnym jajkiem?).

Fonetyka
p پ b ب d د t ت gj ض kj ط g گ k ك
c څ cz چ dż خ ʕ ع
s س z ز sz ش ż ژ h ه x خ f ف v ذ
j ي m م n ن r ر l ل

a [a] fatha
á [a:] ا
e [e] kasra
i [i] kasra
í [i:] ي
o [o] damma
u [u] damma
ú [u:] ذ
â [ə] fatha
ô [ɤ] damma

Fáj a fejem to język alternacyjny, ale z alternacją dość zredukowaną (do słowotwórstwa i tworzenia tematów czasownikowych).

Ma 4 klasy
I osoby II zwierzęta III świat nieożywiony IV abstrakta - ten podział jest raczej orientacyjny, bo bywa, że ktoś lub coś zostanie zaliczone do innej klasy (lew w I, gwiazdy w II itp.)

Czasowniki mają 3-spółgłoskowe rdzenie, od których tworzą się trzy tematy - teraźniejszy (tożsamy z rozkazem), przeszły (tożsamy z osobą ja w czasie przeszłym) i imiesłowowy (tożsamy z imiesłowem rzeczownikowym, który znowuż ma łatwość substantywizacji).

ف ي م "mówić"
I mów - fajama - فيم
II mówiłem - fújm - فويم
III język, mowa, mówienie - fejem - فيم

inne derywaty:
mówca - fijáma فيام
powiedziane - ifjúm - إفيذم

Zaimki osobowe:
ja  - ez - أر
my - az - أر
ty, wy (ż, wyżej w hierarchii) - valaki - ذلك
ty, wy (m, wyżej w hierarchii) - valami - ذلم
ty, wy (równo w hierarchii) - hova - هذ
ty, wy (niżej w hierarchii) - hol - هل
on, ona, ono, oni, one I - gá - گا
to, te II - maga - مگ
to, te III - tu - ت
to, te IV - xâ - خ

odmiana przez osoby w czasie teraźniejszym - za pomocą końcówek
ez fajama - أر فيم
az fajamaz - أر فيمر
valaki fajamax - ذلك فيمخ
valami fajamammi - ذلم فيمم
hova fajamaho - هذ فيمه
hol fajamaho - هل فيمه
gá fajamagá - گا فيمگا
maga fajamaż - مگ فيمژ
tu fajamatu - ت فيمت
xâ fajamax - خ فيمخ

Liczba mnoga, dawniej tworzona sufiksem (i)ni bądź alternacjami, dziś zanikła, zaś kilka jej form zachowało się jako osobne rzeczowniki:
słońce - râsut - رست
światłość - irustí - إرستي
wydma - kalevala - كلذل
pustynia - kalevalani - كلذلن
kobieta - márta - مارت
kobiecość - mártani - مارتن
mężczyzna - ôʕk -أعكن
męskość - ôʕkini - أعكن

Zaimki dzierżawcze:
mój - mí - مي
nasz - fáj - فاي
twój, wasz (ż, wyżej w hierarchii) - bilaki - بلك
twój, wasz (m, wyżej w hierarchii) - bilami - بلم
twój, wasz (równo w hierarchii) - szova - شذ
twój, wasz (niżej w hierarchii) - szol - شل
jego, jej, ich I - úl - أول
tego, tych II - mág - ماگ
tego, tych III - bitu - بت
tego, tych IV - bixâ - بخ

Między rzeczownikiem a opisującą go przydawką przymiotnikową domyślnie znajduje się czasownik "być".
nasz jest język - fáj fejem - فاي فيم
Jego brak zaznacza się wygaszaczami predykacji - i إ (dla klas I, II, III) oraz a أ (dla klasy IV).
nasz język - fáj a fejem - فاي أ فيم

Toivo:

--- Cytat: Hapana Mtu w Styczeń 07, 2012, 09:24:01 ---Zaimki osobowe:
ja  - ez - أر
my - az - أر
ty, wy (ż, wyżej w hierarchii) - valaki - ذلك
ty, wy (m, wyżej w hierarchii) - valami - ذلم
ty, wy (równo w hierarchii) - hova - هذ
ty, wy (niżej w hierarchii) - hol - هل
on, ona, ono, oni, one I - gá - گا
to, te II - maga - مگ
--- Koniec cytatu ---
Tworzone metodą "pierwsze węgierskie słowo, jakie mi przyjdzie do głowy"? ;)

Feles:
Ładne. Inspirowane wietnamskim?

Dużo determinerów. :-P

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej