Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a posteriori => Wątek zaczęty przez: Toivo w Sierpień 08, 2012, 00:12:59

Tytuł: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Sierpień 08, 2012, 00:12:59
Mój slavlang z zamierzchłych czasów doczekał się reaktywacji. Dla przypomnienia, jest to język należący do fikcyjnej grupy północnosłowiańskiej, mocno inspirowany szwedzkim. Jako krewny rodzkiego (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_rodzki) posiada z nim pewne zamierzone cechy wspólne, chociaż starałem się za bardzo nie zrzynać. Można się też doszukać cech polskich, a nawet kaszubskich. Zmiany fonetyczne są w miarę opracowane, ale przedstawię je później, zresztą wiele osób tutaj ma pojęcie o językach słowiańskich, więc odgadnięcie ich nie powinno być problemem. Ciąg dalszy nastąpi raczej nieprędko, bo wyjeżdżam na wakacje, ale ciekaw jestem waszego pierwszego wrażenia.

CECHY

-   y /ɨ/ > u (*)
-   przegłos samogłoski stojącej przed spółgł. palatalizowaną (*)
-   depalatalizacja (*)
-   mocne ograniczenie systemu spółgłosek, pozbycie się afrykat i dźwięcznych sybilantów (*)
-   przypadki: M, D, C, B (*)
-   utrata koniugacji (^)
-   "szwedzka" jotacja spółgłosek (^)
-   rozwój określonych form rzeczowników (^)
-   rozwinięcie zachodniosłowiańskiego iloczasu, a następnie jego utrata (#)
-   rozwój psł. nosówek w nosowe długie/krótkie "a" (#), następnie denasalizacja

(*) - cechy współdzielone z rodzkim
(^) - cechy współdzielone ze szwedzkim
(#) - cechy współdzielone z polskim

FONOLOGIA

System samogłoskowy jest skomplikowany i niestabilny niczym duński. Jako alofony występują samogłoski długie i krótkie różniące się zarówno długością, jak i jakością. Litery ë i ó nie są używane w normalnym zapisie (być może w ogóle z nich zrezygnuję). Fonemy oznaczono pogrubieniem.

i /i:/, y /y:/, u /ʉ:/, ó /u:/
i /ɪ/, y /ʏ/, u /ɵ/, ó /ʊ/
e /e(ː)/, ö /ø:/, ë /ɘ/, o /oː/
ä /ɛ/, ö /œ/, o /ɔ/
a /a/, a /ɑː/, å /ɒ(ː)/

m /m/, n /n/, ng /ŋ/
p /p/, t /t/, k /k/
b /b/, d /d/, g /g/
s /s/, sj /ʃ/, tj, kj /ɕ/, h /h/
v /v/, j /ʝ/
l /l/, r /r/

GRAMATYKA

Czasownik

Czasownik nie odmienia się przez osoby. Trzy podstawowe formy, to bezokolicznik, forma osobowa i tryb rozkazujący, poniżej przykłady:

kjität - kjita - kjitä(te) czytać
videt - vidja - vid(te) widzieć
snät - snä - snä(te) znać
dät - dä - dä(te) dać
mövët - möva - möv mówić
lybët - lyba - lyb lubić
ät - ät - ädjeść
byt - es - bäd być

Występuje czas perfekt, a nawet dwie tego typu formy, por.:
Ås mä kjitana kniga. Przeczytałem/-am (mam przeczytaną) książkę.
Ås es kjitav(a) kniga. Czytałem/-am książkę.

Rzeczownik i przymiotnik

Rozróżniamy 4 przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. Poniżej przykład deklinacji rzeczownika i deklinacji nieokreślonej rzeczownika:

r.m. l.poj.r.m. l.mn.r.ż. l.poj.r.ż. l.mn.r.n. l.poj.r.n. l.mn.
Msvenskë kvätsvenski kvätësvenska movasvenski movësvenske mästosvenski mästa
Dsvenskov kvätasvenskig kvätusvenske movësvenskig móvsvenskov mästasvenskig mäst
Csvenskom kvätësvenskim kvätómsvenske mövesvenskim movómsvenskom mästësvenskim mästóm
Bsvenskë kvätsvenski kvätësvenska movasvenski movësvenské mästosvenski mästa

Zaimek

Poniżej odmiana najważniejszych zaimków:

ktocojatyononaonomywyoni/one
Mkëtkjoåsononaonóönë
Dkovkjevmentevjevjejevnasvasjig
Ckomkjemmitövjemjejemnamvamjim
Bkovkjevmentevjevjajevnasvasjig

PRZYKŁADY

Vis lyde rodjas svobodne a rovne ve svöje dostönöste a svöjim pravom.
Öne es obdarene s orsumom a sumänom a mä delät s durgim ve duge braterstva.
viːs lyːdɘ roːʝas svɔbɔnɘ a ruːvnɘ vɘ svøːʝe dɔstœnœste a svøːʝɪm prɑːvʊm
øːnɘ eːs oːbdarenɘ s uːrsɵmʊm a sʉ:mɛnʊm a mɛː deːlɛt s dɵrʝɪm vɘ dʉːɡɘ brɑːterstva

Svenja es en land, kotër lega ve Panslavje nordiske delet.
To es en velke land, a ve jem sjiva månge lydi.
Ena velka dela od Svenje es pokruta pers las.
sveːnʝa eːs eːn land kɔtɘr leːɡa vɘ panslavʝɘ nuːrdɪske deːlet
tuː e:s eːn velkɘ land a vɘ jem ʃiːva mɔŋːɘ lyːdɪ
eːna velka deːla oːd sveːnʝɘ eːs puːkrʉːta pers lɑːs
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Sierpień 08, 2012, 03:03:35
Cytuj
sj /ʃ/, tj, kj /ɕ/

a jak jest czytane dj w
Cytuj
vidja
?

Cytuj
Ås mä kjitana kniga. Przeczytałem/-am (mam przeczytaną) książkę.

Podoba mi się to! Aż chyba sobie zgapię ten pomysł (jeśli nie masz nic przeciwko) w jednym ze slavlangów, które akurat sobie skrobię. Tylko dlaczego kjitana to "przeczytana" a nie "czytana"? Jak jest w ogóle w tym języku z aspektem dokonanym/niedokonanym?
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Sierpień 08, 2012, 12:31:55
a jak jest czytane dj w
Cytuj
vidja
?
/ʝ/ najprawdopodobniej, zastanawiam się jeszcze nad /dʝ/ w pedantycznej wymowie (podobnie jak w szwedzkim). W każdym razie nie będzie to żaden nowy fonem.

Podoba mi się to! Aż chyba sobie zgapię ten pomysł (jeśli nie masz nic przeciwko) w jednym ze slavlangów, które akurat sobie skrobię. Tylko dlaczego kjitana to "przeczytana" a nie "czytana"? Jak jest w ogóle w tym języku z aspektem dokonanym/niedokonanym?
Właśnie tak sądziłem, że ta konstrukcja może zastąpić leksykalne rozróżnianie akcentu. "Ås mä kjitana kniga" stawia nacisk na związek czynności z pacjensem - mam czytaną książkę, a "Ås es kjitav kniga" na związek czynności z agensem - jestem czytał książkę. Jakoś intuicyjne mi się wydaje, że na obiekt ma wpływ dopiero ukończenie jakiejś czynności, a na agensa - sam fakt jej wykonywania. Możliwe jednak, że znaczenie nie będzie się dokładnie pokrywać z askeptem, nie wiem np. jak to zrobię z czasownikami nieprzechodnimi ("mam poszedłe" brzmi mocno naciągane). Ogólnie to jeszcze jest w budowie.

Nie ma patentu na ten pomysł (w ogóle jestem przeciwny patentom ;)), więc zobaczymy, jak będzie funkcjonować w twoim slavlangu.
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Sierpień 08, 2012, 13:37:59
Właśnie tak sądziłem, że ta konstrukcja może zastąpić leksykalne rozróżnianie akcentu.

Chyba leksykalne rozróżnianie aspektu? Przez ten "akcent" przez dłuższy czas nie mogłem skumać o co chodzi :D

Cytuj
"Ås mä kjitana kniga" stawia nacisk na związek czynności z pacjensem - mam czytaną książkę, a "Ås es kjitav kniga" na związek czynności z agensem - jestem czytał książkę. Jakoś intuicyjne mi się wydaje, że na obiekt ma wpływ dopiero ukończenie jakiejś czynności, a na agensa - sam fakt jej wykonywania. Możliwe jednak, że znaczenie nie będzie się dokładnie pokrywać z askeptem, nie wiem np. jak to zrobię z czasownikami nieprzechodnimi ("mam poszedłe" brzmi mocno naciągane). Ogólnie to jeszcze jest w budowie.

Ciekawie to wykombinowałeś. A co do tego "poszedłe" (pomijając "naciąganość" tej formy) - jeśli dobrze kumam, to biorąc pod uwagę, że w tej konstrukcji zanika leksykalna opozycja na dok/ndok. to chyba "mam szedłe" by wystarczyło?
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: spitygniew w Sierpień 08, 2012, 13:51:30
CO KURWA?!! Ten język już był opublikowany?! Bo najwyraźniej przesadziłem ze sfinksieniem i postanowiłem nie pytając się przejąć Swenię, a że myślałem, że język jest nieruszony jak samo państwo i juz zacząłem go tworzyć... Cóż, żal tego zmarnować i wykorzystam go do althistu, gdzie Słowianie zasiedlają Półwysep Skandynawski.

Co do języka, skongenializowaliśmy:
- y > u
- pozbycie się afrykat i dźwięcznych sybilantów
- depalatalizację
- ortografię wzorowanąna szwedzkiejswealandzkiej (np. <sj>)
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Sierpień 08, 2012, 14:02:53
Napiszesz coś potem o imiesłowach, proszę?  :-)

Jak brzmi /Ʉ:/ ?
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 08, 2012, 14:12:42
Usta do /u/ i mówisz /y/, zgaduję. :D
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Sierpień 08, 2012, 14:13:52
http://en.wikipedia.org/wiki/Close_central_rounded_vowel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Sv-ful.ogg
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Sierpień 08, 2012, 15:30:21
Usta do /u/ i mówisz /y/, zgaduję. :D
Ale zaokgrąlone [y] to [y]…
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Sierpień 08, 2012, 15:33:29
Chodziło mi o polskie /y/, czyli [ɨ]. Gdybym zakładał, że Rémo idealnie zna IPĘ, to by chyba nie potrzebował wyjaśnień, czyż nie?
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Sierpień 08, 2012, 16:08:53
Właśnie tak sądziłem, że ta konstrukcja może zastąpić leksykalne rozróżnianie akcentu.
Chyba leksykalne rozróżnianie aspektu? Przez ten "akcent" przez dłuższy czas nie mogłem skumać o co chodzi :D
Jasne, że akcentu aspektu :) (OMG, w pierwszej wersji tego posta znowu napisałem 'akcentu', źle ze mną dzisiaj - mam nadzieję, że teraz się zgadza oO)

A co do tego "poszedłe" (pomijając "naciąganość" tej formy) - jeśli dobrze kumam, to biorąc pod uwagę, że w tej konstrukcji zanika leksykalna opozycja na dok/ndok. to chyba "mam szedłe" by wystarczyło?
Słusznie, ale to dalej jest sztuczne, bo ta konstrukcja dokonana wywodzi się z czegoś, co i w polskim można skonstruować: mieć + imiesłów bierny, a imiesłowu biernego czasowników nieprzechodnich nie ma niestety.

CO KURWA?!! Ten język już był opublikowany?!
Był, chociaż nie mogę znaleźć tematu na starym forum, na wiki jest zaledwie stub (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_sweński) z dawnych czasów. Ale jest poświadczony w źródłach pośrednich ;)

Bo najwyraźniej przesadziłem ze sfinksieniem i postanowiłem nie pytając się przejąć Swenię
Sfinks przynajmniej pytał czy projekt już porzucony :P Zawsze możesz przemianować swój projekt, a jeśli ma cechy wspólne ze sweńskim i rodzkim (te, które wymieniłeś), to tym lepiej, można go włączyć do rodziny północnosłowiańskiej.
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Feles w Sierpień 08, 2012, 16:58:17
Cytuj
Słusznie, ale to dalej jest sztuczne, bo ta konstrukcja dokonana wywodzi się z czegoś, co i w polskim można skonstruować: mieć + imiesłów bierny, a imiesłowu biernego czasowników nieprzechodnich nie ma niestety.
Zgnity, pęknięty, zmoknięty, zrośnięty, opadnięty… Polski zagina czasoprzestrzeń.

Cytuj
Był, chociaż nie mogę znaleźć tematu na starym forum, na wiki jest zaledwie stub z dawnych czasów. Ale jest poświadczony w źródłach pośrednich ;)
http://www.conlanger.fora.pl/viewtopic.php?t=1165
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Sierpień 08, 2012, 20:09:27
No rzeczywiście, w przypadku czasowników nieergatywnych (czyli takich, które mają pacjensa, ale nie agensa) są takie imiesłowy. Ale nie ma dla czasowników nieakuzatywnych - iść, pracować itp.
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Sierpień 09, 2012, 16:51:18
Mój slavlang z zamierzchłych czasów doczekał się reaktywacji.
O, kolejny retour starego języka. Fajnie.

Cytuj
Jako krewny rodzkiego (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_rodzki) posiada z nim pewne zamierzone cechy wspólne
Nawet ci wyszedł nieco podobny do starszych wersji rodzkiego, choć z tego co widzę, jest też sporo różnic.

Ale nie ma dla czasowników nieakuzatywnych - iść, pracować itp.
chodzony, spracowany
Tytuł: Odp: Sweński v2.0
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Sierpień 16, 2013, 01:11:42
Uaktualniłem trochę artykuł na wiki (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_sweński), zapraszam do czytania.

Gwoli wyjaśnienia: slawlangów na forum jest od groma. Większość ma skomplikowaną gramatykę i prezentuje dużą wiedzą autorów nt. języków słowiańskich (np. zachowuje aoryst). Sweński jest trochę inny: jak widać, morfologia poszła w stronę maksymalnego uproszczenia, podobnie jak w językach germańskich w stosunku do ich wcześniejszych stadiów. Za to można spodziewać się, podobnie jak w germańskich, nowinek składniowych (jedną już zaprezentowałem powyżej - 2 perfekty). Być może z tą morfologią trochę poszedłem na łatwiznę, ale może przynajmniej dzięki temu ten slawlang się czymś wyróżnia ;)