Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a posteriori

Język repolski

(1/1)

barthlome:
Pomysł jest prosty: Prasłowianie spotykają współczesnych Polaków, zapożyczają od nich cały język, po czym rozwija się on tak, jak rozwinął się prasłowjański do polskiego.

Akcentowane samogłoski (razem z akc. pobocznym) stają się długie, nieakcentowane – krótkie. Palatalność zamienia się w jotę lub ĭ. Lepiej na przykładach:

wersalka > vĕrsālĭkă > vresalьko > wrzesalko > wrzosalko
garnitur > gărnītŭr > gărnītŭ > gronitъ > gronit
komputer > kămpūtĕr > kępytir > čępyti > czępyć

Ktoś chce się w to pobawić i zrekonstrować cały język? :)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej