Transport kolejowy

Zaczęty przez Vilène, Luty 23, 2012, 20:48:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

Vilène

Rodzki:

kolej - šelezenica
~ wąskotorowa - ~ ozekošinåva
~ szerokotorowa - ~ širåkošinåva
~ linowa - ~ öšåva
~ wysokich prędkości - ~ velika spišenösti

pociąg - teg
pociąg pasażerski - pötenicenu teg
pociąg towarowy - seböšenu teg

tor - slid
szyna - šena
bocznica - böcenica
dworzec, stacja kolejowa - stänica
peron - platvårma*

lokomotywa - ruchovåz
wagon - vagen
szynobus, wagon motorowy - silenicenik

* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.
  •  

spitygniew

Cytat: Ⓐ Vilén w Luty 23, 2012, 20:48:45

* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.
Dobrze im musi być.
P.S. To prawda.
  •  

Vilène

Cytat: spitygniew w Luty 24, 2012, 16:59:54
Cytat: Ⓐ Vilén w Luty 23, 2012, 20:48:45
* Rodzimego słowa na określenie peronu w Rodzce nie wprowadzono, bo kolejarze zagrozili strajkiem.
Dobrze im musi być.
Czemu doszłeś do takiego wniosku?
  •  

Dynozaur

W zimnym oczywiście słowiańsko i purystycznie.

kolej - żeləzina (żeləzənə cəſty)
~ wązkotorowa - ązoſlədiſta żeləzina
~ szerokotorowa - ẛiroſlədiſta żeləzina
~ linowa - ążina żeləzina
~ wysokich prędkości - įdriſtvina żeləzina

pociąg - povoz
~ pasażerski - pątiniċiſkų povoz
~ towarowy - kupiſkų povoz

tor - ſləd*
szyna - ſlədivo**
bocznica - arzlaz
dworzec, stacja kolejowa - ſtojiċe
peron - poſtoj

lokomotywa - dviżidlo
wagon - vozidlo
szynobus - eee... nie wiem

*Tak, Zimicy nazywają tor "śladem". Jak to wymyślałem, miało to w mojej głowie jakiś sens. W tym znaczeniu jest to singularis tantum (povoz jəde po ſlədu = pociąg jedzie po torach [nie "po ſlədom"]).
**Słowo czysto techniczne. Zwykły Zimic nie robi rozróżnienia szyna/tor. Na jedno i drugie powie "ſləd".
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
  •  

Vilène

#4
Cytat: Dynozaur w Luty 24, 2012, 17:22:59
~ pasażerski - pątiniċiſkų povoz
O, u ciebie pasażer to też "pątnik"...

Cytat
*Tak, Zimicy nazywają tor "śladem". Jak to wymyślałem, miało to w mojej głowie jakiś sens.
I słusznie, tacy szwedzi też tor nazywają dosłownie "śladem kolejowym"... kradnę (aczkolwiek bez singulariów tantów) :P.
  •  

Dynozaur

Cytat: Ⓐ Vilén w Luty 24, 2012, 17:38:14I słusznie, tacy szwedzi też tor nazywają dosłownie "śladem kolejowym"... kradnę (aczkolwiek bez singulariów tantów) :P.

O, nie wiedziałem nawet! Miło słyszeć, że rozwiązanie, na które wpadłem jest naturalne.
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
  •  

Widsið

kolej ísernban (= ísern "żelazo" + ban "tor, trajektoria, trasa")
~ szerokotorowa brádsporban (= brád "szeroki" + spor "tor, torowisko, ślad")
~ normalnotorowa gjewunsporban (= gjewun "zwykły" + spor)
~ wąskotorowa smälsporban (= smäl "wąski" + spor)
~ wielkich prędkości swiftban (= swift "szybki" + ban)
~ linowa bjurgban (= bjurg "góra" + ban)
~ miejska stedban (= sted "miasto"+ ban)

pociąg tyg
~ pasażerski wandergjöstentyg (= wandergjösten "pasażerowie" + tyg)
~ towarowy gódentyg (= góden "dobra, towary" + tyg)
~ pospieszny beswifted tyg (= beswifted "przyspieszony" + tyg)
~ ekspresowy swift tyg (= swift + tyg)

tor spor
szyna gjelít
bocznica bansídung (= ban + sídung "odbicie, odejście, rozejście")
węzeł kolejowy sporband (= spor + band "węzeł, supeł")
nastawnia stellhús (= stellen "ustawiać" + hús "dom")
dworzec banhov (= ban + hov "dwór")
~ główny houdbanhov (= houd "głowa" + banhov)
stacja kolejowa bangjourd (= ban + gjourd "obszar")
stacja towarowa gódenbangjourd (= góden + bangjourd)
stacja rozrządowa tygsettungsgjourd (= tyg + settung "ustawienie" + gjourd)
przystanek kolejowy banholdepläch (= ban + hold "zatrzymanie" + pläch "miejsce")
peron banstandung (= ban + standung "postój")
lokomotywownia tygdragrenhalle (= tygdrager "lokomotywa + halle "hala")

lokomotywa tygdrager (= tyg + drager "ciągnik")
wagon wägn
szynobus sporbus
zespół trakcyjny tygsett (= tyg + sett "zespół, zestaw")
  •  

Widsið

I jeszcze parę komunikatów, zasłyszanych dziś na dworcu (TLK = pospieszny, for obvious reasons):

Pociąg TLK spółki PKP Intercity z Gdyni do Katowic przez Chodzież, Rogoźno, Oborniki, Poznań, Wrocław wjedzie na tor przy peronie trzecim.
Ðe beswiftede tyg, angjewroght be ðär gjefershöp PKP GjegnumStad, of Gdingen till Kattowitz ðurgh Kolmar, Rogiesen, Pósen, Bresslou kumeþ an on anen spore anlang banstandung þrí.

Pociąg REGIO spółki Przewozy Regionalne z Chojnic i z powrotem do Chojnic przez Złotów wjedzie na tor przy peronie piątym.
Ðe REGIOtyg, angjewroght be ðär gjefershöp Regionalgjefar of Könitz and tobäk till Könitz ðurgh Flatow kumeþ an on anen spore anlang banstandung fíf.

Tu stacja Piła Główna, tu stacja Piła Główna. Pociąg REGIO spółki Przewozy Regionalne do Krzyża przez Trzciankę gotowy do odjazdu oczekuje na torze przy peronie szóstym. Pasażerów prosimy o przyspieszenie przesiadania.
Ðis is ðät bangjourd Sníðemýl Houdbanhov, ðis is ðät bangjourd Sníðemýl Houdbanhov. Ðe REGIOtyg, angjewroght be ðär gjefershöp Regionalgjefar til Kreuz ðurgh Schönlanke, wänteþ gjerâd to útfar on anen spore anlang banstandung söks. Ðe wandergjösten belíveð gjeþigdd to swiftne tygmiddgang.

Niemieckie nazwy, bo niemcofilia jest silna w Brytanii ;)
  •  

Noqa

CytatNiemieckie nazwy, bo niemcofilia jest silna w Brytanii ;)

Ómż.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
  •  

Widsið

Zainspirowany dzisiejszą wizytą na dworcu głównym w Pile, który w przyszłym roku NARESZCIE doczeka się kompleksowego remontu i zostanie mu przywrócony dawny wdzięk (tak to wyglądało kilka lat temu a tak za Niemca), opracowałem kolejową terminologię dla pomerańskiego. Aż dziwne, że jej bracowało!

kolej - camein de fer m (dosł. "droga żelazna"), pot. bana f
~ szerokotorowa - ~ a via larga, ~ a via russa
~ normalnotorowa - ~ a via normal, ~ a via francesa
~ wąskotorowa - ~ a via estreicha
~ wielkich prędkości - TAV, train d'alta velocetait
~ linowa - teleféric m
~ miejska - metropolitain m
metro - metropolitain soterrain

pociąg - train m
~ pasażerski - ~ de passagers, pot. ~ de viage
~ towarowy - ~ de carga
~ osobowy - ~ pendular
~ pospieszny - ~ accelerait
~ ekspresowy - ~ raud

tor - via f
szyna - carrella f
bocznica - embrancament m
węzeł kolejowy - noid ferroviar m
nastawnia - casa d'acuchage f
dworzec - traineria f
~ główny - ~ principal, skr. Ppl
~ towarowy - ~ de carga
stacja kolejowa - estaxion ferroviar f
stacja towarowa - estaxion de carga f
stacja rozrządowa - triage m
przystanek osobowy - halta f
peron - endain m
lokomotywownia - depost de locomotivas m

lokomotywa - (machina) locomotiva f
wagon - vagon m
szynobus - ferrobus m
zespół trakcyjny - unitait ferrocarril f
  •