Autor Wątek: Język lenégański  (Przeczytany 2756 razy)

Offline rovaniemmi

 • Wiadomości: 23
Język lenégański
« dnia: Marzec 05, 2014, 15:10:42 »
 Witam, chcę Wam dzisiaj pokazać język, nad którym pracuje już jakieś dwa miesiące. Język nazywa się lenégański. Nazwa pochodzi od lenégańskiego słowa "lenégu" (czyt. [lɛɲgu]), które znaczy "język". Język jest tworzony na podstawie wielu języków, głównie polskiego i włoskiego. Starałem się też dodać kilka własnych pomysłów. Jest to pierwszy poważny język sztuczny jaki stworzyłem i pierwszy, który opisuje na tym forum, dlatego proszę o wskazanie mi ewentualnych błędów, jakie popełniłem. Ale dość gadania, czas się zająć językiem:

  Alfabet
Alfabet lenégański jest w dużej mierze oparty na łacińskim i greckim. Łącznie alfabet ma 30 znaków.  To cały alfabet:

majuskuły | A | B | C | Γ | D | Δ | E | É | F | G | H | ʯ | I | J | L | Ł | Λ | M | N | O | P | R | S | Ʃ | T | U | V | X | Y | Z |
minuskuły | a | b | c | ɣ | d | δ | e | é | f | g | h | ʮ | i | j | l | ł | λ | m | n | o | p | r | s | ſ | t | u | v | x | y | z |

 A teraz omówię wymowę każdej litery po kolei(w nawiasach podano nazwę litery i wymowę tej nazwy):
Spoiler
[close]

 Dwuznaki:
W języku lenégańskim jest osiemnaście dwuznaków:

 Bé, Cé, Dé, Δé, Fé, Gé, Hé, Lé, Mé, Né, Pé, Sé, Té, Vé:
Dwuznaki utworzone ze spółgłoski i litery é. Oznaczają zmiękczone wersje danych liter. Odpowiednio: /bʲ/, /kʲ/, /dʲ/, /ʥ/, /fʲ/, /gʲ/, /xʲ/, /lʲ/, /mʲ/, /ɲ/, /pʲ/, /ɕ/, /tʲ/, /vʲ/.
 Ss:
Dwuznak złożony z dwóch liter "s". Na końcu wyrazu oznacza dźwięk /z/. W innych pozycjach czytany jest /sː/.
 Cz, Dz, Lj, Sz:
Dwuznaki używane w zastępstwie liter Γ, Δ, Λ i Ʃ w przypadku braku odpowiednich czcionek. Jeśli jednak posiada się te czcionki zalecane jest używanie znaków alfabetu lenégańskiego.

   Gramatyka
W języku lenégańskim są dwie liczby: pojedyncza i mnoga. Są dwa rodzaje: męski i żeński.

  Osoby
  W języku lenégańskim jest 8 osób. Najpierw podano polski odpowiednik, później tłumaczenie na lenégański, a w nawiasie wymowę.
 Liczba pojedyncza:
Ja - Ia [iːa]
Ty - Jo [jɔ]
On - Lom [lɔm]
Ona - Lome [lɔmɛ]
Ono -  {nie występuje}
 Liczba mnoga:
My - Nuſ [nuʃ]
Wy - Vuſ [vuʃ]
Oni - Lomy [lɔmɪ̈]
One - Lomye [lɔmɪ̈ːɛ]

  Przypadki
  W języku lenégańskim jest 7 przypadków. Poniżej najpierw została podana nazwa polska, w nawiasie pytania na które przypadek odpowiada, później nazwa lenégańska, a w nawiasie kwadratowym wymowa.
 Mianownik(kto? co?) - Nomynatyv [nɔmɪ̈natɪ̈v]
 Dopełniacz(kogo? czego?) - Genetyv [gɛnɛtɪ̈v]
 Celownik(komu? czemu?) - Dattyv [datːɪ̈v]
 Biernik(kogo? co?) - Accusatyv [akːusatɪ̈v]
 Narzędnik(z kim? z czym?) - Instrumentyv [instrumɛntɪ̈v]
 Miejscownik(o kim? o czym?) - Loccatyv [lɔkːatɪ̈v]
 Wołacz(o, mój...) - Voccatyv [vɔkːatɪ̈v]

  Czasy
  W języku lenégańskim jest 8 czasów. Poniżej najpierw podano polską nazwę(lub jak nazywałby się gdyby był w polskim), później nazwa lenégańska, a w nawiasie wymowa.
 Czasy teraźniejsze:
Czas teraźniejszy prosty - Tepo abacco semplo [tɛpɔ abakːɔ sɛmplɔ]
Czas teraźniejszy ciągły - Tepo abacco occubeco [tɛpɔ abakːɔ ɔkːubekɔ]
 Czasy przeszłe:
Czas przeszły prosty - Tepo passedo semplo [tɛpɔ pasːɛd̪ɔ sɛmplɔ]
Czas przeszły ciągły - Tepo passedo occubeco [tɛpɔ pasːɛd̪ɔ ɔkːubekɔ]
Czas zaprzeszły - Tepo zajpassedo [tɛpɔ zajpasːɛd̪ɔ]
 Czasy przyszłe:
Czas przyszły prosty - Tepo pasizao semplo [tɛpɔ pasizaːɔ sɛmplɔ]
Czas przyszły ciągły - Tepo pasizao occubeco [tɛpɔ pasizaːɔ ɔkːubekɔ]
Czas zaprzyszły - Tepo zajpasizao [tɛpɔ zajpasizaːɔ]

  Tryby
  W lenégańskim są 3 tryby. Poniżej najpierw podano polską nazwę, później nazwa lenégańska, a w nawiasie wymowa.
Tryb oznajmujący - Modo indlelo [mɔd̪ɔ indlɛlɔ]
Tryb rozkazujący - Modo coccuniso [mɔd̪ɔ kɔkːunisɔ]
Tryb przypuszczający - Modo occucagelo [mɔd̪ɔ ɔkːukagɛlɔ]

   Części mowy 

  Czasownik
 Czasownik w języku lenégańskim dość łatwo poznać. To każde słowo zakończone na "-ore".

 Odmiana
 Czasownik odmienia się przez czasy, osoby i tryby. Można wyróżnić czasowniki regularne i nieregularne.
Odmiana regularna czasownika ʮudore(jeść):
Spoiler
[close]

Odmiana nieregularna czasownika eressore(być):
Spoiler
[close]

  Rzeczownik
 Każdy rzeczownik ma przypisany rodzaj. Te z rodzajem męskim kończą się przeważnie na spółgłoskę, a z te rodzajem żeńskim kończą się przeważnie na "-a". Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i przez liczby.

 Odmiana rzeczownik rodzaju męskiego gat(kot):
Spoiler
[close]

 Odmiana rzeczownika rodzaju żeńskiego scapa(but):
Spoiler
[close]

  Przymiotnik
Przymiotnik określa jakąś cechę rzeczownika. Zawsze ma ten przypadek, liczbę i rodzaj co opisywany rzeczownik. Przymiotnik tworzy się od jakiegoś rzeczownika. Na przykład kiedy weźmiemy rzeczownik abacca(teraźniejszość) i "-a" zamienimy na "-o", to otrzymamy przymiotnik abacco(teraźniejszy). Przymiotniki stopniuje się przez dodanie przed nie "pio"(więcej) lub "mne"(mniej) dla stopnia wyższego, albo "nepio"(najwięcej) lub "nemne"(najmniej) dla stopnia najwyższego. Porównuje się je przez słowa "ard"(bardziej) i "mad"(mniej).
 Odmiana przymiotnika verto(zielony):
Spoiler
[close]

  Przysłówek
Przysłówek określa sposób w jaki wykonano daną czynność. Jest nieodmienny. Tworzy się go od przymiotnika zamieniając ostatnią literę na "-e". Jeśli przymiotnik kończy się na "-e", to zamienia się je na é i po nim dodaje się e.
 
  Liczebnik
 Liczebnik określa ilość lub liczbę. Jest nieodmienny. Liczebniki dzielą się na:
Główne - Mano [manɔ]
Porządkowe - Occesingo [ɔkːɛsingɔ]
Ułamkowe - Fractio [fraktiːɔ]
Mnożne - Multiplicco [multiplikːɔ]
Nieokreślone - Indefinito [ind̪ɛfinitɔ]
Wielokrotne - Multiplo [multiplɔ]
 
  Spójnik
 Spójniki łączą zdania lub wyrażenia. Są nieodmienne. Spis spójników:
Spoiler
[close]

   Zdanie
 Szyk zdania to SVO(podmiot, orzeczenie, dopełnienie), czyli taki jak w polskim, więc nie powinno być specjalnych problemów. Zdania można podzielić na oznajmujące, pytające i wykrzyknikowe.
 • Zdanie pytające w piśmie tworzy się poprzez zastąpienie kropki znakiem zapytania, a w wypowiedzi przez intonację wznoszącą zdania.
 • Zdanie wykrzyknikowe w piśmie tworzy się przez zastąpienie kropki wykrzyknikiem, a w wypowiedzi przez intonację opadającą zdania.
Przykłady zdań:
 • Romek pije herbatę. - Romec beve erbata. [rɔmɛk bɛvɛ ɛrbata] (zdanie oznajmujące)
 • Czy Romek pije herbatę? - Romec beve erbata? [rɔmɛk bɛvɛ ɛrbata] (zdanie pytające)
 • Romek pije herbatę! - Romec beve erbata! [rɔmɛk bɛvɛ ɛrbata] (zdanie wykrzyknikowe)
Oczywiście w skład zdania mogą wchodzić również przymiotniki:
 
 • Romek pije gorącą herbatę - Romec beve calda erbata [rɔmɛk bɛvɛ kald̪a ɛrbata]
Liczebniki:
 • Romek pije drugą herbatę - Romec beve duagom erbeta [rɔmɛk bɛvɛ d̪wagɔm ɛrbata]
I spójniki:
 • Romek pije herbatę z cukrem i miodem - Romec beve erbata co zucr e ʮuλu [rɔmɛk bɛvɛ ɛrbata kɔ ʦukr ɛ ulju]

   Słownictwo
 Podstawowe czasowniki:
eressore [ɛrɛsːɔrɛ] - być
dore - robić
jybore [jɪ̈bɔrɛ] - mieć
vivore [vivɔrɛ] - żyć
amore [amɔrɛ] - kochać
habore [xabɔrɛ] - iść
ʮudore [udɔrɛ] - jeść
bevore [bɛvɔrɛ] - pić
cantore [kantɔrɛ] - śpiewać
dormore [d̪ɔrmɔrɛ] - spać
discusore [d̪iskusɔrɛ] - mówić, dyskutować
potore [pɔtɔrɛ] - móc
legore [lɛgɔrɛ] - czytać
mortore [mɔrtɔrɛ] - umierać
 Zwierzęta:
mammifier [mamːifiːɛr] - ssak
gat [gat] - kot
can [kan] - pies
pesca [pɛska] - ryba
ʮuccelo [ukːɛlɔ] - ptak
pappag [papːag] - papuga
acuel [akwɛl] - orzeł
rettel [rɛtːɛl] - gad
amfibia [amfibiːa] - płaz
 Jedzenia:
céibba [kʲibːa] - jedzenie
rotola [rɔtɔla] - bułka
passa [pasːa] - makaron
bev [bɛv] - picie
sog [sɔg] - sok
erbat [ɛrbat] - herbata
alcohol [alkɔxɔl] - alkohol
bir [bir] - piwo
 Zwroty grzecznościowe:
dorgéor [d̪ɔrʥɔr] - dzień dobry
dornot [d̪ɔrnɔt] - dobranoc
coddi [kɔdːi] - z Bogiem (stosowane jak "do widzenia")
prass [praz] - proszę
déazie [dʲaʦiːɛ] - dziękuje
scuss [skuz] - przepraszam
 Liczebniki 1 - 10:
huno [xunɔ] - jeden
dua [dwa] - dwa
ɣy [ʧɪ̈] - trzy
cuatr [kwatr] - cztery
piat [piːat] - pięć
seſ [sɛʃ] - sześć
sedme [sɛd̪mɛ] - siedem
oſm [ɔʃm] - osiem
dievia [d̪iːɛviːa] - dziewięć
diesé [diːɛɕ] - dziesięć
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2014, 13:20:27 wysłana przez rovaniemmi »
 

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderatór
 • Wiadomości: 5 897
 • Pochwalisze: 220 razy
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Język lenégański
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2014, 18:08:20 »
Jak na początek, całkiém normalnie. Oczywiście, przypadkowe mieszanié języków oraz alfabetau bez dobrego uzasadnienia nie wygląda za ładnie, ale przyznajmy się, większość tak właśnie zaczynała.
Kontynuuj konlangerstwo daléj!

Offline Aureliusz Chmielewski

 • Wiadomości: 436
 • BBNG ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Odp: Język lenégański
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 05, 2014, 20:48:35 »
Propsuję za ſ, ale nie propsuję za mieszanie łacinki z alfabetem greckim. A tak to nieźle ;)
The n-word
 

Offline rovaniemmi

 • Wiadomości: 23
Odp: Język lenégański
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 06, 2014, 08:50:25 »
Propsuję za ſ, ale nie propsuję za mieszanie łacinki z alfabetem greckim. A tak to nieźle ;)

 Dziękuję, a co do mieszania alfabetów, to po prostu nie chciałem się bawić znakami diakrytycznymi.

Oczywiście, przypadkowe mieszanié języków oraz alfabetau bez dobrego uzasadnienia nie wygląda za ładnie, ale przyznajmy się, większość tak właśnie zaczynała.

 Nie wiem czy dobrze się domyślam, ale chyba chodziło Ci o opisanie historii języka. Otóż, próbowałem już jakąś historię wymyślić, ale nie mam pomysłu na to, ponieważ język korzysta nie tylko z języka włoskiego i polskiego(co dałoby się jakoś jeszcze opisać), ale kilka pomysłów na słowa zaczerpnąłem z języka zulu, a niektóre to już moje własne wymysły, więc trudno to już jakoś opisać. Może jak będę tworzył jakiś conworld, to będę miał lepsze podłoże do opisania języka.
 

Offline Lukas

Odp: Język lenégański
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 10, 2014, 10:29:10 »
Chciałbym się dowiedzieć jak tworzony jest czas przeszły ciągły i czas przyszły ciągły, gdyż przykład stwarza wątpliwości. Loccatyv liczby pojedynczej rodzaju męskiego powoduje oboczność ostatniej spółgłoski?
 

Offline rovaniemmi

 • Wiadomości: 23
Odp: Język lenégański
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 10, 2014, 12:47:23 »
Chciałbym się dowiedzieć jak tworzony jest czas przeszły ciągły i czas przyszły ciągły, gdyż przykład stwarza wątpliwości.

 Czas przeszły ciągły tworzy się dodając "z" na początku formy czasu przeszłego prostego, a w przypadku gdy jest to nieme h (ʮ), to usuwa się "ʮ" i dodaje na początku "z'. Czas przyszły ciągły tworzy się tak samo, tylko że zamiast "z" jest "l".

 
Loccatyv liczby pojedynczej rodzaju męskiego powoduje oboczność ostatniej spółgłoski?

 Nie, to akurat jest błąd uczyniony z pośpiechu, już poprawiłem.