Językoznawstwo > Lingwistyka ogólna

Konstrukcje posesywne

(1/6) > >>

deepfreeze:
W przeważającej większości języków naturalnych, z którymi miałem do czynienia w celu wyrażenia posiadania rzeczownik posiadający jest oznaczony, rzeczownik posiadany zaś nie. W języku polskim jest to dopełniacz (dom Pawła, rower Jacka itd.). Czy spotkał się ktoś z was z odwrotnością, tzn., że oznaczany jest rzeczownik posiadany zaś posiadający jest w przypadku niezależnym?

Henryk Pruthenia:
W natlangach się nie spotkałem, ale w języku nesdotirskiém mam takie coś. Co ciekawe, występują obie konstukcje.

Feles:
W tureckim.

Patrz ten kurs, część 4. i 9.

varpho :Ɔ(X)И4M::
"odwrotnie" jest chociażby po węgiersku, przy czym różnica nie polega tu na różnicy przypadków, bo zarówno posiadacz, jak i posiadane mogą być wyrażone tym samym przypadkiem - mianownikiem [chociaż posiadający czasem przyjmuje końcówkę celownika, a nawet jeśli nie, to można to rozpatrywać jako nie tyle "czysty" mianownik, co elizję końcówki celownika, zresztą kiedyś zaznaczało się to apostrofem], a na tym, że posiadane ma sufiks dzierżawczy.

Péter autója, gdzie -ja jest sufiksem dzierżawczym trzeciej osoby l.poj.
kiedyś zapisano by to tak: Péter' autója, przy czym wtedy chyba nie było jeszcze samochodów. ;)
forma pełna wygląda tak: Péternek az autója, gdzie -nAk jest końcówką celownika, a az - przedimkiem określonym. tej pełnej formy używa się przy konstrukcjach wielokrotnie złożonych, np. Péter barátjának az autója 'samochód przyjaciela Piotra'.

Silmethúlë:
Używali kiedyś apostrofów do oznaczania takiego semi-posesywu?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej